BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Eric Schmidt
Eric Schmidt(11610 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 9779
68
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 17:10

Mô tả: ĐẢNG BỘ XÃ CAM THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ :… BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Tên tôi là : . Ngày tháng năm sinh :… ./ / Ngày vào đảng: .Ngày chính thức: Chức vụ hiện nay : . Là đảng viên thuộc Chi bộ : Đảng bộ Cam thành, Huyện Cam Lộ - Căn cứ vào nhiệm vụ Đảng viên ; Chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao . Tôi tự kiểm điểm, đánh giá nhưng ưu khuyết điểm như sau: 1/Về tư tưởng chính trị : . . . . . . . . 2/ Về phẩm chất, đạo đức lối sống. . . . .3/Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. . . . . . . . 4/ Ý thức tổ chức kỷ luật : . . . . . +Phương hướng công tác và Biện pháp khắc phục khuyết điểm: . . . Ngày tháng năm 2009 Người tự kiểm điểm (Ký nghi rõ họ tên) Ý kiến nhận xét của chi bộ . ……………………………………………………………… . …………………………………………………………………………………………. TM Chi Bộ Bí thư . ĐẢNG BỘ XÃ CAM THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ :… BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Tên tôi là : : . Là đảng viên thuộc Chi bộ : . .Đảng bộ Cam thành, Huyện Cam Lộ - Căn cứ vào nhiệm vụ Đảng viên ; Chức trách,

— Xem thêm —

Xem thêm: BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN, BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN, BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Gia Nguyen
Gia Nguyen Vào lúc 09:02 am 31/03/2015

like

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ban-tu-kiem-diem-dang-vien

Đăng ký

Generate time = 0.18716812133789 s. Memory usage = 18.58 MB