Tạo nguyên liệu in vitro và bước đầu khảo sát khả năng tạo rễ tơ cây bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.)

9 2 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:37

Với mục tiêu nhân giống in vitro cây bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) từ đoạn thân tạo nguồn nguyên liệu cho nuôi cấy in vitro và chuyển gen, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, thời gian khử trùng 20 phút, 10% dung dịch javel là điều kiện tối ưu cho tạo mẫu in vitro (41,29%), môi trường MS có bổ sung 1,5 mg/L BA và 0,1 mg/L IBA tạo được chồi tối ưu (4,67 chồi/mẫu) sau 4 tuần nuôi cấy, chồi in vitro phát triển thành cây tốt nhất ở môi trường MS có bổ sung 0,1 mg/L IBA. Hai chủng vi khuẩn Agrobacterium rhizogen 11325 và 15834 được sử dụng trong công thức chuyển gen tạo rễ tơ, kết quả bước đầu đã chọn lọc 5 dòng rễ được cho là thể chuyển gen. TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 161-169 TẠO NGUYÊN LIỆU IN VITRO VÀ BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TẠO RỄ TƠ CÂY BẠCH HOA XÀ (Plumbago zeylanica L.) Bùi Đình Thạch*, Nguyễn Minh Hiếu, Phạm Thị Phương Un, Ngơ Kế Sương, Nguyễn Hữu Hổ Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Khoa học Cơng nghệ Việt Nam, (*)thachden78@yahoo.com TĨM TẮT: Với mục tiêu nhân giống in vitro bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) từ đoạn thân tạo nguồn nguyên liệu cho nuôi cấy in vitro chuyển gen, kết nghiên cứu cho thấy, thời gian khử trùng 20 phút, 10% dung dịch javel điều kiện tối ưu cho tạo mẫu in vitro (41,29%), mơi trường MS có bổ sung 1,5 mg/L BA 0,1 mg/L IBA tạo chồi tối ưu (4,67 chồi/mẫu) sau tuần nuôi cấy, chồi in vitro phát triển thành tốt mơi trường MS có bổ sung 0,1 mg/L IBA Hai chủng vi khuẩn Agrobacterium rhizogen 11325 15834 sử dụng công thức chuyển gen tạo rễ tơ, kết bước đầu chọn lọc dòng rễ cho thể chuyển gen Từ khóa: Agrobacterium rhizogen, Plumbago zeylanica, in vitro, ni cấy MỞ ĐẦU Cây bạch hoa xà, có tên khoa học Plumbago zeylanica L., thuộc họ Plumbaginaceae, dược liệu có nguồn gốc từ vùng Tây Bắc châu Á [2], phân bố số vùng nhiệt đới cận nhiệt đới Úc, châu Á châu Phi [19] Theo y học cổ truyền, Bạch hoa xà sử dụng điều trị số bệnh da bị vết thương, chàm, bệnh ghẻ, bệnh phong [1] Nhiều nghiên cứu cho thấy nhiều phận rễ, cành sử dụng nguồn dược liệu Rễ chứa acrid crystalline gọi plumbagin, naphtoquinone màu vàng sử dụng dược chất Ấn Độ từ khoảng 750 năm trước công nguyên dùng kháng ký sinh, bổ tim, bảo vệ gan bảo vệ thần kinh Ngoài ra, nhiều hoạt chất khác ghi nhận rễ này, bao gồm phenolic acids, tannins, anthocyanin có hoạt tính kháng khuẩn [13] Nhiều nghiên cứu cho thấy, plumbagin chiết tách từ có khả kháng ung thư [12], kháng khuẩn [4, 5], kháng sốt rét [8], ức chế hoạt động phân chia tế bào [3], kháng đột biến, kháng côn trùng [8] làm giảm cholesterol tổng số [12] Cây bạch hoa xà sinh trưởng chậm điều kiện tự nhiên, rễ dùng để thu nhận plumbagin cần nhiều năm cho hàm lượng hoạt chất cao [7] Ở Việt Nam, chưa có qui hoạch tổng thể vùng trồng thu nguyên liệu, vậy, việc khai thác rễ tự nhiên dùng làm nguồn dược liệu chế biến sản phẩm tiêu tốn nhiều thời gian, làm cạn kiệt lượng phân bố tự nhiên Trong báo này, chúng tơi trình bày kết nghiên cứu tạo nguyên liệu in vitro bước đầu khảo sát khả tạo rễ tơ bạch hoa xà (Plumbago zeylanica) nhờ vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes sở dùng mô nguyên liệu in vitro tạo hướng mục đích dài hạn ni nhân quy mô lớn sinh khối rễ tơ phương pháp cơng nghệ sinh học, góp phần đáp ứng nguồn nguyên liệu dùng chế biến sản phẩm sử sụng lĩnh vực y dược PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu Cây bạch hoa xà (Plumbago zeylanica) sinh trưởng điều kiện tự nhiên tỉnh Phú Yên lấy mẫu đọan thân để khử trùng; sử dụng chủng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes ATCC (American Type Culture Collection) 15934 ATCC 11325 [dạng hoang dại (wild type), chứa plasmid pRi mang gen rol (root loci) rolB rolC vùng T-DNA] cung cấp Phòng Cơng nghệ gen, Viện Sinh học nhiệt đới Phương pháp Khử trùng mẫu cấy 161 Bui Dinh Thach et al Đoạn thân (dài khoảng 1,5 cm) chứa chồi ngủ rửa vòi nước máy 10-15 phút, sau tiến hành rửa bề mặt nước xà phòng lỗng rửa lại nước cất vô trùng Tiếp theo, mẫu khử trùng dung dịch javel thương mại nồng độ 10% (v/v) thời gian 20 phút Mẫu rửa lại nước khử ion vô trùng, loại bỏ phần mô chết trắng cấy mẫu lên môi trường MS (Murashige Skoog, 1962) [10] đặc Khảo sát tăng sinh chồi nách Các đoạn thân mang chồi nách tuần tuổi (chồi cao khoảng 0,5 cm) ni cấy mơi trường MS có bổ sung BA 1,0-2,5 mg/L IBA 0,1-0,5 mg/L pH môi trường điều chỉnh 5,8 trước hấp khử trùng nhiệt độ 121oC, áp suất 1atm thời gian 30 phút Các mẫu nuôi điều kiện chiếu sáng 10 h/ngày nhiệt độ 22 ± 2oC Khảo sát phát triển Mẫu cấy dùng cho thí nghiệm chồi in vitro có chiều cao khoảng 1,5 cm, ni cấy mơi trường MS có bổ sung IBA nồng độ 0,1-0,35 mg/L, pH 5,8; điều kiện khử trùng môi trường điều kiện nuôi Khảo sát tạo rễ bất định Nghiên cứu nhằm mục đích tạo nguồn nguyên liệu rễ bất định dùng nuôi cấy so sánh với rễ tơ Đoạn thân (dài khoảng 1,5 cm) in vitro (có cuống) nuôi cấy môi trường MS bổ sung chất điều hòa sinh trưởng thực vật NAA (0,1-1,5 mg/L) IBA (0,1-1,5 mg/L) pH 5,8; điều kiện khử trùng môi trường điều kiện nuôi Khảo sát khả tạo rễ tơ Vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834 ATCC 11325 bảo quản -80oC hoạt hoá q trình ni trải mơi trường LB (đặc) ngày 25o C điều kiện tối Vi khuẩn, qua cấy chuyển vào môi trường lỏng LB ni lắc 280 vòng/phút 25oC 24 giờ, dùng để xử lý chuyển gen tạo rễ tơ Mẫu (có cuống) in vitro gây nhiễm (infection) 15 phút với chủng 162 vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes nói (hai lơ thí nghiệm khác nhau) Thấm khô nhẹ dịch vi khuẩn thừa mẫu nuôi chung (cocultivation) mô với vi khuẩn ngày Sau nuôi chung, tiến hành rửa loại bỏ vi khuẩn kháng sinh cefotaxime (500 g/ml) Mẫu sau rửa ni mơi trường MS đặc có bổ sung cefotaxime (nồng độ trên) Theo dõi hình thành rễ tơ sau 2-4 tuần ni 25oC điều kiện tối, ghi nhận hình thái mẫu rễ tơ tách dòng ni cấy rễ tơ mơi trường MS lỏng khơng bổ sung chất điều hòa sinh trưởng sau rễ phát triển đạt chiều dài khoảng cm Xử lý thống kê Các thí nghiệm thiết kế theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên Mỗi thí nghiệm lặp lại lần, số liệu xử lý phần mềm Statgraphics Centurion XV theo phương pháp Duncan multiple Range Test (Duncan, 1995) mức ý nghĩa 5% KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Khảo sát tăng sinh chồi nách Cytokinin nhóm chất điều hòa sinh trưởng thực vật, có hoạt tính sinh lý kích thích phát triển chồi nách Đặc biệt, tương tác với auxin nồng độ thích hợp, cytokinin thúc đẩy phân chia tế bào mô phân sinh đỉnh, nâng cao tỷ lệ tạo chồi, tạo số lượng chồi hình thành nhiều so với khơng bổ sung hai nhóm chất Khi khơng bổ sung/bổ sung cytokinin, chồi tăng trưởng chủ yếu theo chiều cao, khơng kích thích tạo nhiều chồi bên Không phải nồng độ cytokinin auxin cao định tạo chồi mà tỷ lệ thích hợp cytokinin auxin làm tăng khả tạo chồi (hình 1; bảng 1) Nồng độ BA 1,5 mg/L kết hợp IBA 0,1 mg/L tổ hợp tạo chồi tốt nghiệm thức (4,76 chồi/mẫu) kết nhận nghiên cứu phù hợp với kết nghiên cứu Verma et al (2002) [18], qua nghiên cứu khả tạo chồi trực tiếp từ chồi bên bạch hoa xà với số chồi trung bình 3,5 mơi trường MS bổ sung mg/L BA 0,1 mg/L IBA TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 161-169 A Nghiệm thức đối chứng sau tuần nuôi cấy B MS+ 1,5 mg/L BA + 0,1mg/L IBA sau tuần nuôi cấy h b c d a g e f C MS +1,0 mg/L BA + (0,1-0,5) mg/L IBA l m i j D MS + 1,5 mg/L BA + (0,1-0,5) mg/L IBA r n q k o E MS + 2,0 mg/L BA + (0,1-0,5) mg/L IBA p s t F MS + 2,5 mg/L BA+ (0,1-0,5) mg/L IBA Hình Tạo chồi bạch hoa xà từ chồi bên môi trường khác sau tuần nuôi cấy A Đối chứng; B Môi trường MS+ 1,5 mg/L BA + 0,1 mg/L IBA; C Môi trường MS +1,0 mg/L BA + (0,10,5) mg/L IBA; D Môi trường MS + 1,5 mg/L BA + (0,1-0,5) mg/L IBA; E Môi trường MS + 2,0 mg/L BA + (0,1-0,5) mg/L IBA; F Môi trường MS + 2,5 mg/L BA+ (0,1-0,5) mg/L IBA Các chữ a, b, c, d, hình tương ứng môi trường A1, A2, A3, bảng 163 Bui Dinh Thach et al Bảng Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ chất điều hòa sinh trưởng BA IBA đến khả tạo chồi từ chồi bên in vitro bạch hoa xà Môi trường Ký hiệu BA (mg/L) IBA (mg/L) Tỷ lệ tạo chồi (%) Số chồi trung bình/mẫu O A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 100 88,89 77,78 83,33 77,78 55,56 100 88,89 88,89 100 77,78 100 88,89 77,78 100 77,78 88,89 88,89 88,89 66,67 66,67 1,00 4,45 4,00 2,67 3,56 3,78 4,67 4,33 1,89 2,44 3,78 2,44 1,89 1,33 2,78 3,56 1,44 1,22 2,44 1,78 2,11 Chiều cao trung bình chồi (cm) 5,33 a 1,56 b 1,47 bc 1,59 b 1,31 bcd 1,12 bcde 1,40 bcd 1,45 bcd 0,69 de 0,73 cde 0,88 bcde 1,33 bcd 1,07 bcde 0,84 bcde 1,11 bcde 1,27 bcde 1,05 bcde 0,69 de 1,28 bcde 0,52 e 0,71 cde Các chữ khác (a, b, c, ) khác biệt có ý nghĩa mức thống kê, α = 0,05 Khảo sát phát triển Các chồi phát triển tốt cắt ngang cấy thẳng đứng mơi trường MS có bổ sung IBA với nồng độ khác (bảng 2) để đánh giá khả tạo rễ Kết cho thấy, tất chồi rễ phát triển mơi trường MS có bổ sung IBA sau tuần nuôi cấy Môi trường E1 (0,1 mg/L IBA) môi trường thích c b a hợp cho phát triển với số rễ trung bình 11,33; chiều dài rễ trung bình 2,27 số trung bình 6,67 (bảng 2) Kết phù hợp với kết nghiên cứu Verma et al (2002), Wei et al (2006) [18, 20] qua nghiên cứu khả tạo rễ từ chồi Bạch hoa xà môi trường MS bổ sung 0,1 mg/L IBA - tốt cho tạo rễ tăng trưởng d e f g Hình Ảnh hưởng IBA lên phát triển sau tuần nuôi cấy Các chữ a, b, c, hình tương ứng với mơi trường E0, E1, E3 bảng 164 TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 161-169 Bảng Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng thực vật IBA lên phát triển bạch hoa xà từ chồi in vitro sau tuần nuôi cấy Môi trường E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ký hiệu a b c d e f g Nồng độ IBA(mg/L) 0,00 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Tỷ lệ tạo rễ (%) 100 100 100 100 100 100 100 Số rễ trung bình/mẫu 4,33 d 11,33 ab 13,00 a(*) 9,00 bc 10,33 ab 12,67 a 5,67 cd Chiều dài rễ (cm) 2,93 a 2,27 a 1,30 b 1,13 b 1,07 b 0,97 b 0,67 b Số trung bình/mẫu 4,00 6,67 6,33 5,33 5,00 5,67 4,67 Các chữ khác (a, b, c, ) khác biệt có ý nghĩa mức α = 0,05 Khảo sát tạo rễ bất định Kết nghiên cứu cảm ứng tạo rễ bất định từ đoạn thân mơi trường MS có bổ sung nồng độ khác chất điều hòa sinh trưởng IBA NAA trình bày bảng Bảng Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng IBA NAA đến khả tạo rễ bất định từ đoạn thân sau tuần nuôi cấy Hàm lượng (mg/L) Trọng lượng rễ TB/nghiệm thức (g TLT) IBA NAA Lá Đoạn thân 0,0 1,210 j 0,4300i b 0,1 2,610 0,6800 h bc 0,5 2,500 0,8200 gh gh 1,0 1,810 1,130f 1,5 1,700hi 1,220ef i 0,1 0,0 1,600 1,25 ef ef 0,1 0,1 2,000 1,780a(*) de 0,1 0,5 2,110 1,550bc d 0,1 1,0 2,190 0,8500g c 0,1 1,5 2,400 1,670ab hi 0,5 0,0 1,720 1,450cd a(*) 0,5 0,1 1,230ef 3,020 hi 0,5 0,5 1,710 0,7700gh gh 0,5 1,0 1,830 1,120f gh 0,5 1,5 1,830 1,250ef 1,0 0,0 1,830gh 0,8800g de 1,0 0,1 2,120 0,7700gh d 1,0 0,5 2,200 1,500c c 1,0 1,0 2,400 1,170ef b 1,0 1,5 2,580 0,8500g fg 1,5 0,0 1,870 0,7700gh c 1,5 0,1 2,380 1,300de gh 1,5 0,5 1,750 1,220ef j 1,5 1,0 1,310 1,120f j 1,5 1,5 1,240 1,180ef Các chữ khác (a, b, c, ) khác biệt có ý nghĩa mức α = 0,05 165 Bui Dinh Thach et al Hình Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến khả tạo rễ bất định từ đoạn thân Kết nghiên cứu cho thấy, tất cơng thức kích thích tạo rễ bất định sau tuần nuôi cấy Tuy nhiên, tổ hợp nồng độ IBA 0,5 mg/L NAA 0,1 mg/L có tác động tối ưu đến hình thành rễ bất định với trọng lượng tươi rễ trung bình đạt 3,02 g; IBA 0,1 mg/L phối hợp NAA 0,1 mg/L có tác động tối ưu cho tạo rễ từ đoạn thân với trọng lượng tươi rễ trung bình đạt 1,78 g (bảng hình 8) Như vậy, kết nhận cho thấy hình thành rễ kích thích mạnh có kết hợp IBA NAA môi trường nuôi cấy; kết phù hợp với kết nghiên cứu Sivanesan & Jeong (2009) [16] cho rễ tạo tốt mơi trường có bổ 166 sung 1,0 mg/L IBA 0,5 mg/L NAA Lá phận cho kết tạo rễ bất định tốt so với đoạn thân Khảo sát tạo rễ tơ Hai tuần sau ni chung, chúng tơi nhận thấy có hình thành rễ tơ số mẫu (hình 4) Tuy chưa thực phản ứng PCR gen rol để khẳng định rễ chuyển gen dựa vào tần số tạo rễ cao (công bố báo khác), dựa vào quan sát hình thái rễ qua kính hiển vi (rễ có nhiều lơng hút) tăng sinh nhanh với tính ổn định cao chúng môi trường MS lỏng không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng so với mẫu rễ đối chứng, chúng tơi cho TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 161-169 dòng rễ tạo dòng rễ tơ (2 dòng qua dùng chủng vi khuẩn ATCC 11325 dòng qua dùng chủng vi khuẩn ATCC 15834) (hình 5, 6, 7) Kết phù hợp với kết a nghiên cứu Verma et al (2002) [18] kết luận sinh khối tươi rễ tơ/rễ chuyển gen cao gấp 2,5 lần so với rễ đối chứng b Hình Sự hình thành rễ tơ từ mảnh a Rễ tơ từ mảnh giai đoạn 14 ngày sau nuôi chung với Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834 (vị trí mũi tên), b Đối chứng (ĐC) Hình Đoạn rễ tơ (chụp qua kính hiển vi, Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834) ni mơi trường MS khơng bổ sung chất điều hòa sinh trưởng KẾT LUẬN Trên đối tượng dược liệu bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.), qua thực số nghiên cứu nuôi cấy mô in vitro bao gồm nuôi cấy đoạn thân mang chồi ngủ, nuôi cấy tăng sinh chồi, tăng trưởng nuôi cấy tạo rễ bất định dùng mơi trường khống MS có bổ sung số loại chất điều hòa sinh trưởng (BA, IBA, NAA) thích hợp với nồng độ thích hợp giai đoạn nuôi cấy khác nhau; nghiên cứu xây dựng nguồn nguyên liệu in vitro có sinh trưởng tốt dùng cho nghiên cứu tạo rễ tơ Hình Rễ tơ từ mảnh chụp kính hiển vi (vị trí mũi tên) qua ni chung với Agrobacterium rhizogenes ATCC 11325 Hình Rễ tơ (do Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834) nuôi môi trường MS lỏng lắc khơng bổ sung chất điều hòa sinh trưởng sau 30 ngày nhờ vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes giai đoạn Đã tạo dòng rễ tơ qua xử lý gây nhiễm nuôi chung mẫu với chủng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes ATCC 11325 ATCC 15834 Các dòng rễ tơ mang nhiều lơng hút, có khả tăng sinh khối nhanh ổn định nuôi lắc (ở điều kiện tối) mơi trường MS khơng bổ sung chất điều hòa sinh trưởng Lời cảm ơn: Các tác giả chân thành cảm ơn Phòng thí nghiệm trọng điểm phía Nam cơng 167 Bui Dinh Thach et al nghệ tế bào thực vật tạo điều kiện thuận lợi trang thiết bị để thực nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 Parimala R., Sachdanandam P., 1983 Effect of plumbagin on some glucose metabolizing J Ethnopharmacol., 37: 85-91 Abebe D., Ayehu A., 1993 Medicinal plants and enigmatic health practices of northern Ethiopia BSPE, Addis Ababa 12 Ram A., 1996 Effect of Plumbago Zeylanica in hyperlipidaemic rabbits and its modification by vitamin E Indian J Pharmacol., 28:161-166 Aditi G., Anjali G., Singh J., 1999 New naphtoquinones from Plumbago zeylanica Pharm Biol., 37: 321-323 13 Rang D D., Dung N X., 1996 Chemical constituents of Plumbago zeylanica J of Chemicals (Vietnam), 34: 67-70 Bhargava S K., 1994 Effects of plumbagin on reproductive function of male dog Indian J Exp Biol., 22: 153-156 14 Satheeshkumar K., Jose B., Soniya E V and Seeni S., 2009 Isolation of morphovariants through plant regeneration in Agrobacterium rhizogenes induced hairy root cultures of Plumbago rosea L Indian J Biotechnol., 8: 435-441 Didery N., Dubrevil L., Pinkas M., 1994 Activity of anthraquinonic and naphtoquinonic compounds on oral bacteria Die Pharm., 49: 681-683 Duraga R., Sridhar P., Polasa H., 1990 Effect of plumbagin on antibiotic resistance in bacteria Indian J Med Res., 91: 18-20 Idayat T., Gbadamosi, Egunyomi A., 2010 Micropropagation of Plumbago zeylanica L (Plumbaginaceae) in Ibadan, Southwestern, Nigeria J Med Plant Res., 4(4): 293-297 Kitanow G M., Pashankov P P., 1994 Quantitative investigation on the dynamics of plumbagin in Plumbago europea L roots and herb by HPLC Pharmazie, 49: 462 Kubo I., Uchida M., Klocke J K., 1983 An insect ecolysis inhibitor from the African medicinal plant, Plumbago capsensis (Plumbaginaceae) Agric Biol Chem., 47: 911-913 Mohana K., Purushothoman K K., 1980 Plumbagin: a study of its anticancer, antimicrobial and antifungal properties Indian J Exp Biol., 18: 876-888 10 Murashige T., Skoog F., 1962 A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures Physiol Plant., 15: 473-479 168 15 Sivanesan I., Jeong B R., 2009 Induction and establishment of adventitious and hairy root cultures of Plumbago zeylanica L Afr J Biotechnol., 8(20): 5294-5300 16 Sivanesan I., Jeong B R., 2009 Micropropagation of Plumbago zeylanica L Afr J Biotechnol., 8(16): 3761-3768 17 Sivanesan, 2007 Shoot regeneration and somaclonal variation from leaf callus cultures of Plumbago zeylanica Linn Asian J Plant Sci., 6(1): 83-86 18 Verma P C., Singh D., Rahman L U., Gupta M M and Banerjee S., 2002 In vitro-studies in Plumbago zeylanica: rapid micropropagation and establishment of higher plumbagin yielding hairy root cultures J Plant Physiol., 159: 547-552 19 Vijver L M, Looter A P., 1971 The constituents of the roots of Plumbago auriculata and P zeylanica responsible for antimicrobial activity Plant Med., 20: 8-13 20 Wei X., Gou X., Yuan T and Russell S D., 2006 A highly efficient in vitro plant regeneration system and Agrobacteriummediated transformation in Plumbago zeylanica Plant Cell Rep., 25: 513-521 TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 161-169 CREATION OF IN VITRO MATERIALS AND INITIAL STUDY OF CREATING HAIRY ROOT FROM Plumbago zeylanica L Bui Dinh Thach, Nguyen Minh Hieu, Pham Thi Phuong Uyen, Ngo Ke Suong, Nguyen Huu Ho Institute of Tropical Biology, VAST SUMMARY Plumbago zeylanica L is a medicinal plant that contains high levels of the active ingredient plumbgin With the goal of creating raw materials in vitro, 20-minute disinfection time, 10% solution is the optimum level to create templates in vitro (41.29%), MS medium supplemented with 1.5 mg/L BA and 0.1 mg L IBA create optimal shoots (4.67 shoots/sample) after weeks of culture In vitro shoots developed into the best tree in each MS supplemented with 0.1 mg / L IBA Two strains of Agrobacterium rhizogen ATCC-15834 and ATCC-11325 used for transgenic stimulation ofhairy roots from in vitro leaves The initial results have been selected for hairy root lines Keywords: Agrobacterium rhizogen, Plumbago zeylanica, hairy root, in vitro Ngày nhận bài: 21-6-2012 169 ... trường điều kiện nuôi Khảo sát tạo rễ bất định Nghiên cứu nhằm mục đích tạo nguồn nguyên liệu rễ bất định dùng nuôi cấy so sánh với rễ tơ Đoạn thân (dài khoảng 1,5 cm) in vitro (có cuống) ni cấy... Bui Dinh Thach et al Bảng Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ chất điều hòa sinh trưởng BA IBA đến khả tạo chồi từ chồi bên in vitro bạch hoa xà Môi trường Ký hiệu BA (mg/L) IBA (mg/L) Tỷ lệ tạo chồi... kết tạo rễ bất định tốt so với đoạn thân Khảo sát tạo rễ tơ Hai tuần sau nuôi chung, chúng tơi nhận thấy có hình thành rễ tơ số mẫu (hình 4) Tuy chưa thực phản ứng PCR gen rol để khẳng định rễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo nguyên liệu in vitro và bước đầu khảo sát khả năng tạo rễ tơ cây bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.), Tạo nguyên liệu in vitro và bước đầu khảo sát khả năng tạo rễ tơ cây bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn