Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện quản trị chất lượng sản phẩm bao ép dây của Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel

13 3 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:33

Luận văn trình bày hệ thống lý thuyết về quản trị chất lượng sản phẩm ở doanh nghiệp: khái niệm, đặc điểm của công tác quản trị chất lượng, những yêu cầu chủ yếu trong quản trị chất lượng sản phẩm ở doanh nghiệp... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  NGUYỄN HỮU CƯỜNG HOÀN THIệN QUảN TRị CHấT LƯợNG SảN PHẩM BAO ÉP DÂY CủA CÔNG TY TNHH Hệ THốNG DÂY SUMI -HANEL CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH TIẾN DŨNG HÀ NỘI - 2013 Tóm tắt luận văn Hiện cạnh tranh chất lượng sản phẩm thắng so với cạnh tranh giá trước Và chẳng lý để chất lượng sản phẩm khơng trở thành vũ khí hay định phát triển thành công doanh nghiệp thương trường Chúng ta thấy vấn đề nhạy cảm nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu khai thác với nhiều giác độ khác từ xa xưa, song khơng mà trở nên nguội lạnh mà ngược lại ln mang tính thời nóng bỏng Có lẽ khơng xã hội lại bàng quan trước "điểm nóng" - Chất lượng Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đề tài nóng hổi, nhiều chuyên gia, giảng viên nhiều sinh viên trường đại học nước nghiên cứu vấn đề Tất ý kiến, luận văn báo cáo nghiên cứu trước nêu bật sở lý luận thực tiễn công tác quản trị chất lượng với sản phẩm đặc thù doanh nghiệp thời kỳ Tuy nhiên chưa có luận văn đề cập đến hoàn thiện quản trị chất lượng sản phẩm đặc thù bao ép dây công ty THHH hệ thống dây SumiHanel Là học viên ngành quản trị kinh doanh nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, với kiến thức đào tạo nhà trường với tích luỹ kinh nghiệm thân em chọn đề tài: “ Hoàn thiện quản trị chất lượng sản phẩm bao ép dây Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel “ Để tiến hành nghiên cứu, tác giả luận sử dụng sở lý luận : - Lý thuyết chất lượng sản phẩm : khái niệm chất lượng, hình thành chất lượng sản phẩm, đặc điểm chất lượng, tiêu chí chất lượng nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng - Các hệ thống lý thuyết quản trị chất lượng sản phẩm doanh nghiệp: khái niệm, đặc điểm công tác quản trị chất lượng, yêu cầu chủ yếu quản trị chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Trên sở , luận văn xây dựng với kết cấu chương : Chương Khái qt nội dung cơng trình nghiên cứu trước quản trị chất lượng cho sản phẩm cụ thể công ty qua thời kì Các luận văn, đề tài trước đưa giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm đặc thù cải tiến hệ thống quản trị chất lượng doanh nghiệp thời kì Tuy nhiên chưa có luận văn đề cập đến hoàn thiện quản trị chất lượng sản phẩm đặc thù bao ép dây cơng ty THHH hệ thống dây Sumi-Hanel Ngồi ra, đề tài, luận văn trước tác giả vận dụng phương pháp kiểm tra chất lượng- Sự phù hợp CQC- Quality Control Conformance việc quản trị chất lượng doanh nghiệp , tập trung vào dựng nhóm giải pháp nâng cao tiêu chất lượng sản phẩm kiểm tra ngặt nghèo thông qua việc mở rộng phận KCS kiểm tra đầu vào Tuy nhiên phương pháp hiệu quy mô sản xuất nhỏ, dây chuyền sản xuất tối ưu, trường hợp quy mô sản xuất lớn, phương pháp bộc lộ yếu điểm việc kiểm tra tập trung vào khâu sản xuất KCS đảm nhận nên loại bỏ phế phẩm mà khơng tìm tận gốc ngun nhân gốc rễ phát sinh vấn đề chất lượng, vấn đề phát sản xuất nhiều sản phẩm lỗi gây tốn chi phí thu hồi sản phẩm lỗi, chi phí sửa chữa thay bảo hành sản phẩm lỗi, không giải tận gốc vấn đề phát sinh Trên sở phân tích luận văn đề tài trước kết hợp với đặc thù sản phẩm doanh nghiệp sản phẩm bao ép dây quy mô sản xuất lớn, yêu cầu cao chất lượng, tác giả xây dựng nhóm giải pháp hồn thiện quản trị chất lượng sản phẩm bao ép dây công ty dựa phương pháp quản trị chất lượng đồng ( Total quality manargement- TQM) phận khác công ty chịu trách nhiệm triển khai tham số chất lượng, trì mức chất lượng đạt được, nâng cao để đảm bảo sản xuất sử dụng sản phẩm kinh tế nhất, thoả mãn hoàn toàn yêu cầu người tiêu dùng Tất khâu q trình sản xuất tham gia vào cơng tác quản trị chất lượng sản phẩm dựa theo thông số chất lượng mục tiêu chất lượng công đoạn Các nhóm giải pháp dựa quy tắc 4M : người (Men); phương pháp tổ chức quản trị (Methods); thiết bị công nghệ (Machines); quy trình quản lý (Management ) nhằm hồn thiện quản trị chất lượng sản phẩm bao ép dây công ty Chương Hệ thống hóa đưa sở lý luận chung chất lượng quản trị chất lượng sản phẩm doanh nghiệp yêu cầu quản trị chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Trong tác giả khái quát chung chất lượng sản phẩm, đưa quan điểm nhà nghiên cứu, học giả khải niệm chất lượng sản phẩm, từ tác giả đưa khái niệm khái quátý chất lượng sản phẩm Sau tác giả đưa vấn đề : chất lượng sản phẩm tập hợp thuộc tính mà mức độ thuộc tính thoả mãn nhu cầu tiêu dùng điều kiện cụ thể, hay chất lượng sản phẩm vừa có tính chủ quan vừa có tính khách quan Tác giả tiếp tục đưa đặc điểm chất lượng sản phẩm : chất lượng đo mức độ thoả mãn người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm khái niệm mang tính tương đối, chất lượng vấn đề đặt ứng với trình độ sản xuất Tiếp theo, tác giả đưa nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm tầm vĩ mơ vi mơ Nhóm yếu tố vĩ mơ gồm có : nhu cầu kinh tế , phát triển Khoa học - Kỹ thuật, hiệu lực chế quản lý, yếu tố văn hố, phong tục tập qn, thói quen tiêu dùng Nhóm yếu tố vi mơ ảnh hưởng gồm : nhóm yếu tố người(Men), nhóm yếu tố phương pháp tổ chức quản trị (Methods), nhóm yếu tố nguyên, nhiên vật liệu (Materials), nhóm yếu tố kỹ thuật công nghệ- Thiết bị (Machines) Sau khái quát chung vấn đề chất lượng sản phẩm, tác giả sâu vào sở lý luận quản trị chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Trên sở ý kiến, phân tích học giả , giáo sư thể giới khải niệm quản trị chất lượng, tác giả sử dụng khái niệm quản trị chất lượng theo ISO 8402- 94 để làm phương pháp luận cho công tác quản trị chất lượng : “ Quản trị chất lượng hoạt động chức quản trị chung nhằm đề sách, mục tiêu trách nhiệm thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn khổ hệ thống chất lượng ” Tiếp theo, tác giả cần thiết phải quản trị chất lượng sản phẩm doanh nghiệp : vấn đề chất lượng quản trị chất lượng sản phẩm sống doanh nghiệp, quản trị chất lượng sản phẩm yêu cầu xã hội Trong phải thỏa mãn nguyên tắc : tập trung ý vào người tiêu dùng sản phẩm, quản trị chất lượng sản phẩm phải bao trùm lên hoạt động tổ chức, định chất lượng phải đặt sở khả toán nhu cầu Trên sở đó, tác giả đưa đặc điểm công tác quản trị chất lượng sản phẩm : chất lượng số sau lợi nhuận, định hướng sản xuất vào người tiêu dùng, đảm bảo thông tin áp dụng SQC ( Quản trị chất lượng thống kê ), người coi yếu tố định quản trị chất lượng sản phẩm Tác giả chức công tác quản trị chất lượng sản phẩm theo vòng tròn Deming : chức quy định (hoạch định) chất lượng sản phẩm, chức quản trị chất lượng sản phẩm, chức đánh giá chất lượng sản phẩm, chức cải tiến điều chỉnh Tác giả tiếp tục đưa yêu cầu chủ yếu quản trị chất lượng sản phẩm doanh nghiệp : chất lượng sản phẩm phải nằm vị trí trung tâm hoạt động doanh nghiệp, quản trị chất lượng sản phẩm phải ý tới người, tn thủ tính đồng tồn diện quản trị chất lượng, quản trị chất lượng sản phẩm tập trung vào trình, quản trị hệ thống, nâng cao tính linh hoạt khơng ngừng nâng cao chất lượng toàn hệ thống trình từ thiết sản xuất, tiêu thụ tiêu dùng sản phẩm Cuối tác giả đưa nội dung then chốt hệ thống quản trị chất lượng đồng toàn diện ( TQM ) đưa TQM vào doanh nghiệp Tác giả khái niệm TQM theo ISO 8402- 1994: “TQM cách quản trị tổ chức (một doanh nghiệp) tập trung vào chất lượng, dựa vào tham gia tất thành viên nhằm đạt thành công lâu dài nhờ việc thoả mãn khách hàng đem lại lợi ích cho thành viên tổ chức cho xã hội” Từ nhấn mạnh quản trị doanh nghiệp, TQM giúp ta nhìn nhận phân tích yếu tố mơi trường kinh doanh bên bên ngồi cơng ty Xác định xác nhu cầu khách hàng biện pháp kinh tế- kỹ thuật để tạo nên sản phẩm có chất lượng phù hợp với nhu cầu ta nghiên cứu TQM tạo điều kiện cho quản trị doanh nghiệp có hiệu : qua TQM thân thành viên nhận thức sâu trách nhiệm quản trị việc họ làm gắn với mục tiêu doanh nghiệp Từ họ ln phát huy nhiều sáng tạo, sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm Trên sở đó, tác giả đặc điểm yêu cầu quản trị chất lượng đồng : chất lượng số một, hàng đầu, định hướng vào người sản xuất mà vào người tiêu dùng, quản trị phải dựa tinh thần nhân văn, trình sau khách hàng q trình trước, tính đồng quản trị chất lượng, đảm bảo thông tin xem thống kê công cụ quan trọng, yêu cầu quản trị chất lượng đồng Tác giả 12 bước để đưa TQM vào doanh nghiệp Trên sở lý luận chung chất lượng sản phẩm quản trị chất lượng sản phẩm trình bày tóm tắt chương phân tích cách chi tiết thực trạng quản trị chất lượng sản phẩm bao ép dây công ty TNHH hệ thống dây Sumi-Hanel Chương Khái quát đặc trưng cơng ty Sumi-Hanel có tên đầy đủ Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Hệ thống dây Sum-Hanel, tên giao dịch quốc tế Công ty Sumi-Hanel Wiring Systems ( SHWS ) với ngành nghề sản xuất kinh doanh chuyên sản xuất Hệ thống dây dẫn điện dùng ơtơ, xe máy, hay gọi dây Wire Harness (W/H) Với quy mô ba nhà máy sản xuất nhà máy số nhà máy chuyên gia công dây sơ chế (C&C), nhà máy nhà máy lắp ráp thành phẩm Sản phẩm lắp ráp cho hãng xe ô tô lớn Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Honda, Daihatsu Tiếp theo, tác giả khái qt hóa đặc trưng cơng ty trình phát triển từ năm 1998 đén năm 2012 với phần lớn doanh thu Công ty từ sản phẩm xuất khẩu, sơ đồ tổ chức Công ty đứng đầu Công ty ban giám đốc với Tổng giám đốc người Nhật Bản, Tổng giám đốc hai Phó giám đốc chịu trách nhiệm mảng hành kế tốn (người Việt Nam) mảng sản xuất (người Nhật Bản), chức phận công ty Tiếp theo, tác giả giới thiệu đặc trưng Công ty: công nghệ quy trình sản xuất sản phẩm bao ép dây; máy móc thiết bị sản xuất thiết bị dùng để gia công sản phẩm hầu hết nhập từ Nhật, nước chưa có nhiều nhà cung ứng phụ trợ; nhân sự, với mở rộng quy mô liên tục, số lượng nhân viên Cơng ty Sumi-Hanel tăng lên nhanh chóng chủ yếu nữ có năm kinh nghiệm; vật tư dùng cho sản xuất Công ty Sumi-Hanel gồm nhiều chủng loại, với kích thước khác nhập chủ yếu từ Nhật Bản Trên sở đó, tác giả vào phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm bao ép dây công tác quản trị chất lượng sản phẩm công ty Tác giả sách chất lượng cơng ty năm 2012 : Chất lượng số giới, thoả mãn nhu cầu khách hàng, hợp tác tồn cầu để bảo vệ gìn giữ mơi trường Đặc biêt công ty áp dụng hệ thống quản trị chất lượng đồng TQM (Total Quality managerment) với yêu cầu chung phải xây dựng, lập văn bản, thực hiện, trì hệ thống quản trị chất lượng thường xuyên nâng cao hiệu lực hệ thống TQM : nhận biết trình cần thiết hệ thống quản trị chất lượng áp dụng chúng tồn cơng ty, xác định trình tự mối tương tác trình, xác định chuẩn mực phương pháp cần thiết để đảm bảo việc tác nghiệp kiểm soát q trình có hiệu lực, đảm bảo sẵn có nguồn lực thông tin cần thiết để hỗ trợ hoạt động tác nghiệp theo dõi q trình, đo lường, theo dõi phân tích trình, thực hành động cần thiết để đạt kết dự định cải tiến liên tục trình Luận văn hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm công ty: quản trị chất lượng khâu thiết kế, quản trị chất lượng khâu cung ứng, quản trị chất lượng sản xuất , tổ chức kiểm tra đánh giá sản phẩm, quản trị chất lượng sau khâu bán hàng Từ đó, luận văn sâu vào phân tích điều kiện 4M quản trị chất lượng sản phẩm bao ép dây công ty Qua phân tích tình hình chất lượng cơng ty qua năm phân tích cụ thể dạng lỗi phát sinh nhiều nhất, luận văn tìm vấn đề tồn : máy móc thiết bị chiếm 58.42% ( 701 lỗi ) ; nguyên nhân người chiếm 28.58% ( 343 lỗi ) ; nguyên nhân phương pháp chiếm 7.42% ( 89 lỗi ) ; nguyên nhân quản lí chiếm 5.58% ( 67 lỗi ) Tiếp tục sâu vào phân tích dạng lỗi yếu tố người, luận văn nguyên nhân chủ yếu chiếm 87.46% tổng số lỗi công nhân thiếu hiểu biết máy móc thiết bị, thiếu trách nhiệm công việc, dẫn đến công nhân không hiểu ý nghĩa mục đích nội dung cần phải tuân thủ Ngồi có yếu tố khác người gây lỗi : công nhân không kiểm tra sản phẩm sau làm theo yêu cầu 6.71%, công nhân làm việc chưa quen gây lỗi 5.83% Phân tích dạng lỗi yếu tố máy móc thiết bị, thấy nguyên nhân chủ yếu chiếm 92.72% do máy cũ hoạt động kém, khơng có chức kiểm sốt lỗi, chức bao ép sản phẩm khơng ổn định, ngồi có nguyên nhân khác chi tiết phụ tùng máy bị hỏng trước bảo dưỡng định kì 4.28%, máy hoạt động sai sau bảo dưỡng 3% Phân tích dạng lỗi yếu tố phương pháp, thấy nguyên nhân chủ yếu : Lỗi phát sinh sản phẩm chưa xem xét yếu tố ảnh hưởng trước sản xuất sản phẩm 33.71% , lỗi phát sinh trình làm bù mà sửa hàng khu vực sản xuất 32.58%, lỗi phát sinh chưa có phương pháp bảo quản sản phẩm Airbag tồn kho 28.09% Ngoài nguyên nhân khác chiếm tỷ lệ không đáng kế 5.62% Phân tích dạng lỗi yếu tố quản lý, thấy nguyên nhân chủ yếu : chưa có hệ thống kiểm tra tn thủ định kì nên khơng tìm vấn đề cơng nhân khơng tuân thủ, thao tác khó sản xuất 40.3%, chưa có quy trình quản lý thay đổi thiết kế nên nhân viên bảo dưỡng dùng sai chi tiết máy 29.85%, đội ngũ leader khơng có khả phát vấn đề nhắc nhở cơng nhân 26.87% Ngồi nguyên nhân khác chiếm tỷ lệ không đáng kế 2.99% Qua tác giả tổng hợp lại vấn đề tồn lớn quản trị chất lượng sản phẩm doanh nghiệp : yếu tố người công nhân không tuân thủ trình tự thao tác, tập trung làm việc dẫn đến lỗi sót thao tác, sót vật tư, sai kích thước lắp ráp chưa chưa có hệ thống đào tạo nội lý thuyết thực hành cho cơng nhân chưa có hệ thống đánh giá kết đào tạo lý thuyết thực hành Yếu tố máy móc thiết bị ( Machine ) : lực thiết bị, công ty sử dụng số máy cũ hết khấu hao dễ làm lỗi Các thiết bị sản xuất lượng sản phẩm định dễ làm sản phẩm lỗi nhiều hẳn loại máy mới, thiết bị không hoạt động ổn định, nhiều thời gian công sức bảo dưỡng sửa chữa, đồng thời cũ nên việc tìm kiếm nguồn cung cấp phụ tùng dự phòng cho máy đời cũ khó khăn Ngồi chi tiết có tuổi thọ thấp hẳn, dễ phát sinh lỗi sản phẩm Việc bảo dưỡng định kì chi tiết chưa quan tâm bảo dưỡng định kì lúc, dẫn đến chi tiết bị hỏng trình sản xuất gây ảnh hưởng đến sản phẩm làm Yếu tố phương pháp ( Menthod ) : việc tổ chức sản xuất sản phẩm chưa tốt, nguyên nhân người trách nhiệm đứng chủ trì việc sản xuất sản phẩm mới, tập trung phận liên quan để xác nhận tiến độ chuẩn bị sản xuất mặt vật tư, thiết bị, phương pháp gia cơng, đồ hình gia cơng, vẽ lắp ráp, phương pháp kiểm tra , q trình chuẩn bị khơng tốt dẫn đến việc thiếu hụt việc cung ứng vật tư, bàn lắp ráp bị sai kích thước, phương pháp lắp ráp khơng tiêu chuẩn hóa kết phát sinh nhiều lỗi ; sản phẩm hỏng làm bù trình sản xuất nên dễ phát sinh lỗi sửa hàng, chưa quy định khu vực làm bù riêng Ngoài sản phẩm tồn kho khơng có phương pháp bảo quản dẫn đến thiệt hại hỏng hóc , chuột cắn 4000USD năm 2012 Yếu tố quản trị ( Management ) : người quản trị chưa xem xét đến cac thao tác khó cơng nhân q trình sản xuất , chưa xem xét đến yếu tố tuân thủ trình tự thao tác cơng nhân Chưa có hệ thống kiểm tra , khắc phục trường hợp phát sinh lỗi thao tác, cơng nhân khó thực thao tác Ngồi ra, chưa có hệ thống xử lý , điều tra vấn đề liên quan đến lỗi thao tác sản xuất công nhân thực biện pháp khắc phục phát sinh lỗi hỏng sản phẩm Chế độ thưởng phạt nhiều bất cập thưởng chưa tương xứng với kết lao động, đặc biệt chưa sử dụng có hiệu biện pháp thưởng tinh thần Việc kỷ luật bị xem nhẹ nên chưa đủ sức răn đe ngăn chặn hành vi tác động xấu tới chất lượng Công ty chưa huy động tất phòng ban tham gia vào cơng 10 tác quản trị chất lượng cánh có hiệu làm cho công tác quản trị chất lượng chưa phát huy hết tiềm Qua việc phân tích thực trạng quản trị chất lượng sản phẩm bao ép dây Công ty theo 4M nhận thấy Công ty nỗ lực cố gắng việc nâng cao chất lượng sản phẩm bao ép dây đạt số đáng khích lệ, song Cơng ty khơng tránh khỏi hạn chế hoạt động Cơng ty nên xem xét hạn chế đưa giải pháp hữu hiệu khắc phục tồn để đạt mục tiêu chất lượng sản phẩm bao ép dây Chương Xuất phát từ vấn đề tồn tại, hạn chế quản trị chất lượng sản phẩm bao ép dây chương 3, chương xây dựng nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng sản phẩm bao ép dây Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel Các giải pháp có tham gia phận khác công ty việc triển khai tham số chất lượng, trì mức chất lượng đạt được, nâng cao để đảm bảo sản xuất sử dụng sản phẩm kinh tế nhất, thoả mãn hoàn toàn yêu cầu người tiêu dùng: - Nhóm giải pháp đào tạo công nhân sản xuất : xây dựng hệ thống đào tạo nội đánh giá lý thuyết thực hành cho công nhân với mục tiêu cung cấp cho công nhân nhận thức tốt yêu cầu tuân thủ, nắm lý cần tuân thủ hiểu mức độ quan trọng thao tác Thực : lập kế hoạch đào tạo nội bộ, thực đào tạo xây dựng tiêu chí đánh giá kết đào tạo, hồn thiện giáo trình đào tạo cơng nhân mới, bổ sung đầy đủ u cầu tn thủ, có giải thích lý phải tuân thủ minh họa trực quan, lập khóa tập huấn cho giáo viên phòng đào tạo kĩ truyền đạt, thêm khâu kiểm tra nhận thức sau giai đoạn đào tạo: lý thuyết, thực hành thao tác phân cơng vị trí làm việc cho phù hợp với kết đào tạo - Nhóm giải pháp máy móc thiết bị : thay dần máy móc cũ hiệu thấp hết khấu hao thiết bị đời có suất cao kiểm soát lỗi tốt Thứ nhất, lựa chọn danh sách máy thay dựa tiêu sau: 11 + Thời gian phục vụ; + Tính ổn định thơng qua tần suất hỏng vặt, tần suất thay phụ tùng, tần suất phát sinh sản phẩm lỗi, đặc biệt lỗi nghiêm trọng; Thứ hai, dựa danh sách này, kết hợp với sách đầu tư kết kinh doanh công ty tiến hành đặt hàng để thay làm giai đoạn: + Với năm 2013, giai đoạn mà tập đồn u cầu dự phòng lực sản xuất 10% để sẵn sàng nhận thêm đơn hàng cần thiết, đầu tư thay 6/12 máy cũ, kết hợp với làm thêm cơng ty đáp ứng + Số máy hết khấu hao lại thay vào năm - Nhóm giải pháp phương pháp :  Lập nhóm sản phẩm để cải thiện chất lượng sản phẩm Thực : xem xét, sửa đổi lại quy trình sản xuất sản phẩm , lập nhóm chuyên phụ trách sản phẩm mới, tổ chức kiểm tra trước dây chuyền vào sản xuất Masspro Để tổ chức thực nội dung trên, ban giám đốc nên phân công cho phận QA thực hiện, phận có trách nhiệm việc đảm bảo chất lượng sản phẩm Đây giải pháp khả thi chi phí thực khơng cao, nhân lực cho nhóm hoạt động thành viên thuộc phận khác, họ tập trung làm việc phận có mặt nhóm sản phẩm vào hoạt động Nếu nghiêm túc thực theo giải pháp hạn chế tối đa lỗi phát sinh sản phẩm Qua cải thiện số khiếu nại khách hàng nâng dần uy tín công ty tăng sức cạnh tranh sản phẩm  Thành lập nhóm làm bù chuyên biệt, nhóm có khu vực phương pháp làm việc riêng biệt Về vật tư, để tìm kiểm vật tư nhanh chóng khu vực làm bù nên có danh mục vật tư đồ mơ tả vị trí để vật tư  Thay đổi phương pháp bảo quản sản phẩm Airbag tồn kho : để hạn chế vấn đề này, phận vật tư cần tăng cường vật che chắn cho sản phẩm lưu kho Thường xuyên tiến hành vệ sinh kho xưởng, loại bỏ chỗ trú ngụ chuột, gián để tránh ảnh hưởng đến sản phẩm Đối với sản phẩm Airbag để thùng cần có màng túi bọc lại 12 - Nhóm giải pháp quản lý :  Xây dựng hệ thống quy trình kiểm tra tuân thủ nội định kì : ban lãnh đạo công ty phát động phong trào tuân thủ sâu rộng tới tất phận, đặc biệt phận tham gia trực tiếp vào trình sản xuất, lập danh mục hạng mục tuân thủ, từ phân chia làm nhóm: nhóm hạng mục tuân thủ cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm Các hạng mục hạng mục bắt buộc phải tuân thủ 100%, nhóm hạng mục tuân thủ khác nội quy công ty, 5S, pika, không ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm góp phần xây dựng ý thức tinh thần tự giác công nhân viên xây dựng môi trường lao động chuyên nghiệp Sau lập kế hoạch kiểm tra tn thủ nội bộ, để tồn cơng nhân viên hiểu tham gia hoạt động đồn kiểm tra cần có có mặt thành viên ban giám đốc Kế hoạch kiểm tra nên chia làm nhiều giai đoạn, giai đoạn tập trung vào nhóm hạng mục phân loại bên Cuối đánh giá tìm tra nguyên nhân không tuân thủ triển khai đối sách rộng khắp cho cơng đoạn liên quan  Tiêu chuẩn hóa quy trình quản lý thay đổi thiết kế để tránh phát sinh lỗi hàng loạt sử dụng sai chi tiết máy : người chịu trách nhiệm thực thay đổi thiết kế cần phân công thêm người giám sát thay đổi thiết kế để sớm phát sai sót có, thơng tin kĩ thuật tiếng nước cần phải dịch chuẩn xác dán dịch đính kèm thơng tin, để tránh hiểu lầm, hiểu sai thực thay đổi thiết kế, lập quy trình quản lý thay đổi thiết kế đào tạo nhân viên liên quan Nhằm đảm bảo quy trình tuân thủ chặt chẽ, thời gian đầu áp dụng, quản lý bảo dưỡng quản lý phận cần theo dõi sát Đồng thời hướng dẫn cấp thực bước theo quy trình  Hồn thiện nâng cao công tác quản lý để tăng cường hiệu quản lý : cơng ty nên định kì gửi cán quản lý sang thăm học hỏi phương pháp quản lý số Công ty khác sản xuất nghành SDVN (Công ty TNHH Hệ thống dây Sumidenso Việt Nam), SVWS (Công ty TNHH Hệ thống dây Sumitomo-Việt Nam) Đối với đội ngũ cán quản lý mới, lên thay đổi quy trình đào tạo cách bổ sung thêm giai đoạn học tập phận liên quan khác 13 trước xếp công việc, kiến thức học tập phận quan trọng giúp cán có nhìn tổng quan quy trình sản xuất, tạo điều kiện dễ dàng bắt đầu làm việc thức - Ngồi số phương án :  Tăng cường công tác cải tiến sản phẩm đưa tới cán công nhân viên với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm giảm thiểu thao tác thừa  Phát động phong trào đưa hiệu chất lượng, từ nâng cao tinh thần làm chất lượng cá nhân cơng ty  Dán hình ảnh sản phẩm hỏng nơi hay xảy lỗi hỏng để người lao động ý Tóm lại, xuất phát từ vấn đề tồn tại, hạn chế quản trị chất lượng sản phẩm bao ép dây chương 3, chương xây dựng nhóm giải pháp nhằm hồn thiện chất lượng sản phẩm bao ép dây Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel Các giải pháp có tham gia phận khác công ty việc triển khai tham số chất lượng, trì mức chất lượng đạt được, nâng cao để đảm bảo sản xuất sử dụng sản phẩm kinh tế nhất, thoả mãn hoàn toàn yêu cầu người tiêu dùng ... trình Luận văn hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm công ty: quản trị chất lượng khâu thiết kế, quản trị chất lượng khâu cung ứng, quản trị chất lượng sản xuất , tổ chức kiểm tra đánh giá sản phẩm, ... thiện quản trị chất lượng sản phẩm bao ép dây cơng ty Chương Hệ thống hóa đưa sở lý luận chung chất lượng quản trị chất lượng sản phẩm doanh nghiệp yêu cầu quản trị chất lượng sản phẩm doanh... thiện quản trị chất lượng sản phẩm bao ép dây Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel “ Để tiến hành nghiên cứu, tác giả luận sử dụng sở lý luận : - Lý thuyết chất lượng sản phẩm : khái niệm chất lượng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện quản trị chất lượng sản phẩm bao ép dây của Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel, Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện quản trị chất lượng sản phẩm bao ép dây của Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn