BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

3 10,791 73
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 17:10

ĐẢNG BỘ XÃ CAM THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ :… BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Tên tôi là : . Ngày tháng năm sinh :… ./ / Ngày vào đảng: .Ngày chính thức: Chức vụ hiện nay : . Là đảng viên thuộc Chi bộ : Đảng bộ Cam thành, Huyện Cam Lộ - Căn cứ vào nhiệm vụ Đảng viên ; Chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao . Tôi tự kiểm điểm, đánh giá nhưng ưu khuyết điểm như sau: 1/Về tư tưởng chính trị : . . . . . . . . 2/ Về phẩm chất, đạo đức lối sống. . . . .3/Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. . . . . . . . 4/ Ý thức tổ chức kỷ luật : . . . . . +Phương hướng công tác và Biện pháp khắc phục khuyết điểm: . . . Ngày tháng năm 2009 Người tự kiểm điểm (Ký nghi rõ họ tên) Ý kiến nhận xét của chi bộ . ……………………………………………………………… . …………………………………………………………………………………………. TM Chi Bộ Bí thư . ĐẢNG BỘ XÃ CAM THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ :… BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Tên tôi là : : . Là đảng viên thuộc Chi bộ : . .Đảng bộ Cam thành, Huyện Cam Lộ - Căn cứ vào nhiệm vụ Đảng viên ; Chức trách,
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN, BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN, BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Bình luận về tài liệu ban-tu-kiem-diem-dang-vien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP