Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực: Thực trạng đình công tại Việt Nam hiện nay

23 2 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:09

Bài tiểu luận gồm có 3 chương trình bày về cơ sở lý luận chung, thực trạng đình công tại Việt Nam hiện nay, một số giải pháp hạn chế đình công tại Việt Nam,...Mời các bạn cùng tham khảo. 1 LỜI MỞ ĐẦU   Nền kinh tế ngày càng phát triển kinh tế ­ xã hội và đời sống của người   lao động, thì kinh tế thị trường đã và đang tác động mạnh tạo nên mâu thuẫn   và sự phức tạp phát sinh trong mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và  người lao động ở  nhiều doanh nghiệp, dẫn tới nhiều vụ tranh chấp lao động  tập thể và đình cơng Đình cơng trên thê giới diễn ra ngày càng nhiều và trong đó có cả  Việt  Nam. Trong những năm qua các cuộc đình cơng   nước ta diễn ra ngày càng  nhiều tăng về cả số lượng và quy mơ, làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động  sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cuộc sống của người lao  động và  nhiều vấn đề xã hội khác Trong các vấn đề  về  Quan hệ  lao động em chọn đề  tài “Thực trạng   đình cơng tại việt Nam hiện nay” nghiên cứu Với lượng thời gian nghiên cứu và viết đề  tài có hạn, nội dung nghiên  cứu của đề tài mà em đưa ra trong bài tiểu luận  khơng tránh khỏi nhiều thiếu  sót. Rất mong Thầy giáo cùng các bạn học viên góp ý phê bình để đề  tài tiểu   luận này được hồn thiện hơn Em xin chân thành cảm ơn!   NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Khái niệm đình cơng Đình cơng là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ  chức của tập  thể lao động để giải quyết tranh chấp lao động tập thể Đình cơng là một quyền cơ  bản của người lao động, là phương tiện  cuối cùng để họ có thể tự bảo vệ mình khi cần thiết, là tín hiệu chỉ báo quan  hệ lao động đang có bất bình thường ở doanh nghiệp, ngành… Ở những nước  có nền kinh tế thị trường phát triển thì đình cơng là một vấn đề  hết sức quen   thuộc Do vị trí phụ thuộc của người lao động trong quan hệ lao động nên khi   có tranh chấp, người lao động phải liên kết nhau lại, tạo thành sức mạnh tập  thể  để  đấu tranh với người sử  dụng lao động, bảo vệ  lợi ích cho mình. Vì   vậy, về bản chất đình cơng là biện pháp đấu tranh kinh tế của tập thể người   lao động được pháp luật thừa nhận, nhằm thúc đẩy q trình giải quyết tranh   chấp lao động nhanh chóng, theo hướng có lợi cho họ. Mặt khác, đình cơng  ln liên quan đến tranh chấp lao động tập thể  vừa biểu hiện hậu quả  của   q trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể  khơng thành. Do đó, có thể  hiểu đình cơng là vũ khí cuối cùng bất đắc dĩ của người lao động trong cuộc   đấu tranh kinh tế  của mình. Nhưng về  mặt nhận thức, khơng được coi đình  cơng là vũ khí duy nhất để giải quyết các tranh chấp lao động trong quan hệ  lao động Đình cơng là đỉnh cao của tranh chấp lao động tập thể. Biểu hiện rõ  nhất của đình cơng là ngừng việc tập thể. Đình cơng là biện pháp mạnh mẽ  nhất của tập thể người lao động nhằm đòi thỏa mãn những u cầu về  tiền  lương, điều kiện làm việc và những đảm bảo xã hội, hoặc đòi thực hiện đúng  các nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp người sử dụng lao  động có vi phạm nghiêm trọng về pháp luật lao động 1.2. Đặc điểm của đình cơng Đình cơng biểu hiện thơng qua sự  ngừng việc triệt để  của người lao  động và do tập thể  lao động tiến hành: Sự  ngừng việc của người lao động  trên thực tế được biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng sự ngừng việc   khi đình cơng là ngừng việc triệt để. Ngồi ra, sự ngừng việc trong đình cơng   phải do người lao động cùng tiến hành (tập thể lao động). Tập thể  lao động  ngừng việc có thể là tồn bộ hoặc đa số  những người lao động trong một bộ  phận cơ cấu doanh nghiệp, trong tồn doanh nghiệp hoặc đa số những người   lao động trong một ngành. Nếu một vài người ngừng việc mặc dù có tổ chức  thì vẫn khơng được gọi là đình cơng. Trên thế giới nhiều nước có quy định về  số lượng hoặc tỉ lệ lao động tham gia đình cơng (hoặc cả hai) trên tổng số lao   động thuộc phạm vi diễn ra đình cơng (doanh nghiệp, ngành) là điều kiện đình  cơng hợp pháp Đình cơng là sự nghỉ việc có tổ chức: Ngừng việc của tập thể lao động  phải có sự  chủ  định từ  trước, phải có sự  phối hợp về  mặt ý  chí và tổ  chức  của những người lao động với nhau. Có nghĩa là, sự ngừng việc phải có sự chỉ  đạo, tổ chức, lãnh đạo và điều hành thống nhất của mỗi người hay một nhóm   người có sự chấp hành, tn thủ của những người khác. Như vậy, từ khi khởi  xướng, phát động đình cơng cho đến khi thực hiện các trình tự  thủ  tục giải  quyết đình cơng đều phải có sự phối hợp của cả tập thể lao động trong ý chí   và trong hành động. Pháp luật lao động nhiều nước chỉ thừa nhận cơng đồn là  người có quyền tổ chức, lãnh đạo đình cơng. Ban chấp hành cơng đồn cơ sở  sẽ là người đứng ra tổ chức đình cơng từ khâu lấy ý kiến tán thành đình cơng,   lãnh đạo đình cơng cho đến khi giải quyết cuộc đình cơng trước tòa án. Như  vậy mọi sự ngừng việc, dù là rất đơng người lao động nhưng khơng do cơng  đồn lãnh đạo thì vẫn khơng được thừa nhận là đình cơng. Trong trường hợp  này sẽ bị coi là đình cơng bất hợp pháp và tùy theo mức độ vi phạm của từng  người mà có thể  bị  xử  lý kỷ  luật, xử  phạt hành chính hoặc truy cứu trách  nhiệm hình sự Đình cơng ln đi liền với các u sách: Bản chất của đình cơng là biện  pháp đấu tranh kinh tế  nên mục  đích của đình cơng phải nhằm  đạt  được  những u sách về  quyền và lợi ích cho tập thể  lao động. Thực tế    những   nước có nền kinh tế phát triển, người lao động thường đình cơng để đạt được  những lợi ích cao hơn, điều kiện làm việc tốt hơn so với pháp luật đã quy định  hoặc so với những thỏa thuận các bên đã cam kết trước đó. Và kết quả  đình  cơng thường là một thỏa  ước tập thể  mới ra đời. Còn   những nước chưa   phát triển, phần lớn các cuộc đình cơng là đòi quyền và lợi ích hợp pháp của   người lao động phù hợp với luật pháp lao động bị người sử dụng lao động vi  phạm. Trong mỗi cuộc đình cơng, tập thể  lao động có thể  đưa ra một hoặc  nhiều u sách đối với người sử  dụng lao động. Ví dụ, ở  Việt Nam, một số  u sách thường gặp trong các cuộc đình cơng là: u sách cải thiện về  tiền  lương, phụ  cấp, thời giờ  làm việc và thời giờ  nghỉ  ngơi, hành vi đối xử  thơ   bạo, chống sa thải lao động trái pháp luật, đảm bảo an tồn vệ sinh lao động,  bảo hiểm xã hội, kí kết và thực hiện đúng hợp đồng lao động… Đình cơng phát sinh trực tiếp từ tranh chấp lao động tập thể: Đình cơng  là hậu quả  của tranh chấp lao động tập thể  giải quyết khơng thành, là một   biện pháp giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Tuy nhiên, khơng phải tranh  chấp lao động tập thể nào cũng đều dẫn đến đình cơng 1.3. Phân loại đình cơng 1.3.1 Căn cứ vào phạm vi đình cơng, bao gồm: Đình cơng doanh nghiệp: Là đình cơng do tập thể lao động trong phạm  vi một doanh nghiệp tiến hành Đình cơng bộ  phận: Là đình cơng do tập thể  lao động trong phạm vi   một bộ phận cơ cấu của doanh nghiệp tiến hành 1.3.2. Căn cứ vào tính hợp pháp của đình cơng, được phân thành: Đình cơng hợp pháp: Cuộc đình cơng hợp pháp là cuộc đình cơng khi có  đủ các điều kiện của đình cơng hợp pháp theo quy định của pháp luật Đình cơng bất hợp pháp: Là đình cơng thiếu một trong các điều kiện  của đình cơng hợp pháp theo quy định của pháp luật Ví dụ, ở Việt Nam, các cuộc đình cơng bị coi là bất hợp pháp khi: khơng  phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể, vượt ra ngồi phạm vi doanh nghiệp,  vi phạm các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật  Lao động (khơng tn theo quy định của pháp luật về  trình tự  , thủ  tục tiến  hành   đình   cơng,   đình   cơng     doanh   nghiệp   phục   vụ   công   cộng     doanh  nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế  quốc dân hoặc an ninh, quốc phòng theo   danh mục doanh nghiệp do Chính phủ quy định) CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐÌNH CƠNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1. Số lượng đình cơng Tranh chấp lao động, đình cơng hiện đang là điểm nóng trong quan hệ  lao động của các doanh nghiệp. Theo số  liệu thống kê của Bộ  Lao động xã  hội, 11 tháng đầu năm 2011 nước ta đã có 857 cuộc đình cơng diễn ra, trung   bình cứ một tuần có 16 cuộc đình cơng, số lượng các cuộc đình cơng năm 2011  tăng gấp đơi so với năm 2010, năm 2010 là 422 vụ, năm 2009 là 218 vụ, năm  2008 là 720 vụ… Cũng theo Bộ  Lao động xã hội từ  năm 1995 đến nay cả  nước đã xảy ra hơn 4100 cuộc đình cơng, trong đó chủ yếu ở các doanh nghiệp  có vốn đầu tư nước ngồi như Đài loan, Hàn quốc, Nhật bản,… với hơn 3100,  chiếm 75,4%. Năm 2010, cả  nước có 424 cuộc đình cơng. Phân loại các cuộc   đình cơng theo loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước  ngồi chiếm 79,95% (339/424 cuộc); doanh nghiệp dân doanh 84/424 cuộc,  chiếm 19,81% và doanh nghiệp nhà nước chỉ có 1 cuộc, chiếm 0,24% 2.2. Đình cơng theo loại hình doanh nghiệp Theo Bộ  Lao động ­ Thương binh và Xã hội, từ năm 1995, khi Bộ  luật   Lao động có hiệu lực thi hành, đến hết tháng 4 ­ 2009, cả  nước đã có 2.697  cuộc đình cơng. Trong đó, có 89 cuộc   doanh nghiệp nhà nước (DNNN),  1.983 cuộc   doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngồi, 625 cuộc   doanh   nghiệp ngồi nhà nước Bảng 1: Đình cơng trong các doanh nghiệp từ năm 1995 đến hết ngày  15/4/2009 DN có  Năm Số vụ  DNNN đình cơng 1995 ­ 1999 2000 ­ 2004 2005 ­ 4/2009 Tổng 307 525 1865 2697 vốn đầu  tư nước  Số vụ Tỷ lệ 42 13,68% 34 6,48% 13 0,69% 89 3,3% DN ngoài nhà nước Số vụ Tỷ lệ Số vụ 174 56,68% 91 364 69,33% 137 1445 77,47% 397 1983 73,52% 625 Tỷ lệ 29,64% 26,09% 21,28% 23,17% Nguồn: báo cáo của bộ lao động xã hội Giai đoạn 1995 – 1999 xảy ra 307 cuộc, chiếm 11,38%; giai đoạn 2000 ­  2004 xảy ra 525 cuộc, chiếm 19,46%. Như vậy, mức độ  xảy ra đình cơng có  xu hướng tăng nhanh ở các năm về sau. Trong giai đoạn 2005 ­ 2009, số cuộc   đình cơng tăng gấp 6,07 lần so với giai đoạn 1995 ­ 1999 và gấp 3,55 lần so   với giai đoạn 2000 ­ 2004 Phân loại đình cơng theo ngành nghề  sản xuất, kinh doanh của doanh  nghiệp cho thấy, đình cơng chủ yếu xảy ra ở ngành dệt may (năm 2008 chiếm   40,28% và 4 tháng đầu năm 2009 là 67,3%); cơ  khí, chế  biến, da giày (tương   ứng 30,84% và 23,08%); các ngành còn lại chiếm 28,88% (năm 2008) và 4  tháng đầu năm 2009 chiếm 9,62%. Các cuộc đình cơng, về cơ bản, khơng theo   đúng trình tự và thủ tục, quy trình mà pháp luật quy định, kể  cả  từ  ngày 1­7­ 2007, là thời điểm Luật Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Bộ luật Lao động  (chương XIV về giải quyết tranh chấp lao động và đình cơng) có hiệu lực thi  hành Hầu hết các lý do mà cơng nhân đưa ra để họ tổ chức đình cơng ở tất cả  các doanh nghiệp đều tập trung vào các vấn đề, như  làm tăng ca, điều kiện  làm việc, sinh hoạt khơng bảo đảm, lương thưởng q thấp, khơng lo đủ  cho   cuộc sống, thực hiện một số nội quy, quy định q khắc nghiệt đối với người   lao động nên khơng những khơng khuyến khích người lao động tăng năng suất   mà còn có tác động ngược trở lại… Trong các số  liệu trên hầu hết các cuộc đình cơng   các doanh nghiệp  có vốn đầu tư nước ngồi, sự chênh lệch như vậy có thể do các ngun nhân   sau:  Do các doanh nghiệp FDI trả lương q thấp. Ở nước ta, năm 2008 tiền  lương bình qn của cơng nhân trong các DN FDI thấp nhất, chỉ bằng khoảng   75% so với các doanh nghiệp dân doanh và 60% so với các doanh nghiệp nhà  nước. Trong khi đó điều kiện lao động và cường độ làm việc lại q hà khắc.  Điều đó dẫn đến sự bất bình và là ngun nhân dẫn đến đình cơng Do sự  khác biệt về  văn hố và hành vi cơng nghiệp trong các DN FDI.  Sự  khác biệt về  hành vi  ứng xử  có thể  gây nên sự  thiếu hiểu biết lẫn nhau,  làm cho quan hệ chủ thợ trở nên căng thẳng. Hơn nữa, sự căng thẳng này lại   khơng được giải toả kịp thời do thiếu sự đối thoại cần thiết giữa chủ và thợ,   giữa quản lý và nhân viên dẫn đến sự bùng phát mâu thuẫn và hệ quả tất yếu  của nó là đình cơng.  Do cung cách quản lý. Người nước ngồi quen với cách quản lý đòi hỏi   tác phong làm việc cơng nghiệp, trong khi đó người Việt lại khơng quen với   cung cách này. Điều đó sẽ  tạo nên mâu thuẫn và việc thiếu cơ  hội giải toả  mâu thuẫn thơng qua đối thoại và thương lượng có thể  làm cho mâu thuẫn   bùng phát Ngồi ra, có thể  do hệ  thống thanh kiểm tra hoạt động chưa hiệu quả. Hoạt   động  của  hệ  thống thanh  tra  lao  động  chưa  bao  phủ  hết  được  các  doanh  nghiệp không thuộc sở hữu nhà nước dẫn đến hiện tượng không hiểu luật, vi   phạm pháp luật lao động   các doanh nghiệp này khá phổ  biến. Sự  vi phạm   đó là “mầm mống” làm phát sinh mâu thuẫn, nhiều khi dẫn đến đình cơng 2.3. Địa bàn diễn ra đình cơng Hầu hết các cuộc đình cơng diễn ra   khu vực miền nam, tập trung   nhiều khu cơng nghiệp lớn như Tp Hồ Chí Mình, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai Bảng 2: Số lượng các cuộc đình cơng phân theo địa bàn từ năm 1995 ­ 2011 TP Hồ  Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 10 Tổng số 60 59 59 62 67 70 90 99 142 124 152 390 551 Chí  Minh số vụ 28 29 37 44 33 34 38 44 57 44 52 108 109 Bình  Đồng  Dương Nai % 46,7 49,2 62,7 71,0 49,3 48,6 42,2 44,4 40,1 35,5 34,2 27,7 19,8 số vụ 12 19 19 35 20 27 11 139 217 Tỉnh, TP khác % 20,0 13,6 0,0 9,7 28,4 27,1 38,9 20,2 19,0 8,9 4,6 35,6 39,4 số vụ 17 14 12 14 32 43 41 95 106 % 10,0 28,8 23,7 8,1 17,9 8,6 7,8 14,1 22,5 34,7 27,0 24,4 19,2 Số vụ 14 11 10 21 26 26 52 48 119 % 23,3 8,5 3,6 1,3 4,6 15,7 1,1 21,2 18,3 21,0 34,2 12,3 21,7 2008 720 2009 218 2010 424 2011 978 Tổng số 4265   165 70 67 268 1227 22,9 32,1 15,8 27,4 28,8 127 35 127 218 1027 17,6 16,1 30,0 22,3 24,1 167 35 140 196 936 23,2 16,1 33,0 20,0 21,9 261 78 90 296 1075 36,2 35,8 21,2 30,3 25,2 Nguồn: Vụ Lao động – Tiền lương ­ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Theo số  liệu   bảng trên, tính từ  năm 1995 đến nay thì   TP Hồ  Chí  Minh số cuộc đình cơng chiếm 28,8%, Bình Dương 24,1%, Đồng Nai 21,9% Ví   dụ       vụ   đình   công       doanh   nghiệp   Sam   Yang,   Huê   Phong,    thành phố  Hồ  Chí Minh; Doanh Đức   Bình Dương; King Toys  ở  Đà Nẵng; Canon   Hà Nội và nhiều doanh nghiệp khác   Đồng Nai, Hải   Phòng, Hưng n, Hải Dương…   2.4. Một số cuộc đình cơng trong thời gian qua Cuộc đình cơng ngày 15­4­2011 ­Hai ngàn cơng nhân của một hãng sản  xuất giày   Hải Phòng và 2,000 cơng nhân của một cơng ty sản xuất đồ  nội   thất của Nhật Bản đầu tư đã đình cơng đòi tăng lương và các quyền lợi khác Theo bản tin báo Lao Ðộng, ngày 13 tháng 4, khoảng 2,000 cơng nhân  của nhà máy giày Sao Vàng thuộc cơng ty TNHH Ðỉnh Vàng (huyện An Lão,  Hải Phòng) đã nhất loạt đình cơng. Theo nguồn tin, ngun nhân dẫn đến việc  này đã được tập thể cơng nhân gửi cho ban giám đốc hai ngày trước đó. Ngồi  đòi tăng lương lên thành 2.2 triệu đồng/tháng, họ đòi chi trả tiền nhà trọ, tiền  xăng xe, tiền gửi xe, tăng tiền thưởng ngày lễ  mà phải làm, khơng được lấy   tiền   thuốc     công   nhân     đau   ốm   nằm     phòng   y   tế     nhà   máy,  v.v.Cho đến chiều ngày 14 tháng 4, cơng nhân vẫn chưa chịu đi làm trở  lại   Cơng nhân của cơng ty này đã đình cơng rất nhiều lần từ gần chục năm qua 11 Hơn 4000 nghìn cơng nhân đình cơng đòi tăng lương tại huyện Châu  Thành Tây Ninh. Sáng 25.2, 760 cơng nhân Cơng ty TNHH Han And Young  Việt Nam (cụm cơng nghiệp Thanh Điền, xã Thanh Điền, H.Châu Thành, Tây  Ninh) đã ngừng việc tập thể do bị cắt giảm chế độ tiền thưởng hằng năm Nội dung: Một số cơng nhân cho biết sau Tết Tân Mão, cơng ty đồng ý  tăng lương thêm 10% theo thỏa thuận từ  năm trước; nhưng sau đó lại đơn   phương cắt các khoản tiền thưởng đang áp dụng. Ngồi ra, cơng nhân còn u   cầu cơng ty tăng tiền ăn trưa bởi hiện mỗi bữa chỉ có 4.000 đồng Cùng ngày, tại KCN Trảng Bàng, hơn 3.000 cơng nhân Cơng ty TNHH   Hoa Sen (may mặc) cũng đã đình cơng u cầu tăng lương. Các ngành chức  năng đã trực tiếp tổ  chức cuộc đối thoại giữa cơng ty và người lao động   nhưng chưa có kết quả Tại KCN Nội Bài (Hà Nội), hàng trăm cơng nhân Cơng ty TNHH NCI   (100% vốn Nhật Bản, chun về in ấn) cũng đã ngừng việc tập thể, u cầu   lãnh đạo cơng ty tăng lương, phụ cấp và cải thiện mơi trường làm việc Cuộc đình cơng tại Cơng ty TaeKwang Vina: Sáng 13.1.2011, khoảng   8.000 cơng nhân đang làm việc ca 1 tại Cơng ty TaeKwang Vina (đóng tại   KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, Đồng Nai; chun sản xuất giày da, 100% vốn  Hàn Quốc) đồng loạt đình cơng. Các cơng nhân đề nghị cơng ty phải cơng khai  thang bảng lương, có chế  độ  phù hợp với cơng nhân nữ  về  thai sản, khơng   được  trừ   tiền công  nhân nghỉ   bệnh, công  bố  mức  thưởng  tết…Nội  dung:  Chiều cùng ngày, Sở LĐ­TB­XH Đồng Nai cùng các ban ngành vận động cơng   nhân trở lại làm việc, đồng thời thương lượng với cơng ty về những u cầu  của cơng nhân đưa ra Sáng ngày 15.1.2011, gần 500 cơng nhân thuộc bộ  phận Gò – Thành  phẩm, Xí nghiệp 2, Cơng ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị (đóng  12 tại Khu cơng nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã đồng loạt đình  cơng do cơng ty khơng rõ ràng về tiền lương và chế độ đãi ngộ Ngày 25­2­2011, hàng trăm cơng nhân thuộc cơng ty TNHH NCI, 100%  vốn Nhật Bản, chun về  in  ấn tại Khu cơng nghiệp Nội Bài đã ngừng việc  tập thể,  u cầu lãnh  đạo cơng ty tăng lương, phụ  cấp và cải thiện mơi   trường làm việc tại doanh nghiệp   2.5. Ngun nhân các cuộc đình cơng 2.5.1. Về phía người lao động Hầu hết người lao động ở nước ta có trình độ học vấn thấp, cơng nhân  trong các khu cơng nghiệp chỉ tốt nghiệp lớp 9, một số cơng nhân bậc cao học   xong trung học phổ thơng, sau đó đi đào tạo học nghề, hoặc vào làm việc trực   tiếp trong khu cơng nghiệp khơng qua đào tạo. Người lao động ít được trang bị  các kiến thức pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động. Trình độ chun mơn,  tay nghề chưa đáp ứng được u cầu sản xuất, kinh doanh Trong các khu cơng nghiệp, các máy móc cơng nghệ  hiện đại đòi hỏi  người lao động phải có tay nghề  mới đáp  ứng được cơng việc, ngược lại  người lao động   nước ta ý thức chấp hành kỷ  luật, tác phong cơng nghiệp  còn hạn chế, họ bị gò bó trong kỷ luật lao động cơng nghiệp, thu nhập thấp,   quyền lợi bị  vi phạm nên làm cho họ  dễ  bị  kích động dẫn tới đình cơng tự  phát Đa số  cơng nhân chưa có sự  am hiểu sâu sắc về  pháp luật, trình độ  nhận thức còn hạn chế, lại nóng vội, do đó hầu hết các cuộc đình cơng xảy ra   trong thời gian qua đều mang tính tự  phát và khơng theo quy định của pháp  luật. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra, cơng nhân có thể  khơng những   khơng đòi được quyền lợi chính đáng cho mình, mà còn phải bồi thường thiệt   hại cho doanh nghiệp 2.5.2. Về phía người sử dụng lao động 13 Người sử dụng lao động vi phạm pháp luật lao động ngày càng nhiều.  Tính các cuộc đình cơng xảy ra từ 1995 đến nay thì có đến 90% ngun nhân là  do người sử dụng lao động vi phạm pháp luật lao động bởi càng vi phạm thì  người sử dụng lao động càng có lợi Các ngun nhân chính trước hết là ngun nhân về  lợi ích kinh tế   Người lao động đình cơng vì nhiều lý do, trong đó 80% liên quan đến chế  độ  tiền lương như mức lương thấp, khơng phù hợp với giá cả sức lao động, tiền   lương khơng phù hợp với cơng sức mà họ bỏ ra. Bên cạnh đó, người sử dụng   lao động còn khơng tăng lương theo cam kết, kéo dài thời gian, trong khi giá  cả, lạm phát tăng nhanh khiến người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống,   nảy sinh mâu thuẫn giữa người lao động và người sử  dụng lao động, những   người lao động liên kết nhau lại đòi tăng lương Nhiều doanh nghiệp nợ lương, trả lương chậm hoặc giữ lương khơng  trả  cho người lao động. Tính đến 30.9.2011, tồn ngành GTVT có 2.542 cơng   nhân thiếu việc làm, 8.362 người phải nghỉ việc ln phiên. Số tiền các doanh   nghiệp nợ BHXH là 120 tỉ đồng, nợ lương cơng nhân trên 88 tỉ  đồng (số liệu  này chưa tính tới các DN của Tập đồn CN Tàu thủy VN đang trong q trình   tái cơ cấu).  Thực tế  cho thấy, mâu thuẫn quan hệ  lao động chủ  yếu xảy ra   các doanh  nghiệp ngồi quốc doanh với 80% tranh chấp liên quan đến vấn đề  lương  nhưng tại đây mới chỉ có 20% đơn vị có hệ thống thang bảng lương   Các doanh nghiệp vi phạm quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi rất   phổ  biến. Cơng nhân phải làm việc từ  10 ­ 12 giờ/ngày, 60 ­ 72giờ/tuần, cao   gấp 1,2 ­ 1,5lần so với quy định của Bộ Luật Lao động. Để tăng năng suất sản  phẩm, hàng hóa, nhiều doanh nghiệp còn áp đặt người lao động làm tăng ca  liên tục với cường độ  cao trong khi khơng có chế  độ  bồi dưỡng, thù lao trả  lương khơng hợp lý. Người sử  dụng lao động có thái độ  trù dập, đối xử  thơ  14 bạo với người la động. Hai bên chưa hiểu rõ phong tục tập qn và ngơn ngữ  của nhau Cùng với nền kinh tế  thị  trường ngày càng phát triển, năng động, các  doanh nghiệp cạnh tranh nhau gay gắt. Để  chiếm ưu thế  thị trường buộc các  doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động, hạ chi phí sản  xuất, hạ giá thành sản phẩm. Trong khi đó, người lao động lại muốn được cải  thiện điều kiện lao động, tăng lương, thưởng và các chế  độ  khác, dẫn đến  mâu thuẫn phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động Người sử  dụng lao động còn vi phạm Luật Lao động về  đóng BHXH,  BHYT  Tính đến 30/9/2011 các doanh nghiệp trong ngành GTVT nợ BHXH là  120 tỉ đồng Với việc thực hiện các chế  độ  tiền lương chưa thỏa đáng, điều kiện   làm việc hạn chế, tình trạng vi phạm này kéo dài, liên tục đã dẫn đến người   lao động phải tìm một phương thức chung mà họ có thể đòi hỏi quyền lợi của   2.5.3. Ảnh hưởng của chính sách đầu tư Chính sách đầu tư  của Việt Nam thu hút cả  nhà đầu tư  trong nước và   quốc tế. Cách đây 5 năm về  trước, việt nam là điểm đến hấp dẫn thứ  2, sau   Trung Quốc đối với các nhà đầu tư  nước ngồi khi muốn tìm kiếm một thì  trường đang phát triển. các nhà máy lớn từ Mỹ Nhật Đức… ồ ạt tiến vào Việt   Nam vì có giá nhân cơng rẻ. hàng chục nhà sản xuất Hàn Quốc và Đài Loan   trong nhiều ngành nghề, từ  đồ  nội thất đến hàng may mặc, cũng di dời nhà  máy từ  miền nam Trung Quốc, nơi mà mức lương lao động cao gấp 3 lần,   sang Việt Nam. Tuy nhiên cùng với sự đầu tư nhiều như vậy nhưng Việt Nam   thường xun xảy ra đình cơng + Khi có được các nguồn đầu tư  tại Việt Nam, nhà nước lại chưa có  các quy định cụ  thể  để  tránh xảy ra các tranh chấp lao động. Tại các địa   15 phương có nhà đầu tư  thì cơ  quan liên đồn lao động quản lý chưa theo sát,   kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp cũng như là xem xét mối quan hệ giữa  chủ  lao động và người lao động. Khi có mâu thuẫn xảy ra giữa người lao  động và người sử  dụng lao động thì khơng có hoặc có tổ  chức cơng đồn   nhưng tổ  chức này chưa thực hiện vai trò là đại diện của người lao động   đứng ra thương lượng hòa giải. Khi có tranh chấp xảy ra, do khơng có chủ thể  đứng ra lãnh đạo tiến hành hòa giải thương lượng nên nhìn chung có xảy ra  mâu thuẫn là đình cơng, khơng theo quy định của pháp luật Ví dụ về vụ đình cơng tự phát gần đây, “Chủ đài loan đổ keo 502 lên tay  nữ  cơng nhân Việt Nam”, tại doanh nghiệp này chỉ  khi xảy ra vụ  việc cơng  nhân tự  phát đình cơng, khơng có sự  thương lượng hòa giải giữa các bên và  sau đó thì cơ quan liên đồn lao động mới biết và đến kiểm tra doanh nghiệp   cũng như tìm hiểu sự việc Nhà nước đi đơi với chính sách thúc đẩy đầu tư  cần giảm sát quản lý   Cần nghiên cứu hình thành cơ  chế  cán bộ  cơng đồn cơ  sở  ăn lương của tổ  chức cơng đồn, khơng kiểm nhiệm, khơng ăn lương của doanh nghiệp, phải  trở thành một tổ chức có tính độc lập bảo vệ quyền lợi của người lao động Bên cạnh đó, đối với doanh nghiệp nước ngồi khi đầu tư  vào Việt   Nam, họ  có phong tục tập qn khác nước ta, khác biệt về  ngơn ngữ, rất dễ  xảy ra mâu thuẫn thì cơ  quan liên đồn lao động địa phương phải có trách   nhiệm quản lý + Lạm phát: Nhà nước chưa thực hiện nhất qn các vấn đề, để xảy ra   tình trạng lam phát cao. Chính phủ  khơng kiểm sốt được lạm phát, những  năm qua lạm phát tăng q nhanh  ảnh hưởng đến mức sống người dân. Lạm  phát tăng nhanh khiến các chủ  doanh nghiệp phải đối mặt với sức ép tiền   lương liên tục tăng. Tuy nhiên trình độ  người lao động lại chưa tăng tương  16 xứng với mức tiền lương. Các cuộc đình cơng xảy ra do mức lương khơng đủ  để họ chi trả cuộc sống hàng ngày + Việt Nam nhận những ngành nghề đầu tư có máy móc thiết bị đã cũ,  sản xuất sản phẩm thải khí độc ra mơi trường. Việt Nam được coi là bãi rác  cơng nghiệp của thế giới, nơi sử dụng máy móc cơng nghệ mà nước ngồi bỏ  đi, chúng ta sản xuất sản phẩm, quy trình mà nước ngồi khơng còn sử  dụng  nữa thì chúng ta lại dùng nó. Sản xuất tạo ra khí thải độc hại làm ảnh hưởng  mơi trường tự nhiên và con người. Người lao động làm trong mơi trường độc  hại đó bị ảnh hưởng đến sức khỏe, sống trong điều kiện mơi trường ơ nhiễm,  điều kiện sống tạm bợ. Doanh nghiệp khơng đáp  ứng chỗ    cho cơng nhân,  chính quyền địa phương khơng có chính sách xây dựng nhà   cho cơng nhân.  Cơng nhân phải đi th trọ, chi phí sinh hoạt gia tăng trong khi tiền lương  khơng tăng, các chế độ  chính sách khơng được đảm bảo, nhiều doanh nghiệp   khơng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… cho người lao động Chính vì thế  nhiều nhiều cơng nhân bỏ  viêc, các cuộc đình cơng liên  tiếp   diễn     Ví   dụ:   ngày   26/12/2009   gần   2000   công   nhân   công   ty   TNHH  Maxtric tại khu cơng nghiệp Bắc Vinh (Nghệ  An) đình cơng vì tất cả  các   quyền lợi khơng được đảm bảo. Cơng ty thường xun đuổi việc cơng nhân  khơng rõ ràng, người bị  ốm đau khơng được nghỉ, gần 100% chị em nghỉ sinh   khơng có chế độ, nhiều trường hợp nghỉ sinh cơng ty còn cho nghỉ việc 17 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ ĐÌNH CƠNG  TẠI VIỆT NAM 3.1. Tổ chức cơng tác trọng tài và hòa giải Cần kiện tồn các tổ chức làm cơng tác trọng tài và hồ giải và nâng cao   năng lực hoạt động của các tổ chức này           Cần nâng cao năng lực hoạt động của các tổ  chức trên thơng qua việc   đào tạo và huấn luyện cán bộ  làm cơng tác hồ giải, trọng tài. Song song với   giải pháp này, các tổ  chức hồ giải nên chủ  động thiết lập một mạng lưới  cung cấp thơng tin về tranh chấp lao động với các doanh nghiệp, các khu cơng  nghiệp, khu chế xuất và chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để tiến hành   hồ giải, tư vấn cho doanh nghiệp mời sự tham gia của tr ọng tài lao động khi  hồ giải khơng thành 3.2. Đối thoại khi đình cơng xảy ra Hai bên đại diện người sử  dụng lao động và đại diện người lao động  gặp mặt, trao đổi về ngun nhân xảy ra đình cơng. Trong cuộc đối thồi này,  doanh nghiệp nên giải thích cho những người đại diện của người lao động về  tính hợp pháp của cuộc đình cơng và những điều nên làm theo quy định của  pháp luật, cũng như gợi ý ra một số giải pháp. Ngược lại bên đại diện người   lao động đưa ra những lý do đình cơng và mong muốn của họ. Từ đó tác động  tích cực đến hành động của những người đại diện cho người lao động. Nếu   họ  nhận ra đây là một cuộc đình cơng trái pháp luật cùng với những hậu quả  18 có thể  phải gánh chịu trong trường hợp doanh nghiệp đưa vấn đề  ra tòa, các  thỏa thuận của hai bên sẽ có nhiều khả năng nhanh chóng đạt được 3.3. Tổ chức cơng đồn cơ sở Tiếp tục hồn thiện quy định về tổ chức cơng đồn cơ sở và tăng cường  hoạt động của tổ chức này. Cần xác định: Việc tham gia cơng đồn của cơng nhân là hồn tồn tự  nguyện, những   người tham gia cơng đồn buộc phải đóng cơng đồn phí; Việc bầu Ban Chấp hành cơng đồn cơ sở phải dựa trên tín nhiệm thực   sự của cơng nhân, khuyến khích cơng nhân bầu những người thực sự có uy tín  và nhiệt huyết để họ lựa chọn được “thủ lĩnh” thật sự làm Chủ tịch cơng đồn   sở. Khơng kết nạp những người giữ vị  trí quản lý (cấp trưởng phòng trở  lên) vào Cơng đồn đối với các doanh nghiệp khơng thuộc sở hữu nhà nước vì  thực chất, họ là những người đại diện cho giới chủ; Ban Chấp hành cơng đồn cơ  sở, đặc biệt là Chủ  tịch cơng đồn cần  được cấp phí hoạt động cơng đồn theo nguồn trích từ cơng đồn phí của cơng   đồn viên để khuyến khích sự hoạt động của họ 3.4. Tìm hiểu về doanh nghiệp đầu tư của nước ngồi VCCI nên tổ  chức các lớp tập huấn phổ biến về văn hố Việt Nam và  Luật  lao động Việt Nam  cho người nước ngồi làm quản lý   các doanh   nghiệp có vốn đầu tư  nước ngồi. Đồng thời, phía các doanh nghiệp có vốn   đầu tư  nước ngồi nên tổ  chức giới thiệu văn hố của nước bỏ  vốn đầu tư  cho cán bộ  và cơng nhân Việt Nam làm việc   doanh nghiệp đó. Có thể  ban   hành quy định ở cấp quốc gia về vấn đề này Thơng qua hoạt động giới thiệu văn hố nói trên, có thể  hạn chế  được   những tranh chấp lao động xuất phát từ sự khác biệt về văn hố 3.5. Về phía người sử dụng lao động 19 Người sử  dụng lao động cần xây dựng tổ  chức cơng đồn cơ  sở  vững   mạnh. Cần có tổ  chức cơng đồn trong nội bộ  doanh nghiệp và phải tách  quyền lợi của cơng đồn ra khỏi quyền lợi của người sử dụng lao động. Cơng  đồn sẽ  giúp người sử  dụng lao động chủ  động thương lượng và tìm giải  pháp thích hợp trong trường hợp ban đầu có tranh chấp tập thể hay đình cơng   xảy ra sau đó Người sử dụng lao động cần xem xét vấn đề như các chính sách lương  thưởng, chế  độ  phúc lợi, đãi ngộ, chế  độ  bỏa hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,  đồng thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến của thị trường lao động, chi phí  sinh hoạt người lao động và mức lạm phát hiện nay; tăng cường đối thoại,   chia sẻ  thơng tin, kịp thời nắm bắt tâm tư và giải quyết các kiến nghị  hợp lý  của người lao động Cần sớm nhận biết các dấu hiệu của một cuộc đình cơng sắp xảy ra để  chuẩn bị và có những giải pháp thích hợp. Vấn đề quan trọng hơn, mang tính   chất phòng ngừa từ xa, vẫn là xây dựng các chính sách lao động, thời gian làm   việc, thang lương, phụ cấp trong nội bộ doanh nghiệp một cách hợp lý, đảm  bảo cuộc sống cho người lao động Sử dụng các kênh đối thoại trong doanh nghiệp để hiểu người lao động  của mình cần gì, có nhu cầu ra sao và tìm phương án giải quyết nhanh chóng   Cán bộ  làm cơng tác quản trị  nhân lực kết hơp cùng cơng đồn và ban giám  đốc thường xun tổ  chức họp hội; thăm hỏi, nói chuyện trực tiếp và xây   dựng hộp thư  góp ý để  người lao động có điều kiện gặp gỡ, đề  đạt những  thắc mắc cũng như  những tâm tư, nguyện vọng có liên quan đến q trình  phát triển của cơng ty”… 3.6. Quản lý nhà nước Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các cơ  quan quản lý nhà  nước. Cần tiến hành định biên lại và tăng biên chế cho thanh tra lao động, ban   20 hành tiêu chuẩn thanh tra viên và tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho thanh tra   viên lao động. Cần thiết lập một chương trình đào tạo thanh tra viên lao động  với thời gian đào tạo khoảng 1 ­ 2 năm dành cho việc đào tạo thanh tra viên  mới. Những thanh tra viên tập sự phải kết thúc chương trình đào tạo này mới  được cấp Thẻ thanh tra viên và được phép tiến hành thanh tra độc lập Nên có quy định về  sự  tham gia của thanh tra lao động trong q trình   giải quyết đình cơng Đối với các cơ  quan quản lý nhà nước trực tiếp của các doanh nghiệp   FDI (Ban Quản lý các khu chế xuất, khu cơng nghiệp), cần thiết lập bộ phận   theo dõi, nắm bắt tình hình và diễn biến của các tranh chấp lao động diễn ra   tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý để ngăn chặn kịp thời sự bùng nổ  các tranh chấp có thể dẫn tới đình cơng 21 KẾT LUẬN   Quan hệ lao động là một trong những yếu tố quan trọng tác động khơng  nhỏ đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc coi trọng quan hệ lao   động là nhiệm vụ  cần được quan tâm chú ý nhằm thực hiện các biện pháp  góp phần hạn chế những xung đột, giảm thiểu các tranh chấp và đẩy lùi nguy   cơ đình cơng Đình cơng hiện nay  ở Việt Nam đang là vấn đề  nóng. Đó là mâu thuẫn  quyền và lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, khơng hiểu  biết về  Pháp luật của cả hai bên dẫn đến những hành vi ứng xử làm cho các  mâu thuẫn này ngày càng trầm trọng hơn; Sự  can thiệp của các cơ  quan hữu  quan chưa kịp thời và chưa hiệu quả. Hoạt động Cơng đồn còn hạn chế, vì  cán bộ  Cơng đồn trong các doanh nghiệp thường là kiêm nhiệm, họ  chưa  hiểu về pháp luật lao động 22 Qua đó nêu lên một số  giải pháp chủ  yếu làm giảm ngun nhân dẫn  đến đình cơng: Chú trọng cơng tác đối thoại giữa hai đại diện người sử dụng   lao động và người lao động, chăm lo tốt hơn tới đời sống vật chất, tinh thần  của người lao động, cư xử đúng mực để tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó  lâu dài giữa người sử dụng lao động và người lao động vì lợi ích của cả  hai  bên, giúp hai bên hiểu rõ quy định của Pháp luật Trong bài tiểu luận nhỏ  này  phần nào nói lên thực trạng đình cơng tại  Việt Nam hiện nay, và có đưa ra một số giải pháp để hạn chế  đình cơng, tạo  quan hệ lao động lành mạnh giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững hơn Tài liệu tham khảo 1. PGS.TS.Nguyễn Tiệp Giáo trình Quan hệ lao động 2. Website: molisa.gov.vn Phụ lục Bảng 1: Đình cơng trong các doanh nghiệp từ  năm 1995 đến hết ngày  15/4/2009 Bảng 2: Số  lượng các cuộc đình cơng phân theo địa bàn từ  năm 1995 ­   2011 23 ... danh mục doanh nghiệp do Chính phủ quy định) CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐÌNH CƠNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1. Số lượng đình cơng Tranh chấp lao động, đình cơng hiện đang là điểm nóng trong quan hệ  lao động của các doanh nghiệp. Theo số... bên, giúp hai bên hiểu rõ quy định của Pháp luật Trong bài tiểu luận nhỏ  này  phần nào nói lên thực trạng đình cơng tại Việt Nam hiện nay,  và có đưa ra một số giải pháp để hạn chế đình cơng, tạo  quan hệ lao động lành mạnh giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững hơn...  lao động em chọn đề  tài  Thực trạng   đình cơng tại việt Nam hiện nay  nghiên cứu Với lượng thời gian nghiên cứu và viết đề  tài có hạn, nội dung nghiên  cứu của đề tài mà em đưa ra trong bài tiểu luận  khơng tránh khỏi nhiều thiếu 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực: Thực trạng đình công tại Việt Nam hiện nay, Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực: Thực trạng đình công tại Việt Nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn