bài 12: sự tác động của nội lực và ngoại lực (có phim, đóng gói)

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(11616 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 344
14
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 19:10

Mô tả: Kiểm tra bài củ Bài mới Củng cố Dặn dò Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu 1: Câu 1: . . Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất Trái Đất ? ? Đáp án: lớp vỏ Trái Đất là lớp mỏng nhất nhưng rất quan trọng . Lớp vỏ được cấu tạo do một số đòa mảng nằm kề nhau. Các đòa mảng di chuyển rất chậm . Hai đòa mảng có thể tách xa hoặc xô vào nhau Chương II Chương II CÁC THÀNH PHẦN CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT Phần I Phần II BÀI 12 : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I,Tác động của nội lực và ngoại lực I,Tác động của nội lực và ngoại lực BÀI 12 : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1. Nội lực 1.Nội lực là gì ?Trình bày những biểu hiện của nội lực. 1.Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất 2.Tác động của nội lực thường có quy mô lớn như hình thành các dãy núi, hạ thấp vùng đất, làm đứt gãy và di chuyển các đòa mảng tạo ra động đất, núi lửa - Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất - Nội lực có xu hướng làm bề mặt Trái Đất “gồ ghề” hơn Tác nhân Nhiệt độ Tác nhân do gió Tác nhân do nước I,Tác động của nội lực và ngoại lực I,Tác động của nội lực và ngoại lực BÀI 12 : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1. Nội lực 2. Ngoại lực - Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất Nội lực có xu hướng làm bề mặt Trái Đất “gồ ghề” hơn 1,Ngoại lực là gì ?Cho ví dụ về tác động của ngoại lực đến đòa hình bề mặt Trái Đất? Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài Trái Đất. Chúng có liên quan tới quá trình phong hóa các loại đất và xâm thực: gió, mưa, nước chảy. - Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài Trái Đất như gió, mưa, nhiệt độ …. - Ngoại lực có xu hướng san bằng, hạ thấp đòa hình  Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghòch nhau. Chúng xảy ra song song, đồng thời tạo nên đòa hình bề mặt Trái Đất. Vậy có loại đòa hình nào chỉ chòu tác động của nội lực hoặc ngoại lực hay không ? Ngoài nội lực và ngoại lực ra thì con người cũng là tác nhân vừa tích cực, vừa tiêu cực trong việc thay đổi đòa hình mặt đất. Hãy nêu một số ví dụ về tác động của con người (Hoạt động tiêu cực và tích cực trong việc thay đổi đòa hình bề mặt đất I,TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC I,TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC BÀI 12 : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1. Nội lực 2. Ngoại lực 1. Núi lửa II. NÚI LỬA VÀ ĐỘNG ĐẤT Thảo luận nhóm Thảo luận nhóm : : 1. Núi lửa đượïc hình thành như thế nào ? 2. Núi lửa đượïc cấu tạo như thế nào? Chỉ và đọc tên từng bộ phận 4. Nêu ảnh hưởng tiêu cực, tích cực của núi lửa đến cuộc sống của con người ? 3. Có các dạng núi lửa nào ? . nhân do gió Tác nhân do nước I ,Tác động của nội lực và ngoại lực I ,Tác động của nội lực và ngoại lực BÀI 12 : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC. ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I ,Tác động của nội lực và ngoại lực I ,Tác động của nội lực và ngoại lực BÀI

— Xem thêm —

Xem thêm: bài 12: sự tác động của nội lực và ngoại lực (có phim, đóng gói), bài 12: sự tác động của nội lực và ngoại lực (có phim, đóng gói), bài 12: sự tác động của nội lực và ngoại lực (có phim, đóng gói)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-12-su-tac-dong-cua-noi-luc-va-ngoai-luc-co-phim-dong-goi

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.242037057877 s. Memory usage = 18.47 MB