Bài giảng: "Bông hoa cúc trắng"

Aristarchus
Aristarchus(9641 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 1733
27
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 00:10

Mô tả: PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU Trường Mầm non Sao Mai Hoạt động chính : Làm quen với văn học Truyện: Bông Hoa Cúc Trắng Người thực hiện : PHẠM THỊ HẠNH B«ng Hoa Cóc Tr¾ng B«ng Hoa Cóc Tr¾ng Giê häc ®Õn ®©y kÕt thóc! KÝnh chóc c¸c quý vÞ ®¹i biÓu m¹nh kháe Chóc c¸c con ch¨m ngoan häc giái . chính : Làm quen với văn học Truyện: Bông Hoa Cúc Trắng Người thực hiện : PHẠM THỊ HẠNH B«ng Hoa Cóc Tr¾ng B«ng Hoa Cóc Tr¾ng Giê häc ®Õn ®©y kÕt thóc!

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng: "Bông hoa cúc trắng", Bài giảng: "Bông hoa cúc trắng", Bài giảng: "Bông hoa cúc trắng"

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.11621403694153 s. Memory usage = 17.67 MB