Học tốt tiếng Anh 8 Unit 1

22 41 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 15:17

Unit 1: Leisure activities Getting Started (phần 1→4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh mới) It's right up my street! (Đúng vị tớ!) Listen and read Bài nghe: Hướng dẫn dịch: Mai: Xem sách nè Phúc "Hướng dẫn nhỏ huấn luyện chó tơi" Phúc: Nghe tuyệt Max thích Cuối tuần trước, học vài mẹo Mình thích xem Thật vui Cậu có tìm đồ nghề thủ cơng chưa? Mai: Rồi, tìm Nó có thứ: hạt, hình dán, len, nút Mình khơng biết nữa, tốn hết tiền tiết kiệm Phúc: Nhưng lĩnh vực cậu mà Nick, vậy? Nick: Nó CD hát dân ca Việt Nam Mình nghe tối Mai: Và cậu cải thiện tiếng Việt cậu Nick: Ha ha, khơng Nhưng nghĩ thích nghe giai điệu dân ca Phúc: Hãy xem trang web ngơn ngữ gửi cậu Nó giúp cậu học tiếng Việt dễ dàng Nick: Đúng vậy, thích đọc truyện tranh Doraemon học tiếng Nhật Phúc: Đừng đọc truyện tranh Mình mang cho cậu truyện ngắn thích vào Chủ nhật chơi đá bóng Mai: Xin lỗi phải nhanh lên thơi Ba mẹ chờ Nhà cần mua vài vật dụng để xây nhà cho Max cuối tuần a Circle the correct answer (Khoanh tròn câu trả lời đúng.) 1 bookstore book craft kit folk music Hướng dẫn dịch: Phúc, Mai Nick nhà sách Phúc tìm sách Max chó Phúc Mai tìm thấy đồ thủ công cho cô CD Nick nhạc dân ca Nick cố gắng học tiếng Việt b Which leisure activities you think (Những hoạt động giải trí mà bạn nghĩ Phúc, Mai, Nick có? Tích vào Sau tìm thơng tin từ hội thoại để giải thích lựa chọn em.) Mai Nick Phuc huấn luyện thú nuôi ∨ ∨ làm đồ thủ công đọc ∨ ∨ nghe nhạc ∨ học ngoại ngữ ∨ chơi thể thao ∨ ∨ giúp ba mẹ công việc tự làm ∨ c Answer the questions (Trả lời câu hỏi.) What does Mai mean when she says 'Check out this book'? (Mai muốn nói "Xem sách nè"?) => Mai means Phuc should take a look at this book What does Phuc mean when he says 'It's right up your street!'? (Phúc muốn nói bạn nói "Đó sở thích bạn mà"?) => He means that it is the thing that Mai enjoys Find words/phrases in the box to describe (Tìm từ/cụm từ khung để mơ tả hình Sau lắng nghe để kiểm tra câu trả lời bạn.) Bài nghe: playing computer games (chơi trò chơi máy vi tính) playing beach games (chơi trò chơi bãi biển) doing DIY (làm đồ chơi tự làm) texting (nhắn tin) visiting museums (thăm viện bảo tàng) making crafts (làm đồ thủ công) Complete the following sentences with (Hoàn thành câu sau với từ khung Trong vài trường hợp, có câu trả lời có liên quan.) satisfied relaxing, exciting fun boring good Hướng dẫn dịch: Bạn có làm hoạt động giải trí thời gian rảnh chúng làm bạn cảm thấy thỏa mãn Bạn làm hoạt động thư giãn yoga, hay hoạt động dộng đạp xe đạp leo núi trượt ván Những sở thích làm thủ công thu thập đồ vật hoạt động tự làm Bạn lướt Internet vài người nói diều chán Bạn dành thời gian với gia đình bạn bè, trở thành tình nguyện viên cho cộng đồng Điều làm bạn cảm thấy tốt GAME CHANGING PARTNERS (Đổi đối tác) Choose one leisure activity from or (Chọn hoạt động giải trí phần Làm theo cặp, nói Cố gắng nói phút Khi thời gian hết, tìm bạn nói hoạt động khác.) Gợi ý 1: - Playing computer games is one of my leisure activities It's so exciting to play many kinds of games in computer I like Mario, Angry Bird, they are very interesting I feel so happy to play them Hướng dẫn dịch: Chơi trò chơi máy vi tính hoạt động thư giãn nghỉ ngơi Thật hào hứng chơi nhiều loại trò chơi vi tính Tơi thích trò Mario, Angry Bird Chúng thú vị Tôi cảm thấy thật vui chơi chúng Gợi ý 2: - Reading books is one of my favorite leisure activities It is both interesting and useful I can get knowledge of all areas that I need and relax after school I especially fancy reading science books which my father gave me on my 12 th birthday In sum, reading books not only helps me become cleverer but also brings me happiness Hướng dẫn dịch: Đọc sách hoạt động giải trí yêu thích tơi Nó vừa thú vị, vừa hữu ích Tơi thu nhận kiến thức lĩnh vực tơi cần thư giãn sau học Tơi đặc biệt thích đọc sách khoa học mà ba tặng vào dịp sinh nhật lần thứ 12 Tóm lại, đọc sách khơng chi giúp tơi giói mà đem lại niềm vui cho Unit 1: Leisure activities A Closer Look (phần 1→6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh mới) Vocabulary Look at the following pie chat (Nhìn vào biểu đồ hình tròn sau hoạt động giải trí Mỹ trả lời câu hỏi.) Hướng dẫn dịch: Thời gian giải trí trung bình ngày thư giãn suy nghĩ (17 phút) sử dụng máy vi tính để giải trí (25 phút) chơi thể thao tập thể dục (19 phút) đọc sách (20 phút) hòa nhập xã hội giao tiếp (39 phút) xem ti vi (2,8 giờ) hoạt động giải trí khác (18 phút) TỔNG LƯỢNG THỜI GIAN CHO THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ = 5,1 GIỜ Ghi chú: Dữ liệu bao gồm tất người từ 15 tuổi trở lên Dữ liệu bao gồm tất ngày tuần tính trung bình hàng năm năm 2012 Nguồn: Cục Thống kê Lao động, Khảo sát Sử dụng Thời gian người Mĩ How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012? (Người dân Mỹ có thời gian thư giãn nghỉ ngơi trung bình ngày vào năm 2012?) => 5.1 hours What did they in their leisure time? (Họ làm thời gian rảnh?) => They reading, socializing, communicating, sport exercises, using computer, relaxing and thinking, watching TV and other leisure activities What were the three most common activities? (Ba hoạt động phổ biến gì?) => Watching TV, socialising and communicating, using the computer Complete the table with information (Hồn thành bảng sau với thơng tin từ biểu đồ hình tròn trên.) Tên hoạt động Động từ relaxing (thư giãn) relax thingking (suy nghĩ) think using (sử dụng) use doing (làm) watching (xem) watch reading (đọc) read socialising (giao lưu) socialise communicating (giao tiếp) communicate Look at the words Match them (Nhìn vào từ Nối chúng với từ loại.) 1-e 2-b 3-f 4-a 5-d 6-h 7-c 8-g Hướng dẫn dịch: trượt ván, bóng đá, cầu lơng tiểu thuyết, thơ, tạp chí tin tức, chương trình thực tế, hài kịch ngôn ngữ mới, kĩ sưu tầm tem, gấp giấy origami đến buổi biểu diễn địa phương, thăm viện bảo tàng thăm họ hàng, mua sắm, làm đồ tự làm nhắn tin, xem phim, chơi How much time you spend (Mỗi ngày bạn dành thời gian cho hoạt động giải trí? Ba hoạt động giải trí bạn làm nhiêu nhât? Chia sẻ ý kiên bạn với bạn học.) Gợi ý: - I usually spend hours a day doing leisure activities I often listen to music, watch TV or play volleyball I also like to travel with my family at the weekend and on summer vacation If I had more money, I would go shopping regularly.  - I usually spend hours a day for leisure activities I often watch TV, play badminton and read book most I also play computer games, play piano, relax Pronunciation Complete the words under the pictures (Hoàn thành từ tranh với /br/ /pr/ Nghe để kiểm tra câu trả lời em lặp lại.) Bài nghe: apricot (quả đào) bridge (cây cầu) bracelet (vòng đeo tay) bread (bánh mì) princes (cơng chúa) president (tổng thống) present (món q) broccoli (bơng cải xanh) Listen and repeat (Nghe lặp lại.) Bài nghe: Hướng dẫn dịch: Cơ thích làm mứt đào Ba tơi thích làm bánh mì thời gian rảnh rỗi Hiền chủ tịch câu lạc Mai cất giữ tất vòng tay hộp xinh đẹp Bạn cần chổi quét bạn muốn sơn phòng Đây quà tuyệt vời! Cảm ơn nhiều Unit 1: Leisure activities A Closer Look (phần 1→6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh mới) Grammar Read the conversation in Getting Started (Đọc lại hội thoại phần Bắt đầu Gạch động từ mà theo sau danh động từ.) enjoy (listening) liked (reading) stop (reading) Tick the appropriate box Then (Tích vào Sau nghe để kiểm tra.) Bài nghe: Theo sau danh động từ ∨ love enjoy ∨ detest ∨ ∨ prefer fancy Theo sau danh động từ động từ nguyên mẫu có "to" ∨ Write the correct form of the verb (Viết dạng động từ.) making to watch/ watching to learn/ learning sitting skateboarding Write sentences about what you (Viết câu điều mà em thích khơng thích làm thời gian rảnh, bắt đầu với từ sau Sau chia sẻ em viết với bạn học.) I adore playing badminton I love jogging in the park I fancy playing computer games I don't mind helping you the homework I don't like playing football I detest making bread in the free time Look at the following email that (Nhìn vào thư điện tử Minh Đức viết cho người bạn mới.) Hướng dẫn dịch: Xin chào, tên Đức Bạn khỏe chứ? Đây thích làm thời gian rảnh Mình thường chơi trò chơi video xem ti vi Hoặc đến cơng viên chơi bóng đá với bạn bè Mình thích chơi bóng đá lắm! Thỉnh thoảng giúp ba mẹ Nếu có tập nhà, cố gắng hồn thành trước làm thứ khác Nhưng khơng thích có nhiều tập nhà! Mình khơng phiền làm tập nhà ghét dành buổi tối cho nó! Vào thứ Bảy Chủ nhật, thích ăn bên ngồi với gia đình Thức ăn ngon! Còn bạn sao? Thân, Đức a There are six grammar mistake in (Có lỗi ngữ pháp thư bạn Bạn tìm sửa chúng khơng?) Lỗi Sửa lỗi like → like to do/ like doing enjoy → enjoy doing don't like have → don't like to have/ don't like having don't mind to → don't mind doing hate spend → hate to spend/ hate spending 10 love eat out → love to eat out/ love eating out b Answer the questions (Trả lời câu hỏi.) How many activities does Duc mention in his email? (Đức đề cập hoạt động email cậu ấy?) => He mentions activities: playing video games, watching TV, going to the park, playing football, helping his parents, doing homework, and eating out with his family.  Which two activities you think he enjoys the most? (Hai hoạt động mà bạn nghĩ cậu thích gì?) => The two activities he enjoys the most are playing football with his friends and eating out with his family Write a similar email to tell your friend (Viết thư điện tử tương tự để kể cho bạn bạn nghe thời gian rảnh bạn, sử dụng động từ sở thích + V-ing động từ sở thích + to-infinitive Trao đổi viết bạn vớỉ bạn học kiểm tra lỗi.) Thư gợi ý Hi Hoang, How are you? Long time no talk to you There is a new park in my neighbourhood so I have a new leisure activity as jogging in the park besides playing computer games, watching TV I enjoy playing computer games most, hihi However I also like to jog in the park I also help my sister housework How about you? Best, Nam Thư gợi ý 11 Hi Linh, How are you my dear friend? I hope you are fine There is a new library in my neighborhood My friends and I often go there on Wednesday and Friday afternoons We enjoy reading newspapers and cartoons After that, we like playing badminton in the park I also love to cook and play chess at the weekend By the way, are you going to Da Nang soon? If you are, tell me the dates and we can arrange to meet up Best wishes, Phuong Unit 1: Leisure activities Communication (phần 1→4 trang 11 SGK Tiếng Anh mới) Read the following article on the (Đọc báo sau trang tạp chí 4Teen.) Hướng dẫn dịch: Tuần này, tạp chí 4Teen mở diễn đàn cho bạn bè khắp giới để chia sẻ cách họ sử dụng thời gian rảnh Emily - Tôi chơi với bạn thân Helen vào thời gian rảnh, thích ngắm đồ Chỉ cho vui thôi! Chúng làm việc tình nguyện viên cho tổ chức bảo vệ động vật Ngày mai đến nông trại Được đăng vào 3.20 chiều thứ Ba Hằng - Điều kỳ lạ, thích ngắm mây Tìm khơng gian mở, nằm xuống nhìn vào đám mây Sử dụng trí tưởng tượng bạn Rất dễ! Bạn có thích khơng? Được đăng vào 8.04 chiều thứ Tư Linn - Năm thành phố tơi thủ văn hóa châu Âu, nhiều thứ diễn Cuối tuần này, anh trai đến trung tâm cộng đồng thành phố nơi mà nhảy múa, vẽ đóng kịch Tơi thích thú với kịch Thích nó! Được đăng vào 6.26 chiều thứ Năm 12 Minh - Mình thích chơi thể thao - Mình đội bóng đá trường Nhưng việc mà thường làm thời gian rảnh giúp dì Dì có lớp nấu ăn cho nhóm nhỏ khách du lịch Đối với cách vui! Được đăng vào 7.19 chiều thứ Sáu Manuel - Mình nghiện net dội Mình thích ngồi trước máy tính hàng liền! Nhưng mẹ nói đủ rồi! Mình bắt đầu học judo cuối tuần Được thơi Còn cậu sao? Được đăng vào 8.45 chiều thứ Sáu Can you understand the abbreviations (Bạn hiểu từ viết tắt đoạn văn không? Sử dụng từ điển "ngôn ngữ dùng để giao tiếp mạng" thấy cần.) 2moro Tomorrow For The topic of this week's programme is hanging exit with your friends Which two main ways does the programme suggest you can hang out with your friends? (Hai cách mà chương trình đề nghị bạn chơi bạn bè?) 17 => There are main ways: hanging out indoors and outdoors Nội dung nghe: In this week’s programme we’ll share with you some cool ways to hang out with your best friends after a busy week at school Basically you can hang out indoors If you like staying indoors, ask your parents if you can invite one or two friends over Make some popcorn! Watch a movie! It’s more comfortable than going to a cinema! Or if you’re feeling creative, you can make crafts together You’ll feel satisfied once you finish something If you fancy being outdoors, play some sports together Football, badminton, biking you name it! Or it can simply be a relaxing walk in the park All these activities are good for your physical health Do you prefer something more exciting? Go downtown and to some people watch It’s fun If you like something more organised, go to cultural centres, libraries, and museums Educate yourself while having fun! Hướng dẫn dịch: Trong chương trình tuần này, chúng tơi chia sẻ với bạn số cách thú vị để chơi với người bạn thân bạn sau tuần bận rộn trường Về bạn chơi nhà Nếu bạn thích nhà, hỏi cha mẹ bạn xem bạn mời hai người bạn đến không Làm bỏng ngơ! Xem phim! Nó thoải mái xem phim rạp! Hoặc bạn cảm thấy sáng tạo, bạn làm hàng thủ cơng với Bạn cảm thấy hài lòng bạn hồn thành thứ Nếu bạn thích chơi ngồi trời, chơi số mơn thể thao Bóng đá, cầu lơng, xe đạp bạn đặt tên cho nó! Hoặc đơn giản thư giãn công viên Tất hoạt động tốt cho sức khỏe thể chất bạn Bạn thích thú vị hơn? Đi trung tâm thành phố biểu diễn điều Điều vui Nếu bạn thích thứ có tổ chức hơn, đến trung tâm văn hóa, thư viện bảo tàng Chính học tập vui chơi! Listen again and complete the table (Nghe lại hoàn thành bảng sau.) Bài nghe: Gợi ý: movies cinema crafts sports 18 physical health people cultural centres Writing Write to give a opinion (Viết để đưa ý kiến) Complete the following paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau với từ khung "Sắp xếp ý kiến bạn".) Gợi ý: (1) In my opinion (2) Firstly (4) Besides (5) For these reasons (3) Secondly Now write a similar paragraph to (Bây viết đoạn văn tương tự để trả lời câu hỏi sau đây.) Bạn nghĩ hoạt động giải trí tốt cho thiếu niên? Ba mẹ có nên định cách thiếu niên trải qua thời gian rảnh rỗi họ không? Đoạn văn gợi ý 1: I think that the best leisure activity for teenagers is playing sports Firstly, they can find friends who have the same interests Secondly, physical activities are a good way to relieve stress and reduce depression Moreover, sports can help develop teamwork and leadership skills that may be very necessary for their future jobs Their parents should give advice on choosing a suitable leisure activity; however, teenagers themselves will make the final decision Đoạn văn gợi ý 2: I believe the best leisure activity for teenagers is any group activity This could be playing a team sport or joining a hobby group or even volunteering Firstly, teenagers like to feel that thev belong to the group Secondly, being part of a group helps teenagers make friends Friendship is very important to teenagers In addition, they will make friends with people who have the same interests as them For these reasons, I think group activities are best for teenagers 19 Unit 1: Leisure activities Looking Back (phần 1→6 trang 14 SGK Tiếng Anh mới) Vocabulary Which one is the odd one out? (Từ khác biệt?) Gợi ý: DIY (đồ tự làm, tự sửa) hanging out (đi chơi) hospital (bệnh viện) detest (ghét) boring (chán) computer (máy vi tính) Rearrange the letters to find (Sắp xếp lại chữ để tìm tên hoạt động.) Gợi ý: socialising with friends (giao lưu với bạn bè) relaxing (thư giãn) communicating with friends (giao tiếp với bạn bè) doing DIY (làm đồ tự làm) using computer (sử dụng máy vi tính) making crafts (làm thủ cơng) Grammar Fill the gaps with (Điền vào chỗ trống dạng động từ.) Gợi ý: working learning/to learn seeing 20 doing meeting playing/ to play Complete the following (Hoàn thành câu sau với ý kiến riêng bạn.) helping me with homework play football cooking playing piano making crafts Read this paragraph from (Đọc đoạn văn từ trang www.thinkuknow.co.uk CEOP, tổ chức phủ Anh mà giúp đỡ bảo vệ trẻ em khỏi nguy hại trực tuyến đời thực Anh quốc tế Chọn từ / cụm từ phù hợp để điền vào chỗ trống.) Gợi ý: (1) Firstly (2) Secondly (4) In addition (5) In short (3) Thirdly Hướng dẫn dịch: Khi bạn chơi trò chơi trực tuyến, cẩn thận bạn kết bạn với người lạ Bạn nên làm gì? Đầu tiên, nhớ thật dễ để nói dối mạng vài người bạn mạng nhừng người lớn muốn hãm hại bạn Thứ hai, đừng cho thông tin cá nhân tên họ đầy đủ quê quán bạn Thứ ba, chơi trò chơi trực tuyến bạn cập nhật phần mềm diệt virút Ngồi ra, nói cho ba mẹ bạn trò chơi mà bạn chơi bạn thích chúng Nói tóm lại, giống giới thực, bạn cần phải cẩn thận chơi với người lạ Communication Choose from the leisure (Chọn từ hoạt động giải trí này:) Hướng dẫn dịch: - hoạt động mà bạn nghĩ vui - hoạt động mà bạn nghĩ tẻ nhạt 21 - hoạt động mà bạn nghĩ lí thú - hoạt động mà bạn nghĩ tốt cho sức khỏe thể chất - hoạt động mà bạn nghĩ tốt cho sức khỏe tinh thần Giải thích bạn nghĩ Sau trao đổi ý kiến với bạn học Gợi ý: - One activity you think is fun + Watching movies is really fun I can watch any movie I want I really like humourous movie, the content is funny and real I like Vietnamese film more The actors and actresses play very well It is really great to watch movie with friends and eat popcorn We usually stay at home to watch movies or go to the cinema - One activity you think is good for mental health + Playing chess is really beneficial to your mental health You can play it with a friend or with a computer First, it promotes your creativity Second, your memory is trained and improved thanks to playing chess Besides, it also helps you increase problem-solving skills in your job and your life 22 ... (Làm việc với bạn học đặt đề mục phần theo thứ tự từ thú vị đến chán Sau so sánh ý kiến bạn với cặp khác.) 14 Unit 1: Leisure activities Skills (phần 1 5 trang 12 SGK Tiếng Anh mới) Reading What... the dates and we can arrange to meet up Best wishes, Phuong Unit 1: Leisure activities Communication (phần 1 4 trang 11 SGK Tiếng Anh mới) Read the following article on the (Đọc báo sau trang... nhiều Unit 1: Leisure activities A Closer Look (phần 1 6 trang 9 -10 SGK Tiếng Anh mới) Grammar Read the conversation in Getting Started (Đọc lại hội thoại phần Bắt đầu Gạch động từ mà theo sau danh
- Xem thêm -

Xem thêm: Học tốt tiếng Anh 8 Unit 1, Học tốt tiếng Anh 8 Unit 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn