BM03 kế hoạch đi công tác

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:07

CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Địa : Lơ Số C8,C9,C10-1 Đường N5B KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM KẾ HOẠCH ĐI CƠNG TÁC Người cơng tác: Bộ phận: Thời gian: .Nơi đến: Nội dung cơng tác: Kế hoạch cụ thể: Stt Nội dung công việc Người lập Thời gian Địa điểm Đơn vị Quản lý Người liên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: BM03 kế hoạch đi công tác , BM03 kế hoạch đi công tác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn