HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(9853 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 63
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 01:10

Mô tả: BảNG SO SáNH HÔ HấP HIếU KHí Và HÔ HấP Kị KHí GIốNG NHAU KHáC NHAU Đặc điểm Hô hấp kị khí Hô hấp hiếu khí 1. Điều kiện 2 . Tiến trình 3. Sản phẩm -Đều có quá trình đường phân +Xảy ra ở tế bào chất + Điều kiện yếm khí + Tạo ra 2 ATP và axit pyruvic Không có oxi Có oxi Gồm hai giai đoạn: Đường phân và lên men . Cả hai giai đoạn xảy ra ở tế bào chất - Gồm hai giai đoạn : Đường phân và chu trình Crep (xảy ra ở ty thể , có oxi - C 2 H 5 OH và CO 2 Hoặc Axit lactic - Tạo 2 ATP CO 2 , H 2 O - 38ATP . BảNG SO SáNH HÔ HấP HIếU KHí Và HÔ HấP Kị KHí GIốNG NHAU KHáC NHAU Đặc điểm Hô hấp kị khí Hô hấp hiếu khí 1. Điều kiện 2 . Tiến trình. phẩm -Đều có quá trình đường phân +Xảy ra ở tế bào chất + Điều kiện yếm khí + Tạo ra 2 ATP và axit pyruvic Không có oxi Có oxi Gồm hai giai đoạn: Đường

— Xem thêm —

Xem thêm: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT, HÔ HẤP Ở THỰC VẬT, HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.465097904205 s. Memory usage = 17.68 MB