luận văn thạc sĩ phát triển nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi hoa kỳ

147 11 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HỒNG THỊ HUẾ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội , Năm 2018 zzzzzzzzzzzzzzzzzz BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HOÀNG THỊ HUẾ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Hà Nội, Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển nhân lực công ty Trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Các số liệu, thông tin sử dụng luận văn hồn tồn hợp lệ có nguồn gốc rõ ràng Người cam đoan Hoàng Thị Huế LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại toàn thể thầy giáo, cô giáo trực tiếp tham gia giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em hoàn thành luận văn Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ em trình nghiên cứu thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ CBCNV phòng Kế tốn, phòng Tổ chức hành tạo điều kiện thuận lợi cung cấp tơi có tài liệu, thơng tin q báu để hồn thành luận văn; Dù có nhiều cố gắng, song luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong đón nhận dẫn, góp ý nhà khoa học, thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Hoàng Thị Huế MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG STT 10 Tên bảng Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ Error: Reference source not found Bảng 2.2: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016 Error: Reference source not found Bảng 2.3: So sánh kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016 Error: Reference source not found Bảng 2.4: Số lượng lao động phận thuộc Công ty, thời điểm 30/06/2017 Error: Reference source not found Bảng 2.5: Cơ cấu lao động Công ty năm 2016 Error: Reference source not found Bảng 2.6: Số lượng hồ sơ tuyển dụng tạo công ty giai đoạn 2014 – 2016 Error: Reference source not found Bảng 2.7: Một số tiêu chí đánh giá hoạt động tuyển dụng công ty Error: Reference source not found Bảng 2.8: Đánh giá công tác tuyển dụng Error: Reference source not found Bảng 2.9: Cơng tác bố trí, sử dụng lao động giai đoạn 2014 – 2016 Error: Reference source not found Bảng 2.10: Cơ cấu lao động theo trình độ Error: Reference source not found 11 12 13 14 15 16 17 Bảng 2.11: Đào tạo nhân lực công ty Error: Reference source not found Bảng 2.12: Đánh giá nhân viên chương trình đạo tạo công ty Bảng 2.13: Phát triển kỹ NLĐ qua luân chuyển hướng dẫn 84 Bảng 2.14: Thái độ người lao động 93 Bảng 2.15: Mức độ hợp lý chế độ tiền lương, thưởng công ty Bảng 2.16: Đánh giá NLĐ chế độ phúc lợi công ty Bảng 2.17: Mức độ hài lòng NLĐ điều kiện khoa học kỹ thuật công ty 96 91 98 DANH MỤC HÌNH VẼ STT Tên hình vẽ Hình 2.1 Bộ máy tổ chức Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ Hình 2.2: Biểu đồ biến động lao động giai đoạn 2014 – 2017 Hình 2.3: Kết khảo sát nội dung đào tạo kỹ làm việc nhóm Hình 2.4: Kết khảo sát nội dung đào tạo kỹ giải vấn đề Hình 2.5: Kết khảo sát nội dung đào tạo kỹ quản lý thời gian tổ chức cơng việc Hình 2.6: Mức độ hài lòng NLĐ qua đánh giá hiệu cơng việc Hình 2.7: Số lượng nhân viên khen thưởng công ty 37 46 60 61 62 64 72 10 133 vị trí cao nhân viên lâu năm Theo lãnh đạo có tập huấn lãnh đạo thường kỳ, năm 2- lần, nhân viên có đợt đào tạo chun mơn, văn hóa, tuyển dụng thêm Mỗi nhân viên coi mục tiêu phấn đấu trùng với mục tiêu tồn cơng ty, phấn đấu phát triển cơng ty Đó gắn kết ban lãnh đạo với nhân viên, yêu thương giúp đỡ, bảo để tiến bộ, nâng đỡ người thân gia đình, tổ chức vui chơi ban lãnh đạo phải tham gia vào đội ngũ nhân viên trò chơi, khơng có phân biệt trò chơi 3.4 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước Công tác PTNL công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ đạt kết tích cực, đóng góp khơng nhỏ hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, cơng tác PTNL nói chung cơng ty nói riêng chịu ảnh hưởng từ sách, quy định pháp luật Nhà nước Doanh nghiệp dựa vào sách, quy định Nhà nước để đưa chiến lược kinh doanh với điều chỉnh cơng tác PTNL phù hợp đồng thời Nhà nước cần có sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhân lực nâng cao chất lượng nhân lực cho toàn kinh tế Để đáp ứng yêu cầu đó, quan quản lý Nhà nước cần: Đưa văn hướng dẫn cụ thể, chi tiết dễ hiểu quy định nhân lực, đãi ngộ, phúc lợi NLĐ để doanh nghiệp nắm rõ trách nhiệm cần phải làm NLĐ hiểu quyền lợi họ Hiện nay, có nhiều văn quy phạm pháp luật không riêng luật liên quan đến lao động bị chồng chéo, chưa thống với nhau, chưa chặt chẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp thực 134 Tăng cường cải cách quy chế lương, thưởng, phụ cấp, đãi ngộ,…những nhân tố tác động đến công tác PTNL theo chiều sâu ảnh hưởng trực tiếp đến NLĐ Nhà nước cần xem xét thực điều chỉnh sách phù hợp với tình hình kinh tế Nhà nước cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp xúc với nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông nghiệp giúp doanh nghiệp hỗ trợ vơn vay dễ dàng Nhà nước có sách quy hoạch nông nghiệp để đưa nông nghiệp theo hướng đại, tăng cường mơ hình chun canh nhằm tạo nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp ổn định đảm bảo chất lượng Ngoài ra, Nhà nước thực điều tiết kinh tế vi mơ, trì tốc độ tăng trưởng củ kinh tế, tỷ lệ lạm phát ổn định, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh 135 KẾT LUẬN Công tác phát triển nhân lực yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thành công, yếu tố không trực tiếp tạo sản phẩm/dịch vụ có vai trò quan trọng việc nâng cao suất lao động, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Để hoàn thành mục tiêu, chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải xây dựng cho máy tổ chức tốt, có đội ngũ CBCNV chất lượng cao ln thích ứng mơi trường cạnh tranh khắc nghiệt Công tác phát triển nhân lực công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ đạt kết quan trọng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh góp phần giúp kết sản suất kinh doanh qua năm có tăng trưởng Qua phân tích đánh giá cơng tác phát triển nhân lực Công ty, ta thấy đơn vị thực tốt số nội dung số nội dung chưa thực tốt tồn hạn chế Với mục đích khắc phục thiếu sót công tác phát triển nhân lực Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ nhằm thực tốt công tác SXKD, luận văn đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Mặc dù cố gắng, hạn chế khả thời gian nên luận văn chắn có nhiều khiếm khuyết Em kính mong nhận ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy để em hồn chỉnh kiến thức áp dụng cách có hiệu Nhân em xin cảm ơn chân thành tới cô giáo TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn tận tình hướng dẫn em hồn thành luận văn 136 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Xuân Cầu (2013), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ, Báo cáo tài năm 2014, 2015, 2016 Đỗ Minh Cương, TS Mạc Văn Tiến đồng chủ biên (2004), “Phát triển lao động kỹ thuật Việt Nam – Lý luận thực tiễn”, Nhà xuất Lao động – xã hội Nguyễn Duy Dũng, Trần Thị Nhung (2005), “Phát triển nguồn nhân lực công ty Nhật Bản nay”, nhà xuất Khoa học xã hội Tô Ngọc Hưng, Nguyễn Đức Chung (2010), “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”, tạp chí khoa học Học viện ngân hàng Hồng Thị Huế, Trần Lê Hà, Lê Thị Yến (2016), "Giải pháp tạo động lực cho người lao động Trung tâm Đo kiểm sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone trực thuộc Tổng công ty viễn thông MobiFone", nghiên cứu khoa học Nguyễn Hữu Lam (2010), “Phát triển nhân lực doanh nghiệp Việt Nam”, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quản trị Mai Thanh Lan, Nguyễn Thị Minh Nhàn (2016), Giáo trình quản trị nhân lực bản, Nhà xuất Thống kê Lê Thị Mỹ Linh (2009), “Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế”, luận án Tiến sĩ, trường Đại học Kinh tế quốc dân 10 Nguyễn Đình Luận (7/2015), “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, tạp chí Nơng nghiệp phát triển nơng thơn 11 Thái Thảo Ngọc (2013), “Phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Lilama 7”, luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng 137 12 Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm (2012), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 13 Đinh Văn Toàn (2013), “Phát triển nguồn nhân lực tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2015”, luận án Tiến sĩ, trường Đại học Kinh tế quốc dân 14 Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Minh Thảo (2012), Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 185 – 192 PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ 1: PHIẾU KHẢO SÁT NHÂN VIÊN Xin chào quý anh (chị)! Hiện nay, tơi thực nghiên cứu tình hình phát triển nhân lực cơng ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ Ý kiến anh (chị) đóng góp vơ q giá nghiên cứu tơi Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý anh/chị Tôi xin chân thành cảm ơn! PHẦN I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: …………………………………………… Tuổi ………………… Giới tính: Nam  Nữ Trình độ: …………………………………………………………………… Phòng/Bộ phận: …………………………………………………… ………… Chức vụ: ……………………………………………………………………… Số điện thoại: ………………………… Email (nếu có): …………………… PHẦN II CÂU HỎI Câu 2.1: Anh/chị biết thông tin tuyển dụng Công ty TNHH Thức ăn chăn ni Hoa Kỳ qua hình thức  Nhân viên cơng ty  Qua website  Hình thức khác Câu 2.2: Anh (chị) cho biết mức độ hài lòng ý kiến sau cách đánh dấu (x) vào ô phản ánh ý kiến tương ứng theo mức độ: (1): Rất khơng hài lòng (2): Khơng hài lòng (3): Bình thường (4): Hài lòng (5): Rất hài lòng Đánh giá anh (chị) cơng tác bố trí, sử dụng lao động cơng ty Nhân tố Bố trí, sử dụng lao động Cơng việc bố trí phù hợp với Mức độ chuyên môn đào tạo Công việc phát huy tốt khả cá nhân Công việc với nguyện vọng thân Cảm thấy hài lòng với cơng việc Đánh giá anh (chị) công tác đào tạo công ty Nhân tố Chương trình đào tạo Đào tạo, bồi dưỡng cho lao Mức độ động tuyển dụng Phối hợp tốt với tổ chức bên để tổ chức đào tạo cho NLĐ Thực luân chuyển để đào tạo lao động đạt hiệu Đánh giá người lao động sau đào tạo Nội dung chương trình đào tạo phù hợp với cơng việc Nội dung chương trình đào tạo phù hợp với mong muốn NLĐ Thời gian tổ chức đào tạo hợp lý Hình thức đào tạo hợp lý với NLĐ Có hứng thú với khóa đào tạo mà cơng ty tổ chức Đánh giá anh (chị) công tác luân chuyển, hướng dẫn lao động công ty Nhân tố Mức độ Luân chuyển/hướng dẫn NLĐ Thực luân chuyển công việc để phát triển nhân lực Thực luân chuyển/bổ nhiệm vị trí công việc thử thách Thực hỗ trợ, hướng dẫn để phát triển nhân lực Đánh giá anh (chị) nội dung khóa đào tạo kỹ công ty Nhân tố Đào tạo kỹ Mức độ Kỹ làm việc nhóm Kỹ giải vấn đề Kỹ quản lý thời gian tổ chức công việc Đánh giá anh (chị) với nội quy, kỷ luật công ty Nhân tố Thái độ người lao động Hệ thống nội quy, quy định công Mức độ ty Tinh thần làm việc cơng ty Các hình thức kỷ luật NLĐ công ty Câu 2.3: Quan điểm anh (chị) hệ thống tiền lương cơng ty có rõ ràng, minh bạch khơng? Có  Khơng Câu 2.4: Quan điểm anh (chị) thời điểm trả lương hợp lý hay khơng? Có  Khơng Câu 2.5: Quan điểm anh (chị) chế độ tiền thưởng công ty có hợp lý hay khơng? Có  Khơng Câu 2.6: Quan điểm anh (chị) cơng ty có nên trì chế độ lương thưởng khơng? Có  Khơng Câu 2.7: Anh (chị) hài lòng với điều kiện khoa học kỹ thuật công ty? Có  Khơng Câu 2.8: Đánh giá anh (chị) chế độ thưởng, phúc lợi công ty Nhân tố Mức độ Chế độ phúc lợi Chương trình nghỉ mát hàng năm cơng ty Chế độ đóng bảo hiểm hàng năm cơng ty Các hoạt động văn hóa, thể thao khác cơng ty Câu 2.9: Anh (chị) có đề xuất với cơng ty xây dựng triển khai công tác phát triển nhân lực không? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn anh (chị)! PHỤ LỤC SỐ 2: CÂU HỎI PHỎNG VẤN (Dành cho nhà quản trị) Xin chào quý ông (bà)! Hiện nay, thực nghiên cứu tình hình phát triển nhân lực công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ Ý kiến ơng (bà) đóng góp vô quý giá nghiên cứu tơi Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý ông/bà Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Công tác xây dựng kế hoạch, quy trình tuyển dụng Cơng ty có tham gia phận nào? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 2: Cơng tác bố trí sử dụng người lao động Cơng ty có tham gia phận nào? Có lấy ý kiến từ phận khác không? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 3: Công tác xây dựng triển khai thực đào tạo công ty phận phụ trách? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 4: Mục tiêu định hướng thực công tác phát triển nhân lực cơng ty gì? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 5: Ông (bà) đánh giá công tác xây dựng triển khai thực phát triển nhân lực cơng ty so với số cơng ty khác? (tốt, khá, trung bình hay kém) ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 6: Ông (bà) có đề xuất ý kiến để hồn thiện công tác phát triển nhân lực công ty thời gian tới? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! PHỤ LỤC SỐ 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU KHẢO SÁT Đánh giá anh (chị) cơng tác bố trí, sử dụng lao động cơng ty Nhân tố Bố trí, sử dụng lao động Cơng việc bố trí phù hợp với chun môn đào tạo Công việc phát huy tốt khả cá nhân Công việc với nguyện vọng thân Cảm thấy hài lòng với công việc Mức độ 21 50 72 17 18 60 68 14 15 70 65 10 11 48 76 25 Đánh giá anh (chị) cơng tác đào tạo công ty Nhân tố Mức độ Chương trình đào tạo Đào tạo, bồi dưỡng cho lao 18 40 65 37 18 47 78 15 25 64 54 16 Đánh giá người lao động sau đào tạo Nội dung chương trình đào tạo phù hợp với cơng việc Nội dung chương trình đào tạo phù hợp với mong muốn NLĐ 60 76 19 15 55 68 22 19 58 65 16 Thời gian tổ chức đào tạo hợp lý 19 58 65 16 Hình thức đào tạo hợp lý với NLĐ 55 77 19 58 69 24 động tuyển dụng Phối hợp tốt với tổ chức bên để tổ chức đào tạo cho NLĐ Thực luân chuyển để đào tạo lao động đạt hiệu Có hứng thú với khóa đào tạo mà công ty tổ chức Đánh giá anh (chị) công tác luân chuyển, hướng dẫn lao động công ty Nhân tố Luân chuyển/hướng dẫn NLĐ Thực luân chuyển công việc để phát triển nhân lực Thực ln chuyển/bổ nhiệm vị trí cơng việc thử thách Thực hỗ trợ, hướng dẫn để phát Mức độ 21 82 42 25 62 52 16 15 61 67 15 triển nhân lực Đánh giá anh (chị) nội dung khóa đào tạo kỹ công ty Nhân tố Mức độ Đào tạo kỹ Kỹ làm việc nhóm 45 74 31 Kỹ giải vấn đề 38 17 64 26 19 40 68 28 Kỹ quản lý thời gian tổ chức công việc Đánh giá anh (chị) với nội quy, kỷ luật công ty Nhân tố Mức độ Hệ thống nội quy, quy định công ty Tinh thần làm việc công ty 45 82 16 51 78 29 Các hình thức kỷ luật NLĐ cơng ty 38 79 55 Mức độ đồng ý chế độ tiền lương, tiền thưởng công ty TT Hệ thống tiền lương rõ Tổng số Không phiếu 136 24 160 Thời điểm trả lương hợp lý 141 19 160 ràng, minh bạch Có Chế độ tiền thưởng hợp lý 128 32 160 Duy trì mức lương/thưởng 115 45 160 Câu 2.7: Anh (chị) hài lòng với điều kiện khoa học kỹ thuật cơng ty TT Có Tổng số Khơng phiếu Điều kiện khoa học kỹ thuật công ty đáp ứng 135 25 160 công việc Câu 2.8: Đánh giá anh (chị) chế độ thưởng, phúc lợi công ty Nhân tố Mức độ Chế độ phúc lợi Chương trình nghỉ mát hàng năm cơng ty Chế độ đóng bảo hiểm hàng năm cơng ty Các hoạt động văn hóa, thể thao khác công ty 45 76 38 33 88 32 68 56 30 ... phát triển nhân lực công ty Trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ, qua tìm hạn chế phát triển nhân lực công ty Đề xuất số giải pháp để phát triển nhân lực công ty Trách nhiệm hữu hạn Thức. .. đề tài Phát triển nhân lực công ty Trách nhiệm hữu hạn Thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ luận văn tốt nghiệp cao học Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc đề tài luận văn 14 Phát triển nhân lực yếu tố... đầu kết luận, luận văn gồm có: 03 chương Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển nhân lực công ty Trách nhiệm hữu hạn Thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ phát triển nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi hoa kỳ , luận văn thạc sĩ phát triển nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi hoa kỳ , Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc đề tài luận văn, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP, Căn cứ vào sở trường, sở đoản của từng nhân viên, nhà quản lý chia công việc cần làm thành nhiều phần, mỗi phần tương ứng với một bài huấn luyện được giao cho nhân viên đảm nhiệm. Nhà quản lý sẽ xác định thời gian dự kiến và mục tiêu cần đạt cho mỗi nhân , Khi hướng dẫn công việc cần chú ý: làm mẫu cho nhân viên mới sau đó cho họ thực hanh trực tiếp để chỉ ra các lỗi., CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ, Công tác PTNL theo chiều rộng đi theo định hướng PTNL nói chung tại công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ. Thông qua các hình thức như: tuyển dụng lao động mới nhằm đảm bảo về số lượng lao động và bố trí, sử dụng lao động nhằm duy trì cơ cấu hợp lý, phòng, Thực hiện phân tích, đánh giá toàn bộ CBCNV của Công ty để thực hiện quy hoạch lại NLĐ phù hợp với vị trí công việc, trình độ chuyên môn và nguyện vọng của NLĐ. Với những vị trí không đáp ứng được yêu cầu công việc cần thực hiện luân chuyển công việc hoặc, Trong quá trình bố trí và sử dụng lao động công ty cần lắng nghe, cân nhắc những nguyện vọng, mong muốn cũng như điểm mạnh, điểm yếu của từng cá nhân NLĐ để bố trí cho phù hợp., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn