Giáo án Thể dục Lớp 8

96 181 1 Gửi tin nhắn cho Ernst Abbe
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/96 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 02:10

Giáo án thể dục khối 8 Tiết 1 Lý thuyết Ngày dạy: I. Mục đích yêu cầu. - Mục đích: Giới thiệu cho học sinh hiểu đợc nội dung, yêu cầu chơng trình học tập, biên chế tổ học tập và cử cán sự lớp. - Yêu cầu: Học sinh nghiêm túc chú ý lắng nghe tình hình hoạt động TDTT để từ đó các em say sa luyện tập. II. Nội dung. 1. Mục tiêu nội dung chơng trình thể dục lớp 8. Chơng trình môn thể dục lớp 8 nhằm giúp cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở các lớp 6,7. Chuẩn bị học có hiệu quả chơng trình lớp 9. Biết đợc một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực. Góp phân rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh. Có sự tăng tiên về thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện TT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT. Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nề nếp sinh hoạt ở tr- ờng và ngoài nhà trờng. 2. Yêu cầu. a. Kiến thức. Có một số hiểu biết về sức mạnh và phơng pháp tập luyện phát triển sức nhanh, biết cách thực hiện một số trò chơi vận động, động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực, biết cách thực hiện những kỹ năng ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung cho nam nữ, chạy bền trên địa hình tự nhiên và làm quen với kỹ thuật chạy cự ly ngắn ( 60m), nhảy xa kiểu ngồi, nhảy qua kiểu Bớc qua, ném bóng xa có đà, tiếp tục họckỹ thuật, chiến thuật, luật thi đấu môn TTTC. b. Kỹ năng. Thực hiện đợc tơng đối chính xác, đều những kỹ năng ĐHĐN và bài thể dục phát triển chung. Thực hiện tơng đối đúng kỹ thuật nhảy cao kiểu Bớc qua ở mức tơng đối chính xác kỹ thuật chạy cự ly ngắn ( 60 m), chạy bền, nhảy xa kiểu ngồi, ném bóng xa có đà và TTTC và đạt tiêu chuẩn RLTT 3. Thái độ - Tự giác, tích cực học môn thể dục ở trên lớp và tự học thêm ngoài giờ. - Có tinh thần tập thể giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện thi đấu TDTT. - Không dùng bia rợu, thuốc lá và các chất kích thích khác. 1 Tiết 2. đội hình đội ngũ chạy ngắn Ngày dạy: . A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: - Mục đích: Rèn luyện cho học sinh t thế đúng tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỷ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách. - Yêu cầu: Học sinh nắm đựơc các động tác quay phải, quay trái, quay đằng sau, nghiêm, nghỉ, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, đi đều và đổi chân khi sai nhịp. Một số trò chơi, động tác bổ trợ phát triển thể lực. II.Địa điểm - ph ơng tiện. Sân tập, còi. B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. 1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ bài học. 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân sau đó về xếp thành 4 hàng ngang tập bài thể dục phát triển chung gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay, khuỷu, vai, gối. 3. Kiểm tra bài cũ: - GV hỏi: mục đích của thể dục 8là gì? II. Phần cơ bản. 1. Đội hình, đội ngũ. - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, 8' 30' - Lớp trởng chấn chỉnh lại hàng ngũ, báo cáo sĩ số cho GV. ĐHNL ********** ********** ********* 5m GV - GV nói ngắn gọn về nội dung, yêu cầu bài học. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - GV nhận xét, cho điểm - Đội hình hàng dọc 2 quay đằng sau, nghiêm nghỉ. - Tập hợp hàng ngang. - Đi đều và đổi chân khi sai nhịp. 2. Chạy ngắn. Một số động tác bổ trợ phát triển thể lực. - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông. - Chạy đạp sau. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. - Hớng dẫn học sinh tập luyện ở nhà. - Tập tất cả nội dung ĐHĐN Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. - Nội dung đi đều, chạy đều, đứng lại cần ôn nhiều hơn vì học sinh tập còn rất yếu. 6 / 3 L x20 N 3 L x20 N 3 L x20 N 3 L x20 N - Đội hình hàng ngang - GV làm mẫu, phân nhóm cho học sinh tự tập sau đó kiểm tra. - Yêu cầu mũi bàn chân chạm đất và thả lỏng cẳng chân. - Yêu cầu: đùi vuông góc mắt đất và tần số nhanh dần. - Tập theo đội hình hàng dọc theo tín hiệu của GV. - Tập động tác thả lỏng tay, chân và mình. - Gv nhận xét và hớng dẫn học sinh về nhà luyện tập thêm. ĐHXL xếp thành 4 hàng ngang. - Lớp trởng báo cáo với GV, chúc GV khoẻ. 3 Tiết 3. đội hình đội ngũ chạy ngắn Ngày dạy: A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: - Mục đích: Rèn luyện cho học sinh t thế đúng tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỷ luật tốt nhằm rèn luyện phát triển sức nhanh. - Yêu cầu: Học sinh nắm đựơc tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay phải, quay trái, quay đằng sau, đội hình 0-2- 4, học chạy đều đứng lại. - Trò chơi: lò có tiếp sức, chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi. II.Địa điểm - phơng tiện: Sân tập, còi. B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. 1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay, khuỷu, vai, gối, hông. - ép dây chằng trớc sau. 3. Kiểm tra bài cũ - Gọi 5 học sinh lên thực hiện xếp hàng ngang hàng dọc, dóng hàng II. Phần cơ bản. 1. Đội hình, đội ngũ. - Tập hợp hàng ngang, dóng 8' 30phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho GV. ĐHNL ********** ********** ********** ********* 5m GV - GV nói ngắn gọn về nội dung, yêu cầu bài học. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Đánh gía cho điểm 4 hàng, điểm số. - Đứng nghiêm nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, - Đội hình 0-2- 4 2. Chạy ngắn. - Trò chơi: lò cò tiếp sức GV phổ biến cách chơi. - Chạy bớc nhỏ tại chỗ sau đó di chuyển. - Chạy nâng cao đùi tại chỗ sau đó di chuyển. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. - Hớng dẫn học sinh tập luyện ở nhà: Tập chạy bớc nhỏ tại chỗ. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. - Cần ôn nhiều lần các kỹ năng ĐHĐN và các động tác bổ trợ cho chạy nh chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 3 hiệp 3 L x10 N 3 L x10 N 5 Tập theo khẩu lệnh của GV. - Yêu cầu học sinh nhớ đợc khẩu lệnh, kí hiệu và cách thực hiện. - GV phân lớp thành 4 tổ rồi tập theo tổ sau đo kiểm tra từng tổ một. Đội hình 0 - 2 - 4 Đội hình trò chơi - Thả lỏng theo đội hình vòng tròn vừa đi vừa làm động tác thả lỏng sau đó đấm lng nhẹ nhàng cho nhau. - Gv nhận xét ngắn gọn, giao bài tập về nhà. - Lớp trởng báo cáo với GV, chúc GV khoẻ. - GV chúc học sinh khoẻ- Nghỉ. Tiết 4. 5 đội hình đội ngũ chạy ngắn Ngày dạy: . A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: - Mục đích: Rèn luyện cho học sinh t thế đúng tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỷ luật tốt, giúp học sinh hiểu biết về chạy cự ly ngắn và kỹ thuật chạy 60 m nhằm rèn luyện, phát triển sức nhanh. - Yêu cầu: Học sinh nắm đựơc các kỹ năng đã học ĐHĐN, biết và hiểu biết các trò chơi phát triển sức nhanh, các kỹ năng chạy bớc, nâng cao đùi, đạp sau, khái niệm về cự ly ngắn. II.Địa điểm - phơng tiện: Sân tập 100m. B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục tay không gồm 7 động tác: Cổ, tay, tay vai, nghiêng lờn, vặn mình, bụng, chân. - Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay, khuỷu, vai, gối, hông. - ép dây chằng trớc sau. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 - 5 học sinh thực hiện đội hình 0- 2 - 4 II. Phần cơ bản. 1. Đội hình, đội ngũ. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. 8 / 30 / Mỗi đ/t 2 L x8 N - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho GV. ĐHNL ********** ********** ********** ********* 5m GV ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Giáo viên nhận xét, đánh giá cho điểm - GV nhắc lại sau đó phân nhóm cho học sinh tự tập. - Tập theo đội hình hàng dọc, c 4 6 - Đi đều - Đi đều đứng lại. - Chạy đều Chạy đều đứng lại. - Biến đổi đội hình 0 - 2- 4 2. Chạy ngắn. - Luyện tập chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. 3. Trò chơi: Chuyển vật + Một số khái niệm về chạy cự ly ngắn: - Chạy cự ly ngắn là một môn thể thao biểu hiện năng lực di động của con ngời trên các cự ly từ 60-> 400m với vận tốc nhanh nhất. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. - Kỹ năng đi đều - đứng lại và chạy đều chạy đều đứng lại học sinh điều khiển rất yếu. - Kỹ năng này cho học sinh tập nhiều lần. 2l 2l 2l 5 / em một nhóm di chuyển theo tín hiệu của GV. - GV phổ biến trò chơi, luật chơi sau đó tổ chức cho học sinh. Đội hình chơi. - Từ đội hình trò chơi chạy thành vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 5. đội hình đội ngũ chạy ngắn 7 Ngày dạy: . A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu : - Mục đích: Hớng dẫn cho học sinh tiếp tục ôn nội dung ĐHĐN và kỹ thuật chạy cự ly ngắn. - Yêu cầu : thực hiện đúng, chính xác kỹ năng biến đổi đội hình 0- 3- 6- 9, chạy đều đứng lại, biết và thực hiện tốt một số động tác bổ trợ, trò chơi, xuất phát cao chạy nhanh 40- 60 m II.Địa điểm - ph ơng tiện: Sân tập B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ bài học. 1. Khởi động - Thực hiện bài thể dục tay không. - Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay, khuỷu, vai, gối, hông, ép dây chằng trớc sau. 2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 - 5 học sinh lên thực hiện đội hình đội ngũ II. Phần cơ bản. 1. Đội hình, đội ngũ. - Đi đều - Đi đều đứng lại. - Đổi chân khi sai nhịp. - Chạy đều Chạy đều đứng lại. 8 / 30 / Mỗi đ/t 2L - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho GV ở đội hình hàng ngang. ĐHNL ********** ********** ********** ********* 5m GV ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Cán sự lớp cho lớp khởi động GV quan sát sửa sai. - Giáo viên nhận xét cho điểm - GV làm mẫu phân tích - Phân nhóm để tập. 8 - Biến đổi đội hình 0-3- 6- 9 2. Một số động tác bổ trợ. - Chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp thẳng chân sau. 3. Xuất phát cao chạy nhanh 60m + Trò chơi: chạy đuổi - GVphổ biến trò chơi, phổ biến cho học sinh chơi III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. - Hớng dẫn bài tập về nhà tập luyện t thế xuất phát cao, chạy b- ớc nhỏ, nâng cao đùi di chuỷên. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. - Học sinh thực hiện các kỹ năng bổ trợ cho chạy cha chính xác. - Cần tập nhiều lần. 5 / - GV quan sát kiểm tra từng nhóm một - Đội hình tập luyện thành 4 hàng dọc, thực hiện theo nhóm 4 ngời Đội hình chơi ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 6. đội hình đội ngũ chạy ngắn 9 Ngày dạy: A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: - Mục đích: Tiếp tục ôn và củng cố nội dung ĐHĐN với các kỹ năng đã học, ôn kỹ thuật chạy ngắn. - Yêu cầu: Thực hiện chính xác các kỹ năng đi đều - Đi đều đứng lại, quay phải( trái), quay đằng sau, chạy đều - đổi chân khi sai nhịp, thực hiện tôt kỹ thuật chạy tốc độ cao, xuất phát cao chạy nhanh 40 60m. II.Địa điểm - phơng tiện: đờng chạy 80m, đồng hồ bấm giây. B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. 1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục tay không gồm 7 động tác: Cổ, tay, tay vai, nghiêng lờn, vặn mình, bụng, chân. - Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay, khuỷu, vai, gối, hông, ép dây chằng trớc sau. 3. Kiểm tra bài cũ: gọi 5 học sinh lên thực hiện động tác đội hình đội ngũ II. Phần cơ bản. 1. Đội hình, đội ngũ. - Ôn biến đổi đội hình 0 - 3- 6- 9 - Đi đều, chạy đều - đổi chân khi sai nhịp. 2. Chạy. 8' 30' Mỗi đ/t 2 L x8 N - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho GV ở đội hình 3 hàng ngang. ĐHNL ********** ********** ********** ********** 5m GV ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Giáo viên đánh giá cho điểm - Đội hình 0 3 6 9 - GV làm mẫu phân tích giảng giải cho học sinh hiểu. 10 . dung chơng trình thể dục lớp 8. Chơng trình môn thể dục lớp 8 nhằm giúp cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở các lớp 6,7. Chuẩn bị. Giáo án thể dục khối 8 Tiết 1 Lý thuyết Ngày dạy: I. Mục đích yêu cầu. - Mục đích: Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục Lớp 8, Giáo án Thể dục Lớp 8, Giáo án Thể dục Lớp 8

Bình luận về tài liệu giao-an-the-duc-lop-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP