Đề thi Tiếng việt Giữa kì I Lớp 5

Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown (11477 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 482
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 09:10

Mô tả: PHềNG GD-T Q. THANH KHấ TRNGTH. DNG S THANH KHấ A KIM TRA GIA Kè I - TING VIT - Lồùp 5 Ngaỡy: 30 - 10 - 2008. Thồỡi gian 50 phuùt Hoỹ tón hoỹc sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lp 5/ . ióứm : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vióỳt bũng chổợ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ióứm chỏỳm laỷi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giỏm kho 1 Giỏm kho 2 Phỏch A I.CHNH T: (5) Nghe - vit (Khong 15 phỳt) bi: Mt chuyờn gia mỏy xỳc (TV 5 - Tp 1 Trang 45) Vit t: Qua khung ca kớnh . nhng nột gin d, thõn mt. - Theo HNG THUí (Lu ý: Vit c tờn bi v tờn tỏc gi) . . . . . . . . . . . II. TP LM VN: (5) T cnh bi: a phng em cú rt nhiu cnh p. Bng mt bi vn ngn (khong 15 cõu tr lờn) , em hóy t li mt trong nhng cnh p ú. Bi lm . . . . . . . . . . . . PHềNG GD-T Q. THANH KHấ TRNGTH. DNG S THANH KHấ B KIM TRA GIA Kè I - TING VIT - Lồùp 5 Ngaỡy: 30 - 10 - 2008. Thồỡi gian 50 phuùt Hoỹ tón hoỹc sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lp 5/ ióứm : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vióỳt bũng chổợ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ióứm chỏỳm laỷi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giỏm kho 1 Giỏm kho 2 Phỏch B I.CHNH T: (5) Nghe - vit (Khong 15 phỳt) bi: Mt chuyờn gia mỏy xỳc (TV 5 - Tp 1 Trang 45) Vit t: Qua khung ca kớnh nhng nột gin d, thõn mt. Theo HNG THUí (Lu ý: Vit c tờn bi v tờn tỏc gi) . . . . . . . . . . II. TP LM VN: (5) T cnh bi: a phng em cú rt nhiu cnh p. Bng mt bi vn ngn (khong 15 cõu tr lờn) , em hóy t li mt trong nhng cnh p ú. Bi lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giỏm kho 1 Giỏm kho 2 Phỏch A I. CHNH T: (5) Nghe - vit (Khong 15 phỳt) bi: Mt chuyờn gia mỏy xỳc (TV 5 - Tp 1 Trang 45) Vit t: Qua khung. . . . . . . . Giỏm kho 1 Giỏm kho 2 Phỏch B I. CHNH T: (5) Nghe - vit (Khong 15 phỳt) bi: Mt chuyờn gia mỏy xỳc (TV 5 - Tp 1 Trang 45) Vit t: Qua khung

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi Tiếng việt Giữa kì I Lớp 5, Đề thi Tiếng việt Giữa kì I Lớp 5, Đề thi Tiếng việt Giữa kì I Lớp 5

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-tieng-viet-giua-ki-i-lop-5

Đăng ký

Generate time = 0.15740609169006 s. Memory usage = 18.54 MB