Nghiên cứu cải tiến đường nạp Động cơ Diesel một xylanh 16.5 HP sử dụng trong Nông-Lâm-Ngư nghiệp

369 54 0
  • Loading ...
1/369 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 16:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN ĐƯỜNG NẠP ĐỘNG CƠ DIESEL MỘT XILANH 16,5 HP SỬ DỤNG TRONG NÔNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH: CƠ KỸ THUẬT Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN ĐƯỜNG NẠP ĐỘNG CƠ DIESEL MỘT XILANH 16,5 HP SỬ DỤNG TRONG NÔNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP NGÀNH: CƠ KỸ THUẬT - 12252010105 Hướng dẫn khoa học: PGS TS ĐỖ VĂN DŨNG PSG TS NGUYỄN ANH THI Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: PHỤ LỤC LÝ LỊCH CÁ NHÂN I LÝ LỊCH SƠ LƢỢC: Họ & tên: LÊ VIỆT HÙNG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1971 Nơi sinh: Thái Nguyên Quê quán: Nghệ An Dân tộc: Kinh Chỗ riêng địa liên lạc: Số 10, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức Điện thoại quan: (0251) 3838727 Điện thoại nhà riêng: 0915.568.178 E-mail: vikyno@hotmail.com II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Trung học chuyên nghiệp: Hệ đào tạo: Thời gian đào tạo từ ……/…… đến ……/ Nơi học (trường, thành phố): Ngành học: Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo từ: 9/1990 đến 6/1995 Nơi học (trường, thành phố): Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh Ngành học: Cơng nghệ chế tạo máy Tên đồ án, luận án môn thi tốt nghiệp: Xây dựng chương trình thiết kế loại CAM máy tính Ngày & nơi bảo vệ đồ án, luận án thi tốt nghiệp: 17/6/1995 – Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh Người hướng dẫn: TS Nguyễn Tiến Dũng Cao Học: Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: từ 9/1996 đến 9/1998 Nơi học (trường, thành phố): Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh i Ngành học: Công nghệ chế tạo máy Tên đồ án, luận án môn thi tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng PLC tự động hóa nhập xuất nhiên liệu Tổng kho xăng dầu Nhà Bè Ngày & nơi bảo vệ đồ án, luận án thi tốt nghiệp: : 25/9/1998 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh Người hướng dẫn: TS Nguyễn Tiến Dũng III QUÁ TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: Nơi công tác Thời gian Công việc đảm nhiệm 1999 - 2005 P.NC-PT cơng ty VIKYNO Phó phòng 2005 - 2009 P.NC-PT cơng ty VIKYNO Trưởng phòng 2009 – 03/2016 Cơng ty SVEAM Phó Tổng giám đốc cơng ty SVEAM Chủ tịch hội đồng quản trị 04/2016 – 05/2019 Công ty SVEAM 05/2019 - công ty SVEAM Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty SVEAM công ty SVEAM IV CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC ĐÃ CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA: Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác chủ trì Thời gian (bắt đầukết thúc) Tình trạng đề Thuộc Chƣơng tài (đã nghiệm trình(nếu có) thu, chƣa nghiệm thu) Chương Hồn thiện thiết kế dây chuyền công nghệ chế tạo 01/2009 - động diesel RV165-2 12/2010 suất 2.000 động cơ/năm khoa học công nghệ trọng điểm Cấp Nhà nước KC.05/06-10 ii trình Đã nghiệm thu Hồn thiện thiết kế dây Chương chuyền công nghệ chế tạo khoa học công động diesel RV145-2 10,8 kW (14,5 mã lực) suất 3.000 động cơ/năm phục vụ 01/2012 12/2014 trình nghệ trọng điểm Cấp Nhà nước Đã nghiệm thu KC.03/11-15 cho thị trường nước xuất Nâng cao chất lượng cải tiến kiểu dáng động diesel hệ 10/2016 10/2018 Nâng cấp chất lượng Tổng công Đã nghiệm thu ty VEAM Tp Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh Lê Việt Hùng iii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu Luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2019 (Ký tên ghi rõ họ tên) Lê Việt Hùng iv LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn đến thầy hướng dẫn tơi PGS TS Đỗ Văn Dũng Thầy động viên định hướng cho suốt q trình thực luận án Tơi thật biết ơn thầy hướng dẫn thứ hai PGS TS Nguyễn Anh Thi Thầy định hướng nghiên cứu, cung cấp tài liệu theo sát trình nghiên cứu Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Xây dựng Phòng Đào tạo hỗ trợ tơi q trình học tập nghiên cứu trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân tất bạn bè đồng nghiệp Tổng công ty máy động lực máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) Công ty SVEAM, người tin tưởng động viên tinh thần cho suốt khoảng thời gian thực luận án Tp Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh Lê Việt Hùng v CÁC KẾT QUẢ ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN Le Viet Hung, Do Van Dung, Nguyen Anh Thi, Luong Huynh Giang “Performance characteristics of small Diesel DI engine using different geometry intake parts” Journal of Key Engineering Materials (KEM), 2019, ISSN: 1013 9826 (Scopus) Le Viet Hung, Do Van Dung, Nguyen Anh Thi “Improve Intake Port/Valve Of RV165-2 Engine By Simulation Method” International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems - ICFMAS2018, Ha Noi City, Vietnam, pp 539544, 2018 Hung – Le Viet, Dung – Do Van, Giang – Luong Huynh, Thanh – Doan Minh “Evaluation Of RV165-2 Engine Performance” The Fourth International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2018), HoChiMinh City, Vietnam, 2018 Le Viet Hung, Do Van Dung, Nguyen Anh Thi, Luong Huynh Giang, Vo Van An, Do Minh Dung “Improving characteristics of diesel engine by changing the engine's charging and design method ” Journal of Science Technology Technical Universities, 2019 Lê Việt Hùng, Phạm Văn Giang, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Anh Thi “Nghiên cứu số hóa mơ hình 3D đường nạp, thải buồng cháy làm sở mô động diesel” Tạp chí giao thơng vận tải, số 11, tr 137-139, 2018, ISSN: 2354 - 0818 Lê Việt Hùng, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Đức Khánh, Phạm Văn Trọng “Nghiên cứu mô đánh giá phát thải độc hại động máy nông nghiệp RV165-2 động Kubota RT155 theo tiêu chuẩn ISO 8178”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi môi trường, số 64, tr 69-75, 2019 ISSN: 1859 - 3941 Lê Việt Hùng, Nguyễn Văn Giang, Võ Khắc Hồng, Đào Chí Cường, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Anh Thi “Nghiên cứu trình nạp-nén động Diesel buồng vi cháy thống phần mềm Ansys-ICE” Tạp chí giao thơng vận tải, số 04, tr 101 – 105, 2019, ISSN: 2354 - 0818 Võ Danh Toàn, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Việt Hùng, Lương Huỳnh Giang, Huỳnh Thanh Công “Mô nâng cao tính làm việc cho động diesel xi-lanh thiết kế cải tiến họng nạp” Tạp chí phát triển KH&CN, tập 16, số K3 – 2015 vii view(net) save('modelG.mat','net','tr') clear all; close all; clc; res= []; k = 51; %51 is function approximated by ANN func = callFunction2(k); %get the function struct for [1 51] functions objfun = func.name; % function to be optimized dim = func.dim; %dimension of the problem Lb = func.lowerlimit*[15 102 11 40]; %lower limit of the problem Ub = func.upperlimit*[18 105 13 42]; %upper limit of the problem Popsize = 20; Options.Popsize = 20; Options.tol = 1e-6; Options.Totalgen = 5000; Options.Display = 'yes'; Options.NoInteger = 0; tic [itr,xval,fval,fve] = DE_Unconstraintve(objfun,Popsize,dim,Lb,Ub) toc; %ham dot bien va lai tao function offpop = AdaptiveReproduce(Fx, Pop, Popsize, lu, dim, delta) offpop = zeros(Popsize, dim); for i = : Popsize F = 0.4 + (1-0.4).*rand; if abs(delta) > 1e-6 326 % rand/1 r = BasicSelection(Popsize, i, Fx, 'rand/1');% lua chon ba ca the tham gia dot bien %thuc hien dot bien for k = 1:dim v(1,k) = Pop(r(1), k ) + F * (Pop(r(2), k ) - Pop(r(3), k )); end else % current/to/best/1 r = BasicSelection(Popsize, i, Fx, 'best/1');% lua chon ba ca the tham gia dot bien %v = x(i, : ) + F * (x(r(1), : ) - x(i, : )) + F * (x(r(2), : ) - x(r(3), : )); for k = 1:dim v(1,k) = Pop(i, k ) + F * (Pop(r(1), k ) - Pop(i, k )) + F * (Pop(r(2), k ) Pop(r(3), k )); end end % x? ly cac phan tu vi pham dieu kien bien vioLow = find(v < lu(1, : )); if ~isempty(vioLow) v(1, vioLow) = * lu(1, vioLow) - v(1, vioLow); vioLowUpper = find(v(1, vioLow) > lu(2, vioLow)); if ~isempty(vioLowUpper) v(1, vioLow(vioLowUpper)) = lu(2, vioLow(vioLowUpper)); end end vioUpper = find(v > lu(2, : )); if ~isempty(vioUpper) 327 v(1, vioUpper) = * lu(2, vioUpper) - v(1, vioUpper); vioUpperLow = find(v(1, vioUpper) < lu(1, vioUpper)); if ~isempty(vioUpperLow) v(1, vioUpper(vioUpperLow)) = lu(1, vioUpper(vioUpperLow)); end end % lai tao CR = 0.7 + (1-0.7).*rand; jRand = floor(rand * dim + 1); t = rand(1, dim)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cải tiến đường nạp Động cơ Diesel một xylanh 16.5 HP sử dụng trong Nông-Lâm-Ngư nghiệp, Nghiên cứu cải tiến đường nạp Động cơ Diesel một xylanh 16.5 HP sử dụng trong Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn