Mot so the loai van hoc: tho, truyen

Larry Ellison
Larry Ellison(11611 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 626
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 02:10

Mô tả: Mét sè thÓ lo¹i v¨n häc: Th¬, truyÖn * T×m hiÓu chung vÒ lo¹i thÓ + Lo¹i: bao qu¸t thÓ, cã 3 lo¹i: tr÷ t×nh, tù sù vµ kÞch + ThÓ: lµ sù hiÖn thùc ho¸ cña lo¹i S¬ ®å ph©n chia lo¹i - thÓ  Tr÷ t×nh Tr÷ t×nh Tù sù Tù sù KÞch KÞch Th¬ ca TruyÖn Bi kÞch Khóc ng©m KÝ Hµi kÞch I. So sánh thơ và truyện Thơ Truyện Nội dung Hình thức Phân loại - Thơ ca mang tính chủ quan. -Nó là tấm gương của tâm hồn, là tiếng nói của tình cảm con người. ít có cốt truyện (ngoài thơ tự sự) - Truyện mang tính khách quan. - Phản ánh đời sống và được kể lại bởi một người kể chuyện nào đó. Có cốt truyện và nhân vật - Sử dụng nhiều hình thức ngôn ngữ khác nhau: lời người kể, lời nhân vật, Gần với ngôn ngữ đời thường. - Dài hơn thơ (trừ truyện cười) - Trong văn học dân gian: thần thoại, truyền thuyết, - Văn học trung đại: truyện viết bằng chữ Hán và truyện Nôm - Văn học hiện đại: truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài - Ngôn ngữ thơ cô đọng, giàu hình ảnh, nhạc điệu, được chắt lọc từ ngôn ngữ đời thư ờng. - Ngắn gọn - Theo nội dung biểu hiện: thơ trữ tình, thơ tự sự, thơ trào phúng. - Theo cách thức tổ chức bài thơ: thơ cách luật, thơ tự do, thơ văn xuôi - Nhóm 1 : Phân loại các bài thơ đã học từ đầu năm theo nội dung biểu hiện và cách tổ chức bài thơ. - Nhóm 2: Phân loại các truyện đã học từ đầu năm. Lục Vân Tiên , Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là thơ hay truyện? * Lưu ý: - Có trường hợp tác phẩm nằm giữa ranh giới phân chia 2 thể loại. Ta dựa vào nội dung tác phẩm để xếp loại và gọi những tác phẩm đó bằng tên hỗn hợp: truyện thơ, thơ văn xuôi. - Có một số thể loại đặc biệt: văn tế, truyền kì, Thảo luận nhóm Thảo luận nhóm Tổ 1, 2: Nêu các Tổ 1, 2: Nêu các yêu cầu chung yêu cầu chung khi đọc thơ. áp khi đọc thơ. áp dụng các bước dụng các bước trên với 1 bài trên với 1 bài thơ đã học. thơ đã học. Tổ 3, 4:Nêu các Tổ 3, 4:Nêu các yêu cầu chung yêu cầu chung khi đọc truyện. khi đọc truyện. áp dụng các bư áp dụng các bư ớc trên với 1 ớc trên với 1 truyện đã học. truyện đã học. 1.Yêu cầu về đọc thơ 1.Yêu cầu về đọc thơ -Cần biết rõ tên bài thơ, tập thơ, tên tác giả, năm xuất bản, hoàn cảnh sáng tác . - Đọc kĩ bài thơ, cảm nhận ý thơ qua câu chữ, hình ảnh, nhịp điệu - Lí giải, đánh giá bài thơ về cả hai phương diện nội dung và nghệ thuật II. Yêu cầu đọc thơ - truyện 2. Yêu cầu về đọc 2. Yêu cầu về đọc truyện truyện - Tìm hiểu bối cảnh xã hội, hoàn cảnh sáng tác . - Phân tích diễn biến của cốt truyện - Phân tích nhân vật trong dòng lưu chuyển của cốt truyện - Xác định vấn đề truyện đặt ra, ý nghĩa tư tưởng, giá trị của truyện trên các phương diện: nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ *Ghi nhớ *Luyện tập Bài 1 - NT tả cảnh:chọn điểm nhìn, đặc tả cận cảnh gợi thần thái cảnh thu làng quê, dùng động tả tĩnh. - NT tả tình: tả cảnh ngụ tình - Sử dụng ngôn ngữ: giàu hình ảnh, màu sắc; vần eo Bài 2 - Cốt truyện: là truyện tâm tình - Nhân vật: những kiếp người tàn tạ, nhân vật Liên An được khắc hoạ ở chiều sâu nội tâm. - Lời kể: lúc ở ngoài, lúc nhập vào nhân vật; thủ thỉ như tâm sự . lọc từ ngôn ngữ đời thư ờng. - Ngắn gọn - Theo nội dung biểu hiện: thơ trữ tình, thơ tự sự, thơ trào phúng. - Theo cách thức tổ chức bài thơ: thơ cách luật,. - Lời kể: lúc ở ngoài, lúc nhập vào nhân vật; thủ thỉ như tâm sự DÆn dß So So ạn bài “Chí Phèo” ạn bài “Chí Phèo” Phân nhóm thuyết trình Phân nhóm thuyết

— Xem thêm —

Xem thêm: Mot so the loai van hoc: tho, truyen, Mot so the loai van hoc: tho, truyen, Mot so the loai van hoc: tho, truyen

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mot-so-the-loai-van-hoc-tho-truyen

Đăng ký

Generate time = 0.19455194473267 s. Memory usage = 18.57 MB