Giao An HDNGLL 7 _310809.doc

43 492 6
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/43 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 18:10

HDNGLL7 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG TUẦN 1 HOẠT ĐỘNG 1 : BẦU CÁN BỘ LỚP I/ MỤC TIÊU : 1/ Kiến thức : học sinh hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình rèn luyện, học tập của lớp. 2/ Thái độ : biết tôn trọng ủng hộ cán bộ lớp hoạt động, lựa chọn những cán bộ có năng lực nhiệt tình. 3/ Kỹ năng : có kỹ năng giao tiếp, phát biểu, góp ý kiến thảo luận. II/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG : 1/ Nội dung : - Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học, đề ra phương hướng hoạt động trong năm. - Bầu đội ngũ cán bộ lớp (lớp trưởng, các lớp phó, các tổ trưởng, các tổ phó, các cán sự bộ môn). 2/ Hình thức hoạt động : Nghe báo cáo tổng kết hoạt động và phương hướng sau đó thảo luận ( thông qua hình thức bỏ phiếu kín hoặc lấy biểu quyết). III/ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG : 1/ Về phương tiện hoạt động : - Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm học vừa qua. - Bản dự thảo phương hướng hoạt động lớp 7. - Phiếu bầu. - Một số tiết mục văn nghệ. 2/ Về tổ chức : GVCN hội ý với cán bộ lớp và các tổ trưởng để bàn bạc thống nhất chương trình hoạt động. - Định hướng nội dung báo cáo và phân công người viết báo cáo, ban thư ký, ban kiểm tra phiếu. - Dự kiến chương trình hoạt động và thống nhất hình thức thảo luận. - Dự kiến chương trình hoạt động và phân công người điều khiển hoạt động. - Phân công người điều khiển văn nghệ. - Phân công chuẩn bị các phương tiện vật chất cho hoạt động như : trang trí, giấy khổ to và bút cho các tổ ghi kết quẩthỏ luận; phiếu bầu và hòm phiếu… IV/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG : Người thực hiện Nội Dung Hoạt Động Thời lượng DCT Trước khi vào hoạt động, chúng ta cùng nhau hát bài “ Lớp 2 phút http://nguyenvanthanh.come.vn - 1 - HDNGLL7 chúng ta kết đoàn” nhạc và lời của Mộng Lân. DCT Thưa các bạn, do yêu cầu cần thiết của năm học và để lớp chúng ta được thuận lợi hơn trong việt học tập ở năm mới, nên hôm nay lớp chúng ta tổ chức buổi sinh hoạt này để lựa chọn ra những cán bộ lớp có đầy đủ năng lực để đưa lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới. Đến dự hoạt động của chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự tham dự của : 1. .GVCN lớp chúng ta. 2. Tập thể lớp 7A ( Đề nghị cả lớp vỗ tay chào mừng) 3 phút DCT Kính thưa cô chủ nhiệm cùng toàn thể các bạn thân mến ! Chương trình hoạt động của lớp chúng ta hôm nay gồm các phần sau : - Phần thứ nhất là : báo cáo tổng kết năm học qua. - Phần thứ hai là : thông qua phương hướng và chỉ tiêu năm học mới ( thảo luận) - Phần thứ ba là : bầu ban cán bộ lớp. Sau đây tôi xin tuyên bố hoạt động của chúng ta với chủ đề “ Bầu cán bộ lớp” bắt đầu. 2 phút DCT Bạn DCT Tập thể lớp Thư ký Đầu tiên là phần báo cáo kết quả của năm học qua. A/ Báo cáo tình hình học tập và hạnh kiểm của năm học qua. Xin mời bạn………………………. B/ Thông qua kế hoạch năm học mới và chỉ tiêu đề ra : - Về sĩ số đầu năm :  Cuối năm : - Về học lực : + Học sinh giỏi : + Học sinh tiên tiến : + Học sinh trung bình : + Học sinh yếu : - Về hạnh kiểm : 100% các bạn đạt hạnh kiểm tốt. - Về tập thể : lớp tiên tiến. - Về nội qui trường : 100% học sinh thực hiện tốt nội qui trường lớp qui định. - Về tác phong : luôn nghiêm chỉnh đồng phục trước khi đến lớp. Qua những chỉ tiêu trên mời các bạn thảo luận để đi đến thống nhất chung chỉ tiêu để lớp phấn đấu. + Mời ý kiến của từng học sinh. + Ban thư ký tổng hợp ý kiến vào biên bản. 20 phút DCT Chúng ta tiếp tục vào hoạt động thứ ba : bầu ban cán sự lớp. 15 http://nguyenvanthanh.come.vn - 2 - HDNGLL7 Tập thể lớp Bạn Bạn DCT Lớp trưởng GVCN Tập thể lớp Trước khi tiến hành hoạt , tôi xin công bố danh sách ứng cử viên của lớp hôm nay : 1/ Lớp trưởng 2/ 3 lớp phó 3/ 4 tổ trưởng 4/ 4 tổ phó 5/ Thư ký Tiếp theo tôi xin thông qua tiêu chuẩn của cán bộ lớp : - Có sức khỏe tốt, không bị khuyết tật về ngôn ngữ, bạo dạn, tự tin. - Học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt. - Có uy tín, năng lực hoạt động tập thể. - Nhiệt tình trong công tác, có trách nhiệm với công việc. - Hoạt động tích cực. - Gương mẫu trong học tập và rèn luyện đạo đức. Chúng ta bắt đầu tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín đối với lớp trưởng và 3 lớp phó. ( Tổ trưởng, tổ phó bầu bằng cách giơ tay biểu quyết) Trong thời gian ban thư ký kiểm phiếu và công bố kết quả. Lớp chúng ta cùng tham gia tiết mục văn nghệ. + Tiết mục thứ nhất : xin mời bạn + Tiết mục thứ hai : xin mời bạn Sau tiết mục văn nghệ là phần công bố danh sách cán sự lớp trong năm nay là: - Lớp trưởng là bạn : - Lớp phó học tập là bạn : - Lớp phó trật tự là bạn : - Lớp phó văn thể và lao động là bạn : - Tổ trưởng tổ 1 : - Tổ phó T1: - Tổ trưởng tổ 2 : - Tổ phó T2 : - Tổ trưởng tổ 3 : - Tổ phó T3 : - Tổ trưởng tổ 4 : - Tổ phó T4 : - Thư ký là bạn : Xin mời đội ngũ cán bộ lớp mới ra mắt và cử đại diện phát biểu ý kiến (Em xin đại diện cho tập thể ban cán bộ lớp xin hứa quyết tâm sẽ đưa tập thể lớp chúng ta trở thành lớp tiên tiến và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. * Sau đây là phần phát biểu ý kiến dặn dò đội ngũ cán bộ mới của GVCN. Động viên lớp xây dựng tập thể lớp vững mạnh. * Để kết thúc chương trình mời cả lớp cùng hát bài “ Bài ca đi học” nhạc và lời của Phan Trần Bảng. phút DCT Tiết mục văn nghệ đã kết thúc hoạt động của lớp chúng ta hôm 3 phút http://nguyenvanthanh.come.vn - 3 - HDNGLL7 nay. Kính thưa cô giáo chủ nhiệm, Thưa các bạn, Lớp ta vừa có 1 buổi HĐ GDNGLL khá thú vị và hấp dẫn. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn. Em xin thay mặt lớp cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của cô giáo chủ nhiệm. Sự quan tâm của cô đã giúp lớp chúng em tổ chức thành công buổi HĐ GDNGLL hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. http://nguyenvanthanh.come.vn - 4 - HDNGLL7 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG TUẦN 2 HOẠT ĐỘNG 2 : THẢO LUẬN NỘI QUI VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC I/ MỤC TIÊU : 1/ Kiến thức : hiểu rõ nội qui, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó. 2/ Thái độ : tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội qui của trường, hoàn thành tốt năm học. 3/ Kỹ năng : có thói quen tự giác chấp hành đúng nội qui kỷ luật của trường, lớp. II/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG : 1/ Nội dung: - Nội qui và ý nghĩa của việc thực hiện nội qui nhà trường. - Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và ý nghĩa của nó. 2/ Hình thức hoạt động : Thảo luận câu hỏi và liên hệ thực tế. III/ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG : 1/ Về phương tiện hoạt động : - Văn bản nội qui và nhiệm vụ năm học. - Một số câu hỏi về nội qui, nhiệm vụ năm học và về việc chấp hành nội qui của trường, lớp trong năm học qua. 2/ Về tổ chức : a. GVCN : - Yêu cầu mỗi học sinh tự nghiên cứu trước bản nội qui nhà trường và nhiệm vụ năm học. - Guíp cán bộ lớp xây dựng câu hỏi thảo luận và đáp án. b. Cán bộ lớp : - Lớp thảo luận, thống nhất chương trình, hình thức hoạt động và phân công cụ thể. - Cử người điều khiển chương trình và thư ký. - Cử người điều khiển chương trình văn nghệ. - Phân công người trang trí lớp. IV/TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG : Người thực hiện Nội dung hoạt động Thời lượng DCT Để tạo không khí sôi nổi cho buổi hoạt động hôm nay, cả lớp chúng ta cùng hát bài “ Vui bước tới trường” nhạc và lời của Nghiêm Bá Hồng. 2 phút DCT Thưa các bạn, mỗi chúng ta khi ngồi trên ghế nhà trường đều phải hiểu và biết thực hiện nội qui và nhiệm vụ năm học của trường. Để đẩy mạnh việc thực hiện nội qui của trường một cách triệt để đòi hỏi học sinh phải có sự hiểu biết về nội qui của trường và thực hiện đúng nội qui. Đồng thời mỗi học sinh phải xác định được nhiệm vụ học tập của 3 phút http://nguyenvanthanh.come.vn - 5 - HDNGLL7 mình mới có thể đẩy mạnh được phong trào học tốt ở trường và lớp. Hôm nay lớp chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này để lớp thực hiện tốt hơn về nội qui và nhiệm vụ năm học. Đến dự với lớp chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu : 1/ .GVCN lớp chúng ta. 2/ Cùng tập thể lớp 7A ( Đề nghị cả lớp vỗ tay chào mừng) DCT Để ghi nhận kết quả từng câu hỏi thảo luận tôi xin giới thiệu bạn thư ký 1/ Bạn : 2/ Bạn : Sau đây là nội dung của hoạy động : Phần 1 : là tìm hiểu nội qui nhà trường. Phần 2 : là tìm hiểu về nhiệm vụ năm học 2006 – 2007. Sau đây tôi xin tuyên bố hoạt động của chúng ta với chủ đề “ Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học” xin được bắt đầu. 2 phút DCT Các thành viên của tổ DCT Đầu tiên là phần thảo luận nội qui nhà trường. Các bạn hãy thảo luận các câu hỏi sau theo tổ : Câu 1 : Bạn hãy cho biết nội qui chính của nội qui nhà trường ? Câu 2 : Việc tự giác thực hiện đúng nội qui của nhà trường sẽ có tác dụng gì đối với bản thân bạn ? Câu 3 : Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có nội qui ? Câu 4 : Theo bạn, viẹc thực hiện nội qui nhà trường của lớp ta trong năm học vừa qua như thế nào ? Câu 5 : Trong năm học này, bạn phải thực hiện tốt những nhiệm vụ nào và phải làm gì để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó ? Các tổ thảo luận rồi nêu lên câu trả lời đại diện cho mỗi tổ. Thư ký ghi biên bản. Dựa vào đáp án người điều khiển tổng kết 5 câu trả lời của các tổ. 15 phút DCT Bạn Để giúp vui cho buổi thảo luận mời các tổ tham gia trò chơi về bài hát “các Dấu”. - Buổi họp này, bạn mang theo gì đây. ( Người quản trò) . - Tôi mang theo dấu ( / \ ? ~ . ) ( Người quản trò chỉ 1 học sinh ) - Xin anh em chứ cười. Ô cái này mới thật là hay hay ( Quê. Quê) ( Bạn nào nói sai sẽ bị phạt ) . Sau khi kết thúc trò chơi mời bạn …………….lên phục vụ 1 tiết mục văn nghệ. 5 phút DCT Chúng ta tiếp tục vào hoạt động thứ 2 là thảo luận về nhiệm vụ năm học 2006 – 2007. 15 phút http://nguyenvanthanh.come.vn - 6 - HDNGLL7 Tổ trưởng Tổ viên DCT DCT GVCN Tôi xin thông qua 3 câu hỏi thảo luận như sau : Câu 1 : Trong năm học này, bạn phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì ? Câu 2 : Theo bạn, mỗi cá nhân và cả lớp phải làm gì để thực hiện tốt những nhiệm vụ của năm học ? Câu 3 : Trong lớp ta vẫn còn 1 số bạn vẫn chưa xác định được nhiệm vụ năm học. Bạn sẽ làm gì để guíp đỡ bạn ấy ? Tổ trưởng điều khiển tổ tiến hành thảo luận. Ghi kết quả thảo luận vào giấy. - Đại diện các tổ lần lượt trình bày kết quả thảo luận của tổ mình. - Người điều khiển đề nghị cả lớp trao đổi, bổ sung thêm ý kiến. - Người điều khiển chốt lại ý chính. - Sau đây là phần phát biểu ý kiến dặn dò của GVCN. DCT Tiết mục thi vừa rồi đã kết thúc hoạt động của chúng ta.Qua phần thi này chúng ta nhận thức thêm về tầm quan trọng của việc thực hiện nội qui và nhiệm vụ năm học. Qua đó chúng ta hãy cố gắng chăm học, rèn luyện tốt để trở thành cháu ngoan Bác Hồ. Tôi xin tuyên bố cuộc thảo luận hôm nay đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn. 3 phút http://nguyenvanthanh.come.vn - 7 - HDNGLL7 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG TUẦN 3 HOẠT ĐỘNG 3 : CA HÁT MỪNG NĂM HỌC MỚI, MỪNG THẦY CÔ VÀ BẠN BÈ I/ MỤC TIÊU : - Tham gia văn nghệ nhiệt tình, sôi nổi thông qua một số bài hát, bài thơ… ca ngợi trường lớp, thầy cô giáo và bạn bè. - Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, gắn bó với trường, lớp; quý trọng thầy cô; đoàn kết thân ái với bạn bè; phấn khởi tự hào về trường lớp mình và tự tin, quyết tâm thực hiện tốt nội qui, nhiệm vụ năm học mới để phát huy truyền thống của trường. II/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG : 1/ Nội dung : ca ngợi trường lớp, thầy cô và bạn bè. 2/ Hình thức hoạt động : thi hát, sáng tác thơ giữa các đội. III/ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG : 1/ Về phương tiện hoạt động : - Những bài hát, bài thơ về trường, lớp; về thầy cô và bạn bè. - Hệ thống các câu hỏi và đáp án. - Bản qui ước về thang điểm. 2/ Về tổ chức : a.GVCN : - Yêu cầu học sinh sưu tầm, chuẩn bị các bài hát, bài thơ, ca dao… nói về thầy cô giáo và bạn bè. - Gợi ý giúp học sinh xây dựng các câu hỏi thi văn nghệ. b.Cán bộ lớp : - Phân công người dẫn chương trình. - Cử ban giám khảo, ban thư ký. - Phân công người trang trí lớp. - Các tổ có kế hoạch sưu tầm và tập luyện. IV/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG : Người thực hiện Nội dung hoạt động Thời lượng DCT Để tạo không khí sôi nổi, vui tươi cho hội thi hôm nay cả lớp chúng ta cùng hát bài “Bụi phấn” nhạc và lời của Vũ Hoàng – Lê Văn Lộc. 2 phút DCT Thưa các bạn, ca hát là nguồn sống là nơi giải trí lành mạnh của mỗi con người. Ở lứa tuổi của chúng ta điều đó rất cần thiết. Vì vậy mỗi học sinh đều phải biết hát để tham gia phong trào của trường, lớpvà giúp 3 phút http://nguyenvanthanh.come.vn - 8 - HDNGLL7 ích cho bản thân. Đến dự hoạt động của lớp chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự tham gia của : 1/ Cô Phạm Thị Thanh Hạnh là GVCN lớp chúng ta. 2/ Cùng tập thể lớp 7A ( Đề nghị các bạn nhiệt liệt hoan nghênh) DCT Đội thi Kính thưa cô chủ nhiệm cùng toàn thể các bạn thân mến ! Chương trình hoạt động của lớp chúng ta hôm nay gồm các phần như sau : - Phần thứ nhất là : Thi hát các tiết mục tự chọn. - Phần thứ hai là : Thi đội nào nhanh hơn. - Phần thứ ba là : Thi sáng tác thơ. Sau đây là 1 thành phần không thể thiếu được trong cuộc thi hôm nay, đó chính là ban giám khảo của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu : 1/ Bạn : 2/ Bạn : 3/ Bạn : Và 1 thành phần nữa đó là ban thư ký cho cuộc thi hôm nay là : 1/ Bạn : 2/ Bạn : Sau đây là màn chào hỏi của các đội thi : (mỗi tổ cử đại diện 3 bạn lên dự thi) 1/ Đội Lê Hồng Phong. 2/ Đội Trần Quốc Toản. 3/ Đội Lương Thế Vinh. 4/ Đội Nuyễn Bỉnh Khiêm. ( đề nghị các bạn nhiệt liệt hoan nghênh) 5 phút DCT Đội thi trình bày BGK BTK Đầu tiên là dự thi hát các tiết mục tự chọn của các đội. - Trước tiên xin mời đội Lê Hồng Phong trình bày tiết mục tự chọn của mình. - Tiết theo xin mời đội Trần Quốc Toản. (Lần lượt các đội trình bày tiết mục tự chọn của mình) - Sau khi mỗi đội thể hiện xong phần thi của mình, ban giám khảo sẽ công bố điểm cho từng đội. - Ban thư ký ghi nhận điểm cho mỗi đội. 12 phút DCT Chúng ta tiếp tục vào hoạt động thứ hai là thi đội nào nhanh hơn. Trước khi tiến hành hoạt động, tôi xin thông qua thể lệ thi. Sau khi người dẫn chương trình nêu câu hỏi đội nào có tín hiệu trước (bằng cách giơ tay) sẽ được trình bày. Nếu trả lời sai đội khác có quyền bổ sung. Câu 1/ Hãy đọc 1 câu ca dao hay tục ngữ về công ơn thầy cô giáo. Câu2/ Hãy hát 1 bài hát về thầy cô. 10 phút http://nguyenvanthanh.come.vn - 9 - HDNGLL7 BGK BTK Câu 3/ Đạon bài hát “Nào bàn nào ghế, nào sách nào vở…”, bạn hãy cho biết tên bài hát và tên tác giả. Sau khi các đội đã trả lời xong, ban giám khảo công bố điểm phần thi của mỗi đội. Ban thư ký ghi nhận điểm của mỗi đội. DCT BGK Bạn BTK GVCN Tiếp theo là phần dự thi sáng tác thơ, xin mời mỗi đội chuẩn bị. Tôi xin nêu chủ đề thi là viết 1 bài thơ về “Công ơn thầy cô” trong vòng thời gian là 5 phút. - Sau khi có hiệu lệnh “bắt đầu” của người dẫn chương trình, các đội tiến hành sáng tác và khi có hiệu lệnh “hết giờ” các đội phải nộp bài cho ban giám khảo. - Ban giám khảo thu bài để xác nhạn và trao trả lại, yêu cầu từng đội trình bày sáng tác của mình. Ban giám khảo chấm và công bố điểm cho từng đội. - Trong khoảng thời gian để cho các đội sáng tác thơ là chương trình văn nghệ dành cho “khán gia”. Xin mời các bạn tham gia văn nghệ. - Cuối cùng đề nghị ban thư ký công bố kết quả của mỗi đội và trao thưởng. - Sau đây là phần dặn dò của GVCN. 10 phút DCT Tiết mục thi sáng tác thơ vừa rồi đã khép lại chương trình hoạt động của lớp chúng ta,xin mời cả lớp cùng hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết” nhạc và lời của Mộng Lân. Kính thưa cô chủ nhiệm, Thưa các bạn, Lớp chúng ta vừa có 1 buổi HĐ GDNGLL khá thú vị và hấp dẫn. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn. En xin thay mặt lớp cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của cô chủ nhiệm. Sự quan tâm của cô đã guíp lớp chúng em tổ chức thành công buổi hoạt động hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. 3 phút http://nguyenvanthanh.come.vn - 10 - . thầy cô và các bạn. 10 phút http://nguyenvanthanh.come.vn - 17 - HDNGLL7 CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 CHĂM NGOAN HỌC GIỎI TUẦN 7 + 8 HOẠT ĐỘNG 3 + 4 HỘI VUI HỌC TẬP. thứ 2 là thảo luận về nhiệm vụ năm học 2006 – 20 07. 15 phút http://nguyenvanthanh.come.vn - 6 - HDNGLL7 Tổ trưởng Tổ viên DCT DCT GVCN Tôi xin thông qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao An HDNGLL 7 _310809.doc, Giao An HDNGLL 7 _310809.doc, Giao An HDNGLL 7 _310809.doc

Bình luận về tài liệu giao-an-hdngll-7-310809-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP