Đề thi Tiếng việt Giữa kì I Lớp 5

Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown (9702 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 362
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 09:10

Mô tả: PHềNG GD-T Q. THANH KHấ TRNGTH. DNG S THANH KHấ A KIM TRA GIA Kè I - TING VIT - Lồùp 5 Ngaỡy: 30 - 10 - 2008. Thồỡi gian 50 phuùt Hoỹ tón hoỹc sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lp 5/ . ióứm : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vióỳt bũng chổợ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ióứm chỏỳm laỷi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giỏm kho 1 Giỏm kho 2 Phỏch A I.CHNH T: (5) Nghe - vit (Khong 15 phỳt) bi: Mt chuyờn gia mỏy xỳc (TV 5 - Tp 1 Trang 45) Vit t: Qua khung ca kớnh . nhng nột gin d, thõn mt. - Theo HNG THUí (Lu ý: Vit c tờn bi v tờn tỏc gi) . . . . . . . . . . . II. TP LM VN: (5) T cnh bi: a phng em cú rt nhiu cnh p. Bng mt bi vn ngn (khong 15 cõu tr lờn) , em hóy t li mt trong nhng cnh p ú. Bi lm . . . . . . . . . . . . PHềNG GD-T Q. THANH KHấ TRNGTH. DNG S THANH KHấ B KIM TRA GIA Kè I - TING VIT - Lồùp 5 Ngaỡy: 30 - 10 - 2008. Thồỡi gian 50 phuùt Hoỹ tón hoỹc sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lp 5/ ióứm : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vióỳt bũng chổợ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ióứm chỏỳm laỷi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giỏm kho 1 Giỏm kho 2 Phỏch B I.CHNH T: (5) Nghe - vit (Khong 15 phỳt) bi: Mt chuyờn gia mỏy xỳc (TV 5 - Tp 1 Trang 45) Vit t: Qua khung ca kớnh nhng nột gin d, thõn mt. Theo HNG THUí (Lu ý: Vit c tờn bi v tờn tỏc gi) . . . . . . . . . . II. TP LM VN: (5) T cnh bi: a phng em cú rt nhiu cnh p. Bng mt bi vn ngn (khong 15 cõu tr lờn) , em hóy t li mt trong nhng cnh p ú. Bi lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giỏm kho 1 Giỏm kho 2 Phỏch A I. CHNH T: (5) Nghe - vit (Khong 15 phỳt) bi: Mt chuyờn gia mỏy xỳc (TV 5 - Tp 1 Trang 45) Vit t: Qua khung. . . . . . . . Giỏm kho 1 Giỏm kho 2 Phỏch B I. CHNH T: (5) Nghe - vit (Khong 15 phỳt) bi: Mt chuyờn gia mỏy xỳc (TV 5 - Tp 1 Trang 45) Vit t: Qua khung

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi Tiếng việt Giữa kì I Lớp 5, Đề thi Tiếng việt Giữa kì I Lớp 5, Đề thi Tiếng việt Giữa kì I Lớp 5

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.1313009262085 s. Memory usage = 17.8 MB