TOC DO PHAN UNG HOA HOC ( CO BAN)

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(11504 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 482
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 09:10

Mô tả: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC BÀI 36 CƠ BẢN I/ KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC: 1.Thí nghiệm: Chuẩn bị 3 dung dịch BaCl 2 , Na 2 S 2 O 3 và H 2 SO 4 có cùng nồng độ 1 M để thực hiện các p/ư sau: BaCl 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 + 2HCl (1) Na 2 S 2 O 3 + H 2 SO 4 → S + SO 2 + H 2 O +Na 2 SO 4 (2) a/ Đổ 25ml dd H 2 SO 4 vào cốc đựng 25 ml dd BaSO 4 → kết tủa trắng. b/ Đổ 25ml dd H 2 SO 4 vào cốc khác đựng 25 ml dd Na 2 S 2 O 3 → một lúc sau xuất hiện màu trắng đục của S. 2/ Nhận xét:  Phản ứng (1) xảy ra nhanh hơn phản ứng (2) - Để đánh giá p/ư xảy ra nhanh chậm của p/ư h/h → khái niệm tốc độ p/ư h/h, gọi là tốc độ phản ứng. Khái niệm: Tốc độ p/ư là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hóa học hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian. Ví dụ: Br 2 + HCOOH → 2HBr + CO 2 • Lúc đầu nồng độ Br 2 là 0.0120 mol/l, sau 50s nồng độ là 0.0101 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng là: 0,0120mol/l – 0,0101 mol/l v = =3,80.10 -5 mol/ (l.s) 50s II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PH. ỨNG 1. Ảnh hưởng của nồng độ  Thí nghiệm: trang 151 SGK. - Nêu hiện tượng, rút ra kết luận và giải thích? • Giải thích: Nồng độ chất phản ứng khác nhau → Tốc đô phản ứng tăng. • Kết luận: Khi tăng nồng độ chất phản ứng → tốc độ phản ứng tăng. 2. Ảnh hưởng của áp suất  Ví dụ: • Hãy rút ra kết luận và giải thích? • Giải thích: khi áp suất tăng → nồng độ chất khí phản ứng tăng theo → nên tốc độ pứ tăng. • Kết luận: đối với phản ứng có chất khí, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng. 2HI(k) → H 2 (k) + I 2 (k) Áp suất, atm Tốc độ phản ứng, mol/l.s 1 1,22.10 -8 2 4,88.10 -8 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ  Thí nghiệm: Trang 152 SGK Nêu hiện tượng, rút ra kết luận và giải thích? • Giải thích: Nhiệt độ phản ứng tăng → – Tốc độ chuyển động của các phân tử tăng → tần số va chạm giữa các chất phản ứng tăng. – Tần số va chạm có hiệu quả giữa các chất phản ứng tăng nhanh. – Kết luận: Khi tăng nhiệt độ → tốc độ phản ứng tăng. 4. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt  Thí nghiệm: Trang 152 SGK Nêu hiện tượng, rút ra kết luận và giải thích? • Giải thích: Khi diện tích bề mặt chất rắn tăng → sự tiếp xúc giữa các tiểu phân phản ứng tăng → tốc độ phản ứng tăng. • Kết luận: Khi tăng diện tích bề mặt chất phản ứng → tốc độ phản ứng tăng. 5. Ảnh hưởng của chất xúc tác  Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng còn lại sau khi phản ứng kết thúc  Thí nghiệm: Trang 153 - Nêu hiện tượng, rút ra kết luận và giải thích? • Kết luận: MnO 2 là chất xúc tác cho phản ứng phân hủy H 2 O 2 . III. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG Hãy nêu các vận dụng trong đời sống của các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? Ví dụ: – Chẻ nhỏ củi, đập nhỏ than để đốt → tăng diện tích tiếp xúc. – Nấu thực phẩm trong nồi áp suất → tăng áp suất. – Đốt axetilen trong oxi nguyên chất để tăng nhiệt độ hàn → tăng nồng độ. . thời gian. Ví dụ: Br 2 + HCOOH → 2HBr + CO 2 • Lúc đầu nồng độ Br 2 là 0.0120 mol/l, sau 50s nồng độ là 0.0101 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng là:. phản ứng có chất khí, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng. 2HI(k) → H 2 (k) + I 2 (k) Áp suất, atm Tốc độ phản ứng, mol/l.s 1 1,22.10 -8 2 4,88.10 -8

— Xem thêm —

Xem thêm: TOC DO PHAN UNG HOA HOC ( CO BAN), TOC DO PHAN UNG HOA HOC ( CO BAN), TOC DO PHAN UNG HOA HOC ( CO BAN)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu toc-do-phan-ung-hoa-hoc-co-ban

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.13872909545898 s. Memory usage = 18.57 MB