Biên bản họp Công Đoàn xét giới thiệu kết nạp vào Đảng

2 11,660 91 Gửi tin nhắn cho Trương Gia Bình
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 20:10

Liên đoàn lao động Quận Hai Bà Trng BCH công Đoàn tr ờng thcs hai bà tr ng Số: 02 - BB/ CĐ THCS HBT 2009 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2009 Biên bản họp Nhận xét Đoàn viên công đoàn vào Đảng Hôm nay, vào hồi 10h10 ngày 04 tháng 08 năm 2009; Công đoàn trờng THCS Hai Bà Trng họp xét giới thiệu đoàn viên Công Đoàn vào Đảng. 1. Thành phần: - Đ/c Trơng Thị Lệ Hằng Chủ toạ - Đ/c Nguyễn Anh Tú Th ký Đoàn viên công đoàn có mặt: 30đ/c; vắng: 04 đ/c. (Lý do vắng: 01 đ/c ốm, 03 đ/c đi học bồi dỡng nghiệp vụ) II. Nội dung: 1. Báo cáo quá trình kèm cặp, giúp đỡ quần chúng Nguyễn Thị Biên Phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam của Công đoàn trờng THCS Hai Bà Trng Nhận xét, đánh giá những u, khuyết điểm chính : Các ý kiến đóng góp của các Doần viên Công Đoàn: + Đ/c Nguyễn Thị Thanh: - Nhận thức t tởng chính trị vững vàng. Chấp hành chủ trơng đờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nớc tốt. + Đ/c Nguyễn Thanh Liêm: - Tinh thần học tập nâng cao trình độ tốt. - Nhiệt tình trong công việc. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác, hết lòng vì tập thể. + đ/c Nguyễn Bùi Diệu Hà: - Có tác phong quan hệ phối hợp công tác tốt. Sống chan hoà. - Cần mạnh dạn hơn nữa trong việc phê và tự phê. 2. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua giới thiệu đ/c Nguyễn Thị Biên để chi bộ xem xét kết nạp với sự tán thành của 30 đ/c (đạt 100%) so với tổng số đại biểu có mặt; Số không tán thành : 0 đ/c. Hội nghị kết thúc vào hồi 10h40 ngày 04 tháng 08 năm 2009. Biên bản này đợc lập thành 2 bản, nộp chi bộ để hoàn thiện hồ sơ, lu văn phòng. Th ký Nguyễn Anh Tú Chủ toạ Trơng Thị Lệ Hằng 2 . 2009 Biên bản họp Nhận xét Đoàn viên công đoàn vào Đảng Hôm nay, vào hồi 10h10 ngày 04 tháng 08 năm 2009; Công đoàn trờng THCS Hai Bà Trng họp xét giới thiệu. họp xét giới thiệu đoàn viên Công Đoàn vào Đảng. 1. Thành phần: - Đ/c Trơng Thị Lệ Hằng Chủ toạ - Đ/c Nguyễn Anh Tú Th ký Đoàn viên công đoàn có mặt: 30đ/c;
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản họp Công Đoàn xét giới thiệu kết nạp vào Đảng, Biên bản họp Công Đoàn xét giới thiệu kết nạp vào Đảng, Biên bản họp Công Đoàn xét giới thiệu kết nạp vào Đảng

Bình luận về tài liệu bien-ban-hop-cong-doan-xet-gioi-thieu-ket-nap-vao-dang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP