luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc

170 3 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:23

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu thân, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Thị Hồng Mai Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa công bố công trình khác trước Hà Nội, ngày… Tháng… năm 2015 Học viên Nguyễn Thanh Loan LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu làm đề tài tơi nhận quan tâm, hướng dẫn giúp đỡ nhiều tập thể trường Trước hết xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Thương Mại, xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám đốc, Phòng kế tốn, anh (chị) Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên phân đạm hóa chất Hà Bắc nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành đề tài cách tốt Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Trần Thị Hồng Mai - Người trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận văn giúp đỡ tơi tận tình suốt thời gian nghiên cứu đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn anh (chị), bạn bè tạo điều kiện khích lệ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015 Học viên Nguyễn Thanh Loan 3 4 MỤC LỤC 5 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH BHYT BTC DN ĐĐH HTTH HTVT KPCĐ KTTKTC NCTT NVLTT QĐ SP SPSX SXC SXKD TK TNHH MTV TSCĐ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bộ tài Doanh nghiệp Đơn đặt hàng Hạch tốn vật tư Hạch tốn tổng hợp Kinh phí cơng đồn Kế tốn thống kê tài Ngun vật liệu trực tiếp Nhân công trực tiếp Quyết định Sản phẩm Sản phẩm sản xuất Sản xuất chung Sản xuất kinh doanh Tài khoản Trách nhiệm hữu hạn thành viên Tài sản cố định DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 6 LỜI MỞ ĐẦU Tổng quan nghiên cứu: Tại Việt Nam, số doanh nghiệp bước đầu vận dụng xây dựng máy kế tốn quản trị riêng biệt có nhiều nghiên cứu vấn đề Điển hình cơng trình nghiên cứu Phạm Văn Dược (1997) “Phương hướng xây dựng nội dung tổ chức vận dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp Việt Nam”, tác giả trình bày phương hướng giải pháp xây dựng hệ thống kế toán quản trị doanh nghiệp Việt Nam, nhiên nghiên cứu mang tính chất chung cho tất loại hình doanh nghiệp Trong thời gian gần đây, việc nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Điển hình cơng trình nghiên cứu: “Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam” Phạm Thị Thuỷ (2007), “Kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp Dệt Đà Nẵng, thực trạng giải pháp hoàn thiện” tác giả Đoàn Thị Lành (2008), “Tổ chức báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất” tác giả Nguyễn Thị Tố Vy (2010) Tất nghiên cứu khái quát vấn đề lý luận chung kế tốn quản trị chi phí, thấy tầm quan trọng kế tốn quản trị chi phí việc cung cấp thơng tin chi phí cho quản trị doanh nghiệp Mặc dù vậy, cơng trình nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí cơng bố chưa nghiên cứu chuyên sâu kế toán quản trị chi phí áp dụng cho Cơng ty cụ thể ngành, phù hợp với đặc điểm kinh doanh Công ty Từ năm 2010 đến nay, tác giả vào nghiên cứu kế toán quản trị chi phí áp dụng cho Cơng ty - Luận văn thạc sỹ “Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần phân bón dịch vụ tổng hợp Bình Định ” Nguyễn Văn Công (2012)- Trường Đại học Đà Nẵng Luận văn nghiên cứu, hệ thống hóa vấn đề lý thuyết kế tốn quản trị chi phí đơn vị sản xuất Luận văn nghiên cứu đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí cơng ty kết hợp với sở lý luận, tác giả đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần phân bón dịch vụ tổng hợp Bình Định: Hồn thiện cách phân loại chi phí; Hồn thiện xây dựng định mức cơng tác lập dự tốn chi phí; Hồn thiện báo cáo phân tích phục vụ kiểm sốt biến động chi phí; Tổ chức mơ hình kế tốn phục vụ kế tốn quản trị chi phí - Luận văn thạc sỹ “Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty TNHH MTV cao su Chư- Sê” Tạ Thị Ngọc Thạch (2013)- Trường Đại học Đà Nẵng Luận văn nghiên cứu sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất, khái quát tổng quát đặc điểm hoạt động kinh doanh, cấu tổ chức quản lý, thực trạng công tác kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Luận văn nêu số tồn mà nhà quản lý cần quan tâm, cần thiết phải hồn thiện kế tốn quản trị chi phí cơng ty.Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Công ty TNHH MTV cao su Chư-Sê: Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử chi phí; Hồn thiện việc xác định giá thành sản phẩm; Hoàn thiện việc xác định giá bán sản phẩm; Lập báo cáo để kiểm sốt chi phí sản xuất; Phân tích chi phí phục vụ q trình định ngắn hạn; Tổ chức mơ hình kế tốn - Luận văn thạc sỹ “Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn” Lê Thị Hồng Hà (2014)- Trường Đại học Thương Mại Trên sở phân tích thực trạng kế toán quản trị doanh nghiệp, kết hợp với sở lý luận kế tốn quản trị chi phí tác giả tập trung hoàn thiện nội dung như: Hồn thiện tổ chức máy kế tốn quản trị chi phí, hồn thiện tổ chức phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, hồn thiện hệ thống định mức dự tốn ngân sách, phân tích thơng tin kế tốn quản trị chi phí phục vụ cho việc định kinh doanh Nhìn chung đề tài góp phần lớn cho Công ty việc xây dựng vận hành hệ thống kế tốn quản trị chi phí để cung cấp thông tin phù hợp, tin cậy, kịp thời cho nhà quản trị để định tối ưu Những nghiên cứu khái quát hoá sở lý luận kế toán quản trị chi phí Tuy kế tốn quản trị chi phí có hệ thống sở lý luận thống kế tốn quản trị chi phí đời phát triển phụ thuộc lớn vào nhà quản trị đặc điểm ngành nghề kinh doanh phải phù hợp với định hướng phát triển doanh nghiệp Chính có khác cách vận dụng sở lý luận kế toán quản trị chi phí vào thực tiễn doanh nghiệp mà giải pháp hoàn thiện tác giả đưa khác doanh nghiệp Tại Công ty TNHH MTV phân đạm hóa chất Hà Bắc chưa có cơng trình nghiên cứu nghiên cứu tình hình áp dụng kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Qua phân tích thực trạng kế tốn quản trị chi phí Cơng ty TNHH MTV phân đạm hóa chất Hà Bắc, từ đưa phương hướng giải pháp để hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Tính cấp thiết đề tài: Hiện kinh tế Việt Nam giai đoạn trải nghiệm thách thức quan trọng chế thị trường tồn cầu hóa Sau gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào cuối năm 2006, độ mở kinh tế tăng vọt, luồng vốn gián tiếp trực tiếp chảy vào mạnh chưa có Cơ chế thị trường đòi hỏi phải áp dụng toàn diện sâu sắc đời sống kinh tế sản xuất nhằm tuân thủ điều kiện WTO Việc hội nhập sâu rộng lợi tiềm tàng khó khăn với kinh tế Việt Nam nói chung doanh nghiệp Việt Nam nói riêng Hiện nay, Việt Nam thiếu doanh nghiệp đầu đàn, đóng vai trò dẫn dắt, dẫn đến doanh nghiệp FDI ngày lấn át Các tập đoàn nước đầu tư vào Việt Nam thường kéo theo doanh nghiệp vệ tinh, nên doanh nghiệp Việt khó khăn việc cạnh tranh Các doanh nghiệp Việt Nam phải đối diện với nhiều khó khăn, định sản xuất cần cân nhắc cẩn trọng thơng tin chi phí trở nên cần thiết Do đó, hệ thống kế tốn tài kế tốn quản trị ngày có chức quan trọng cung cấp thông tin cho nhà quản trị nhằm mục đích điều hành doanh nghiệp Tuy nhiên, kế tốn quản trị có số khác biệt so với kế tốn tài chính, cơng cụ tài đắc lực cho nhà quản trị, cung cấp thông tin hỗ trợ nhà quản trị việc lập kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch, kiểm tra đánh giá tình hình thực kế hoạch từ đưa định sản xuất kinh 10 doanh Nhưng thực tế tồn kế tốn quản trị không bắt buộc phải thực doanh nghiệp, báo cáo kế toán quản trị sử dụng phạm vi doanh nghiệp, khơng cơng bố ngồi Chính u cầu mà cơng tác tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp chưa tổ chức cách đầy đủ Qua trình tiếp cận khảo sát thực tế Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc, tác giả nhận thấy đơn vị sản xuất điển hình Cơng ty sản xuất nhiều loại sản phẩm chủ yếu loại hóa chất, phân bón với chi phí phát sinh đa dạng phong phú Tuy nhiên hệ thống kế toán quản trị nói chung quản trị chi phí nói riêng hoạt động chưa hiệu quả, chưa cung cấp cho nhà lãnh đạo thông tin thiết thực để định chưa tạo lợi cạnh tranh cho công ty với công ty ngành nghề Từ bất cập tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán quản trị chi phí Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên phân đạm hóa chất Hà Bắc” Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Mục tiêu lý luận: Hệ thống hóa nghiên cứu làm rõ thêm vấn đề lý luận kế toán - quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Mục tiêu thực tế: + Nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí Cơng ty TNHH MTV phân đạm hóa chất Hà Bắc nhằm rút ưu điểm mặt hạn chế nội dung kế toán + Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty góp phần nâng cao lợi cạnh tranh giúp công ty phát triển lớn mạnh bền vững Đối tượng phạm vi nghiên cứu: + Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề kế - tốn quản trị chi phí Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc + Phạm vi nghiên cứu: Nội dung: Đề tài nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí cơng ty bao gồm chi phí - sản xuất chi phí ngồi sản xuất Khơng gian: Đề tài tập trung nghiên cứu Công ty TNHH MTV phân đạm hóa chất Hà Bắc Thời gian: Thời gian nghiên cứu năm 2014, 2015 Phương pháp nghiên cứu Phụ lục 2.16 CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc giang ĐT: 84-240-3854538 Fax: 84-240-3855018 PHIẾU ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ Bộ phận yêu cầu: Xưởng URE Số phiếu: Bộ phận nhận yêu cầu: Phòng vật tư STT Tên,quy cách vật tư ĐVT Số lượng Lần yêu cầu: Mục đích sử dụng Ngày yêu cầu Ống thép 1.0 Đầu nối đường ống 10/12/2014 Đồng hồ giảm áp 2.0 Bảo vệ đường ống 10/12/2014 Rơle 7.0 Bảo vệ thiết bị điên 10/12/2014 Bích ren cao áp 5.0 Chịu áp 10/12/2014 Áp kế ngang 4.0 Đo áp lực 10/12/2014 Xác nhận phiêu yêu cầu (ký, họ tên) Người yêu cầu Phê duyệt (ký, họ tên) (ký, họ tên) Phụ lục 2.17: Phiếu xuất kho CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Mẫu số:01-VT Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc giang QĐ15/2006BTC ĐT: 84-240-3854538 Ngày20/03/2006 Fax: 84-240-3855018 PHIẾU XUẤT KHO Số : … Ngày10 tháng 12 năm 2014 Tên đơn vị nhận: Xưởng Ure Lý xuất kho: xuất NVL phục vụ sản xuất Xuất kho: Kho K1-NVLC STT Tên,quy cách vật tư ĐVT Số lượng Ống thép 1.0 Đồng hồ giảm áp 2.0 Rơle 7.0 Bích ren cao áp 5.0 Áp kế ngang 4.0 Đơn giá Thành tiền Cộng Phụ trách phận sử dụng (ký, họ tên) Phụ trách phận cung tiêu (ký, họ tên) Người nhận (ký, họ tên) Thủ kho (ký, họ tên) Ghi Phụ lục 2.18 CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc giang ĐT: 84-240-3854538 Fax: 84-240-3855018 SỔ CHI TIẾT TK 6272: Chi phí vật liệu Tháng 12/2014 Chứng từ Ngày Diễn giải Số hiệu TKĐƯ Số phát sinh Nợ Có 10/12/14 SX 001501 Ống thép 152 511,869,654 11/12/14 SX 001516 Rơle 152 60,762,000 … … 31/12/14 Kết chuyển sang TK 154 154 793,799,760 Tổng phát sinh Nợ: 793,799,760 Tổng phát sinh Có: 793,799,760 Số dư cuối kỳ: Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục số 2.19 CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc giang ĐT: 84-240-3854538 Fax: 84-240-3855018 SỔ CHI TIẾT TK 6273: Chi phí dụng cụ sản xuất Tháng: 12/2014 Chứng từ Ngày 10/12/14 Diễn giải Số hiệu SX 001508 Số phát sinh TK ĐƯ Xuất công cụ bảo trì tải Nợ Có 142 514,036,640 142 101,177,440 chuyền 16/12/14 SX 001519 Xuất dụng cụ sửa chữa hệ thống cân điện tử … … 31/12/14 Kết chuyển sang TK 154 154 1,339,052,530 Tổng phát sinh Nợ: 1,339,052,530 Tổng phát sinh Có: 1,339,052,530 Số dư cuối kỳ: Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục 2.20 CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc giang ĐT: 84-240-3854538 Fax: 84-240-3855018 SỔ CHI TIẾT TK 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ Thángs 12/2014 Chứng từ Ngày Số hiệu 31/12 BPBKH Số phát sinh TK Diễn giải Khấu hao Hệ thống máy móc ĐƯ Nợ 214 1,484,782,224 Có dây chuyền sản xuất 31/12 BPBKH Khấu hao máy khâu bao 214 675,135,260 31/12 BPBKH Khấu hao máy sấy hạt 214 1,345,837,038 31/12 BPBKH Khấu hao Máy tạo hạt phụ 214 1,309,437,038 Khấu hao Hệ thống máy cẩu 214 830,034,623 Kết chuyển sang TK 154 154 kiện 31/12 BPBKH 31/12 5,645,226,184 Tổng phát sinh Nợ: 5,645,226,184 Tổng phát sinh Có: 5,645,226,184 Số dư cuối kỳ: Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục số 2.21 CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc giang ĐT: 84-240-3854538 Fax: 84-240-3855018 SỔ CHI TIẾT TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngồi Tháng: 12/2014 Chứng từ Ngày Số hiệu Diễn giải 27/12/14 HĐ 0023225 Tiền điện thoại 28/12/14 HU 0165273 Tiền điện 29/12/14 TR 0087651 Tiền nước 31/05/14 TKĐƯ 331 331 331 Kết chuyển sang TK 154 154 Số phát sinh Nợ Có 59,038,200 798,032,040 940,470,772 1,797,541,013 Tổng phát sinh Nợ: 1,797,541,013 Tổng phát sinh Có: 1,797,541,013 Số dư cuối kỳ: Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục số 2.22 CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc giang ĐT: 84-240-3854538 Fax: 84-240-3855018 SỔ CHI TIẾT TK 6278: Chi phí tiền khác Tháng: 12/2014 Chứng từ TK Diễn giải Số phát sinh ĐƯ Nợ Chi vệ sinh môi trường 111 53,219,732 PC 0010226 Chi sửa chữa nhỏ 111 55,979,684 29/12/14 PC 0010227 Chi phí an tồn lao động 111 104,291,122 29/12/14 PC 0010228 Chi phòng cháy chữa cháy 111 124,773,445 Kết chuyển sang TK 154 154 Ngày Số hiệu 27/12/14 PC 0010225 28/12/14 31/12/14 Có 338,263,983 Tổng phát sinh Nợ: 338,263,983 Tổng phát sinh Có: 338,263,983 Số dư cuối kỳ: Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục số 2.23 CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc giang ĐT: 84-240-3854538 Fax: 84-240-3855018 SỔ CÁI TK 627: Chi phí sản xuất chung Tháng: 12/2014 Chứng từ Ngày Diễn giải Số hiệu TK Số phát sinh ĐƯ Nợ 27/12/14 HĐ Tiền điện thoại 0023225 331 59,038,200 28/12/14 HU Tiền điện 0165273 331 798,032,040 29/12/14 TR Tiền nước 0087651 331 940,470,772 31/12/14 PKT 27 Chi phí nhân viên phân xưởng 334 203,721,918 31/12/14 Chi phí vật liệu 152 793,799,760 31/12/14 Chi phí cơng cụ dụng cụ 153 1,339,052,530 Trích 2% Kinh phí cơng đồn 3382 3,877,525 31/12/14 31/12/14 PKT 28 PKT 29 Trích 18% Bảo hiểm xã hội 3383 31/12/14 PKT 30 Trích 3% Bảo hiểm xã hội 3384 31/12/14 PKT 31 Trích 1% Bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp 3389 31/12/14 BPBKH Khấu hao TSCĐ dùng cho sản 214 34,897,730 5,816,288 1,938,762 5,645,226,184 Có xuất 31/12/14 Chi phí khác tiền 31/12/14 Cộng số phát sinh 111 338,263,983 10,164,135,690 10,164,135,690 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục 2.24: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh- tài khoản 627 Tháng 12/ 2014 Chứng từ TK Khoản mục chi phí Diễn giải NT 03/12 05/12 Số Chi phí vật liệu chung Thanh tốn lương NV phân xưởng đối ứng 152 6272 793,799,760 6273 6274 6277 6278 793,799,760 334 250,252,225 10/12 Xuất kho công cụ dụng cụ 153 12/12 Khấu hao tài sản cố định 241 25/12 Chi phí điện nước,điện thoại 111 27/12 Chi phí khác 111 Cộng 6271 Cộng 250,252,225 1,339,052,53 1,339,052,530 5,645,226,18 5,645,226,184 1,797,541,01 1,797,541,013 338,263,98 338,263,983 10,164,135,690 Bắc Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Phụ lục 2.25: Sổ chi tiết TK 154 CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc giang ĐT: 84-240-3854538 Fax: 84-240-3855018 Sổ chi tiết TK 154.03 Tháng 12/2014 Chứng từ SH NT Diễn giải Nhật ký Trang số STT dòng TK đối ứng Nợ 5,756,845,856 Số tiền PKT 31/12 Dư đầu kỳ PKT 31/12 Kết chuyển CPNVL TT 621 79,561,765,249 PKT 31/12 Kết chuyển CPNC TT 622 1,776,076,592 PKT 31/12 Kết chuyển CP SXC 627 5,152,639,607 PKT 31/12 Bán thành phẩm hồn thành kỳ 632 Có 75,418,675,250 Cộng phát sinh 92,247,327,304 Dư cuối kỳ 16,828,652,054 75,418,675,250 Phụ lục 2.26: Sổ chi tiết TK 154 CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc giang ĐT: 84-240-3854538 Fax: 84-240-3855018 Sổ chi tiết TK 154.02 Tháng 12/2014 Chứng từ SH NT Diễn giải Nhật ký Trang số STT dòng TK đối ứng Nợ 5,453,789,345 Số tiền PKT 31/12 Dư đầu kỳ PKT 31/12 Kết chuyển CPNVL TT 621 72,779,463,900 PKT 31/12 Kết chuyển CPNC TT 622 1,567,273,680 PKT 31/12 Kết chuyển CP SXC 627 4,365,218,001 PKT 31/12 Bán thành phẩm hồn thành kỳ 632 Có 68,690,007,650 Cộng phát sinh 77,489,991,905 Dư cuối kỳ 15,475,737,274 68,690,007,650 Phụ lục 2.27: Bảng tính giá thành bán thành phẩm Tháng 12-2014 Số lượng: 17,682,763 ĐVT: đồng Khoản mục Dd Csx Dc Tổng Z Z đơn vị -Chi phí NVLTT 3,454,107,514 79,561,765,249 15,695,742,653 67,320,130,110 3,807 -Chi phí NCTT 1,085,225,314 1,776,076,592 351,146,811 2,510,155,095 142 -Chi phí SXC 1,217,513,028 4,946,295,537 862,257,947 5,301,550,618 300 Cộng 5,756,845,856 86,284,137,380 16,909,147,410 75,130,835,830 4,249 Phụ lục 2.28: Bảng tính giá thành Ure Tháng 12-2014 Số lượng: 16,780,523 ĐVT: đồng Csx Dc Khoản mục Tổng giá thành Giá thành đơn vị GĐ1 GĐ2 Cộng GĐ1 GĐ2 Cộng CPNVLTT 67,320,130,110 239,556,500 67,559,686,610 3,434,922,144 12,223,059 3,447,145,203 64,112,541,407 3820.6521 CPNCTT 2,510,155,095 306,307,000 2,816,462,095 128,077,401 12,632,040 140,709,441 2,675,752,653 159.45585 CPSXC 5,301,550,618 853.051.582 6,154,602,200 270,672,000 35,179,678 305,851,678 5,848,750,522 427.71504 Tổng cộng 75,130,835,830 1,398,915,082 76,529,750,910 3,833,453,252 60,034,777 3,893,488,029 72,636,262,880 4,328,6 ... sở lý luận kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất - Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên phân đạm hóa chất Hà Bắc - Chương 3: Kết luận đề... kế tốn quản trị chi phí Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên phân đạm hóa chất Hà Bắc CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái quát chung kế toán. .. nghiệp b, Khái niệm kế toán quản trị chi phí: Kế tốn quản trị chi phí phận kế toán quản trị Theo tác giả Đào Thị Minh Tâm Kế toán quản trị chi phí ứng dụng kế tốn quản trị chi phí vào doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc , luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc , CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, Sơ đồ 1.1: Phân loại chi phí theo chức năng, Sơ đồ 1.3: Xác định chi phí theo công việc, Sơ đồ 1.5: Xác định chi phí theo quá trình sản xuất, Sơ đồ 1.6: Mô hình phân tích biến động chi phí, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC, CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC, Sơ đồ 3.01:Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty theo hướng hoàn thiện, KẾT LUẬN CHƯƠNG III, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn