Biên bản họp chi Đoàn giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

3 26,425 360
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 20:10

Đoàn THCS Hồ Chí Minh Phờng thanh lơng Chi đoàn Tr ờng THCS hai bà tr ng Số: 01/BB- ĐTN 2009 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Hai Bà Trng, ngày 04 tháng 08 năm 2009 Biên bản họp chi đoàn V/v: Giới thiệu Đoàn viên u tú vào Đảng Kính gửi: - Chi uỷ Chi Bộ trờng THCS Hai Bà Trng. - Đoàn THCS Hồ Chí Minh Phờng Thanh Lơng. Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chơng I của Điều lệ ĐCS VN về quyền hạn của BCH Đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên u tú vào Đảng. Xét đề nghị của Chi đoàn giáo viên trờng THCS Hai Bà Trng, ngày 04/08/2009 tại trờng THCS Hai Bà Trng, Quận Hai Bà Trng, Hà Nội. BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trờng THCS Hai Bà Trng tổ chức họp chi Đoàn để xét giới thiệu Đoàn viên u tú Nguyễn Thị Biên, hiện đang tham gia sinh hoạt tại chi Đoàn trờng THCS Hai Bà Trng vào Đảng. Có mặt dự họp gồm: 13 đ/c, vắng mặt: 02 đ/c lý do: bận đi học bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ. Sau khi toàn thể Chi Đoàn nghe đ/c Bùi Thị Lan Trinh- Bí th chi Đoàn trờng THCS Hai Bà Trng đọc tóm tắt quá trình công tác, những u- khuyết điểm và các Doàn viên chi Đoàn đã thông nhất đánh giá về đ/c Nguyễn Thị Biên nh sau: + Về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống: - Đã hoàn thành lớp cảm tình Đảng qua thời gian thử thách. - Có t tởng chính trị kiên định theo đờng lối của đảng. - Sống chan hoà, thân thiện với đồng nghiệp. - Có lối sống lành mạnh. - Chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật và của ngành giáo dục. - Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ. + Về năng lực công tác: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn kế toán đợc nhà trờng giao phó. - Tham gia nhiệt tình các công tác, phong trào, hoạt động của trờng và tại địa phơng. - Thực hiện tốt các điều lệ của Đoàn, nhiệt tình tham gia các công tác của Đoàn trờng tổ chức và có nhiều đóng góp sáng tạo cho các hoạt động của Đoàn trờng. - Đợc UBND Quận Hai Bà Trng khen thởng danh hiệu Nhân viên kế toán Giỏi trong năm học 2007- 2008. Đợc xếp loại Đoàn viên u tú của trờng, của địa phơng nơi dang sống + Về quan hệ quần chúng: - Tham gia tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dng đời sống văn hoá ở khu dân c. - Thực hiện tốt các điều lệ của Đoàn, nhiệt tình tham gia các công tác của Đoàn trờng tổ chức và có nhiều đóng góp sáng tạo cho các hoạt động của Đoàn trờng. - Quan hệ làng xóm trên dới đúng mục. - Bản thân là một quần chúng tốt và luôn có hớng phấn đáu để đợc đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đối chiếu với qui định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trờng THCS Hai Bà Trng đề nghị Chi uỷ chi Bộ trờng THCS Hai Bà Trng- BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phờng Thanh L- ơng xem xét và đề nghị đảng uỷ cấp trên kết nạp Đoàn viên u tú Nguyễn Thị Biên vào đảng. Với sự tán thành nhất trí của 13 đồng chí(đạt 100%) so với tổng số Đoàn viên có mặt. Số không tán thành: 0 đồng chí. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục bồi dỡng Đoàn viên Nguyễn Thị Biên trở thành Đảng viên chính thức của Đảng. t/M BCH đoàn trờng Bí th Bùi Thị Lan Trinh . tháng 08 năm 2009 Biên bản họp chi đoàn V/v: Giới thiệu Đoàn viên u tú vào Đảng Kính gửi: - Chi uỷ Chi Bộ trờng THCS Hai Bà Trng. - Đoàn THCS Hồ Chí Minh. của Điều lệ ĐCS VN về quyền hạn của BCH Đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên u tú vào Đảng. Xét đề nghị của Chi đoàn giáo viên trờng THCS Hai Bà Trng, ngày 04/08/2009
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản họp chi Đoàn giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng, Biên bản họp chi Đoàn giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng, Biên bản họp chi Đoàn giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

Bình luận về tài liệu bien-ban-hop-chi-doan-gioi-thieu-doan-vien-uu-tu-vao-dang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP