mtcv bảo vệ

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:25

Bảng mô tả công việc nhân viên bảo vệ I/ THƠNG TIN CHUNG: Vị trí Nhân viên bảo vệ Bộ phận Bảo vệ Quản lý trực tiếp Phòng HCNS Thời gian làm việc Theo bảng phân cơng II/ MỤC ĐÍCH CƠNG VIỆC: Đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn tài sản Công ty III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ: ST T Nhiệm vụ Yêu cầu Giữ xe ô tô cho khách - Giữ gìn tất tài sản liên quan đến a) Hướng dẫn khách vị trí đỗ xe b) Giám sát xe khách tránh làm cho xe xe khách khách hị hư hỏng, mát đồ Giữ xe máy cho khách thời gian phục vụ a) Nhanh chóng nhận xe khách, kéo chân chống xe xuống - Làm thủ tục giữ xe trả xe nhanh b) Gửi thẻ giữ xe cho khách chóng (trung bình phút) c) Chuyển xe bải giữ xe, lấy thẻ giữ xe d) Chuyển thẻ xe lại cho khách e) Khi khách có u cầu xe lấy xe cho khách, kiểm tra vé xe, sau giao xe cho khách Kiểm tra giám sát bảo vệ bên a) Nhắc nhở bảo vệ bên thực theo hợp đồng b) Báo cáo cho quản lý trực tiếp trường hợp bảo vệ bên ngồi khơng thực theo hợp đồng Hỗ trợ phận bảo trì thực quy trình sửa chữa tài sản a) Nhận phiếu yêu cầu sửa chữa trường hợp NV bảo trì vắng mặt b) Ghi nội dung sửa chữa vào sổ theo dõi sửa chữa: ngày giờ, người giao, nội dung sửa chữa c) Thơng tin cho NV bảo trì nội dung đề nghị sửa chữa 5 Hỗ trợ bảo vệ bên ngồi thực cơng việc a) Do bảo vệ bên vắng mặt b) Do bảo vệ bên ngồi thực q nhiều cơng việc c) Do bảo vệ bên yêu cầu hỗ trợ Xử lý kịp thời trường hợp gây thiệt hại cho khách, nhà hàng hay vi phạm quy định a) Có hành động để bảo vệ tài sản, tính mạng khách hàng, nhà hàng b) Lập biên vụ việc báo cáo cho phòng HCNS Quản lý nhà hàng (ngoài phục vụ) Ghi đầy đủ biên giao ca sổ giao ca: a) Ghi ngày giao ca b) Những công việc cần tiếp tục thực c) Các nhiệm vụ cấp giao d) Các cố phát sinh ca trước phải ghi đầy đủ nội dung vào sổ giao ca e) Các nội dung phải sửa chữa, bảo trì f) Ký tên vào biên giao ca Thực nhiệm vụ bảo vệ ca đêm: Tuần tra tất khu vực nhà hàng vào 2h30 – 3h30 5h30 – 6h30, thực cơng việc sau: a) Kiểm tra điện tại: tủ chính, tủ lạnh khu vực bếp b) Máy bơm nước c) Xem xét tất khu vực tầng xem có cố điện khơng d) Kiểm tra bể ni hải sản tươi sống, có tơm, cá chết cho vào tủ lạnh, sáng hơm sau báo cho bếp biết e) Bấm thẻ chấm công lần kiểm tra Thực công việc khác giao - Nếu có cố điện nước phải báo cho NV bảo trì xử lý Thời gian thông báo xử lý: 6h30 - Bấm thẻ chấm công kiểm tra ...5 Hỗ trợ bảo vệ bên ngồi thực cơng việc a) Do bảo vệ bên vắng mặt b) Do bảo vệ bên thực nhiều cơng việc c) Do bảo vệ bên ngồi u cầu hỗ trợ Xử lý kịp thời trường... phải ghi đầy đủ nội dung vào sổ giao ca e) Các nội dung phải sửa chữa, bảo trì f) Ký tên vào biên giao ca Thực nhiệm vụ bảo vệ ca đêm: Tuần tra tất khu vực nhà hàng vào 2h30 – 3h30 5h30 – 6h30,... kịp thời trường hợp gây thiệt hại cho khách, nhà hàng hay vi phạm quy định a) Có hành động để bảo vệ tài sản, tính mạng khách hàng, nhà hàng b) Lập biên vụ việc báo cáo cho phòng HCNS Quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: mtcv bảo vệ , mtcv bảo vệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn