AXETILEN

12 80 0
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 09:10

Mô hình phân tử axetilen Dạng rỗng Dạng đặc Thí ngiệm Đốt cháy axetilen trong không khí Thí ngiệm axetilen tác dụng với dung dịch brôm ứng Dụng Của Axetilen ống PVC Axit axetic Sản xuất cao su Đèn xì oxi - axetilen Điều chế và thu khí axetilen CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT. Hiện nay, việc tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học từ axetilen có những bước phát triển mạnh mẽ và to lớn. TD: Người ta đã tổng hợp được pheromon. Đó là các hợp chất hóa học do sinh vật tiết ra để thông tin cho nhau. Pheromon có tính chất hấp dẫn, lôi cuốn đồng lọai khác giới gọi là pheromon giới hay là chất dẫn dụ giới. Sử dụng chất dẫn dụ giới người ta có thể tập trung côn trùng (chẳng hạn bướm đực) đến địa điểm đặt thuốc để tiêu diệt chúng mà không cần phải phun thuốc tràn lan trên đồng ruộng. Chất A Mêtan (CH 4 ) Êtilen (C 2 H 4 ) Axêtilen (C 2 H 2 ) CTTQ C n H 2n+2 So sánh nCO 2 và nH 2 O nCO 2 <nH 2 O So sánh nA và nBr 2 Chất A Mêtan (CH 4 ) Êtilen (C 2 H 4 ) Axêtilen (C 2 H 2 ) CTTQ C n H 2n+2 C n H 2n C n H 2n-2 So sánh nCO 2 và nH 2 O nCO 2 <nH 2 O nCO 2 =nH 2 O nCO 2 >nH 2 O So sánh nA và nBr 2 nA = nBr 2 2nA = nBr 2 Bài 1: Biết 0.01 mol hrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dd brôm 0.1M vậy X là hrocacbon nào trong các chất sau: a. CH 4 b. C 2 H 2 c. C 2 H 4 d. C 2 H 6 Đáp án c Giải n X = 0.01 mol n Br 2 = 0.01 mol n X = n Br 2 => hrocacbon là C 2 H 4 • Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 0.2 mol một hrocacbon X thu được 17.6g CO 2 và 7.2g H 2 O. công thức phân tử X là • a. C 2 H 2 b. C 2 H 6 • c. C 3 H 4 d. C 2 H 4 • đáp án d nCO 2 = 0.4 mol • n H 2 O = 0.4 mol • n CO 2 = n H 2 O => X là C 2 H 4 . phân tử axetilen Dạng rỗng Dạng đặc Thí ngiệm Đốt cháy axetilen trong không khí Thí ngiệm axetilen tác dụng với dung dịch brôm ứng Dụng Của Axetilen. su Đèn xì oxi - axetilen Điều chế và thu khí axetilen CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT. Hiện nay, việc tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học từ axetilen có những
- Xem thêm -

Xem thêm: AXETILEN, AXETILEN, AXETILEN

Bình luận về tài liệu axetilen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP