Tình hình lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phục.doc

22 16,620 45
Mirumiru

Mirumiru Gửi tin nhắn

Tải lên: 5,583 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 16:30

Tình hình lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phục Tiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcLời nói đầu***Lạm phát là một thực trạng đã và đang xảy ra nh một nguy cơ tiềm ẩn về sự khủng hoảng tài chính. Nhiều cuộc hủng hoảng lớn trong quá khứ nh: khủng hoảng tiền tệ gắn liền với cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới 1929-1933, khủng hoảng tài chính tiền tệ quốc tế năm 1967, khủng hoảng USD và sự suy đổ của hệ thống Bretton Woods năm 1970 làm cho nền tài chính của nhiều quốc gia điêu đứng, phải mất thời gian dài mới có thể bình ổn tình hình. Lạm phát tại Việt Nam trong thời gian qua đang làm cho Đảng, Nhà nớc và nhất là ngời dân phải chịu sức ép về kinh tế quá lớn. Câu hỏi đặt ra là lạm phát tại Việt Nam đã xảy ra đến mức độ nào và chúng ta phải làm gì, làm thế nào, có dự định gì trong tơng lai để giảm thiểu lạm phát, giúp cuộc sống đợc ổn định hơn. Đây chính là vấn đề mà nhóm chúng tôi, nhóm sinh viên trờng ĐHCN TP Hồ Chí Minh đang đi sâu vào. Tài liệu có tham khảo ở nhiều trang Web, những tin tức đợc lấy từ sách kinh tế của các giáo s, tiến sĩ chuyên ngành. Thông qua đó, chúng tôi hy vọng có thể đem đến một cái nhìn tổng quát hơn về vấn đề lạm phát tại Việt Nam trong thời gian gần đây.GVHD: Phạm Thị ánh NguyệtTiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcCh ơng I: Cơ sở lý luận chung về lạm phát1. Khái niệm:Khi nghiên cứu chế độ lu thông tiền giấy, chúng ta thấy rằng do tiền giấy là dấu hiệu của vàng, thay thế cho vàng trong chức năng phơng tiện lu thông và ph-ơng tiện thanh toán. Tiền giấy là vật không có giá trị bản thân mà chỉ có giá trị danh nghĩa. Vì vậy nó không thể tự phát điều hoà giữa các chức năng phơng tiện l-u thông và phơng tiện cất trữ (tích luỹ) do đó tiền giấy bị mất giá trở thành một hiện tợng phổ biến và thờng xuyên - từ đó có thể nói rằng lạm phát cũng là một hiện tợng phổ biến thờng xuyên trong các quốc gia thực hiện chế độ lu thông tiền giấy hiện nay. Vậy làm phát là gì? có nhiều quan điểm nhìn nhận và định nghĩa lạm phát rất khác nhau. Từ nhiều quan điểm Milton Friedman đa ra một khái niệm về lạm phát đợc nhiều nhà kinh tế đều đồng ý là: "lạm phát là hiện tợng cung tiền tệ tăng lên kéo dài làm cho mức giá cả chung tăng nhanh và kéo dài trong một thời gian dài".2. Bản chất và nguyên nhân của lạm phát.Phân tích bản chất của lạm phát cũng có nhiều quan điểm khác nhau nhìn chung các quan điểm này đều cho rằng nguyên nhân làm tăng giá cả là nguyên nhân gây ra lạm phát. Bản chất của lạm phát là một hiện tợng tiền tệ khi những biến động tăng lên của giá cả diễn ra trong một thời gian dài.Nguyên nhân của lạm phát có thể xét theo 2 cách sau:- Nguyên nhân của lạm phát xét theo nguồn gốc: + Nguyên nhân cơ bản và sâu xa: Nền kinh tế quốc dân bị mất cân đối, sản xuất sút kém, ngân sách quốc gia bị thâm hụt dẫn đến lạm phát.+ Nguyên nhân trực tiếp: Cung cấp tiền tệ tăng trởng quá mức cần thiết - Nguyên nhân quan trọng: Là hệ thống chính trị bị khủng hoảng do những tác động bên trong hoặc bên ngoài làm cho lòng tin của dân chúng vào chế độ của GVHD: Phạm Thị ánh NguyệtTiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcNhà nớc bị xói mòn từ đó làm cho uy tín và sức mua của đồng tiền bị giảm sút họ không tiêu sài hoặc đánh giá thấp giấy bạc mà Nhà nớc phát hành.- Nguyên nhân chủ yếu của lạm phát xét theo chủ quan và khách quan: + Nguyên nhân chủ quan: Bắt nguồn từ những chính sách quản lý kinh tế không phù hợp của Nhà nớc nh: Chính sách cơ cấu kinh tế, chính sách lãi suất, chính sách thuế làm cho nền kinh tế bị mất cân đối, hiệu quả sản xuất bị sút kém ảnh hởng đến nền tài chính quốc gia. Một khi ngân sách bị thâm thủng thì là nhà nớc phải tăng phát hành. Đặc biệt đối với một số quốc gia trong những điều kiện nhất định Nhà nớc chủ trơng dùng lạm phát nh một công cụ để thực thi chính sách phát triển kinh tế.+ Nguyên nhân khách quan: Nh thiên tai, động đất, sóng thần là những nguyên nhân bất khả kháng hoặc nguyên nhân nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh, tình hình biến động của thị trờng nhiên liệu, vàng, ngoại tệ trên thế giới.3. Đo lờng lạm phát.Lạm phát đợc đo lờng bằng cách theo dõi sự thay đổi trong giá cả của một lợng lớn các hàng hoá và dịch vụ trong một nền kinh tế. Các giá cả của các loại hàng hoá và dịch vụ đợc tổ hợp với nhau để đa ra một chỉ số giá cả để đo mức giá cả trung bình, là mức giá trung bình của một tập hợp các sản phẩm. Tỷ lệ lạm phát là tỷ lệ phần trăm mức tăng của chỉ số này; để dễ hình dung có thể coi mức giá cả nh là phép đo kích thớc của một quả cầu, lạm phát sẽ là độ tăng kích thớc của nó.Không tồn tại một phép đo chính xác duy nhất chỉ số lạm phát, vì giá trị của chỉ số này phụ thuộc vào tỷ trọng mà ngời ta gán cho mỗi hàng hoá trong chỉ số, cũng nh phụ thuộc vào phạm vi khu vực kinh tế mà nó đợc thực hiện. Vì thế, các phép đo phổ biến của chỉ số lạm phát bao gồm: - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) (là chỉ số đo lờng thông dụng nhất, cơ bản nhất): đo giá cả của một sự lựa chọn các hàng hoá hay đợc mua bởi ngời tiêu dùng thông thờng. Trong nhiều quốc gia công nghiệp, những sự thay đổi theo phần trăm hàng năm trong các chỉ số này là con số lạm phát thông thờng hay đợc nhắc tới.GVHD: Phạm Thị ánh NguyệtTiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phục- Chỉ số giá sinh hoạt (CLI) là sự tăng trên lý thuyết trong giá cả sinh hoạt của một cá nhân, trong đó các chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đợc giả định một cách xấp xỉ. CLI có thể đợc điều chỉnh bởi sự ngang giá sức mua để phản ánh những khác biệt trong giá cả của đất đai hay các hàng hoá khác trong khu vực.- Chỉ số giá sản xuất (PPI) đo mức giá mà các nhà sản xuất nhận đợc. Nó khác với CPI là sự trợ cấp giá, lợi nhuận và thuế có thể sinh ra một điều là giá trị nhận đợc bởi các nhà sản xuất là không bằng với những gì ngời tiêu dùng đã thanh toán. ở đây cũng có một sự chậm trễ điển hình giữa sự tăng trong PPI và bất kỳ sự tăng phát sinh nào bởi nó trong CPI.- Chỉ số giá bán buôn đo sự thay đổi trong giá cả của một sự lựa chọn các hàng hoá bán buôn. Chỉ số này rất giống với PPI.- Chỉ số giá hàng hoá đo sự thay đổi trong giá cả của một sự lựa chọn các hàng hoá. Trong trờng hợp bản vị vàng thì hàng hoá duy nhất đợc sử dụng là vàng.- Chỉ số giảm phát (GDP) dựa trên việc tính toán của tổng sản phẩm quốc nội: nó dựa trên tỷ lệ của tổng giá trị tiền đợc tiêu vào GDP (GDP danh nghĩa) với phép đo GDP đã điều chỉnh lạm phát (giá cố định hay GDP thực). Nó là phép đo mức giá cả đợc sử dụng rộng rãi nhất. Các phép khử lạm phát cũng tính toán các thành phần của GDP nh chi phí tiêu dùng cá nhân.- Chỉ số giá chi phí tiêu dùng cá nhân (PCEPI). Trong "Báo cáo chính sách tiền tệ cho quốc hội" 6 tháng một lần của mình ("Báo cáo Humphrey-Hawkins") ngày 17/2/2000, Federal Open Market Committee (FOMC) nói rằng uỷ ban này đã thay đổi thớc đo cơ bản về lạm phát của mình từ CPI sang chỉ số giá cả dạng chuỗi của các chi phí tiêu dùng cá nhân.GVHD: Phạm Thị ánh NguyệtTiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phục4. Các loại lạm phát.Do biểu hiện đặc trng của lạm phát là giá cả hàng hoá tăng lên liên tục nên ngời ta thờng căn cứ vào chỉ số giá cả hàng hoá tăng để làm căn cứ phân làm 3 mức độ lạm phát:- Lạm phát vừa phải: ở mức độ thấp còn gọi là lạm phát một con số. Biểu hiện ở giá cả hàng hoá tăng chậm trong khoảng 10% trở lại. Trong đó đồng tiền mất giá không lớn, cha ảnh hởng nhiều đến sản xuất kinh doanh.- Lạm phát phi mã: Loại này xảy ra khi giá cả bắt đầu tăng với tỷ lệ 2 hoặc 3 con số nh 20%, 100%, 200% khi lạm phát phi mã phát sinh nó bắt đầu ảnh hởng đến đời sống kinh tế xã hội.- Siêu lạm phát: Xảy ra khi tốc độ tăng giá vợt xa lạm phát phi mã.Lạm phát nhẹ, vừa phải là biểu hiện sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, kích thích sản xuất phát triển, kích thích xuất khẩu Tuy nhiên, lạm phát phi mã, đặc biệt là siêu lạm phát có sức tàn phá ghê gớm đối với nền kinh tế; nó dẫn tới sự phân phối lại giữa các nguồn thu nhập giữa các tầng lớp dân c: Ngời nắm giữ hàng hoá, ngời đi vay đợc lợi; ngời có thu nhập và nắm giữ tài sản bằng tiền; ngời cho vay bị thiệt (do sức mua của đồng tiền giảm sút); khuyến khích đầu cơ hàng hoá, cản trở sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế bị méo mó, biến dạng, tâm lý ngời dân hoang mang siêu lạm phát gắn liền với khoảng hoảng kinh tế - xã hội.GVHD: Phạm Thị ánh NguyệtTiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcCh ơng II: Thực trạng lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đâyI/ Tình hình lạm phát ở Việt nam trong thời gian qua.Tại Việt Nam các số liệu thống kê chính thức cho thấy mức lạm phát đang ngày càng tăng cao, đồng thời có những dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế đang ở vào giai đoạn nóng. Gần 10 năm qua, mức lạm phát tăng rất chậm. Nền kinh tế có thể hơi bị quá nóng một chút bởi vì hạ tầng cơ sở hiện đã đợc sử dụng hết mức, cộng thêm việc Việt Nam hiện đang thiếu ngời có trình độ, tay nghề cao (theo Tiến sĩ ADam McCarty, Trởng ban kinh tế thuộc công ty nghiên cứu đầu t MeKong Economics tại Hà Nội). Nhìn trong vòng 4 năm nay thì rất đáng quan ngại. Theo các số liệu do Việt Nam đa ra thì mức độ lạm phát tại Việt Nam trong 4 năm qua tăng 35% khuynh hớng trong thời gian đó là tăng mạnh hơn những lần trớc. Theo biểu đồ về diễn biến lạm phát từ 2003 - 2006 do Tổng cục thống kê cung cấp, ta nhận thấy rằng lạm phát CPI năm 2006 tăng 6,6%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 8,4% của cùng kỳ năm 2005. Điều đặc biệt là nếu nh năm 2005, lạm phát CPI và lạm phát nhóm hàng lơng thực thực phẩm (lơng thực thực phẩm nằm trong nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống) đều giảm so với năm trớc (8,4% so với 9,5% và 10,8% so với 15,6%) còn ngợc lại lạm phát của các nhóm hàng phi lơng thực thực phẩm và lạm phát bình quân lại tăng thì bớc sang năm 2006, cả 4 chỉ tiêu lạm phát CPI, lơng thực thực phẩm, phi lơng thực thực phẩm và lạm phát bình quân đều giảm so với năm ngoái. Từ biểu đồ ta cũng có thể thấy sự tăng giảm các chỉ số lạm phát không giống nhau trong từng giai đoạn. Thời kỳ từ 2003 đến tháng 9/2004, lạm phát CPI và lạm phát nhóm hàng lơng thực thực phẩm tăng mạnh (từ 3% - 16% với lạm phát CPI và 3%-9% với nhóm hàng lơng thực thực phẩm), nhng GVHD: Phạm Thị ánh NguyệtTiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụclạm phát nhóm hàng phi lơng thực thực phẩm tăng rất chậm thậm chí không tăng. Thời kỳ từ 9/2004 - 6/2005, lạm phát CPI và lạm phát nhóm hàng lơng thực thực phẩm giảm xuống một cách nhanh chóng (từ 16% - 10% với lạm phát CPI và 9%-7,5% với nhóm hàng lơng thực thực phẩm), lạm phát nhóm hàng phi lơng thực thực phẩm vẫn giữ ở mức tơng đối ổn định. Từ tháng 6/2005-12/2006, lạm phát CPI, nhóm hàng lơng thực thực phẩm và phi lơng thực thực phẩm tuy có biến động theo xu hớng giảm xuống nhng không đáng kể. Lạm phát bình quân ở nớc ta không có biến động nhiều kể từ tháng 6/2005-12/2006. Mức lạm phát giữ ở mức t-ơng đối ổn định cho thấy sự tăng trởng về kinh tế của Việt Nam là rất khả quan. Nhng kể từ đầu năm 2007 trở lại đây, tình hình lạm phát ở Việt Nam đã có nhiều biến động lớn. Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2007 tăng 6,19% và ngời ta dự kiến rằng chỉ số này sẽ tăng lên mức 8,34% vào cuối năm 2007. Nhng chỉ số giá tiêu dùng đã tăng hơn 8% trong tháng 8 năm 2007 so với cùng kỳ năm 2006. Giá cả vẫn tiếp tục tăng cao dù rằng chính phủ đã cắt giảm thuế nhập khẩu và giá nhiên liệu. Tình trạng lạm phát của Việt Nam trong tháng 8/2007 ở mức 8,6%. Với mức tăng này Chính phủ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bình ổn giá. Kể từ tháng 12/2007 mặc dù Chính phủ đã cắt giảm thuế và giảm giá nhiên liệu, giá cả các mặt hàng tiêu dùng đã tăng 7%. Giá thực phẩm cũng tăng dới sức ép của những trận lũ lụt dữ dội và bệnh cúm gia cầm bùng phát. Nghiêm trọng nhất là giá gạo tăng hơn 15%. Hiện nay Việt Nam là nớccó tỷ lệ lạm phát cao nhất Đông Nam á. Cha có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng lạm phát sẽ suy giảm bởi tỷ lệ lạm phát tháng 1/2008 đã tăng 2,4% so với tháng 12/2007. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam hiện đã lên tới hơn 12%. Thêm vào đó, giá thực phẩm trong tháng 1 vừa qua cao hơn 14% so với cùng kỳ này năm ngoái. Tại TP Hồ Chí Minh, nơi có những trung tâm thơng mại sầm uất nhất nớc, giá thực phẩm đã tăng khoảng 24% so với tháng 1/2007 và giá cả nhu yếu phẩm nh điện, nớc và xăng dầu đã tăng khoảng 17% trong năm 2007. Giá thuê nhà hiện đã tăng nhanh chóng mặt bởi ngời cho thuê nhà tận dụng nguồn cung thấp và nhu cầu cao của làn sóng công nhân nhập GVHD: Phạm Thị ánh NguyệtTiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcc đến thành phố để kiếm thu nhập khá hơn. Ngời thuê nhà cho đến nay đã phải chịu mức tăng giá thuê gập đôi thậm chí gấp 3, họ chỉ có hai lựa chọn hoặc chấp nhận nếu không phải dọn đi.Tại Việt Nam, tình trạng lạm phát đang tác động đến tất cả mọi lĩnh vực trong nền kinh tế. Là một trong những nớc ở á Châu có tỷ lệ tăng trởng kinh tế cao nhất, Việt Nam đang đứng trớc các nguy cơ tốc độ phát triển sẽ chậm lại vì giá thực phẩm tăng vọt, xăng dầu đắt đỏ, tiền công lên cao và lãi suất tín dụng cũng tăng. Hậu quả là thu nhập của các gia đình đang dần dần giảm sút, ngân hàng phải giới hạn cho vay và chính phủ cũng xét duyệt lại chính sách hiện hữu. Hiện thời, tình hình còn khả quan vì nền kinh tế Việt Nam vẫn phát triển ở mức hơn 8%, đồng thời tiền đầu t vẫn không ngừng đổ vào thị trờng Việt Nam. Tuy nhiên nguồn tài chính phong phú này không hẳn đã là điều tốt đẹp. Mối bận tâm lớn nhất của bộ tài chính hiện nay là huy động và phân bổ vốn cho các dự án đã đợc phê duyệt và chỉ kiểm soát đợc một phần các khoản chi thờng xuyên. Tuy nhiên, với nhiều khoản chi dới dạng đầu t và tỷ lệ chi ngoài ngân sách rất cao, Bộ tài chính cha kiểm soát tốt chính sách ngân hàng. Ngân hàng nhà nớc lại không đợc phép quyết định lợng cung tiền và cung tín dụng nh các ngân hàng trung ơng trên thế giới lên chỉ có trong tay một số công cụ chính sách hạn chế nh tỷ lệ dự trữ bắt buộc và các quyết định mang tính hành chính lên không thật sự hữu hiệu khi kiểm soát lạm phát. Trong năm 2007, khi lạm phát tăng cao thì ngân hàng nhà nớc vẫn không đ-ợc phép điều chỉnh lãi suất. Ngành ngân hàng ở Việt Nam hiện vẫn chủ yếu chịu sự khống chế của các ngân hàng thơng mại quốc doanh. Do đó ở một mức độ nào đó, tình trạng nh hiện nay là vì nội bộ các cơ quan tài chính tranh cãi nhau về chuyện thành phần nào sẽ đợc u tiên vay tiền ngân hàng. Chẳng hạn nh hồi năm ngoái, các công ty thơng nghiệp lớn của Nhà nớc đợc tạo điều kiện vay vốn và hậu quả là lạm phát đã ra tăng quá cao. Tỷ giá hối đoái của tiền Việt Nam đã giảm giá trị rất nhiều so với đồng USD kể từ vài tháng qua. Việt Nam ràng buộc tỷ giá vào một điểm so với đồng USD khi đồng tiền này biến động trên thị trờng toàn cầu. GVHD: Phạm Thị ánh NguyệtTiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcĐiều này đồng nghĩa với việc Việt Nam đang nhập khẩu một phần ảnh hởng lạm phát của việt đồng USD mất giá. Trong khi đó, các nớc khác trong khu vực đã cho phép tỷ giá biến động phù hợp với những biến động của đồng USD trên thị trờng. Ngày 27/2/2008 giá vàng trong nớc vừa thực hiện một cú đột phá mạnh. Giá USD so với EURO đã thiệt lập một mức thấp kỷ lục mới. Giới đầu t quốc tế đang đổ xô đi mua kim loại quý này để đề phòng lạm phát. Ngày 26/2/2008 thị trờng vàng trong nớc tiếp tục đà hạ nhiệt của buổi sáng. Đến cuối giờ chiều, vàng SJC đợc liêm yết ở mức 1.787.000đ/chỉ (mua vào 1.790.000đ/chỉ).II/ Nguyên nhân tình hình trên.Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay đó là giá dầu tăng cao, nguồn cung ngoại tệ d thừa. Hàng nhập khẩu giá cao, mất cân bằng thơng mại - Việt Nam nhập khẩu nhiều xuất khẩu. Nguyên nhân khác là dịch cúm gia cầm, lợn bệnh và điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến mùa màng thất bát. Một nguyên lý kinh điển trong lý thuyết tiền tệ là tổng giá trị hàng hoá trong xã hội cân bằng với tổng phơng tiện xã hội: PQ = MVP: là chỉ số về giá cả, Q là chỉ số về sản lợng đợc trao đổi trên thị trờng, M là lợng tiền mặt trong lu thông, V là vận tốc quay vòng của tiền tệ.Với một nền kinh tế mở, hàng hoá đợc trao đổi trên thị trờng bao gồm không chỉ hàng hoá sản xuất trong nớc mà còn cả hàng hoá nhập khẩu từ nớc ngoài. Giá trong nớc của hàng nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng trong nớc cha sản xuất hoặc sản xuất với khối lợng nhỏ, đợc quyết định bởi hai yếu tố chính là giá quốc tế và tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ. Việt Nam theo đuổi chính sách tỷ giá thả nổi có kiểm soát, với mức phá giá chỉ khoảng 1%/năm, vì vậy nhìn chung giá trong nớc của hàng nhập khẩu đợc quyết định bởi giá quốc tế. Dới tác động của quá trình ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới nên ảnh hởng từ giá thế giới đến Việt Nam cũng rất nhanh và rõ nét. Việt Nam đang nhập khẩu nhiều nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nh: 100% xăng dầu, 70% nguyên liệu dệt may, GVHD: Phạm Thị ánh NguyệtTiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcnhiều vật t cơ bản khác nh phôi thép, phân bón chỉ giá quốc tế các mặt hàng này tăng, giá trong nớc cũng sẽ phải tăng và các cố găng kìm hãm tăng giá trong nớc đối với những mặt hàng nhập khẩu này của Nhà nớc là không phù hợp với cơ chế thị trờng, vì nó bóp méo giá cả, và qua đó nguồn lực của đất nớc sẽ bị phân bố không tối u.Có một số mặt hàng sản xuất trong nớc chịu sự kiểm soát chặt chẽ luôn có xu hớng tăng giá theo thời gian vì lý do khách quan. Theo phân tích của các chuyên gia ngân hàng phát triển á Châu (ADB), trong các nguyên nhân gây ra lạm phát thì sự tăng giá của nhóm lơng thực thực phẩm là nhân tố chính. Mức giá lơng thực - thực phẩm ở Việt Nam thờng cao hơn và không ổn định hơn so với các nớc khác, mức tăng lơng thực thực phẩm luôn ở mức cao hơn mức tăng giá tổng thể của CPI. Trong khi đó, lơng thực - thực phẩm chiếm tỷ lệ đến 42,8% trong hàng hoá tính CPI của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu loại bỏ yếu tố lơng thực - thực phẩm thì lạm phát vẫn ở mức khiêm tốn. Phân tích các nhân tố khác ADB cho thấy có nhiều nhân tố ảnh hởng đến lạm phát ở Việt Nam. Trớc hết có thể thấy nhu cầu tiêu dùng đang tăng lên nhờ lợng kiều hối chuyển về nhiều, thu nhập của lao động tăng lên nhất là lao động có tay nghề. Trong khi lợng lao động có chất lợng cao ở Việt Nam tăng đến 40% thì ở khu vực chỉ tăng 17%. Bên cạnh đó, nhu cầu về hàng hoá dịch vụ về nhà ở, xây dựng tăng lên cũng khiến giá cả các mặt hàng này tăng theo. Nguồn cung hàng hoá lại có những cú sốc nh cúm gia cầm, dịch bệnh trên đàn lợn khiến giá thực phẩm tăng lên. Quá trình tự do hoá giá cả theo thị tr-ờng, theo quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam cũng tác động đến giá cả nói chung. Cụ thể, giá điện tăng 7%, giá than tăng 20%, nhiên liệu tăng 7,8%. Tuy nhiên, đây chỉ là những hiệu ứng 1 lần, không phải liên tục. Cần chấp nhận sự thật này vì các cố gắng kìm hãm giá cả của các mặt hàng này cũng là phí kinh tế.Chúng ta gọi nhóm có xu hớng tăng giá do nguyên nhân khách quan nh trên, bao gồm cả hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nớc là nhóm I, và các mặt hàng còn lại là nhóm II, và biến đổi công thức thành: GVHD: Phạm Thị ánh Nguyệt[...]... Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcCh ơng II: Thực trạng lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây I/ Tình hình lạm phát ở Việt nam trong thời gian qua.Tại Việt Nam các số liệu thống kê chính thức cho thấy mức lạm phát đang ngày càng tăng cao, đồng thời có những dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế đang ở vào giai đoạn nóng. Gần 10 năm qua, mức lạm phát tăng rất... thảo luận với chính phủ Việt Nam, chủ tịch ngân hàng phát triển á Châu (ADB) - ông Haruhiko Kuroda có nói: Về mặt ngắn hạn 2008, kinh GVHD: Phạm Thị ánh Nguyệt Tiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcĐiều này đồng nghĩa với việc Việt Nam đang nhập khẩu một phần ảnh hởng lạm phát của việt đồng USD mất giá. Trong khi đó, các nớc khác trong khu vực đà cho phép... kiện vay vốn và hậu quả là lạm phát đà ra tăng quá cao. Tỷ giá hối đoái của tiền Việt Nam đà giảm giá trị rất nhiều so với đồng USD kể từ vài tháng qua. Việt Nam ràng buộc tỷ giá vào một điểm so với đồng USD khi đồng tiền này biến động trên thị trờng toàn cầu. GVHD: Phạm Thị ánh NguyÖt Tiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcKết luận***Từ những phân tích... giảm trong trung hạn. Cha kể một số danh mục giảm thuế có thể tác động đến sản xuất mặt hàng đó trong nớc. GVHD: Phạm Thị ánh Nguyệt Tiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcngân hàng. Để đảm bảo các chính sách của chính phủ không bị ảnh hởng, cần mở cửa thị trờng vốn cho nhà đầu t trong và ngoài nớc, cho phép kiểm toán quốc tế về kiểm toán độc lập vào Việt. .. 6/2005-12/2006, lạm phát CPI, nhóm hàng lơng thực thực phẩm và phi lơng thực thực phẩm tuy có biến động theo xu hớng giảm xuống nhng không đáng kể. Lạm phát bình quân ở nớc ta không có biến động nhiều kể từ tháng 6/2005-12/2006. Mức lạm phát giữ ở mức t-ơng đối ổn định cho thấy sự tăng trởng về kinh tế của Việt Nam là rất khả quan. Nhng kể từ đầu năm 2007 trở lại đây, tình hình lạm phát ở Việt Nam đà có... Vụ trởng vụ chiến lợc phát triển ngân hàng Nhà nớc: "Giá xăng, giá điện tăng, cũng có thể tạo ra lạm phát, nhng với điều kiện là cung ứng tiền tăng lên. Còn nếu cung ứng tiền không tăng thì giá điện, giá xăng tăng có GVHD: Phạm Thị ánh Nguyệt Tiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcờng đợc áp dụng là dùng lÃi suất, lÃi suất chiết khấu ở Việt Nam, ... GVHD: Phạm Thị ánh Nguyệt Tiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcnghĩa là những mặt hàng khác phải giảm giá. Tiền chỉ có ngần đó, nếu một vài mặt hàng tăng giá nghĩa là những mặt hàng khác phải giảm giá, nếu mặt hàng khác không giảm thì cung phải giảm, khi đó nhà cung cấp phá sản". Trong trờng hợp của Việt Nam, việc tăng tổng phơng tiện thanh toán... phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phục lạm phát nhóm hàng phi lơng thực thực phẩm tăng rất chậm thậm chí không tăng. Thời kỳ từ 9/2004 - 6/2005, lạm phát CPI và lạm phát nhóm hàng lơng thực thực phẩm giảm xuống một cách nhanh chóng (từ 16% - 10% với lạm phát CPI và 9%-7,5% với nhóm hàng lơng thực thực phẩm), lạm phát nhóm hàng phi lơng thực thực phẩm vẫn giữ ở mức tơng đối ổn... NguyÖt Tiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcLời nói đầu*** Lạm phát là một thực trạng đà và đang xảy ra nh một nguy cơ tiềm ẩn về sự khủng hoảng tài chính. Nhiều cuộc hủng hoảng lớn trong quá khứ nh: khủng hoảng tiền tệ gắn liền với cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới 1929-1933, khủng hoảng tài chính tiền tệ quốc tế năm 1967, khủng hoảng USD và sự suy đổ... GVHD: Phạm Thị ánh NguyÖt Tiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcNhà nớc bị xói mòn từ đó làm cho uy tín và sức mua của đồng tiền bị giảm sút họ không tiêu sài hoặc đánh giá thấp giấy bạc mà Nhà nớc phát hành.- Nguyên nhân chủ yếu của lạm phát xét theo chủ quan và khách quan: + Nguyên nhân chủ quan: Bắt nguồn từ những chính sách quản lý kinh tế không . đề lạm phát tại Việt Nam trong thời gian gần đây. GVHD: Phạm Thị ánh NguyệtTiểu luận: Tình hình lạm phát ở VN trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phụcCh. pháp khắc phụcCh ơng II: Thực trạng lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đâyI/ Tình hình lạm phát ở Việt nam trong thời gian qua.Tại Việt Nam các
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phục.doc, Tình hình lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phục.doc, Tình hình lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây và Biện pháp khắc phục.doc

Bình luận về tài liệu tinh-hinh-lam-phat-o-viet-nam-trong-nhung-nam-gan-day-va-bien-phap-khac-phuc-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP