Nghiên cứu ảnh hưởng các ngưỡng nhiệt độ khác nhau đến một số đặc điểm sinh học của loài bét bắt mồi Amblyseius Longispinosus (Acari: Phytoseiidae)

9 4 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:05

Ảnh hưởng của các ngưỡng nhiệt độ khác nhau đến một số đặc điểm sinh học của loài bét bắt mồi A. longispinosus được tiến hành nghiên cứu tại 25, 30 và 35°C dưới điều kiện ánh sáng ngày dài 16L:8D. Kết quả đã chỉ ra rằng, nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến các đặc tính sinh học cũng như bảng sống của A. longispinosus. Khi nhiệt độ tăng từ 25 đến 35°C, vòng đời của cả con đực và cái A. longispinosus, thời gian trước đẻ trứng, thời gian đẻ trứng, thời gian sau đẻ trứng cũng như tuổi thọ của con cái càng ngắn lại. Tuy nhiên, tổng số trứng của con cái lại cao nhất tại 30°C và thấp nhất tại 35°C. Tỷ lệ tăng tự nhiên của A. longispinosus cũng tăng khi nhiệt độ tăng từ 25ºC đến 35ºC. Đây là loài thích nghi với vùng có khí hậu nóng ẩm. TẠP CHÍ SINH HỌC, 2013, 35(2): 169-177 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁC NGƯỠNG NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI BÉT BẮT MỒI AMBLYSEIUS LONGISPINOSUS (ACARI: PHYTOSEIIDAE) Nguyễn Thị Phương Thảo*, Nguyễn Thị Hồng Vân Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam, *bbgthao@yahoo.com TÓM TẮT: Ảnh hưởng ngưỡng nhiệt độ khác đến số đặc điểm sinh học loài bét bắt mồi A longispinosus tiến hành nghiên cứu 25, 30 35°C điều kiện ánh sáng ngày dài 16L:8D Kết rằng, nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến đặc tính sinh học bảng sống A longispinosus Khi nhiệt độ tăng từ 25 đến 35°C, vòng đời đực A longispinosus, thời gian trước đẻ trứng, thời gian đẻ trứng, thời gian sau đẻ trứng tuổi thọ ngắn lại Tuy nhiên, tổng số trứng lại cao 30°C thấp 35°C Tỷ lệ tăng tự nhiên A longispinosus tăng nhiệt độ tăng từ 25ºC đến 35ºC Đây lồi thích nghi với vùng có khí hậu nóng ẩm Từ khóa: Amblyseius longispinosus, bảng sống, đặc điểm sinh học, loài bét bắt mồi, nhiệt độ MỞ ĐẦU Các loại bét (bét đỏ hai chấm, bét đỏ son ) dịch hại 180 loại trồng khác bao gồm loại lương thực lúa, ngô, sắn; công nghiệp vải, mía, đậu tương, lạc, cà phê, ca cao, cao su, chè; rau cà chua, dưa leo, bầu, bí; đậu đỗ, loại ăn có múi (cam, qt, bưởi), nhãn, vải, xồi, mãng cầu, sầu riêng, táo, ổi, nho, mận, dâu tây, dưa hấu; hoa kiểng hoa hồng, hoa huệ, phong lan, mai vàng, đồng tiền… [21] Chúng nguy hiểm có kích thước nhỏ, khó phát mắt thường (con trưởng thành dài khoảng 0.5 mm), khả sinh sản cao, vòng đời ngắn, có nhiều lứa, nhiều hệ năm, sức phát triển quần thể cao, dễ kháng thuốc [11, 12], dễ bộc phát thành dịch nhiều loại trồng [6, 17, 26 ] Hầu hết nghiên cứu phòng trừ sinh học loài bét nhỏ tập trung vào nhóm bét bắt mồi họ Phytoseiidae khả kiềm hãm quần thể mồi mật độ thấp [18] A longispinosus số lồi bét bắt mồi quan trọng thuộc họ Phytoseiidae tìm thấy vùng có khí hậu nóng ẩm Ai Cập, vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương châu Á như: Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Phillipines, Pakistan, Đài Loan, Thái Lan số vùng khác New Zealand nhiều loại trồng nhà lưới nhà kính loại ăn A longispinosus ăn tất giai đoạn từ trứng đến thành trùng mồi Nó lồi phổ biến đóng vai trò quan trọng việc kìm hãm số lượng lồi bét hại họ Tetranychidae nhiều loài trồng khác Vì nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển khả sinh sản nhiều loài bét bắt mồi sử dụng biện pháp sinh học, hiểu rõ tác động nhiệt độ đến lồi bét bắt mồi sử dụng để đánh giá tỷ lệ sinh sản khả hình thành quần thể lồi bét bắt mồi Tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) yếu tố quan trọng để đánh giá khả sinh sản lồi điều kiện phòng thí nghiệm, nhiệt độ yếu tố định quan trọng đến tỷ lệ tăng tự nhiên Có nhiều nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ thức ăn lên sinh trưởng sinh sản nhiều loài bét bắt mồi giới [2, 22], nhiên, có tài liệu liên quan đến nghiên cứu đặc điểm sinh học yếu tố bảng sống loài A longispinosus giới nói chung Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu chúng cơng bố Lần Việt Nam, loài A longispinosus chúng tơi phát hiện, định danh đặc tính sinh học số bảng sống nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện nhiệt độ khác điều kiện phòng thí nghiệm để tìm 169 Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Hong Van ngưỡng nhiệt độ thích hợp cho lồi bét bắt mồi sinh trưởng, phát triển sinh sản tốt tạo sở cho việc nhân nuôi hàng loạt ứng dụng lồi phòng trừ loại nhện nhỏ hại trồng tự nhiên góp phần tăng suất trồng, hiệu kinh tế bảo vệ môi trường, hướng đến nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu Quần thể A longispinosus thu thập bí xanh Trại giống Đồng Tiến từ tháng 3/2011 nhân nuôi, lưu giữ đậu thận (Phaseolus vulgaris L.) Lá đậu đặt miếng bơng gòn thấm nước đặt lên đĩa petri Đĩa petri đặt hộp nuôi nhỏ (đường kính 10 cm, cao cm), miệng hộp ni bơi nhựa thơng (chất dính) để ngăn chặn bét bên ngồi Mỗi hộp ni nhỏ đặt hộp ni lớn (đường kính 14,5 cm, cao cm) có chứa nước (độ cao cột nước khoảng cm) Lá đậu chứa lượng lớn bét đỏ hai chấm T urticae làm nguồn thức ăn cho A longispinosus 3-4 ngày Ảnh hưởng nhiệt độ lên thời gian phát triển tiến hành sau: tách trứng vừa đẻ từ loài A longispinosus giữ điều kiện nhiệt độ nêu trên, đặt vào đĩa petri có chứa sẵn đậu thận với số lượng mồi phong phú Theo dõi thời gian phát triển từ giai đoạn trứng đến giai đoạn rụng lông lần cuối điều kiện nhiệt độ khác Số lượng cá thể theo dõi điều kiện nhiệt độ 30 cá thể Thời gian giao phối quan sát sau: bét rụng lông lần cuối giữ điều kiện nhiệt độ khác (điều kiện nhiệt độ trên) vòng ngày để chúng hồn tồn thành thục, sau đó, đĩa petri, sử dụng cho giao phối với đực điều kiện nhiệt độ khác Sau phút, chúng quan sát lần kính lúp soi nổi, q trình giao phối hồn thành chúng rời Ảnh hưởng nhiệt độ lên khả sinh sản tiến hành sau: sau hồn thành q trình giao phối chuyển sang đậu với nguồn thức ăn phong phú Chúng đặt vào tủ nuôi cấy côn trùng điều kiện nhiệt độ khác (25, 30 35°C) với điều kiện ánh sáng ngày dài 16L:8D Số lượng trứng tính ngày Q trình sinh sản kết thúc khơng đẻ liên tục 10 ngày Tuổi thọ nhện tính từ lúc hình thành trứng đến trưởng thành chết Phương pháp Sử dụng tủ nuôi cấy trùng ngăn (incubator) (hình 2) Mỗi ngăn có hệ thống điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ ẩm độ riêng biệt Tùy theo mục đích thí nghiệm, ta điều chỉnh nhiệt độ ánh sáng theo mong muốn Incubator điều chỉnh điều kiện nhiệt độ: 25, 30 35°C với điều kiện ánh sáng ngày dài 16L:8D Quần thể loài bắt mồi giữ incubator với điều kiện nêu Ngồi đề tài tiến hành đánh giá khả tăng quần thể hay gọi tỷ lệ tăng tự nhiên (the intrinsic rate of natural increase = r) loài NNBM Chỉ số tính từ cơng thức: dN/dt = r.N (1) Hình Con Amblyseius longispinosus Hình Tủ ni cấy trùng 170 TẠP CHÍ SINH HỌC, 2013, 35(2): 169-177 Hình T urticae mơi trường sống A Con trứng T urticae; B Cây đậu thận Phaseolus vulgaris L Hình Dụng cụ ni NNBM; A Hộp nuôi; B Đĩa nuôi để thu cá thể Trong đó, dN số lượng chủng quần thể gia tăng thời gian dt Hay tỷ lệ sinh (b) trừ tỷ lệ chết (d) r = b-d (2) Hay dạng tích phân: Nt = No.e-rt (2) Trong đó, Nt số lượng chủng quần thời điểm t; No lượng chủng quần thời điểm ban đầu; e số logarit tự nhiên Hay ∑lx.mx e-rt = (3) Để tính (3), phải lập bảng sống sót (life table) bao gồm số liệu sinh sản mx, tỷ lệ sống lx qua tuổi x lx sắc xuất sống sót trung bình cá thể mẹ Tổng số sinh sống sót hệ (do mẹ đẻ ra) gọi số nhân hệ (Ro): Ro = ∑lx.mx (4) Thời gian hệ: (5) ∑x.lx.mx Tc = Ro Cũng vậy, thời gian hệ: T = ∑x.lx.mx e-rx (6) Tc tuổi trung bình mẹ đẻ Tc tính theo mẹ; T tính theo sinh Từ cơng thức (3) ta tính tỷ lệ tăng tự nhiên (r) Để tính tốn ta nhân hai vế phương trình với trị số ek, giá trị k thường lấy từ 5-7, trường hợp thay k = vào (3) ta có: ∑e7-rx lx.mx = e7 = 1096.7 (7) Do vế trái dùng với e7 nên cần tìm giá trị gần (r) phương pháp đồ thị tìm r Lấy logarit nghịch số e r ta có G, số giới hạn tự nhiên Nó cho ta biết số lần chủng quần tăng đơn vị thời gian G = antiloger (8) KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Bảng cho thấy, khơng có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê giai đoạn sinh trưởng phát triển đực 171 Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Hong Van điều kiện nhiệt độ Tuy nhiên, có khác biệt có ý nghĩa thời gian sinh trưởng đực điều kiện nhiệt độ khác Nhiệt độ cao, thời gian sinh trưởng ngắn lại Có mối tương quan có ý nghĩa nhiệt độ thời gian sinh trưởng Ngoài ra, tỷ lệ chết thời điểm từ trứng đến thành trùng loài bét bắt mồi A longispinosus khác nhiệt độ khác Tỷ lệ chết thấp A longispinosus giữ nhiệt độ thấp Tuy nhiên, tỷ lệ chết giai đoạn từ trứng đến thành trùng A longispinosus nhiệt độ 30 35ºC khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến đặc tính sinh sản A longispinosus Kết phân tích bảng cho thấy nhiệt độ cao thời gian trước đẻ trứng, thời gian đẻ trứng thời gian sau đẻ trứng ngắn lại Có khác biệt có ý nghĩa đặc tính mức nhiệt độ khác Thời gian trước đẻ trứng 25, 30 35ºC 2,25; 0,86 0,45 ngày; thời gian đẻ trứng 25, 30 35 ºC 18,1; 15,7 12,2; tương tự thời gian sau đẻ trứng 9,15; 8,25 6,95 ngày (bảng 2) Bảng Ảnh hưởng nhiệt độ lên thời gian sinh trưởng, phát triển A longispinosus Các giai đoạn (ngày) Trứng Mới nở Dạng thứ hai Dạng thứ ba Vòng đời Tỷ lệ chết (%) Giới tính ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 TB ± SD 2,37 ± 0,06 2,43 ± 0,13 0,74 ± 0,14 0,92 ± 0,15 1,27 ± 0,17 1,17 ± 0,17 1,31 ± 0,21 1,42 ± 0,25 5,69 ± 0,21 5,93 ± 0,41 5,29 Nhiệt độ (ºC) 30 n TB ± SD 30 1,85 ± 0,17 30 1,98 ± 0,11 30 0,76 ± 0,21 30 0,71 ± 0,11 30 1,09 ± 0,28 30 1,04 ± 0,24 30 1,32 ± 0,16 30 1,21 ± 0,21 30 5,02 ± 0,37 30 4,94 ± 0,31 10,67 n 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 TB ± SD 1,64 ± 0,09 1,65 ± 0,08 0,33 ± 0,01 0,35 ± 0,08 0,82 ± 0,19 0,77 ± 0,29 0,99 ± 0,20 0,96 ± 0,16 3,77 ± 0,21 3,73 ± 0,27 11,55 n số cá thể quan sát; TB ± SD trung bình ± độ lệch chuẩn Các ký tự cột giống khác biệt khơng có ý nghĩa Ngược lại, khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê mức P ≤ 0,01 Không khác với đặc tính sinh sản vừa nêu trên, tuổi thọ A longispinosus kéo dài sống mơi trường có nhiệt độ thấp Có mối tương quan nghịch nhiệt độ với thời gian trước đẻ trứng, thời gian đẻ trứng, thời gian sau đẻ trứng tuổi thọ A longispinosus Tuy nhiên, nhiệt độ tăng số trứng đẻ ngày A longispinosus lại tăng lên Tại 25ºC, số trứng đẻ ngày 2,33 trứng/ngày, 30 35ºC số 3,26 3,68 trứng/ngày Có khác biệt có ý nghĩa 172 mặt thống kê số trứng đẻ ngày mức nhiệt độ khác nhau, nhiên khơng có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê số trứng đẻ ngày mức nhiệt độ 30 35ºC (bảng 2) Mặt khác, tổng số trứng A longispinosus tăng từ 25 đến 30ºC, sau lại giảm nhiệt độ tăng đến 35ºC Tổng số trứng A longispinosus mức nhiệt độ 25, 30 35ºC 31,5; 35,6 30,1 trứng/con Khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê tổng số trứng mức nhiệt độ 25 35ºC TẠP CHÍ SINH HỌC, 2013, 35(2): 169-177 Bảng Ảnh hưởng nhiệt độ lên khả sinh sản tuổi thọ A longispinosus Các đặc điểm Số trứng đẻ ngày (trứng/con cái/ngày) Tổng số trứng (tổng số trứng/cái) Thời gian trước đẻ trứng (ngày) Thời gian đẻ trứng (ngày) Thời gian sau đẻ trứng (ngày) Tuổi thọ (ngày) ♀ n 25ºC TB ± SD n 15 2,33 ± 0,23a 15 15 31,5 ± 0,85a 15 15 15 15 Nhiệt độ 30ºC TB ± SD n 35ºC TB ± SD 3,26 ± 0,28b 15 3,68 ± 0,50b 15 35,6 ± 0,90b 15 30,1 ± 1,35a 2,25 ± 13,5b 15 0,86 ± 10,1a 15 0,45 ± 0.91a 16,1 ± 7,40c 9,15 ± 11,67c 22,00 ± 8,63b 15 15 15 13,7 ± 4,53b 8,25 ± 12,53b 19,15 ± 7,57a 15 15 15 10,2 ± 4,26a 6,95 ± 9,15a 17,82 ± 5,27a n số cá thể quan sát; TB ± SD trung bình ± độ lệch chuẩn Các ký tự cột giống khác biệt khơng có ý nghĩa Ngược lại, khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê mức P ≤ 0,01 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ lên đặc tính sinh sản lồi nhện thuộc họ Phytoseiid tóm tắt bảng Cùng loài A longispinosus tổng số trứng thí nghiệm tất kiện nhiệt độ thấp nhiều so với nghiên cứu Lo & Ho (1979) [15] Mặt khác so sánh với loài bét bắt mồi giống Amblyseius tổng số trứng A longispinosus cao nhiều so với A womersleyi thấp N californicus nghiên cứu Gotol et al (2004) [10] Nguyen & Amano (2010) [19] 25ºC Tuy nhiên, so với kết nghiên cứu đề cập, tổng số trứng A longispinosus lại cao N californicus nhiệt độ 30ºC 35ºC Điều cho thấy lồi A longispinosus thích nghi với điều kiện nóng ẩm lồi lại Bảng Ảnh hưởng nhiệt độ lên đặc tính sinh sản loài bét thuộc họ Phytoseiid Loài phytoseiid A longispinosus A longispinosus A womersleyi N californicus N californicus N californicus Tổng số trứng 25ºC 30ºC 35ºC 31,50 ± 0,85 35,60 ± 0,90 30,1 ± 1,35 55,63 63,13 47,18 19,50 ± 1,56 20,20 ± 1,2 24,10 ± 1,59 41,6 ± 2,06 28,40 ± 2,00 34,73 ± 2,06 27,90 ± 3,40 46,10 ± 3,60 26,60 ± 2,60 23,9 ± 11,40 Tỷ lệ tăng trưởng tự nhiên (r) tiêu chuẩn quan trọng sử dụng phổ biến việc đánh giá hiệu phòng trừ nhện hại nhiều loài bét bắt mồi Giá trị thể bảng ảnh hưởng điều kiện nhiệt độ khác (bảng 4) Loài A longispinosus có tỷ lệ sống sót cao (bảng 4) Ở 25ºC sau 14 ngày tuổi tỷ lệ sống 100%, tỷ lệ sống bắt đầu giảm ngày thứ 15 giảm nhanh vào ngày tuổi thứ 18 trở Nguồn tài liệu Nghiên cứu [15] [14] [10] [3] [19] Con A longispinosus bắt đầu đẻ trứng vào ngày tuổi thứ đạt đỉnh cao vào ngày tuổi thứ 17 Ở 30ºC sau 11 ngày tuổi tỷ lệ sống 100%, đến ngày tuổi thứ 12 tỷ lệ sống bắt đầu giảm giảm nhanh ngày tuổi thứ 14 trở Con A longispinosus bắt đầu đẻ trứng vào ngày tuổi thứ đạt đỉnh cao vào ngày tuổi thứ 14 173 Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Hong Van Ở 35ºC sau 10 ngày tuổi tỷ lệ sống 100%, đến ngày tuổi thứ 11 tỷ lệ sống bắt đầu giảm giảm nhanh ngày tuổi thứ 13 trở Tương tự 30ºC, điều kiện nhiệt độ này, đẻ trứng ngày tuổi thứ đạt đỉnh cao vào ngày tuổi thứ 14 Bảng sống cho thấy tỷ lệ tăng tự nhiên loài A longispinosus Giá trị 0,18; 0,20 0,21 điều kiện nhiệt độ 25ºC; 30ºC 35ºC (bảng 4) Bảng Bảng sống (Life table) A longispinosus 25, 30 35ºC (n = 20) Ngày tuổi (X) 1-4 4,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ∑ lx 1 1 1 1 1 1 0,95 0,95 0,91 0,91 0,87 0,81 0,70 0,67 0,57 0,43 25ºC Mx 0 0,07 0,33 0,47 0,67 0,87 0,97 0,93 1,10 1,33 1,47 1,57 1,67 1,43 1,33 1,27 0,83 0,67 0,57 0,07 lx.mx 0 0,07 0,33 0,47 0,67 0,87 0,97 0,93 1,10 1,33 1,40 1,49 1,52 1,30 1,16 1,03 0,58 0,45 0,32 0,03 R0 = 16,02 Tc = 15,16 rm = 0,183 G = 1,20 lx 1 1 1 1 0,97 0,95 0,90 0,90 0,85 0,87 0,80 0,73 0,73 0,67 0,53 0,47 0,33 Tuy nhiên, tỷ lệ tăng tự nhiên A longispinosus 25ºC ± nghiên cứu lại thấp báo cáo khác, tỷ lệ tăng tự nhiên loài giống Amblyseius khác (bảng 5) Sự khác 174 30ºC mx 0 0,07 0,43 0,67 0,87 0,97 1,10 1,13 1,33 1,47 1,67 1,53 1,47 1,43 1,27 1,13 1,03 0,97 0,57 0,13 0,03 lx.mx 0 0,07 0,43 0,67 0,87 0,97 1,10 1,13 1,29 1,40 1,50 1,38 1,25 1,24 1,02 0,82 0,75 0,65 0,30 0,06 0,01 R0 = 16,92 Tc = 13,84 rm = 0,204 G = 1,23 lx 1 1 1 1 0,97 0,97 0,87 0,85 0,80 0,67 0.70 0,67 0,60 0,57 0,47 0,43 0,33 0,01 35ºC mx 0 0,07 0,13 0,47 0,87 0,97 1,10 1,13 1,33 1,47 1,57 1,53 1,41 1,43 1,27 1,13 1,13 0,97 0,57 0,13 0,03 lx.mx 0 0,07 0,13 0,47 0,87 0,97 1,10 1,10 1,29 1,43 1,37 1,30 1,13 1,10 0,89 0.76 0,68 0,55 0,27 0,06 0,01 R0 = 15,53 Tc = 13,12 rm = 0,21 G = 1,24 điều kiện thí nghiệm khác nhau, dinh dưỡng (loại thức ăn) khác Một vài nghiên cứu cho giá trị rm loài bét bắt mồi thay đổi chế độ dinh dưỡng qui định Theo McMurtry & Croft TẠP CHÍ SINH HỌC, 2013, 35(2): 169-177 (1997) [18], giá trị rm loài tăng từ 0,1 đến 0,2 chúng ăn mồi phấn hoa Hoặc loài N californicus, 25°C, cho ăn trứng loài bét gây hại giá trị rm lồi 0,274 giá trị thấp nhiều cho ăn tất giai đoạn nhện đỏ [3] Tương tự, theo Zhang et al (1999) [26], giá trị rm A longispinosus ăn tất giai đoạn Schizotetranychus nanjingensis 0,19 giá trị 0,183 cho ăn tất giai đoạn T urticae (nghiên cứu này), nhiên giá trị 2,33 A longispinosus ăn trứng T urticae [15] Bảng Tóm tắt thơng số bảng sống số lồi nhện nhỏ bắt mồi 25ºC ± Loài A longispinosus A longispinosus A longispinosus A longispinosus A longispinosus A longispinosus A bibens A californicus A californicus A californicus A californicus A degenerans A deleioni A eharai A finlandicus A womersleyi A victoriensis r 0,183 0,229 0,194 0,333 0,273 0,345 0,326 0,19 0,259 0,274 0,209 0,248 0,286 0,286 0,232 0,166 0,247 R0 16,02 31,04 9,9 32,2 10,3 29,4 50,2 25,3 36,6 28,6 22,92 50,9 24,9 24,9 32,0 12,48 14,90 Tỷ lệ tăng tự nhiên loài tăng nhiệt độ tăng Bởi tỷ lệ tăng tự nhiên tổ hợp yếu tố có ảnh hưởng đến đời sống loài tỷ lệ tăng trưởng, khả sinh sản, tuổi thọ tỷ lệ giới tính [4] Nhiều nghiên cứu tỷ lệ tăng trưởng, tỷ lệ sinh sản số loài bét bắt mồi họ Phytoseiidae, có A longispinosus tăng nhiệt độ tăng Dựa tất kết phân tích cho thấy, lồi A longispinosus dường thích nghi tốt nhiệt độ cao trở thành một lồi có triển vọng cho biện pháp sinh học phòng trừ loài bét gây hại T urticae đồng ruộng nhà kính nhà lưới vùng có khí hậu nóng ẩm KẾT LUẬN Vòng đời A longispinosus 25, 30 35°C 5,69; 5,02 3,77 ngày 5,93; 4,94 3,37 ngày Tc 15,16 15,00 11,8 10,4 8,5 9,8 12,1 16,7 13,9 15,3 17,55 15,9 11,2 11,3 20,3 15,20 14,36 G 1,20 1,26 1,23 1,18 1,28 Nguồn tài liệu Báo cáo [15] [23] [21] [13] [13] [1] [16] [5] [10] [3] [24] [21] [21] [2] [14] [8] đực Khơng có khác biệt thời gian để hồn thành vòng đời đực điều kiện nhiệt độ khác nhiệt độ cao thời gian để hồn thành vòng đời đực ngắn lại Nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến đặc tính sinh học tuổi thọ A longispinosus Số trứng đẻ ngày 25, 30 35°C 2,33; 3,26 3,68 trứng/ngày; tổng số trứng 25, 30 35°C 31,5; 35,6 30,1 trứng/con cái; thời gian trước đẻ trứng 2,25; 0,86 0,45 ngày 25, 30 35°C; thời gian đẻ trứng 16,1; 13,7 10,2 ngày 25, 30 35°C thời gian sau đẻ trứng 9,15; 8,25 6,95 ngày Tuổi thọ trung bình 22,0; 19,15 17,82 ngày 25, 30 35°C Nhiệt độ 30ºC ngưỡng nhiệt độ thích hợp cho loài A longispinosus sinh trưởng sinh sản 175 Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Hong Van Loài A longispinosus có tỷ lệ tăng tự nhiên cao, tỷ lệ tăng tự nhiên 0,18; 0,20 0,21 điều kiện nhiệt độ 25ºC; 30ºC 35ºC Có thể sử dụng lồi bét bắt mồi để phòng trừ nhện nhỏ hại trồng vùng có khí hậu nóng ẩm Việt Nam Cần tiến hành thêm nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố hữu sinh vô sinh để xác định yếu tố chịu trách thay đổi mật số quần thể loài bét bắt mồi làm sở để xây dựng phát triển biện pháp sinh học phòng trừ dịch hại Lời cảm ơn: Các tác giả xin chân thành cám ơn Sở Khoa học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh Viện Sinh học nhiệt đới (Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) hổ trợ kinh phí điều kiện làm việc cho nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Blommers L., 1976 Capacities for increase and predation in Amblyseius bibens (Acarina: Phytoseiidae) Zeitschrift für Angewandte Entomologie, 81: 225-244 Broufas G D., Koveos D S., 2001 Cold hardiness characteristics in a strain of the predatory mite Amblyseius finlandicus (Acari: Phytoseiidae) from Northern Greece Ann Antomol Soc Am., 94: 82-90 Canlas L J., Amano H., Ochiai N., Takeda M., 2006 Biology and predation of the Japanese strain of Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) Syst Appl Acarol., 11: 141-157 Carey J R., 1993 Applied demorgraphy for biologists with special emphasis on insects Oxfort University Press, New York Castagnoli M., Simoni S., 1991 Influenza della temperature sull’incremento delle popolazioni di Amblyseius californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) Rea, LXXIV, 621-640 (In Italian with English summary) Collyer E., 1964 The occurrence of some mites of the Family Phytoseiidae in New Zealand, and descriptions of seven new 176 species Acarologia, 6: 632-646 Collyer E., 1982 The Phytoseiidae of New Zealand (Acarina) The genera Typhlodromus and Amblyseius - keys and new species New Zealand Journal of Zoology, 9: 185-206 Nguyễn Văn Đĩnh, Phạm Thị Hiếu, Phạm Vân Khánh, Nguyễn Đức Tùng, Lê Ngọc Anh, Hoàng Thị Kim Thoa, 2006 Khả phát triển quần thể nhện bắt mồi Amblyseius victoriensis Womersley, loài thiên địch quan trọng nhện đỏ son Tetranychus cinnabarius Koch bọ trĩ Thrips palmy Karny Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, 6: 3-10 Fraulo A B., Liburd O E., 2007 Biological control of two spotted spider mite, Tetranychus urticae, with predatory mite, Neoseiulus californicus, in strawberries Exp Appl Acarol., 43: 109-19 10 Gotoh T., Yamaguchi K., Mori K., 2004 Effect of temperature on life history of the predatory mite Amblyseius (Neoseiulus) californicus (Acari: Phytoseiidae) Exp Appl Acarol., 32: 15-30 11 Hellen W., Sabellis M W., 1985 Spider mites Their biology, narural enemies and control World Crop Pests Vol 1B Elsevier Amsterdam 12 Jeppson L R., Baker E W., Keifer H H., 1975 Mites injurious to Economic Plants University of California Press, Berkeley, CA, 614 pp 13 Kolodochka L A., 1983 Ecological features of the predacious mite Amblyseius californicus Vestenik Zoologii, 5: 36-42 (In Russian with an English abstract) 14 Lee J.H., Ahn J.J., 2000 Temperature effects on development, fecundity, and life table parameters of Amblyseius womersleyi (Acari: Phytoseiidae) Environ Entomol., 29(2): 265-271 15 Lo K.C., Ho C.C., 1979 Influence of temperature on life history, predation and population parameters of Amblyseius longispinosus (Acarina: Phytoseiidae) Jour Agric Res China, 28(4): 237-250 TẠP CHÍ SINH HỌC, 2013, 35(2): 169-177 16 Mesa N C., Braun A R., Belotti A C., 1990 Comparison of Mononychellus progresivus and Tetranychus urticae as prey for five species of phytoseiid mites Exp Appl Acarol., 9: 159-168 17 Moraes G J de, McMurtry J A., Denmark H.A., Campos C B., 2004 A revised catalog of the mite family Phytoseiidae Zootaxa, 434: 1-494 18 McMurtry J A., Croft B A., 1997 Life styles of Phytoseiid mites and their roles in biological control Ann Rev Entomol., 42: 291-321 19 Nguyen T P T., Amano H., 2010 Temperature at immature and adult stages differentially affects mating duration and egg production of Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) J Asia Pac Entomol., 13: 65-68 20 Pritchard A E., Baker E W., 1955 A revision of the spider mite family Tetranychidae Mem Ser Vol 2, San Francisco Pac Coast Entomol Soc., 472pp 21 Saito Y., Mori H., 1981 Parameters related to potential rate of population increase of threepredacious mites in Japan (Acarina: Phytoseiidae) Appl Entomol Zool., 14(19): 83-94 22 Schausberger P., 1998 Population growth and persistance when prey is dimishing in sigle specie and two species systems of the predatory mite Euseius finlandicus, Thyodromus pyri and Kampimodromus aberrans Entomol Exp Appl., 88: 275-286 23 Shih C I T., Poe S L., Cromroy H L., 1979 Biology and predation of Phytoseiulus macrophilis on Tetranychus urticae Flor Entomologists, 62: 48-53 24 Takafuji A., Chant D A., 1976 Comparative studies of two species of predacious phytoseiid mites (Acarina: Phytoseiidae), with special reference to their responces to the density of their prey Res Popul Ecol., 17: 255-310 25 Zhang Z Q., 1963 Mites of greenhouses: Identification, Biology and control CABI Publishing, 256 pp 26 Zhang Y X., Zhang Z Q., Lin J Z., 1999 Predation of Amblyseius longispinosus (Acari: Phytoseiidae) on Schizotetranychus nanjingensis (Acari: Tetranychidae), a spider mite injurious to bamboo in Fujian, China Syst Appl Acarol., 4: 63-68 STUDY ON EFFECT OF DIFFERENT TEMPERATURES ON BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PREDACIOUS MITE AMBLYSEIUS LONGISPINOSUS (ACARI: PHYTOSEIIDAE) Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Hong Van Institute of Tropical Biology, VAST SUMMARY Effects of temperature on biological characteristics of predacious mite Amblyseius longispinosus were investigated at 25°C, 30°C, and 35°C with a photoperiod of 16L:8D The results showed that temperature extremtly effect the biological characteristics and life table of predacious mite Amblyseius longispinosus When temperature increases from 25°C to 35°C, the life cycle of both males and females A.longispinosus, pre-oviposition, oviposition and post-oviposion time as well as longevity of these females are shorter However, total egg production is highest at temperature of 30°C and lowest at temperature of 35°C The intrinsic rates of natural (rm ) also increased as the temperature increased from 25°C to 35 °C Based on the results, the adaptation of this species to thermal temperatures was determined Keywords: Amblyseius longispinosus, biological characteristics, life table, predacious mite, temperature Ngày nhận bài: 1-2-2013 177 ... chết thời điểm từ trứng đến thành trùng loài bét bắt mồi A longispinosus khác nhiệt độ khác Tỷ lệ chết thấp A longispinosus giữ nhiệt độ thấp Tuy nhiên, tỷ lệ chết giai đoạn từ trứng đến thành... có khác biệt thời gian để hồn thành vòng đời đực điều kiện nhiệt độ khác nhiệt độ cao thời gian để hồn thành vòng đời đực ngắn lại Nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến đặc tính sinh học tuổi thọ A longispinosus. .. thành trùng A longispinosus nhiệt độ 30 35ºC khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến đặc tính sinh sản A longispinosus Kết phân tích bảng cho thấy nhiệt độ cao thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng các ngưỡng nhiệt độ khác nhau đến một số đặc điểm sinh học của loài bét bắt mồi Amblyseius Longispinosus (Acari: Phytoseiidae), Nghiên cứu ảnh hưởng các ngưỡng nhiệt độ khác nhau đến một số đặc điểm sinh học của loài bét bắt mồi Amblyseius Longispinosus (Acari: Phytoseiidae)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn