Biến động và đa dạng chi vi khuẩn lam Microcystis tại hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên

8 0 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:58

Hồ Núi Cốc được xây dựng trên sông Công với mục đích cung cấp nước cho các hoạt động dân sinh như tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản, du lịch và đặc biệt là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Thái Nguyên và các vùng phụ cận. Bài viết trình bày kết quả khảo sát hàng tháng về đa dạng chi vi khuẩn lam (VKL) Microcystis và hàm lượng microcystin trong 3 chủng VKL Microcystis phân lập ở hồ Núi Cốc trong năm 2011. Tạp chí Cơng nghệ Sinh học 16(1): 189-196, 2018 BIẾN ĐỘNG VÀ ĐA DẠNG CHI VI KHUẨN LAM MICROCYSTIS TẠI HỒ NÚI CỐC, TỈNH THÁI NGUYÊN Dương Thị Thủy1,2, *, Lê Thị Phương Quỳnh2,3 Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Học Viện Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam Viện Hố học hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam * Người chịu trách nhiệm liên lạc E-mail: duongthuy0712@gmail.com Ngày nhận bài: 05.6.2017 Ngày nhận đăng: 05.01.2018 TÓM TẮT Hồ Núi Cốc xây dựng sơng Cơng với mục đích cung cấp nước cho hoạt động dân sinh tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản, du lịch đặc biệt nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Thái Nguyên vùng phụ cận Bài báo trình bày kết khảo sát hàng tháng đa dạng chi vi khuẩn lam (VKL) Microcystis hàm lượng microcystin chủng VKL Microcystis phân lập hồ Núi Cốc năm 2011 Kết cho thấy xác định lồi thuộc chi Microcytis lồi Microcystis aeruginosa xuất với tần xuất cao Mật độ tế bào Microcystis hồ Núi Cốc đa dạng biến động theo mùa với số lượng tế bào cao ghi nhận thời điểm nhiệt độ cao mùa mưa Kết phân tích sắc kí lỏng cao áp (HPLC) cho thấy hàm lượng độc tố microcystin (MC) chủng VKL Microcystis phân lập từ hồ Núi Cốc dao động từ 0,116 đến 0,4 µg MC/mg sinh khối khô Mật độ tế bào cao chi Microcystis hồ Núi Cốc hàm lượng độc tố chủng Microcystis cho thấy nguy tiềm ẩn gây hại đến sức khỏe người Kết khảo sát cho thấy cần thiết phải xây dựng thực chương trình quan trắc giám sát thường xuyên VKL thực vật hồ Núi Cốc nhằm cảnh báo nguy bùng nổ VKL tác động xấu đến hệ sinh thái thủy vực sức khỏe người Từ khóa: Microcystis, hồ Núi Cốc, chất lượng nước, phú dưỡng MỞ ĐẦU Trong sống cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, người có nhiều tác động đáng kể đến môi trường, đặc biệt môi trường nước Các hoạt động phá rừng, sử dụng nhiều phân bón hóa học, đốt nhiên liệu thị hóa làm tăng đáng kể hàm lượng chất dinh dưỡng thủy vực (nitrogen, phosphorus) Quá trình tăng hàm lượng chất dinh dưỡng mơi trường nước thường gây tượng phì dưỡng thủy vực sông hồ vùng ven biển, đặc trưng phát triển bùng nổ số lồi vi tảo, chủ yếu vi khuẩn lam (VKL) Nở hoa tảo phát triển nhanh chóng số lồi tảo so với nhóm lồi khác hệ sinh thái thủy vực nguyên nhân làm giảm đa dạng sinh học, ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước Nguyên nhân ban đầu xác định cân nguồn dinh dưỡng đầu vào hệ sinh thái, từ tạo ưu cạnh tranh loài so với loài sinh vật khác hệ sinh thái Trong năm gần đây, nở hoa tảo gây hại xảy môi trường nước mặn (còn gọi thủy triều đỏ) nước (nở hoa VKL) ngày gia tăng toàn cầu tần xuất xuất hiện, cường độ thời gian (Huisman et al., 2005) Sự diện phát triển mạnh mẽ VKL độc gây ô nhiễm nguồn nước gây nguy hại cho sức khỏe người động vật (Paerl, Huisman, 2008) Kết điều tra thủy vực nước cho thấy có khoảng 25-80% mẫu nước nở hoa gây độc thuộc chi Microcystis, Aphanizomenon, Cylindrospermopsis, Planktothrix (Oscillatoria), Nostoc, Lyngbya (Chorus, Batram, 1999) VKL sản sinh độc tố gan (hepatotoxins) thường hay gặp VKL sản độc tố thần kinh (neurotoxins) 189 Dương Thị Thủy & Lê Thị Phương Quỳnh Chi Microcystis thuộc VKL nhóm thường gây nở hoa hồ hồ chứa toàn giới (Codd et al., 1999) Microcystis aeruginosa biết lồi có khả sản sinh sản phẩm thứ cấp hại gan gọi microcystin, gây hại đáng kể cho hệ sinh thái thủy sinh, động vật nuôi động vật hoang dã sức khỏe người (Đặng Đình Kim et al., 2014) Sự phân bố Microcystis aeruginosa mang tính tồn cầu (Komárek, Anagnostidis, 1999) chi VKL nghiên cứu nhiều Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định đa dạng biến động chi VKL Microcytis hồ Núi Cốc VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Vật liệu Hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên) hồ chứa trung bình, xây dựng thượng nguồn sơng Cơng từ năm 1972 với diện tích lưu vực rộng 535 km2 Hồ hình thành với mục đích điều tiết, cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu, nuôi trồng thuỷ sản du lịch cho thành phố Thái Nguyên vùng phụ cận Theo nghiên cứu gần đây, chất lượng môi trường nước hệ sinh thái hồ Núi Cốc bị suy giảm có diện nở hoa VKL (Trần Văn Tựa, 2011; Duong et al., 2013) Hình Sơ đồ vị trí lấy mẫu hồ Núi Cốc Hình Sơ đồ vị trí lấy mẫu hồ Núi Cốc Phương pháp Thu mẫu Trong nghiên cứu này, đối tượng nghiên cứu chi VKL Microcystis môi trường nước hồ Núi Cốc Các mẫu thực vật thu hàng tháng vị trí hồ Núi Cốc (Hình 1) thời gian từ tháng đến tháng 12 năm 2011 mẫu định tính thu lưới thực vật phù du với kích thước lỗ 190 40 µm, cách kéo vợt nhiều lần theo phương nằm ngang Mẫu định tính cố định dung dịch formaldehyde (4%) Một lượng thể tích nước định hồ Núi Cốc thu (1 L L) cố định với dung dịch Lugol Xác định thành phần loài thuộc chi Microcystis Thành phần loài chi VKL Microcystis hồ Núi Cốc xác định theo phương pháp so Tạp chí Cơng nghệ Sinh học 16(1): 189-196, 2018 sánh hình thái (Dương Đức Tiến, 1996; Komārek Anagnostidis, 1989; 1999; 2005) Mật độ tế bào chi VKL Microcystis đếm buồng đếm Sedgwick - Raffter (20mm x 50mm x 1mm) Số tế bào đếm mL Việc xác định thành phần loài số lượng tế bào chi VKL Microcystis thực kính hiển vi Olympus BX51 (Nhật Bản) Phân lập, nuôi cấy xác định hàm lượng độc tố MC Tại thời điểm thu mẫu thực vật hồ Núi Cốc, nhóm VKL chiếm ưu quần xã thực vật đặc biệt loài Microcystis aeruginosa Chính vậy, Microcystis chọn để phân lập nhằm tiến hành phân tích xác định độc tố Chủng VKL Microcystis phân lập từ hồ Núi Cốc theo phương pháp Shirai (1989) Môi trường CB lựa chọn để phân lập nuôi cấy thu sinh khối VKL Microcystis Mơi trường CB có thành phần sau (mg/L): Ca(NO3)2.4H20, 150; KNO3, 100; MgSO4.7H20, 40; 1-disodium glycerophosphate, 50; bicine, 500; biotin, 0,0001; vitamin B12, 0,0001; thiamine hydrochloride, 0,01, với mL vi lượng PIV Thành phần vi lượng PIV (mg/100 mL): FeCl3.6H20, 19.6; MnCl2.4H20, 3.6; ZnSO4.7H20, 2.2; CoCI2.6H20, 0,4; Na2MoO4.2H20, 0.25; disodium EDTA.2H20, 100 Độc tố microcystin xác định phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC, Beckman Coulter, GmbH, Krefeld, Germany) với dạng microcystin chuẩn MCYST-LR MCYST-RR (Calbiochem, Sandiego, USA) KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Thành phần VKL Microcytis hồ Núi Cốc Kết khảo sát hồ Núi Cốc từ tháng 1/201112/2011 ghi nhận lồi Microcytis, lồi Microcystis aeruginosa (M aeruginosa) loài xuất với tần xuất cao Dưới mơ tả hình thái học loài VKL thuộc chi Microcystis diện hồ Núi Cốc (Hình 2) Microcystis wesenbergii (Kom.) Kom in Kondr 1968b Hình thái: Microcystis wesenbergii (M wesenbergii) có tập đồn hình cầu dài, tập đồn thường xẻ thùy dạng mắt lưới với lỗ riêng biệt, tạo thành tập đoàn chất nhày Tập đồn đạt kích thước mm Các tế bào xếp ngẫu nhiên tế bào xếp dày đặc tập đoàn Chất nhầy khơng có cấu trúc xác định có khơng có màu Tế bào hình cầu đơi mọc dài trước tế bào phân chia, với đường kính từ - µm Phân bố: Lồi M wesenbergii thường xuất mẫu nước nở hoa vùng nước giàu dinh dưỡng với lồi M aeruginosa, có phân bố rộng Lồi tìm thấy mẫu nước nở hoa hồ Kẻ Gỗ, hồ Núi Cốc, hồ Trị An, hồ Thành Cơng, hồ Hồn Kiếm, sơng Hương (Đặng Hồng Phước Hiền et al., 2006; Nguyen et al., 2007; Dao et al., 2010) Microcystis botrys Teiling 1942 Hình thái: Trong hồ Núi Cốc, tập đoàn Microcystis botrys (M botrys) dạng trơi bao gồm tập đồn hình cầu gồm nhiều tế bào dày đặc trung tâm, xếp theo dạng phóng xạ tập đồn Chất nhầy suốt bao quanh cụm tế bào Tế bào tối màu có đường kính khoảng 5-6 µm có chứa nhiều khơng bào khí Phân bố: Lồi có phân bố rộng, thường xuất hồ nước giàu dinh dưỡng đơi thấy có nước lợ, mẫu nước nở hoa với lồi thuộc chi Microcystis Lồi gây độc có khả sinh độc tố Lồi tìm thấy số thủy vực Huế, hồ Trị An (Nguyễn et al., 2007, Dao et al., 2010) Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing 1846 Hình thái: Tập đồn Microcystis aeruginosa hồ Núi Cốc dạng nhầy có hình dạng phong phú hình cầu hình cầu thon dài, hình nhẫn, phân thùy thường dạng mắt lưới với nhiều lỗ hổng tập đồn Chất nhầy suốt, khơng màu Kích thước tập đồn đa dạng đơi lên tới vài mm Tế bào hình cầu đơi kéo dài màu lam nhạt chứa nhiều không bào khí Kích thước tế bào khoảng 3-5 µm Phân bố: Lồi có phân bố rộng, thường thấy thủy vực giàu dinh dưỡng nước ngọt, nước lợ Lồi đơi tạo thành váng dày đặc mặt nước Loài gây độc, sản sinh độc tố microcystin Lồi tìm thấy thủy vực hồ Hồn Kiếm, hồ Thành Cơng, Giảng Võ, hồ Núi Cốc, hồ Hòa Bình, hồ Kẻ Gỗ, sơng Hương, hồ Trị An (Đặng Hoàng Phước Hiền et al., 2006; Nguyen et al., 2007; Dao et al., 2010) 191 Dương Thị Thủy & Lê Thị Phương Quỳnh B! A! E! C! D! F! Hình Hình thái số lồi Microcystis có mặt hồ Núi Cốc giai đoạn 2011: A) Microcystis wesenbergii; B) Microcystis botrys; C) Microcystis panniformis; D) Microcystis protocystis; E) Microcystis aeruginosa; F) Microcystis flos-aquae Microcystis flos-aquae (Wittrock) Kirchner 1898 Microcystis protocystis Crow 1923 Hình thái: Tập đồn sống trơi nổi, có kích thước hiển vi, có kích thước lớn Tập đồn hình cầu không đều, lớp nhầy không màu, mỏng Các tế bào hình cầu với nhiều aerotopes xếp dày đặc tập đồn, kích thước tế bào khoảng 3-4,8 µm Phân bố: Lồi có phân bố chủ yếu thủy vực nước giàu dinh dưỡng có mặt chủ yếu vùng nhiệt đới Lồi tìm thấy thủy vực Hà Nội hồ Hoàn Kiếm, hồ Thành Cơng, hồ chứa Hòa Bình, Núi Cốc, Kẻ Gỗ, Huế…(Đặng Hoàng Phước Hiền et al., 2006; Nguyen et al., 2007) Hình thái: Tập đồn có kích thước hiển vi nhỏ, sống trơi nổi, hình dạng khơng ổn định, khơng có lỗ hổng bên Khối chất nhầy đồng khuếch tán bao quanh khối tế bào Tế bào có dạng hình cầu thon mảnh, xếp thưa thớt phân bố không đồng tập đoàn với aerotopes dày đặc Tế bào có đường kính khoảng 3-5 µm Phân bố: Lồi tìm thấy số thủy vực Huế Núi Cốc (Nguyen et al., 2007) Loài lồi điển hình bắt gặp vùng nhiệt đới tìm thấy Ấn Độ, Brazil (Komarék, Komarkova, 2002) Microcystis panniformis Komárek, Komárková Microcystis novacekii (Kom.) Compèere 1974 Hình thái: Tập đồn có kích thước hiển vi tương đối lớn, sống trơi Tập đồn có màu xanh lam vàng, đơi có màu xanh oliu nâu tối Tế bào phân bố không đồng đều, thưa xếp gần với mép tập đồn Tế bào hình cầu với nhiều aerotopes, đường kính tế bào khoảng 3-4,5 µm Phân bố: Lồi tìm thấy số thủy vực Huế hồ Núi Cốc (Nguyen et al., 2007) Hình thái: Tập đồn hình cầu bao gồm tập đoàn nhỏ nằm bao nhầy dày Tế bào hình cầu chứa nhiều aerotopes đường kính tế bào 2,5-5 µm Phân bố: Thường phân bố vùng nhiệt đới, thủy vực giàu dinh dưỡng (Cronberg, Anadottter, 2006) 192 Microcystis smithii Komarek & Anagnostidis Tạp chí Cơng nghệ Sinh học 16(1): 189-196, 2018 Hình thái: Tế bào hình cầu thn dài, khơng có lỗ Chất nhầy nhìn rõ xếp chồng chéo tế bào, khuếch tán Tế bào phân bố rải rác tập đồn Đường kính tế bào khoảng 3-4,5 µm Phân bố: Thường thấy thủy vực nhiễm vừa phì dinh dưỡng vùng nhiệt đới (Komarek et al., 2002) Chi Microcystis chi có phân bố rộng chứa nhiều lồi có khả gây độc như: M aeruginosa, M flos- aquae, M viridis, M ichthyoblabe… Các loài thường bắt gặp mẫu nước nở hoa thủy vực phì dưỡng nhiều quốc gia Tại hồ Hồn Kiếm, chi Microcystis chi chiếm ưu quần xã thực vật với thống trị loài M aeruginosa, M botrys M wesenbergii (Duong et al., 2013) Trong đó, lồi VKL thuộc chi Microcystis xác định hồ Trị An (Lưu Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Lâm, 2008), loài Microcystis nhận dạng hồ Dầu Tiếng (Phan Thanh Lưu et al., 2015), loài Microcystis phát thủy vực Thừa Thiên Huế (Nguyễn Thị Thu Liên et al., 2010) Theo Nasri et al., (2004) mẫu nước nở hoa hồ Oubeira (Algeria) bao gồm loài thuộc chi Microcystis Nghiên cứu Park et al., (1993) hồ Suwa (Nhật Bản) cho thấy loài gồm M aeruginosa, M viridis, M ichthyoblabe, M wesenbergii M novacekii nhận dạng mẫu nước nở hoa Biến động Microcystis hồ Núi Cốc Biến động Microcystis VKL hồ Núi Cốc theo thời gian trình bày hình Kết cho thấy mật độ tế bào chi Microcystis cao nhóm chiếm ưu quần xã VKL dao động từ 19 đến 87% tổng số tế bào VKL ghi nhận thời điểm nghiên cứu Mật độ tế bào Microcysits đạt giá trị cao tháng 7, 10 (2,2 x 105 tế bào/L; 7,3 x 105 tế bào/L 5,8 x 105 tế bào/L tương ứng) chiếm 83%, 87% 81% tổng số tế bào VKL Tháng 11 tháng 12 ghi nhận số lượng tế bào thấp với 0,46 x 105 tế bào/L 0,28 x 105 tế bào/L Có thể thấy mật độ tế bào Microcystis biến động theo mùa đạt số lượng tế bào cao thời điểm mùa mưa (nhiệt độ cao) thấp thời điểm nhiệt độ thấp Nghiên cứu thay đổi tế bào Microcystis hồ Biwa (Nhật Bản) cho thấy biến động tế bào đa dạng thay đổi theo mùa Vào tháng 4-6/1998, Microcystis không xuất đầu tháng xuất hồ với mật độ thấp < 105 tế bào/L Năm 1999, tế bào Microcystis quan sát từ cuối tháng hè đến mùa thu với mật độ trung bình khoảng 3,9 x 106 nhiên lại không xuất vào tháng Vào năm 2000, mật độ tế bào Microcystis có biến động lớn mật độ cao xuất vào tháng (1,3 x 106 tế bào/L) (Ozawa et al., 2005) Nhìn chung, mật độ tế bào chi Microcystis hồ Núi Cốc tương tự mật độ tế bào Microcystis mẫu nước nở hoa ghi nhận số thủy vực Đức An, Biển Hồ, Cửa Ngăn, Đập Đá, Như Ý Hoàn Kiếm (Nguyễn Thị Thu Liên, 2010) Theo Tổ chức Y tế giới (WHO), số lượng tế bào VKL có mặt thủy vực với khoảng 105 tế bào/L ảnh hưởng đến sức khỏe người mức độ trung bình (Chorus, Bartram, 1999) Mật độ VKL ghi nhận hồ Núi Cốc, đặc biệt mật độ tế bào chi VKL độc Microcystis cao cho thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn nhóm sức khỏe người Hình Biến động Microcystis VKL hồ Núi Cốc từ tháng đến tháng 12 năm 2011 193 Dương Thị Thủy & Lê Thị Phương Quỳnh Hàm lượng độc tố microcystin (MC) chủng VKL Microcystis phân lập hồ Núi Cốc Theo phương pháp Shirai cải tiến, chủng Microcystis (M wensebergii, M aeruginosa NC1 NC2) phân lập từ hồ Núi Cốc Kết phân tích độc tố sử dụng sắc kí lỏng hiệu cao kết nối khối phổ thể diện độc tố MC chủng VKL Microcystis phân lập hồ Núi Cốc (Bảng 1) Kết cho thấy, hàm lượng MC chủng VKL Microcystis phân lập từ hồ Núi Cốc dao động khoảng 0,116 đến 0,40 µg MC/mg sinh khối khô Cho đến nay, 100 dạng MC nhận dạng từ mẫu nở hoa tự nhiên mẫu ni cấy phòng thí nghiệm Trong số đó, dạng MC-LR có độc tính cao thường hay gặp (Jähnichen et al., 2001; Domínguez-Pérez et al., 2017) Dạng có độc tính cao so với dạng MC khác coi chất tạo u Hàm lượng độc tố ghi nhận chủng Microcystis phân lập hồ Núi Cốc tương tự với kết phân tích độc tố MC mẫu nước nở hoa thu thập số thủy vực, chủng VKL M aeruginosa ni cấy phòng thí nghiệm miền Bắc miền Trung Việt Nam (350 - 4400 µg/g; 1170 - 4120 µg/g tương ứng) (Đặng Đình Kim et al., 2014) Bảng Hàm lượng độc tố MC chủng Microcystis phân lập hồ Núi Cốc thời điểm năm 2011 STT Đặc điểm mẫu M wensebergii 0,400 M aeruginosa NC1 0,116 M aeruginosa NC2 0,184 Hàm lượng MC tổng số (∑ MC = - RR, LR) (µg/mg sinh khối khơ ) KẾT LUẬN Tám lồi thuộc chi Microcytis xác định nghiên cứu khảo sát đa dạng chi VKL Microcystis hồ Núi Cốc tháng năm 2011, lồi M aeruginosa loài xuất với tần xuất cao Biến động mật độ tế bào Microcystis hồ Núi Cốc đa dạng theo mùa với số lượng tế bào cao ghi nhận thời điểm nhiệt độ cao mùa mưa Hàm lượng độc tố MC có chủng VKL Microcystis phân lập hồ Núi Cốc dao động khoảng 0,116 đến 0,40 µg MC/mg sinh khối khô Sự diện, mật độ tế bào cao chi Microcystis hồ Núi Cốc hàm lượng độc tố MC có chủng Microcystis phân lập cho thấy nguy tiềm ẩn gây hại đến sức khỏe người Kết nghiên cứu cần thiết phải xây dựng thực thường xuyên chương trình quan trắc giám sát VKL thực vật nhằm cảnh báo nguy bùng nổ VKL tác động xấu đến hệ sinh thái thủy vực sức khỏe người Lời cảm ơn: Cơng trình hồn thành khn khổ đề tài NAFOSTED, mã số 106.162010.71 Tập thể tác giả chân thành cảm ơn Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia tài trợ kinh phí thực TÀI LIỆU THAM KHẢO 194 Codd GA, Chorus I, Burch M (1999) Design of monitoring programmes In Chorus I, Bartram J (Eds.) Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide to Their Public Health Consequences, Monitoring and Management, Printed and bound in Great Britain by St Edmundsbury Press, Bury St Edmunds, Suffolk, ISBN 0-419-23930-8: 313-328 Cronberg G, Annadotter H (2006) Manual on aquatic cyanobacteria a photo guide and a synopsis of their toxicology Internaltional society for the study of harmful algae and IOC of UNESCO, Copenhagen: 106 pp Domínguez-Pérez D, Rodríguez AA, Osorio H, Azevedo J, Castañeda O, Vasconcelos V, Antunes A (2017) Microcystin-LR detected in a low molecular weight fraction from a crude extract of Zoanthus sociatus Toxins 9(3), pii: E89, doi:10.3390/toxins9030089 Dương Đức Tiến (1996) Phân loại vi khuẩn lam Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội, 220 trang Duong TT, Le TPQ, Dao TS, Pflugmacher S, RochelleNewall E, Hoang TK, Vu TN, Ho CT, Dang DK (2013) Seasonal variation of cyanobacteria and microcystins in the Nui Coc reservoir, Northern Vietnam J Appl Phycol 25: 1065-1075 Đặng Đình Kim, Dương Thị Thủy, Nguyễn Thi Thu Liên, Đào Thanh Sơn, Lê Thị Phương Quỳnh, Đỗ Hồng Lan Chi (2014) Vi khuẩn lam độc nước Nhà xuất Khoa học Tự nhiên Cơng nghệ ISBN: 978-604-913-218-6, 326 trang Đặng Hồng Phước Hiền, Đặng Đình Kim, Nguyễn Sỹ Nguyên, Đặng Thị Thơm, Đặng Thị Thanh Xuyên, Dương Thị Thủy (2006) Chất lượng nước nở hoa gây Tạp chí Công nghệ Sinh học 16(1): 189-196, 2018 vi khuẩn lam độc số thủy vực nước nội địa phía Bắc Việt Nam Tạp chí Khoa học (3B) AP: 30-37 Microcystis Spp in Lake Oubeira, Eastern Algeria Arch Environ Contam Toxicol 46 (2): 197-202 Dao TS, Cronberg G, NimptschJ, Do HLC, Wiegand C (2010) Toxic cyanobacteria from Tri An Reservoir, Vietnam Nova Hedwigia 90: 433-448 Nguyen TTL, Cronberg G, Larsen J, Moestrup Ø (2007) Planktic cyanobacteria from freshwater localities in Thuathien-Hue province, Vietnam I Taxonomy and distribution Nova Hedwigia 85: 1-34 Jähnichen S, Petzoldt T, Benndorf J (2001) Evidence for control of microcystin dynamics in Bautzen reservoir (Germany) by cyanobacterial population growth rates and dissolved inorganic carbon Archiv für Hydrobiologie 150: 177-196 Komárek J, Anagnostidis K (1999) Cyanoprokaryota, Teil, Chroococcales - In: Ettl, H., Gärtner, G., Heynig, H., Mollenhauer, D (eds): Süsswasserflora von Mitteleuropa 19/1 (pp 1-548) Fischer Ver lag, Jena Komārek J, Anagnostidis K (2005) Cyanoprokaryota, Teil, Oscillatoriales - In: Budel, B, G Gärtner, L Krienitz, M Schagerl (eds): Süsswasserflora von Mitteleuropa 19/2: 1- 759 Komarek J, Komarkova J (2002) Review of European Microcystis –morphospecies (Cyanoprokaryotes) from nature Czech Phycology 2: 1-24 Komarek J, Komarkova L, Santanna CL, Azevedo MTP, Senna PAC (2002) Two common Microcystis species (Chroococcales, Cyanobacteria) from tropical America, including M panniformis sp nov Cryptogamie, Algologie 23: 159-177 Huisman JM, Matthijs HCP, Visser PM (2005) Harmful Cyanobacteria Springer Aquatic Ecology Series Dordrecht, The Netherlands: Springer Lưu Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Lâm (2008) Chi Microcystis (Cyanobacteria) hồ Trị An tỉnh Đồng Nai Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Quốc gia "Biển Đơng-2007", 12-14/9/2007, Nha Trang Nasri AB, Bouạcha N, Fastner J (2004) First report of a microcystin-containing bloom of the cyanobacteria Nguyễn Thị Thu Liên, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Thị Mỹ Hoa (2010) Occurrence of Microcystis spp and Microcystins in some cyanobacterial blooms in freshwaters in Vietnam VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 26 (3): 172 -177 Ozawa K, Fujioka H, Muranaka M, Yokoyama A, Katagami Y, Homma T (2005) Spatial distribution and temporal variation of Microcystis species composition and microcystin concentration in lake Biwa Environmental Toxicology 20: 270-276 Park HD, Watanabe MF, Harada KI, Suzuki M, Hayashi H, Okino T (1993) Seasonal variation species and toxichepapeptide microcystins in lake Suwa ETWQ 8(4): 425-435 Paerl HW, Huisman J (2008) Blooms like it hot Science 320: 57-58 Phan Thanh Lưu, Nguyễn Thanh Sơn, Đào Thanh Sơn, Motoo Utsumi (2015) Độc tố tảo lam nước hồ Dầu Tiếng: Mối nguy hại tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng Hội nghị Khoa học toàn quốc Sinh thái tài nguyên sinh vật lần thứ 6: 1500-1505 Trần Văn Tựa (2011) Nghiên cứu, đánh giá trạng ô nhiễm môi trường nước tảo độc hồ Núi Cốc (Thái Nguyên); đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ” Báo cáo tổng kết đề tài độc lập cấp nhà nước, Bộ Khoa học Công nghệ (Mã số: ĐTĐL.2009T/08) Shirai M, Matumaru K, Ohotake A, Takamura Y, Tokujiro A, Nakano M (1989) Development of a Solid Medium for Growth and Isolation of Axenic Microcystis Strains (Cyanobacteria) Appl Environ Microbiol 55: 2569-2571 VARIATION AND DIVERSITY OF GENUS MICROCYSTIS IN THE WATER ENVIRONMENT OF THE NUI COC RESERVOIR, THAI NGUYEN PROVINCE Duong Thi Thuy1, 2, Le Thi Phuong Quynh3,2 Institute of Environmental Technology, Vietnam Academy of Science and Technology Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology Institute of Natural Product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology SUMMARY The Nui Coc reservoir, Thai Nguyen province was built on the Cong River for multi-purposes of providing water for local people such as agricultural irrigation, aquaculture, tourism activities and especially the drinking water supply for the Thai Nguyen city and other surrounding areas This paper presents the results of the monthly surveys which were conducted during the year 2011 for determination of diversity of Microcytis and 195 Dương Thị Thủy & Lê Thị Phương Quỳnh the microcystin contents in the isolated Microcystis strains in the water environment of the Nui Coc reservoir The present results showed that eight species of Microcytis genus of which Microcystis aeruginosa in the water environment of the Nui Coc reservoir was the most abudance The Microcystis cell density of the Nui Coc reservoir varied seasonally and the highest values were observed in high temperature in the rainy season The results from the High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) analysis showed that the microcystin contents in the isolated Microcystis strains from the Nui Coc reservoir ranged from 0.116 to 0.40 µg MC/mg dried mass The high cell density of Microcystis and high microcystin concentrations in the isolated Microcystis strains from the Nui Coc reservoir revealed the potential risk for human health The results also highlighted that it is very necessary and urgent to carry out regular monitoring programs for detecting the occurrence of cyanobacteria and phytoplankton in the water environment of the Nui Coc reservoir in order to timely warn the potential risk of cyanobacteria boom and the adverse impacts on the aquatic ecosystem and especially on human health Keywords: Eutrophication, microcystis, Nui Coc reservoir, water quality 196 ... nhiều Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định đa dạng biến động chi VKL Microcytis hồ Núi Cốc VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Vật liệu Hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên) hồ chứa trung bình, xây dựng thượng nguồn... thuộc chi Microcytis xác định nghiên cứu khảo sát đa dạng chi VKL Microcystis hồ Núi Cốc tháng năm 2011, lồi M aeruginosa lồi xuất với tần xuất cao Biến động mật độ tế bào Microcystis hồ Núi Cốc đa. .. Biến động Microcystis hồ Núi Cốc Biến động Microcystis VKL hồ Núi Cốc theo thời gian trình bày hình Kết cho thấy mật độ tế bào chi Microcystis cao nhóm chi m ưu quần xã VKL dao động từ 19 đến 87%
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến động và đa dạng chi vi khuẩn lam Microcystis tại hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên, Biến động và đa dạng chi vi khuẩn lam Microcystis tại hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn