Phân phối chương trình môn ngư văn lơp 11

3 323 3 Gửi tin nhắn cho Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 07:10

Cả năm: 37 tuần = 123 tiết Học kì I: 19 tuần (15 tuần x 4 tiết + 4 tuần x 3 tiết = 72 tiết) Học kì II: 18 tuần (15 tuần x 3 tiết + 3 tuần x 2 tiết = 51 tiết) HỌC KÌ I Tuần Tiết Tên bài 1 1- 2 3 4 - Vào phủ chúa Trịnh (Lê Hữu Trác) - Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân - Viết bài Làm văn số 1 (Nghị luận xã hội) 2 5 6 7 8 - Tự tình II (Hồ Xuân Hương) - Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) - Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận - Thao tác lập luận phân tích 3 9-10 11 12 - Thương vợ (Trần Tế Xương) + Đọc thêm: Vịnh khoa thi hương (Trần Tế Xương) - Đọc thêm: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến), - Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp) 4 13-14 15 16 - Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) - Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát) - Luyện tập thao tác lập luận phân tích 5 17-18 19 20 - Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu) - Đọc thêm: Chạy giặc ( Nguyễn Đình Chiểu), Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh) - Trả bài Làm văn số 1, Ra đề bài số 2 - Nghị luận văn học (HS viết ở nhà) 6 21-22- 23 24 - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) - Thực hành về thành ngữ, điển cố 7 25-26 27 28 - Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm) - Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trường Tộ) - Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng 8 29-30 31 32 - Ôn tập văn học trung đại Việt Nam - Trả bài Làm văn số 2 - Thao tác lập luận so sánh 9 33-34 35-36 - Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Viết bài Làm văn số 3 (Nghị luận văn học) 10 37-38-39 40 - Hai đứa trẻ (Thạch Lam) - Ngữ cảnh 11 41-42 43 - Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) - Luyện tập thao tác lập luận so sánh SỞ GD & ĐT SƠN LA PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) (Áp dụng từ năm học 2009-2010) 1 44 - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh 12 45-46 47 48 - Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng) - Phong cách ngôn ngữ báo chí - Trả bài Làm văn số 3 13 49 50- 51-52 - Một số thể loại văn học: Thơ, truyện - Chí Phèo (Nam Cao) 14 53 54-55 56 - Phong cách ngôn ngữ báo chí - Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu - Bản tin 15 57 58 59 60 - Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích - Hồ Biểu Chánh); - Đọc thêm: Vi hành (Nguyễn Ái Quốc); Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan) - Luyện tập viết bản tin - Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn 16 61-62 63 - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng) - Thực hành một số kiểu câu trong văn bản 17 64- 65 66 - Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch- xpia) - Ôn tập Văn học 18 67 68 - 69 - Ôn tập Văn học - Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I 19 70-71 72 - Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn - Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I HỌC KÌ II Tuần Tiết Tên bài 20 73 74 75 - Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu) - Nghĩa của câu - Viết bài Làm văn số 5 (Nghị luận xã hội) 21 76 77 78 - Hầu trời (Tản Đà) - Nghĩa của câu (tiếp) - Vội vàng (Xuân Diệu) 22 79 80 81 - Thao tác lập luận bác bỏ - Tràng giang (Huy Cận) - Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ 23 82 83 - 84 - Trả bài số 5, Ra đề bài số 6 ((Nghị luận xã hội- HS làm bài ở nhà) - Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)+Đọc thêm: Lai tân (Hồ Chí Minh) 24 85 86 87 - Chiều tối (Hồ Chí Minh) - Từ ấy (Tố Hữu) - Đọc thêm: Nhớ đồng (Tố Hữu) + Đọc thêm: Chiều xuân (Anh Thơ) 25 88 89 90 - Đọc thêm: Tương tư (Nguyễn Bính) - Tiểu sử tóm tắt - Đặc điểm loại hình của tiếng Việt 26 91 - Trả bài Làm văn số 6 2 92- 93 - Tôi yêu em (Pu-skin) + Đọc thêm: Bài thơ số 28 (Ta-go) 27 94 95 - 96 - Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt - Người trong bao (Sê- Khốp) 28 97 98 - 99 - Thao tác lập luận bình luận - Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn khổ của V. Huy-gô) 29 100 101 - 102 - Luyện tập thao tác lập luận bình luận - Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh) + Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh) 30 103-104 105 - Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng-ghen) - Phong cách ngôn ngữ chính luận 31 106-107 108 - Một thời đại trong thi ca ( Trích Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân) - Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp) 32 109-110 111 - Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận 33 112-113 114 - Ôn tập phần Văn học - Tóm tắt văn bản nghị luận 34 115-116 117 - Ôn tập phần Tiếng Việt - Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận 35 118-119 - Ôn tập phần Làm văn 36 120-121 - Kiểm tra tổng hợp cuối năm học (học kì II) 37 122 123 - Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm (học kì II) - Hướng dẫn học tập trong hè 3 . (tiếp) 32 109 -110 111 - Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận 33 112 -113 114 - Ôn tập phần Văn học. SƠN LA PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) (Áp dụng từ năm học 2009-2010) 1 44 - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình môn ngư văn lơp 11, Phân phối chương trình môn ngư văn lơp 11, Phân phối chương trình môn ngư văn lơp 11

Bình luận về tài liệu phan-phoi-chuong-trinh-mon-ngu-van-lop-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP