Chuyên đề lớp ghép

5 857 24
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 21:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LONG HÀ C Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -----&------ ------------------------------- Số:……/ KH-CĐ Long Hà ngày 27 tháng 10 năm 2008 HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: “CÁCH TỔ CHỨC VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP GHÉP” Người thực hiện: Nguyễn Quốc Ủy. I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA: - Nhằm giúp tất cả cán bộ giáo viên trong nhà trường nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ chức, kế hoạch dạy học lớp ghép. - Thông qua chuyên đề, giới thiệu cho giáo viên một số biện pháp để giúp cho giáo viên nắm vững được phương pháp, cách tổ chức cũng như kế hoạch dạy học ở lớp ghép, từ đó giáo viên giảng dạy lớp ghép vận dụng vào tình hình thực tế của lớp mình để tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh. - Mỗi cán bộ giáo viên đều tiếp thu và nắm vững phương pháp cách tổ chức cũng như kế hoạch dạy học ở lớp ghép. II. THỰC TRẠNG: 1 Thuận lợi: - Trong những năm học trước cũng như năm học này, được sự quan tâm của các cấp ngành, đòa phương đối với đơn vò, trường đã tiến hành mở lớp ghép nhằm giúp cho con em đồng bào bớt khó khăn trong vấn đề đi lại ở điểm trường có lớp ghép. - GV được phân công nhiệm vụ soạn giảng lớp ghép cũng đã nhiệt tình trong quá trình giảng dạy, có tâm huyết với nghề, tận t với HS, chòu khó khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. - CSVC của trường tương đối đảm bảo cho việc mở lớp ghép và quá trình giảng dạy của giáo viên. - Học sinh học tập tương đối nề nếp, hình thành thói quen học tập theo từng nhóm trình độ. 2 Hạn chế: - Trường với nhiều điểm trường, điểm trường cách xa nhau, biên chế lớp học hằng năm của các điểm trường này không đủ để mở lớp đơn, nên vẫn còn duy trì lớp ghép tại trường, đặc biệt là điểm trường Phu Mang III. 1 - Đa số giáo viên trong đơn vò (giáo viên mới ra trường) chưa nắm được cách tổ chức cũng như kế hoạch dạy học lớp ghép. - Cách thiết kế kế hoạch dạy học chưa đồng nhất đối với các giáo viên được phân công giảng dạy lớp ghép… Từ ý nghóa và thực trạng trên, Trường TH Long Hà C mở chuyên đề “cách tổ chức và kế hoạch dạy học lớp ghép”. III. CHUẨN BỊ: 1. Kế hoạch chuyên đề: – Đ/c Ủy thực hiện lên kế hoạch và thông báo cho tất cả giáo viên trong nhà trường tham gia thảo luận. – Đ/c Hoan soạn một tiết dạy lớp ghép trình độ 3+4 và thực hành dạy tại lớp ghép 3+4 điểm trường Phu Mang III. Chuẩn bò kế hoạch PPCT và kế hoạch bài dạy soạn vào giấy rôki to, rõ cho GV quan sát tham gia thảo luận được. 2. Thời gian thực hiện: – Bắt đầu từ lúc 7 giờ 15 phút ngày 30 tháng 10 năm 2008 cho đến khi hoàn thành chuyên đề. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Tất cả giáo viên dự 1 tiết dạy lớp ghép 3+4 của Đ/c Hoan 2. Tổ chức cho cb gv thảo luận và làm rõ các nội dung sau: Chia thành các tổ thảo luận 3 nội dung dưới đây, trình bày vào giấy A4 trong vòng 10 phút. a) Môi trường học tập lớp ghép: Cách thiết kế bàn ghế, bảng đen… và trang trí trong lớp ghép theo lớp có 2 trình độ như thế nào là phù hợp và khoa học? • Môi trường vật chất. • Môi trường tinh thần. Chốt lại nội dung thảo luận. b) Cách tổ chức học sinh học tập ở lớp ghép: lớp ghép có những hình thức tổ chức dạy học nào? Hình thức nào là đặc trưng và quan trọng cho việc thuận tiện khi tổ chức dạy học ở lớp ghép?  Tổ chức dạy học chung cho cả lớp (tr 13 dạy học lớp ghép)  Tổ chức dạy học từng nhóm trình độ (tr 14 dạy học lớp ghép)  Dạy học trực tiếp cho cá nhân (tr 14 dạy học lớp ghép) 2  Dạy học theo nhóm nhỏ (tr 14 dạy học lớp ghép)  Tổ chức hoạt động học tập độc lập của HS (tr 15 dạy học lớp ghép) Tổ chức dạy học theo nhóm là hình thức và phương pháp đặc trưng để thực hiện hiệu quả kế hoạch bài dạy. Vì dạy học theo nhóm tiết kiệm thời gian, xây dựng và phát huy khả năng học tập độc lập của HS ở các nhóm trình độ trong một lớp khi GV không trực tiếp cùng làm việc. Vậy tập trung thảo luận về cách tổ chức học sinh học tập theo nhóm ở lớp ghép.  Dạy học theo nhóm là một hình thức tổ chức dạy học tích cực, đòi hỏi GV phải đảm nhiệm vai trò của người thiết kế và tổ chức quá trình hcọ tập chủ động, độc lập và tích cực của học sinh. Vai trò của GV trong việc tổ chức học tập theo nhóm nhỏ thay đổi nhưng luôn giữ vò trí chủ đạo. • Cách chia nhóm ở lớp ghép: (tr 20 dạy học lớp ghép 2 trình độ) Có 3 cách chia thông thường. • Các kiểu nhóm học tập ở lớp ghép: (tr 22 dạy học lớp ghép 2 trình độ) Có 5 kiểu nhóm. Phân tích “nhóm xuất phát” và “nhóm chuyên sâu” • Nguyên tắc tổ chức hoạt động nhóm: (tr 25 dạy học lớp ghép 2 trình độ) Có 8 nguyên tắc. Chốt lại nội dung thảo luận. c) Kế hoạch bài dạy: Theo các đồng chí, khi xây dựng kếù hoạch bài học lớp ghép cần dựa vào những căn cứ nào? • Lập kế hoạch bài học lớp ghép cần căn cứ vào:(tr 40 dạy học lớp ghép 2 trình độ) • Xây dựng kế hoạch bài học lớp ghép theo những bước: (tr 41 dạy học lớp ghép 2 trình độ) Chốt lại nội dung thảo luận. V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: Từ những nội dung thảo luận trên cũng như với đặc thù của trường tại điểm trường thôn Phu Mang III. Nhà trường đònh hướng một số giải pháp để thực hiện chuyên đề “cách tổ chức và kế hoạch dạy học lớp ghép” đôùi với giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp ghép và toàn thể giáo viên trong trường như sau: 1. Giáo viên áp dụng được cách sắp xếp, trang trí không gian lớp học một cách khoa học và mang tính giáo dục, hỗ trợ cho quá trình giảng dạy trên lớp. 3 2. Vận dụng cách tổ chức và phương pháp dạy học một cách sáng tạo và có hiệu quả, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình lónh hội kiến thức. Tạo được không khí nhẹ nhàng và hứng thú trong quá trình học tập. 3. Cần thiết kế bài học một cách đồng nhất (theo thiết kế dạy học lớp ghép), thể hiện tính khoa học và tính logic trong giờ dạy 4. Thường xuyên nghiên cứu phương pháp dạy học, cách tổ chức cũng như cách thiết kế kế hoạch bài học lớp ghép để khi nhà trường tổ chức phân công nhiệm vụ giảng dạy, giáo viên đó không bỡ ngỡ khi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, dạy thay. Duyệt của Hiệu trưởng Người lập Nguyễn Quốc Ủy 1) Cách thiết kế bàn ghế, bảng đen… và trang trí trong lớp ghép theo lớp có 2 trình độ như thế nào là phù hợp và khoa học? 2) lớp ghép có những hình thức tổ chức dạy học nào? Hình thức nào là đặc trưng và quan trọng cho việc thuận tiện khi tổ chức dạy học ở lớp ghép? 4 3) Theo các đồng chí, khi xây dựng kếù hoạch bài học lớp ghép cần dựa vào những căn cứ nào? 5 . chia nhóm ở lớp ghép: (tr 20 dạy học lớp ghép 2 trình độ) Có 3 cách chia thông thường. • Các kiểu nhóm học tập ở lớp ghép: (tr 22 dạy học lớp ghép 2 trình. cho cả lớp (tr 13 dạy học lớp ghép)  Tổ chức dạy học từng nhóm trình độ (tr 14 dạy học lớp ghép)  Dạy học trực tiếp cho cá nhân (tr 14 dạy học lớp ghép)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề lớp ghép, Chuyên đề lớp ghép, Chuyên đề lớp ghép

Bình luận về tài liệu chuyen-de-lop-ghep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP