Career path CMC part3 MTCV

7 2 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:01

XÂY DỰNG BẢN MƠ TẢ CƠNG VIỆC Bản mơ tả cơng việc vị trí cơng việc Bản mơ tả thơng tin vị trí cơng việc  Phân biệt “chức danh cơng việc” (hay “vị trí”) “cá nhân” đảm nhận chức danh công việc  Chức danh Công việc Cá nhân Chức danh Công việc Cá nhân Cá nhân Chức danh Công việc Bản mô tả công việc Thông tin liên quan tới “chức danh công việc”:  Khơng có chuẩn định Thơng thường bao gồm:        Tên chức danh, phòng ban nơi làm việc Cách thức phối hợp báo cáo Mục tiêu công việc Các chức nhiệm vụ Những yêu cầu lực để thực nhiệm vụ Các thơng tin hữu ích khác cho người nhận việc người quản lý Bản mơ tả cơng việc dùng làm gì? Mơ tả Cơng việc Thu hút, tuyển dụng Quản lý kết công việc (Giao việc, đánh giá) Bố trí, xếp Đánh giá giá trị công việc Đãi ngộ Quy hoạch cán Đào tạo, Phát triển Mẫu Bản mô tả công việc Đặc điểm mô tả công việc tốt Sắp xếp nhiệm vụ trách nhiệm theo thứ tự quan trọng Đừng cố gắng liệt kê tất nhiệm vụ Kết thúc với câu “thực nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu” Thể nhiệm vụ riêng biệt cách rõ ràng ngắn gọn Đặc điểm mô tả công việc tốt Đề cập đến chức danh vị trí người cụ thể Khách quan xác Mơ tả theo cách công việc phải thực thực tế Sử dụng động từ hành động Khơng giải thích quy trình Đơn giản ngắn gọn, dễ nhớ dễ hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Career path CMC part3 MTCV , Career path CMC part3 MTCV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn