HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

3 189 2 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 01:10

BảNG SO SáNH HÔ HấP HIếU KHí Và HÔ HấP Kị KHí GIốNG NHAU KHáC NHAU Đặc điểm Hô hấp kị khí Hô hấp hiếu khí 1. Điều kiện 2 . Tiến trình 3. Sản phẩm -Đều có quá trình đường phân +Xảy ra ở tế bào chất + Điều kiện yếm khí + Tạo ra 2 ATP và axit pyruvic Không có oxi Có oxi Gồm hai giai đoạn: Đường phân và lên men . Cả hai giai đoạn xảy ra ở tế bào chất - Gồm hai giai đoạn : Đường phân và chu trình Crep (xảy ra ở ty thể , có oxi - C 2 H 5 OH và CO 2 Hoặc Axit lactic - Tạo 2 ATP CO 2 , H 2 O - 38ATP . BảNG SO SáNH HÔ HấP HIếU KHí Và HÔ HấP Kị KHí GIốNG NHAU KHáC NHAU Đặc điểm Hô hấp kị khí Hô hấp hiếu khí 1. Điều kiện 2 . Tiến trình. phẩm -Đều có quá trình đường phân +Xảy ra ở tế bào chất + Điều kiện yếm khí + Tạo ra 2 ATP và axit pyruvic Không có oxi Có oxi Gồm hai giai đoạn: Đường
- Xem thêm -

Xem thêm: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT, HÔ HẤP Ở THỰC VẬT, HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Bình luận về tài liệu ho-hap-o-thuc-vat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP