19 phuong phap gut lai viec ban khi khi gap khach hang kho tinh

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:32

PHƯƠNG PHÁP GÚT LẠI BÁN HÀNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ KHÁCH HÀNG KHĨ TÍNH Đối với số khách hàng mang thành kiến Những sai lầm thường hay mắc phải: − Cùng khách hàng tranh luận từ đầu đến cuối buổi giao tiếp khách hàng cho uy tín Cơng ty kém; − Ln cho sản phẩm dịch vụ cơng ty hồn hảo Cách ứng xử: − Miêu tả tốt hình tượng công ty thông qua − Nhờ khách hàng hài lòng phục vụ bạn giới thiệu bạn: viết thư giới thiệu, bạn − Tìm hiểu nắm vững thông tin hoạt động cơng ty (tài chính, cơng nghệ, lực,v.v ) sản phẩm ; − Giới thiệu khách hàng viết nói cơng ty mình; − Đưa danh sách người, tổ chức mà bạn phục vụ − Đại diện tồn quyền Cơng ty; − Để nhân viên khác công ty với ta để tạo ấn tượng tác phong chuyên nghiệp; − Tun truyền hình tượng cơng ty; − Giới thiệu khách hàng phận chun mơn Cơng ty Phương cách gút − Bảo đảm chắn với khách hàng; − Nói nhiều tính bật hàng hố/dịch vụ mình; − Sau loại thành kiến không tốt khách hàng Cơng ty, ta xem họ khách hàng bình thường để sử dụng kỹ bán hàng thuyết phục khách hàng mua hàng Đối với số khách hàng dự thiếu đoán Những sai lầm thường hay mắc phải − Khách hàng có ý kiến trái ngược ta lại thúc giục họ; − Khơng để tâm sức tìm kiếm để giải thích nghi vấn mà khách hàng nêu ra; − Thiếu kiên nhẫn thuyết phục khác hàng Cách ứng xử − Xác định thời hạn cuối đơn đặt hàng; − Thông qua đối thủ cạnh tranh tăng sức ép với họ; − Cho khách hàng thời gian định; − Luôn lắng nghe để thấu hiểu lo lắng nộõi tâm khách hàng; − Tìm hiểu nguyên nhân thật băn khoăn họ Tìm hiểu người định đến việc mua hàng Phương cách gút − Đề nghị khách lựa theo hướng chọn thứ về: mẫu mã, màu sắc, công suất,v.v… − Tạo dụng tín nhiệm trước mời khách hàng mua sau; − Dùng phương thức ơn hòa uyển chuyển thoả thuận bán hàng ... định; − Luôn lắng nghe để thấu hiểu lo lắng nộõi tâm khách hàng; − Tìm hiểu nguyên nhân thật băn kho n họ Tìm hiểu người định đến việc mua hàng Phương cách gút − Đề nghị khách lựa theo hướng chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 phuong phap gut lai viec ban khi khi gap khach hang kho tinh , 19 phuong phap gut lai viec ban khi khi gap khach hang kho tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn