Bài tập trác nghiêm THCS và THPT

10 526 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 10:10

. của CuO và Fe 2 O 3 trong hỗn hợp ban đầu là: A: 1,1 g và 2,1 g B:1,4 g và 1,8 g C: 1,6 g và 1,6 g D:2 g và 1,2 g Câu8: Cho 3,2 gam hỗn hợp CuO và Fe 2. lần lượt là: A: 20% và 80% B: 30% và 70% C: 40% và 60% D: 50% và 50% Câu78:Đổ hỗn hợp dung dịch axit(gồm 0,1 mol H 2 SO 4 và 0,2 mol HCl)vào hỗn hợp kiềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trác nghiêm THCS và THPT, Bài tập trác nghiêm THCS và THPT, Bài tập trác nghiêm THCS và THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn