GIAO AN THE DUC LOP 3

21 614 1 Gửi tin nhắn cho Robert Boyle
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 05:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200 Tuần 1 Thể dục - Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH I. MỤC TIÊU: + Phổ biến 1 (Trò chơi) quy đònh khi tập luyện. Yêu cầu học sinh hiểu, thực hiện đúng. + Giới thiệu chương trình môn học, yêu cầu học sinh biết đặc điểm cơ bản, có thái độ đúng và tinh thần tập luyện. + Chơi trò trơi “Nhanh lên bạn ơi” II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN Sân trường Chuẩn bò: Còi, kẻ sân trò chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Ổn đònh nhanh, trật tự. Phổ biến nội dung cơ bản, những nội dung khi tập luyện. 2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhòp và hát. Tập bài thể dục phát triển chung ở L2 * Trò chơi: 2’ 3’ 2 x 8 Tập hợp 4 hàng dọc, quay phải PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới: Phân công tổ nhóm tập luyện-chọn cán sự môn học + chọn biên chế tổ của lớp học. Nhắc lại nội quy tập luyện và phổ biến nội dung môn học. Khẩn trương tập hợp, quần áo gọn gàng, tích cực tập luyện chỉnh đốn trang phục. 3. Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. Ôn một số động tác đội hình đội ngũ. 3’ 7’ 2’ 7’ 6’ Tập hợp 4 hàng dọc Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay trái, phải. PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp 1,2 giáo viên và Học sinh cùng hệ thống bài. 2. Nhận xét-Dặn dò: Nhận xét giờ học. Giáo viên hô “Thể dục” HS đáp “Khoẻ”. 2’ 2’ 4 hàng dọc Rút kinh nghiệm: . GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200 Tuần 1 THỂ DỤC-BÀI 2: ÔN 1 SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ. Thứ , ngày tháng năm 200 . I. MỤC TIÊU: + Ôn tập 1 số kỹ năng đội hình, đội ngũ đã học ở lớp 1,2. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh, trật tự theo đúng đội hình luyện tập. + Chơi trò chơi: Nhóm 3, Nhóm 7. + Yêu cầu cùng tham gia chơi đúng luật. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN Sân trường CB: Còi, kẻ sẵn sân chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Tập hợp, báo cáo phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. Nhắc nhở học sinh thực hiện nội quy. 2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp. Chạy nhẹ nhàng ở sân trường. * Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh 2’ 2’ 12’ Tập hợp 4 hàng dọc Chạy theo hàng dọc PHẦN CƠ BẢN: Ôn tập hợp hàng dọc 1. Kiểm tra bài cũ: Quay phải, trái, nghiêm nghỉ, dồn, dãn hàng, chào báo cáo. 2. Bài mới: Thi đua biểu diễn theo nhóm. Xem nhóm nào nhanh, đẹp, đúng. 3. Trò chơi: Nhóm 3, nhóm 7 cho chơi thử 1,2 lần. Biểu dương Học sinh thắng cuộc 10’ 6’ 8’ Tập 4 hàng dọc Tập theo nhóm Biểu diễn theo nhóm Đội hình vòng tròn PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Vỗ tay và hát GV và HS cùng hệ thống bài 2. Nhận xét-Dặn dò: + Nhận xét tiết học. + Động tác 2 tay chố nghông (ở nhà) 2’ 2’ 1’ Đứng theo vòng tròn Tập nhiều lần Rút kinh nghiệm: . GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200 Tuần 2 THỂ DỤC-BÀI 3: ÔN ĐI ĐỀU- TRÒ CHƠI KẾT BẠN Thứ , ngày tháng năm 200 . I. MỤC TIÊU: Ôn đi đều theo 4 hàng dọc, yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng theo nhòp hô của GV. + Trò chơi: “Kết bạn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi 1 cách chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN Sân trường - Chuẩn bò: Còi - Kẻ sân chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp. Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc * Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh 2’ 2’ 1’ Tập hợp hàng dọc Theo hàng dọc PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ: Đi đều 1  4 hàng dọc HS đi thường hô theo nhòp 1, 2 2. Bài mới: Ôn Đi đều Giáo viên nêu tên động tác, làm mẫu và nêu tóm tắt động tác cho HS tập theo khẩu lệnh: “bắt đầu”. Sau đi 5-10m thì hô”đứng lại đứng” . Trò chơi: Chơi trò “Kết bạn” 9’ 10’ 8’ 4 hàng dọc Đi 1 hàng dọc, tập theo tổ PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi chậm vừa vỗ tay vừa hát. Giáo viên cùng HS hện thống bài 2. Nhận xét-Dặn dò: + Nhận xét giờ học về nhà ôn động tác đi đều và đi kiễng gót 2 tay chống hông. 2’ 2’ Đi theo vòng tròn Rút kinh nghiệm: . . . GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200 . NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Rút kinh ngiệm: . GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN Tuần 2 THỂ DỤC-Bài 4: ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN- TRÒ CHƠI” TÌM NGƯỜI CHỈ HUY Thứ , ngày tháng năm 200 . I. MỤC TIÊU: + Yêu cầu thực hiện đúng động tác tương đối chính xác các động tác rèn tư thế cơ bản. + Trò chơi: Tìm người chỉ huy + Yêu cầu biết cách chơi II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN Sân trường Chuẩn bò: Còi, kẻ sẵn sân để chơi trò tìm người chỉ huy NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Phổ biến yêu cầu giờ học 2. Khởi động: Đứng tại chỗ vỗ tay hát- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhòp * Trò chơi: Có chúng em 2’ 1’ 2’ Tập hợp 4 hàng dọc PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ: Ôn đi đều 1-4 hàng dọc 2. Bài mới: Ôn bài tập RLTTCB. + Ôn phối hợp đi theo vạch kẻ thẳng Đi nhanh chuyển sang chạy 3. Trò chơi: Tìm người chỉ huy- Giáo viên giải thích trò chơi, cho chơi thử rồi chơi chính thức, sau đổi vò trí chơi 4’ 4’ 5’ 6’ 8’ Đi theo 4 hàng dọc Đi hàng dọc từ 810m Cho tập hợp đội hình 2-4 hàng dọc Chơi trò vòng tròn PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp và hát. Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. 2. Nhận xét-Dặn dò: Nhận xét giờ học và Giáo viên giao bài tập về nhà 2’ 2’ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu 2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp. Chạy chậm 1 vòng quanh sân. * Trò chơi: Chạy tiếp sức 2’ 1-2’ 2’ Tập hợp 4 hàng dọc Chạy khoảng 80100m theo hàng dọc PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ: Ôn tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số quay trái, dồn hàng. 2. Bài mới: Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng. + Giáo viên làm mẫu, Học sinh tập hợp theo động tác mẫu. + Học sinh tập theo tổ cách tập hợp hàng ngang sau đó thi đua giữa các tổ. 3. Trò chơi: Tìm người chỉ huy + Giải thích trò chơi. + Cho Học sinh chơi 6’ 10’ 6’ Theo đội hình 4 hàng dọc Theo đội hình hàng ngang Đội hình vòng tròn PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp và hát + Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài 2. Nhận xét-Dặn dò: + Nhận xét lớp + Về tập lại các động tác đã học 2’ 2’ 2’ 2’ GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN Tuần 3 THỂ DỤC-Bài 5: TẬP HP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ I. MỤC TIÊU: + Ôn tập, tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàngá, quay phải, trái. + Yêu cầu học sinh thực hiện thuần thục-chỉ tương đối + Học: tập hợp hàng ngang, Chơi trò: Tìm người chỉ huy II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN ĐĐ: Sân trường CB: Còi. - Kẻ sân chơi trò chơi TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200 Rút kinh nghiệm: . Tuần 3 Thể dục - Bài 6: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI TÌM NGƯỜI CHỈ HUY I. MỤC TIÊU: + Ôn tập hợp hàng ngàng, dóng hàng điểm số. + Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. + Ôn động tác đi đều từ 1 – 4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. + Chơi trò chơi : Tìm người chỉ huy. Yêu cầu biết cách chơi – tham gia chơi tốt. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN Sân trường CB: Còi CB trò chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 2. Khởi động: đứng tại chỗ vừa xoay các khớp vừa đếm to theo nhòp. Chạy chậm 1 vòng quanh sân * Trò chơi: chui qua hầm 2’ 1’ 3’ 1’ Tập hợp 4 hàng Chạy thẳng 100 – 120m theo hàng dọc Đội hình 4 hàng dọc PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ. Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số 2. Bài mới: Ôn đi đều 1 – 4 hàng dọc theo vạch kẻ thẳng + Chia theo tổ để tập, nhắc học sinh đi đúng nhòp + Giáo viên nhắc học sinh đi cà đặt bàn chân tiếp xúc đất cho đúng, nhẹ nhàng tự nhiên 3. Trò chơi: Tìm người chỉ huy + Sau 1 lần đổi vò trí người chỉ huy, yêu cầu học sinh chơi tích cực 8’ 8’ 4’ Đội hình 4 hàng dọc Đội hình 4 hàng dọc Chơi theo vòng tròn PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp và hát + Giáo viên cùng Học sinh hệ thống bài. 2. Nhận xét-Dặn dò: Nhận xét lớp và giao bài về nhà 2’ 2’ GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200 Rút kinh nghiệm: . GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200 TUẦN 4 THỂ DỤC-Bài 7: ÔN TẬP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG” I. MỤC TIÊU: + Ôn tập hợp hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái. + Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác. + Họ trò chơi: Thi xếp hàng. Yêu cầu biết cách chơi tương đối chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN - Sân trường - CB Còi - kẻ sân chơi trò chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung giờ học 2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhòp và hát. Chạy chậm, nghó, quay phải, trái, điểm số * Trò chơi: 2’ 1’ 2’ Tập hợp 4 hàng dọc Chạy 100 – 120m theo hàng dọc PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ. Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, trái nhiều lần 2. Bài mới: Lúc đầu giáo viên hô tập động tác nào học sinh thực hiện chưa tốt thì tập nhiều hơn, những lần sau chia tổ để tập, lần cuối thi đua theo Tổ + Chơi trò chơi : Thi xếp hàng + Giáo viên nêu tên trò chơi. Giáo viên chọn vò trí người phát lệnh, tổ nào tập hợp nhanh, đúng vò trí, thẳng hàng thi Tổ đó thắng. 3. Trò chơi: 1’ – 2’ 10’ Tập hợp hàng ngang Đội hình 4 hàng dọc PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi thường theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng. + Giáo viên cùng Học sinh hệ thống bài. 2. Nhận xét-Dặn dò: + Nhận xét tiết học. + Về tập lại các động tác đã học 2’ 2’ 2’ Đi theo vòng tròn và xếp 4 hàng Rút kinh nghiệm: . . GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200 TUẦN 4 THỂ DỤC-Bài 8: ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT-TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG” I. MỤC TIÊU: + Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. + Yêu cầu thực hành động tác ở mức cơ bản đúng. + Chơi trò : Thi xếp hàng. Yêu cầu cho biết cách chơi và chơi 1 cách chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN Sân trường CB: Còi, kẻ sân trò chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung giờ học 2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhòp, chạy nhẹ nhàng * Trò chơi: + Giáo viên đổi chỗ, vỗ tay cho nhau 2’ 1’ 2’ Tập hợp 4 hàng dọc Chạy 100 – 120m theo hàng dọc PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ. Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi theo vạch kẻ thẳng. 2. Bài mới: Học động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. GV nêu tên động tác, sau đó làm mẫu, vừa giải thích động tác. Khẩu lệnh “Vào chỗ” – “bắt đầu”. Sau khi học sinh đi xong thì hô “thôi”. Trước khi thực hiện giáo viên chỉ dẫn cho học sinh cách đi, cách bật nhảy để vượt qua chướng ngại vật. 3. Trò chơi: “Thi xếp hàng” Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi cho cả lớp chơi, có xếp loại I, II, III 8’ 10’ 5’ Tập hợp 4 hàng ngang Tập theo Tổ Tập theo đội hình 4 hàng ngang Sau đó tập theo đội hình 4 hàng dọc Tập hợp hàng ngang – sang dọc Đội hình 4 hàng dọc PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi chậm theo vòng tròn vỗ tay và hát. + Giáo viên và Học sinh cùng hệ thống bài học 2. Nhận xét-Dặn dò: Nhận xét tiết học. n lại các động tác đi vượt chướng ngại vật. 1’ 2’ 1’ Đi theo vòng tròn Xếp hàng 4 hàng dọc Rút kinh nghiệm: . GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200 TUẦN 5 THỂ DỤC-Bài 9: ÔN ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP I. MỤC TIÊU: + Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải trái. Yêu cầu biết và thực hiện động tác tương đối đúng + Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. + Chơi trò : Thi xếp hàng. Yêu cầu cho biết cách chơi. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN Sân trường CB: Còi Kẻ sân cho tập đi vượt chướng ngại vật và trò chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp + Chạy chậm * Trò chơi: + Có chúng em 2’ 1’ 1’ 2’ Tập hợp 4 hàng dọc Chạy vòng tròn PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ. Ôn tập hợp hàng ngang, quay phải, trái. 2. Bài mới: Ôn vượt chướng ngại vật (hình dung có chướng ngại vật trước mặt), mỗi em sẵn sàng vượt qua. Sau đó tập lại, chú ý lỗi sai: Khi đi dúi đầu mất thăng bằng, đặt bàn chân không thẳng hướng, đi lệch ra ngoài đường kẻ 3. Trò chơi: “Thi xếp hàng” khi tập luyện chú ý đảm bảo trật tự, kẻ luật 10’ 8’ Tập hợp 4 hàng ngang Tập theo đội hình 4 hàng dọc Sữa và hướng dẫn lại động tác, làm mẫu đúng cho HS tập PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: đi theo nhòp và hát + Giáo viên và Học sinh cùng hệ thống bài học 2. Nhận xét-Dặn dò: + Nhận xét tiết học. + Ôn luyện đi vượt chướng ngại vật 1’ 2’ 1’ Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN [...]... hàng.2. Bài mới: Học tập hợp hàng ngang,dóng hàng.+ Giáo viên làm mẫu, Học sinh tập hợptheo động tác mẫu.+ Học sinh tập theo tổ cách tập hợphàng ngang sau đó thi đua giữa các tổ. 3. Trò chơi: Tìm người chỉ huy+ Giải thích trò chơi. + Cho Học sinh chơi6’10’6’Theo đội hình 4 hàng dọcTheo đội hình hàng ngangĐội hình vòng tròn PHẦN KẾT THÚC1. Hồi tónh: Đi thường theo nhịp và hát+ Giáo viên cùng... đi, cách bật nhảy để vượt qua chướngngại vật. 3. Trò chơi: “Thi xếp hàng” Giáo viên nêutên trò chơi, nhắc lại cách chơi cho cả lớpchơi, có xếp loại I, II, III8’10’5’Tập hợp 4 hàng ngangTập theo TổTập theo đội hình 4 hàng ngangSau đó tập theo đội hình 4 hàng dọcTập hợp hàng ngang – sang dọcĐội hình 4 hàng dọcPHẦN KẾT THÚC1. Hồi tónh: Đi chậm theo vòng tròn vỗ tayvà hát.+ Giáo viên và... quy.2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếmtheo nhịp. Chạy nhẹ nhàng ở sân trường.* Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh2’2’12’Tập hợp 4 hàng dọcChạy theo hàng dọcPHẦN CƠ BẢN: Ôn tập hợp hàng dọc1. Kiểm tra bài cũ: Quay phải, trái,nghiêm nghỉ, dồn, dãn hàng, chào báocáo.2. Bài mới: Thi đua biểu diễn theo nhóm. Xemnhóm nào nhanh, đẹp, đúng. 3. Trò chơi: Nhóm 3, nhóm 7 cho chơi thử1,2 lần. Biểu dương... chậm theo hàng dọcxung quanh sân trường .Khởi động các khớp.* Trò chơi: “Có chúng em”2’1’2’1’Tập hợp đội hình 4 hàng dọc .1 hàng dọc quanh sân .4 hàng ngang PHẦN CƠ BẢN :1. Kiểm tra bài cũ : Gv chia từng tổ , kiểmtra các động tác .2. Bài mới : “Đội hình đội ngũ” và “rèn luyện tư thế cơ bản”+ Nội dung tập hợp hàng ngang , kiểm tra theo tổ .+ Di chuyển hướng phải trái: kiểm tra theo... sau. 3. Trò chơi: “Chim về tổ “Tổ chức như bài 15.18’8’Tập hợp đội hình 4 hàng ngang Hình 41/SGV trang 66 Nhóm 4 H5. (có thể 5-8 HS)Vòng tròn lớnVòng tròn nhỏ (3 HS)PHẦN KẾT THÚC:1. Hồi tónh: Đứng tại chỗ vỗ tay hát GV nhận xét và công bố kết quả kiểm tra , khen ngội HS thực hiện tốt.2. Nhận xét – Dặn dò : các động tác ôn các nội dung ĐHĐN và RLTTCB. 1’ 3 Đội hình 4 hàng ngang GIÁO... điều khiển+ Lần 2: Cán sự điều khiển 3. Trò chơi: Đứng ngồi theo lệnh+ Khi Giáo viên hô ngồi thì học sinh ngồi nhanh.Khi Giáo viên hô đứng thì học sinh nhanh chóngđứng lên8’8’Tập hợp 4 hàng ngangTheo vòng trònPHẦN KẾT THÚC1. Hồi tónh: Đi chậm vừa đi vừa hát + Giáo viên và Học sinh hệ thống bài học2. Nhận xét-Dặn dò: + Nhận xét – Giao bài về nhà+ Ôn các động tác và rèn luyện kỷ năng vậnđộng2’2’Vòng... động: chạy chậm trên đội hìnhxung quanh sân.+ Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp* Trò chơi: Qua đường lội2’2’2’Tập hợp 4 hàng dọcChạy theo 1 hàng dọcPHẦN CƠ BẢN1. Kiểm tra bài cũ. Ôn tập hợp hàngngang, dóng hàng, điểm số2. Bài mới: Ôn đi vượt chướng ngại vật.Cách tậpMỗi em cách nhau 2-3m. Chú ý tránhhọc sinh tập quá gần nhau gây cản trởcho bạn đang thực hiện. Có thể tăng hìnhthức... viênchọn vị trí người phát lệnh, tổ nào tập hợpnhanh, đúng vị trí, thẳng hàng thi Tổ đóthắng. 3. Trò chơi: 1’ – 2’10’Tập hợp hàng ngangĐội hình 4 hàng dọcPHẦN KẾT THÚC1. Hồi tónh: Đi thường theo vòng tròn vừađi vừa thả lỏng.+ Giáo viên cùng Học sinh hệ thống bài.2. Nhận xét-Dặn dò: + Nhận xét tiết học.+ Về tập lại các động tác đã học2’2’2’Đi theo vòng tròn và xếp4 hàngRút kinh nghiệm:... tại chỗ vỗ tay hát+ Giậm chân tại chỗ theo nhịp* Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ2’1’1’2’Tập hợp 4 hàng ngangPHẦN CƠ BẢN1. Kiểm tra bài cũ. Tiếp tục ôn: Tập hợp hàngngang, dóng hàng.2. Bài mới: Học di chuyển hướng phải trái.+ Giáo viên nêu tên, làm mẫu và giải thích độngtác, học sinh làm theo lúc đầu đi chậm sau đó tốcđộ tăng dần.+ Giáo viên cho học sinh đi theo hướng thẳng trướcrồi mới chuyển... đang thực hiện. Có thể tăng hìnhthức tăng hình thức tập luyện.Vd: đi qua hố cát, nhảy trên đệm thảm. 3. Trò chơi: Mèo đuổi chuột+ Giáo viên nêu trò chơi, giải thích, chơithử chơi chính thức7’10’8’Tập theo tổ, HS thay nhau làm chỉ huy.Tập hợp 4 hàng ngangTập theo đội hình hàng dọcChơi theo vòng trònPHẦN KẾT THÚC1. Hồi tónh: đứng vỗ tay và hát + Giáo viên và Học sinh hệ thống bài học2. . Tập theo đội hình 4 hàng ngang Sau đó tập theo đội hình 4 hàng dọc Tập hợp hàng ngang – sang dọc Đội hình 4 hàng dọc PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi chậm theo. ngang, dóng hàng. + Giáo viên làm mẫu, Học sinh tập hợp theo động tác mẫu. + Học sinh tập theo tổ cách tập hợp hàng ngang sau đó thi đua giữa các tổ. 3.
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN THE DUC LOP 3, GIAO AN THE DUC LOP 3, GIAO AN THE DUC LOP 3

Bình luận về tài liệu giao-an-the-duc-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP