HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(11691 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 174
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 01:10

Mô tả: BảNG SO SáNH HÔ HấP HIếU KHí Và HÔ HấP Kị KHí GIốNG NHAU KHáC NHAU Đặc điểm Hô hấp kị khí Hô hấp hiếu khí 1. Điều kiện 2 . Tiến trình 3. Sản phẩm -Đều có quá trình đường phân +Xảy ra ở tế bào chất + Điều kiện yếm khí + Tạo ra 2 ATP và axit pyruvic Không có oxi Có oxi Gồm hai giai đoạn: Đường phân và lên men . Cả hai giai đoạn xảy ra ở tế bào chất - Gồm hai giai đoạn : Đường phân và chu trình Crep (xảy ra ở ty thể , có oxi - C 2 H 5 OH và CO 2 Hoặc Axit lactic - Tạo 2 ATP CO 2 , H 2 O - 38ATP . BảNG SO SáNH HÔ HấP HIếU KHí Và HÔ HấP Kị KHí GIốNG NHAU KHáC NHAU Đặc điểm Hô hấp kị khí Hô hấp hiếu khí 1. Điều kiện 2 . Tiến trình. phẩm -Đều có quá trình đường phân +Xảy ra ở tế bào chất + Điều kiện yếm khí + Tạo ra 2 ATP và axit pyruvic Không có oxi Có oxi Gồm hai giai đoạn: Đường

— Xem thêm —

Xem thêm: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT, HÔ HẤP Ở THỰC VẬT, HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ho-hap-o-thuc-vat

Đăng ký

Generate time = 0.20637702941895 s. Memory usage = 18.57 MB