Giáo án Hình học 7 Chương 2

Max Born
Max Born(11376 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 620
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 58 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 21:10

Mô tả: NguyÔn B¸ NhuÇn- THCS Thanh Mai h×nh häc 7 Ngày soạn: 16/10/2008 TIẾT 17: TỔNG BA GÓC CỦA TAM GIÁC (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU - HS nắm được định lí về tổng 3 góc của tam giác - HS biết vận dụng định lí vào bài để tính số đo các góc của một tam giác - Có ý thức vận dụng lí thuyết vào giải bài tập - Phát huy tư duy cho HS. II. CHUẨN BỊ - GV: thước đo góc, tam giác - HS: thước đo góc, miếng bìa hình tam giác, kéo III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: GIÁO VIÊN HỌC SINH * HĐ1: - GV yêu cầu HS vẽ hai tam giác tuỳ ý. Cả lớp vẽ ra nháp. Một HS vẽ lên bảng. - Yêu cầu HS đo 3 góc của tam giác. Ghi kết quả? Một HS khác kiểm tra lại. - Nhận xét gì về tổng số đo 3 góc của ∆ A M B C N P A ˆ = …… M ˆ = …… B ˆ = ……. N ˆ = …… C ˆ = ……. P ˆ = ……. * HĐ2: - Thực hành?2 SGK - Yêu cầu HS ghép hình (CHUẨN BỊ trước) * HĐ3: - GV có thể nêu thêm cách ghép hình ≠ gấp ∆ ABC sao cho A ≡ H; B ≡ H; C ≡ H => A ˆ ≠ B ˆ + C ˆ = H ˆ 1 + H ˆ 2 + H ˆ 3 = 180 o ĐVĐ: GV giới thiệu bài - Hãy suy luận đều dự đoán trên là đúng? - Hãy ghi GT, KL của Đlí. - Qua việc cắt dán ở trên muốn chứng minh A ˆ + B ˆ + C ˆ = 180 o ta cần vẽ thêm đường như thế nào? - Vẽ đường thẳng qua A và // BC. - áp dụng t /c 2 đt // có các góc nào bằng nhau? 1. Tổng 3 góc của một ∆ A B C GT ∆ ABC KL A ˆ + B ˆ + C ˆ = 180 o 1 - Tổng 3 góc của ∆ ABC bằng tổng 3 góc nào? GV : Việc suy luận trên là c /m đlí. Yêu cầu HS xem phần trình bày ở SGK. CM (SGK) GV vẽ sẵn các hình ở bảng phụ Hãy cho biết số đo góc x trên các hình? Muốn tính x dựa vào đâu? 2. LUYỆN TẬP H1. x = 180 o - ( 90 o + 41 o ) = 180 O + 131 o = 49 O H2. x = 180 O – (120 o + 32 o ) = 180 O - 152 O = 28 O IV- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Nắm vững định lí tổng 3 góc. - Làm tốt các BT 1, 2 (108 SGK); 1, 2, 9 (SBT - 98 ) - Xem trước các mục 2, 3 SGK - 107 2 NguyÔn B¸ NhuÇn- THCS Thanh Mai h×nh häc 7 Ngày soạn: 18/10/2008 TIẾT 18 : TỔNG BA GÓC CỦA TAM GIÁC (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU - HS nắm chắc định nghĩa và tính chất của tam giác vuông, định nghĩa và tính chất của góc ngoài của tam giác - Biết vận dụng định nghĩa, định lí để tính số đo của các góc tam giác và giải một số bài tập - Rèn tính chính xác, cẩn thận và khả năng suy luận của HS. II. CHUẨN BỊ - GIÁO VIÊN: dụng cụ, bảng phụ, phấn màu - HỌC SINH: dụng cụ học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: GIÁO VIÊN HỌC SINH * HĐ1: - Phát biểu đlí về tổng số đo 3 góc của ∆ - Aựp dụng đlí trên để tính số đo góc x, y trên các hình vẽ sau: Sau khi H tính xong GV giới thiệu các k /n ∆ nhọn, ∆ vuông, ∆ tù. - Với ∆ áp dụng t /c về tổng 3 góc có điều gì đặt biệt. Yêu cầu vẽ hình H1. x = 180 o - (65 o + 72 o ) = 43 o H2. y = 180 o - (90 o + 56 o ) = 34 o H3. Z = 180 o - (41 o + 36 o ) = 103 o 2. áp dụng vào tam giác vuông. a. ĐN (SGK) * HĐ2: GV: AB, AC là hai cạnh vuông góc? - Vậy cạnh góc vuông của ∆ vuông là cạnh như thế nào? GV: Cạnh còn lại BC là cạnh huyền - vậy cạnh huyền của ∆ vuông là như thế nào? (có vị trí như thế nào so với góc vuông) - Em có nhận xét gì về hai góc nhọn của ∆ vuông? B A C ∆ ABC có A ˆ = 1v AB, AC là cạnh góc vuông B ˆ , C ˆ là các góc nhọn. * HĐ3: - Yêu cầu đọc đlí -> tính chất của góc nhọn trong ∆ vuông. b. Định lí: tính chất 2 góc nhọn (SGK) GT ∆ABC, A ˆ = 90 0 KL B ˆ + C ˆ = 90 0 3 - Yêu cầu nêu GT, KL của định lí dựa vào hình vẽ ở trên. - Hãy suy luận B ˆ + C ˆ = 90 o (áp dụng tổng 3 góc của ∆ ) GV: Nếu biết được 1 góc nhọn sẽ tính được góc nhọn kia của ∆ vuông - Yêu cầu HS tính - GV: chuyển ý thông qua bài tập 4? Có tính được ABx? - GV: A B ˆ x là góc ngoài tại B của ∆ABC? Góc ngoài của tam giác là góc như thế nào? - Còn cách vẽ nào khác để có góc ngoài tại C? Một tam giác có mấy góc ngoài? Hãy vẽ góc ngoài tại B - Hãy so sánh 2 góc ngoài tại 1 đỉnh, yêu cầu làm bài tập 4 - Góc ngoài của tam giác có tính chất gì? Nêu GT, KL, của định lí - So sánh ACx và A ˆ ; B ˆ - Rút ra kết luận gì về góc ngoài với các góc trong không kề. - GV: vẽ hình bài tập 1 vào bảng phụ Chứng minh (SGK) *Bài tập 4 (SGK 108) ABC = 90 0 - 5 0 = 85 0 (vì ∆ABC vuông ở C => A ˆ + B ˆ = 90 0 3. Góc ngoài của tam giác a. Định nghĩa: SGK A x B C ACx là góc ngoài tại C của ∆ABC b.Tính chất góc ngoài GT ∆ABC. ACx là góc ngoài KL ACx = A ˆ + B ˆ *Nhận xét: SGK *Baì tập 1:107 SGK IV- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Nắm vững định nghĩa, định lí đã học. - Làm BT 3, 5,6 (SGK - 108); 3,5,6 (SBT - 98) 4 NguyÔn B¸ NhuÇn- THCS Thanh Mai h×nh häc 7 Ngày soạn: 27/10/2008 TIẾT 19 : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU - Qua các bài tập và các câu hỏi kiểm tra, khắc sâu kiến thức về: tổng ba góc tam giác, tổng hai góc nhọn của tam giác vuông - Định nghĩa góc ngoài của tam giác, tính chất góc ngoài của tam giác - Rèn kỷ năng đo góc, tính toán - Rèn kỷ năng suy luận II. CHUẨN BỊ - GIÁO VIÊN: dụng cụ, bảng phụ, bút dạ - HỌC SINH: thước, compa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: GIÁO VIÊN HỌC SINH * HĐ 1: - Phát biểu định lí về tổng số đo 3 góc của ∆. - Chữa BT 2 (108) Chú ý khi tính góc thứ 2 có thể áp dụng tính chất tổng số đo 3 góc, tính chất góc ngoài tính chất 2 góc kề bù. (3 cách) * HĐ 2: LUYỆN TẬP: GV: Dùng bảng phụ vẽ sẵn các hình 55, 56, 57,58. - H55: Muốn tính B ˆ ta tính góc? - Hãy tính I ˆ 1 -> I ˆ 2 = ? -> B ˆ = ? - Còn tính cách nào khác. Cách 2: ∆ AHI vuông tại H ∆ BKI vuông tại K => A ˆ + H ˆ + I ˆ 1 = IBK ˆˆˆ ++ 2 = 180 o mà H ˆ = K ˆ = 90 o I ˆ 1 = I ˆ 2 (đối đỉnh) => B ˆ = A ˆ = 40 o 1. Bài 6 (SGK - 108) Cách 1: ∆ AHI vuông tại H -> A ˆ + I ˆ 1 = 90 o (t/c góc nhọn) -> I ˆ 1 = 90 o - A ˆ = 90 o - 40 o = 50 o co I ˆ 1 = I ˆ 2 = 50 o (đối đỉnh) ∆KIB vuông ở K -> B ˆ = 90 o - I ˆ 2 = 40 o H.56 ∆ABD vuông tại D: A ˆ + D ˆ + B ˆ = 180 o ∆AEC vuông tại E: A ˆ + C ˆ + E ˆ = 180 o mà A ˆ chung, D ˆ = E ˆ => B ˆ = C ˆ = 25 o H57 x = 60 o H58 x = 125 o * HĐ 3: - HS đọc đề, vẽ hình. - Cặp góc phụ nhau là cặp góc như thế nào? - Những cặp góc nào có tổng = 90 o - Những cặp góc nào cùng phụ với một góc thứ 3. 2. Bài 7 (109 - SGK) a. Các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ: (4) 5 A ˆ 1 và A ˆ 2 ; B ˆ và C ˆ A ˆ 1 và B ˆ ; A ˆ 2 và C ˆ b. Các cặp góc nhọn bằng nhau: A ˆ 1 = C ˆ A ˆ 2 = B ˆ * HĐ 3: Yêu cầu một HS sửa BT8 - GV kiểm tra HS ở dưới. - HS nhận xét - GV sửa sai nếu có. Còn thời gian cho HS làm BT9. Chú ý tìm góc ABC tương tự tìm góc x H.55 BT6. Bài 8 (SGK - 109) ∆ABC B ˆ = C ˆ = 40 o GT y A ˆ x là góc ngoài Ax là phân giác y A ˆ C KL Ax // BC y A x B C Giải Ta có y A ˆ x = B ˆ + C ˆ = 40 o + 40 o = 80 o (t/c góg ngoài) Vì Ax là phân giác y A ˆ x (gt) => y A ˆ x = x A ˆ C = 2 80 ° = 40 O => A ˆ 1 = C ˆ (mà A ˆ 1 và C ˆ là hai góc SLT) => Ax// BC (Dấu hiệu nhận biết 2 đt //) IV- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - ôn lại các định lí đã học. - Luyện các bài tương tự đã làm. - Làm bàt tập 14 -> 18 SBT 6 NguyÔn B¸ NhuÇn- THCS Thanh Mai h×nh häc 7 Ngày soạn: 1/11/2008 TIẾT 20 : HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU I. MỤC TIÊU - HS hiểu định nghĩa 2 tam giác bằng nhau, biết viết ký hiệu về sự bằng nhau của 2 tam giác theo quy ước - Biết sử dụng định nghĩa 2 tam giác bằng nhau để suy ra các đường thẳng bằng nhau của 2 góc bằng nhau - Rèn luyện khả năng tư duy, so sánh II. CHUẨN BỊ - GIÁO VIÊN: dụng cụ, phấn màu, bảng phụ - HỌC SINH: thước, compa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: GIÁO VIÊN HỌC SINH * HĐ 1: - GV dùng bảng phụ vẽ hình 60. Yêu cầu HS đo các góc của hai ∆ các cạnh để kiểm nghiệm. - HS 2 kiểm tra lại việc đó của HS 1. - GV giới thiệu ∆ABC và ∆A’B’C’ bằng nhau. Vậy 2∆ bằng nhau khi nào? HS đọc định nghĩa Từ các trong ĐN là mấy? - GV nhấn mạnh: yếu tố bằng nhau yếu tố tương ưng. Cạnh bằng nhau -> đỉnh tương ứng -> góc tương ứng HS đo và ghi kết qủa: AB = A’B’ (= ? cm); A ˆ = A ˆ ’ (= ? O ) AC = A’C’ (= ? cm); B ˆ = B ˆ ’ (= ? O ) BA = B’C’ (= ? cm); C ˆ = C ˆ ’ (= ? O ) 1. Định nghĩa (SGK) * HĐ 2: Ngoài việc dùng lời người ta còn dùng ký hiệu 2 tam giác bằng nhau. - Nhắc lại ∆ABC = ∆A’B’C’ khi nào? - GV ghi kí hiệu 2 ∆ bằng nhau. - GV chú ý tính hai chiều của ĐN. - Khi kí hiệu sự bằng nhau của hai ∆ ta chý ý điều gì? (các chữ cái chỉ các định tương ứng viết theo cùng một thứ tự) 2. Kí hiệu: ∆ABC = ∆A’B’C’ A ˆ = A ˆ ’; B ˆ = B ˆ ’; C ˆ = ’  AB = A’B’; AC = A’C’; BA = B’C’ * HĐ 3: - Yêu cầu: HS đọc đề và làm?2 - Gv vẽ sẵn hình 61 - HS trả lời các câu hỏi a, b, c ?2 a. ∆ABC = ∆MNP b. Đỉnh tương ứng với A là đỉnh M. c. ∆ABC = ∆MNP AC = MP ; 7 GV vẽ sẵn hình 62 - Cho ∆ABC = ∆DEF thì ta tính góc nào? Hãy tính A ˆ ? - Gv trình bày mẫu ?3 ∆ABC có A ˆ + B ˆ + C ˆ = 180 o (đlí tổng…) => A ˆ =180 0 -( =>180 0 –(50 0 +70 0 ) =60 0 => == AD ˆ ˆ 60 0 (2 góc t /ứng∆ ABC=∆DEF(gt) BC=EF =3cm(ĐN 2∆bằng nhau) IV- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:: - Học thuộc, hiểu định nghĩa 2 tam giác bằng nhau, biết viết ký hiệu 2 tam giác bằng nhau một cách chính xác. - BT 11-> 14SGK, 19->21 SBT 8 NguyÔn B¸ NhuÇn- THCS Thanh Mai h×nh häc 7 Ngày soạn: 10/11/2008 TIẾT 21: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU - Rèn kỷ năng áp dụng, định nghĩa 2 tam giác bằng nhau để nhận biết 2 tam giác bằng nhau chỉ ra các góc tương ứng, các cạnh tương ứng bằng nhau - Rèn tính cẩn thận II. CHUẨN BỊ - GIÁO VIÊN: dụng cụ, bảng phu - HỌC SINH: thước, bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: GIÁO VIÊN HỌC SINH * HĐ1: Kiểm tra - HS1: ĐN hai ∆ bằng nhau. Cho ∆ABC = ∆PQR. Hãy viết các yếu tố bằng nhau của 2 ∆. - HS2: Chữa bài tập 12 ∆ABC = ∆HIK => AB = HI ; BC = IK mà AB = 2 cm ; BC =4 cm ; B ˆ = 40 o -> HI = 2 cm ; IK = 4 cm ; I ˆ = 40 o Yêu cầu điền vào chổ trống: Bài 1: 1. ∆ABC = ∆C 1 A 1 B 1 thì AB = C 1 A 1 ; BC = A 1 B 1 ; AC = C 1 B 1 ; A ˆ = C ˆ 1 ; B ˆ = A ˆ 1 ; C ˆ = B ˆ 1 * HĐ 2: ∆A’B’C’ = ∆ABC có A’B’ = AB; A’C’ = AC; B’C’ = BC và vaø A ˆ = A ˆ ’; B ˆ = B ˆ ’; C ˆ = C ˆ ’ thì ……… - Bài cho biết gì? Yêu cầu làm gì? - Muốn tính tổng chu vi 2∆ ta cần chỉ ra điều gì? 2. ……………… thì ∆ABC = A’B’C’ Bài 2: Cho ∆DKE có DK = KE = DE = 5cm và ∆DKE = ∆BCO Tính tổng chu vi 2 ∆? Giải ∆DKE = ∆BCO (gt) => DK = BC; KE = CO; DE = BO mà DK = KE = DE = 5cm -> BC = CO = BO = 5cm Vậy tổng chu vi của khai ∆ là: 2 chu vi ∆DKE = 2 . 3 DK = 6 DK = 6.5 = 30 * HĐ3: Bài 3: Bài 14 (SGK - 112) 9 HS đề - Muốn viết được k /h bằng nhau ta tìm gì? - Các đỉnh tương ứng với các đỉnh A, B, C là ……….? Củng cố: - ĐN 2 tam giác bằng nhau - Để viết đúng k /h bằng nhau của 2∆ ta chú ý điều gì? Từ ………………. ………………. (GT) => Đỉnh B tương ứng với K => A ………………… . I => C ………………… . H Vậy ∆ABC = ∆IKH IV- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Luyện lại các bài đã giải. - Làm BT 22 -> 26 SBT 10 . nhau (cgc) - Làm tốt các bài tập 24 , 26 , 27 , 28 . 18 NguyÔn B¸ NhuÇn- THCS Thanh Mai h×nh häc 7 Ngày soạn: 15/11 /20 08 TIẾT 26 : LUYỆN TẬP 1 I. MỤC TIÊU - Củng. 18, 19, 20 ,21 Sgk 12 NguyÔn B¸ NhuÇn- THCS Thanh Mai h×nh häc 7 Ngày soạn: 11/11 /20 08 TIẾT 23 : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU - Khắc sâu kiến thức về 2 tam giác

— Xem thêm —

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 Chương 2, Giáo án Hình học 7 Chương 2, Giáo án Hình học 7 Chương 2

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-hinh-hoc-7-chuong-2

Đăng ký

Generate time = 0.113509893417 s. Memory usage = 18.44 MB