SKKN DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CHƯƠNG ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG

49 42 1
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 10:09

Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU………………………………………………………….Trang A LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI………………………………………………………….2 B MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI………………………………………………………3 PHẦN II NỘI DUNG………………………………………………………………3 A CƠ SỞ LÍ LUẬN……………………………………………………………… 1.Chương trình giáo dục định hướng phát triển lực……………………….3 Các lực chun biệt mơn vật lí…………………………………………….7 B Thiết kế hoạt động cho số chủ đề chương “Điện tích - Điện trường” , chương trình bản, theo định hướng phát triển lực học sinh …………………………………… ………………………… 13 C.KẾT LUẬN……………………………………………………… 53 D Tài liệu tham khảo…………………………………………………………… 55 1 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHO MỘT SỐ CHỦ ĐỀ CHƯƠNG ‘ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG’ ,CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN, THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH PHẦN I: MỞ ĐẦU A LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Những năm gần đây, yêu cầu cấp bách ngành giáo dục phải đổi toàn diện nhằm đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI nói “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học”; “Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan Việc thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo cần bước theo tiêu chí tiên tiến xã hội cộng đồng giáo dục giới tin cậy công nhận Phối hợp sử dụng kết đánh giá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá người dạy với tự đánh giá người học; đánh giá nhà trường với đánh giá gia đình xã hội” Để đạt mục tiêu trên, ngành giáo dục thực nhiều biện pháp tích cực đồng Trong đó, việc đổi đồng PPDH, kiểm tra, đánh giá theo định hướng lực người học đường thích hợp để bước đưa giáo dục nước ta hội nhập với xu phát triển chung giáo dục giới Tuy vậy, việc dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh diễn chậm Nguyên nhân số giáo viên muốn đổi loay hoay khơng 2 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh Hơn nữa,điều kiện sở vật chất, lớp học đơng, trình độ học sinh khơng đồng đều, chương trình SGK nặng nề khó khăn khiến giáo viên chậm đổi phương pháp dạy học Vì vậy, tơi viết đề tài: “Thiết kế hoạt động dạy học cho số chủ đề chương "Điện tích - Điện trường" ,chương trình bản, theo định hướng phát triển lực học sinh” , với mong muốn trao đổi với anh chị đồng nghiệp suy nghĩ , kinh nghiệm thân việc cố gắng đổi phương pháp dạy học điều kiện B MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Tìm hiểu sơ lược dạy học định hướng lực - Tìm hiểu lực chun biệt mơn vật lí - Thiết kế số chủ đề chương “Điện tích-Điện trường” –Vật lí 11, chương trình bản, theo định hướng phát triển lực học sinh PHẦN II: NỘI DUNG A.CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.Chương trình giáo dục định hướng phát triển lực Chương trình giáo dục định hướng phát triển lực( gọi dạy học định hướng kết đầu ra) nhằm đảm bảo chất lượng đầu việc dạy học, thực mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất nhân cách, trọng lực vận dụng tri thức tình thực tiễn nhằm chuẩn bị cho người lực giải tình sống nghề nghiệp Chương trình nhấn mạnh vai trò người học với tư cách chủ thể trình nhận thức Khác với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy học định hướng phát triển lực tập trung vào việc mơ tả chất lượng đầu ra, coi ”sản phẩm cuối cùng” trình dạy học Việc quản lý chất lượng dạy học chuyển từ việc điều khiển “đầu vào” sang điều khiển “đầu ra”, tức kết học tập HS 3 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh Việc dạy học định hướng phát triển lực thể thành tố trình dạy học sau: - Về mục tiêu dạy học: Mục tiêu kiến thức: yêu cầu mức độ nhận biết, tái kiến thức cần có mức độ cao vận dụng kiến thức tình huống, nhiệm vụ gắn với thực tế Với mục tiêu kĩ cần yêu cầu HS đạt mức độ phát triển kĩ thực hoạt động đa dạng Các mục tiêu đạt thông qua hoạt động nhà trường - Về phương pháp dạy học: Ngồi cách dạy học thuyết trình cung cấp kiến thức cần tổ chức hoạt động dạy học thông qua trải nghiệm, giải nhiệm vụ thực tiễn Như thông thường, qua hoạt động học tập, HS hình thành phát triển khơng phải loại lực mà hình thành đồng thời nhiều lực nhiều lực thành tố mà ta không cần (và không thể) tách biệt thành tố trình dạy học - Về nội dung dạy học: Cần xây dựng hoạt động, chủ đề, nhiệm vụ đa dạng gắn với thực tiễn - Về kiểm tra đánh giá: Về chất đánh giá lực phải thông qua đánh giá khả vận dụng kiến thức kĩ thực nhiệm vụ HS loại tình phức tạp khác nhau.Trên sở này, nhà nghiên cứu nhiều quốc gia khác đề chuẩn lực giáo dục có khác hình thức, tương đồng nội hàm Trong chuẩn lực có nhóm lực chung Nhóm lực chung xây dựng dựa yêu cầu kinh tế xã hội nước Trên sở lực chung, nhà lí luận dạy học mơn cụ thể hóa thành lực chuyên biệt Tuy nhiên không dừng lực chuyên biệt, tác giả cụ thể hóa thành lực thành phần, lực thành phần cụ thể hóa thành thành tố liên quan đến kiến thức, kĩ năng… để định hướng trình dạy học, kiểm tra đánh giá GV Ưu điểm chương trình giáo dục định hướng phát triển lực tạo điều kiện quản lý chất lượng theo kết đầu quy định, nhấn mạnh lực vận dụng 4 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh HS Tuy nhiên vận dụng giáo dục định hướng lực cần ý đầy đủ đến nội dung dạy học khơng dẫn đến lỗ hổng tri thức tính hệ thống tri thức Ngồi chất lượng giáo dục khơng thể kết đầu mà phụ thuộc trình thực Để hình thành phát triển lực cần xác định thành phần cấu trúc chúng Có nhiều loại lực khác Việc mô tả cấu trúc thành phần lực khác Cấu trúc chung lực hành động mô tả kết hợp lực thành phần: Năng lực chuyên môn, lực phương pháp, lực xã hội, lực cá thể (i) Năng lực chuyên môn (Professional competency): Là khả thực nhiệm vụ chuyên môn khả đánh giá kết chuyên môn cách độc lập, có phương pháp xác mặt chun mơn Nó tiếp nhận qua việc học nội dung – chuyên môn chủ yếu gắn với khả nhận thức tâm lý vận động (ii) Năng lực phương pháp (Methodical competency): Là khả hành động có kế hoạch, định hướng mục đích việc giải nhiệm vụ vấn đề Năng lực phương pháp bao gồm lực phương pháp chung phương pháp chuyên môn Trung tâm phương pháp nhận thức khả tiếp nhận, xử lý, đánh giá, truyền thụ trình bày tri thức Nó tiếp nhận qua việc học phương pháp luận – giải vấn đề (iii) Năng lực xã hội (Social competency): Là khả đạt mục đích tình giao tiếp ứng xử xã hội nhiệm vụ khác phối hợp chặt chẽ với thành viên khác Nó tiếp nhận qua việc học giao tiếp 5 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh (iv) Năng lực cá thể (Induvidual competency): Là khả xác định, đánh giá hội phát triển giới hạn cá nhân, phát triển khiếu, xây dựng thực kế hoạch phát triển cá nhân, quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức động chi phối thái độ hành vi ứng xử Nó tiếp nhận qua việc học cảm xúc – đạo đức liên quan đến tư hành động tự chịu trách nhiệm Mơ hình cấu trúc lực cụ thể hố lĩnh vực chun môn, nghề nghiệp khác Mặt khác, lĩnh vực nghề nghiệp người ta mô tả loại lực khác Ví dụ lực GV bao gồm nhóm sau: Năng lực dạy học, lực giáo dục, lực chẩn đoán tư vấn, lực phát triển nghề nghiệp phát triển trường học Mơ hình bốn thành phần lực phù hợp với bốn trụ cốt giáo dục theo UNESCO: Các thành phần lực Các trụ cột giáo dục UNESO Năng lực chuyên môn Học để biết Năng lực phương pháp Học để làm Năng lực xã hội Học để chung sống Năng lực cá thể Học để tự khẳng định Từ cấu trúc khái niệm lực cho thấy giáo dục định hướng phát triển lực không nhằm mục tiêu phát triển lực chuyên môn bao gồm tri thức, kỹ chun mơn mà phát triển lực phương pháp, lực xã hội lực cá 6 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh thể Những lực không tách rời mà có mối quan hệ chặt chẽ Năng lực hành động hình thành sở có kết hợp lực 2.Các lực chuyên biệt mơn vật lí Có nhiều quan điểm xây dựng chuẩn lực chuyên biệt dạy học mơn Ta tìm kiểu quan điểm xây dựng khác đem lại kết tương đồng 2.1.Xây dựng lực chuyên biệt cách cụ thể hóa lực chung Ở cách tiếp cận này, người ta xác định lực chung trước, chúng lực mà toàn trình giáo dục trường phổ thơng phải hướng tới để hình thành HS Sau đó, mơn học xác định thể cụ thể lực chung mơn học Bảng 1: Bảng lực chuyên biệt mơn Vật lí cụ thể hóa từ lực chung Stt Năng chung lực Biểu lực mơn Vật lí Nhóm lực làm chủ phát triển thân: Năng lực tự - Lập kế hoạch tự học điều chỉnh, thực kế học hoạch có hiệu - Tìm kiếm thơng tin nguyên tắc cấu tạo, hoạt động ứng dụng kĩ thuật - Đánh giá mức độ xác nguồn thơng tin - Đặt câu hỏi tượng vật quanh ta - Tóm tắt nội dung vật lí trọng tâm văn - Tóm tắt thơng tin sơ đồ tư duy, đồ khái niệm, bảng biểu, sơ đồ khối 7 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh - Tự đặt câu hỏi thiết kế, tiến hành phương án thí nghiệm để trả lời cho câu hỏi Năng lực giải - Đặc biệt quan trọng lực thực nghiệm vấn đề Đặt câu hỏi tượng tự nhiên: Hiện (Đặc biệt tượng… diễn nào? Điều kiện diễn tượng quan trọng gì? Các đại lượng tượng tự nhiên có mối quan NL giải hệ với nào? Các dụng cụ có nguyên tắc cấu vấn đề tạo hoạt động nào? đường - Đưa cách thức tìm câu trả lời cho câu hỏi nghiệm đặt - Tiến hành thực cách thức tìm câu trả lời hay gọi suy luận lí thuyết khảo sát thực nghiệm NL thực - Khái quát hóa rút kết luận từ kết thu nghiệm) thực - Đánh giá độ tin cậy kết thu Năng lực sáng - Thiết kế phương án thí nghiệm để kiểm tra giả tạo thuyết (hoặc dự đoán) - Lựa chọn phương án thí nghiệm tối ưu - Giải tập sáng tạo - Lựa chọn cách thức giải vấn đề cách tối ưu Năng lực tự Khơng có tính đặc thù Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh quản lí Nhóm lực quan hệ xã hội: Năng lực giao - Sử dụng ngôn ngữ vật lí để mơ tả tượng - Lập bảng mô tả bảng số liệu thực nghiệm tiếp - Vẽ đồ thị từ bảng số liệu cho trước - Vẽ sơ đồ thí nghiệm - Mơ tả sơ đồ thí nghiệm - Đưa lập luận lô gic, biện chứng Năng lực hợp - Tiến hành thí nghiệm theo nhóm tác - Tiến hành thí nghiệm theo khu vực khác Nhóm lực cơng cụ (Các lực hình thành trình hình thành lực trên) Năng lực sử dụng - Sử dụng số phần mềm chuyên dụng (maple, công nghệ thông coachs…) để mơ hình hóa q trình vật lí tin truyền thông - Sử dụng phần mềm mô để mơ tả đối tượng (ICT) vật lí Năng lực sử dụng - Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn tả quy luật vật ngơn ngữ lí - Sử dụng bảng biểu, đồ thị để diễn tả quy luật vật lí - Đọc hiểu đồ thị, bảng biểu Năng lực tính tốn - Mơ hình hóa quy luật vật lí cơng thức tốn học - Sử dụng toán học để suy luận từ kiến thức biết 9 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh hệ kiến thức 2.2.Xây dựng lực chuyên biệt dựa đặc thù môn học Với cách tiếp cận này, người ta dựa đặc thù nội dung, phương pháp nhận thức vai trò mơn học thực tiễn để đưa hệ thống lực Bảng 2: Năng lực chuyên biệt môn Vật lí Nhóm lực thành Năng lực thành phần mơn Vật lí phần Nhóm NLPT HS có thể: liên quan K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, đến sử dụng nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí kiến thức vật K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập lí K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp … ) kiến thức vật lí vào tình thực tiễn Nhóm NLTP HS có thể: phương P1: Đặt câu hỏi kiện vật lí pháp (tập P2: mơ tả tượng tự nhiên ngơn ngữ vật lí vào quy luật vật lí tượng P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ nguồn khác lực để giải vấn đề học tập vật lí thực nghiệm P4: Vận dụng tương tự mơ hình để xây dựng kiến thức vật lí lực P5: Lựa chọn sử dụng cơng cụ tốn học phù hợp học tập trung mơ hóa) 10 hình vật lí P6: điều kiện lí tưởng tượng vật lí P7: đề xuất giả thuyết; suy hệ kiểm tra P8: xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết 10 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh Chủ đề CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN 1.Tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực STT nội dung dạy học Các hoạt động HS cần Chuẩn KT, Các nội thực nội KN qui định dung dạy dung để phát triển học lực thành phần chuyên biệt vật lí ( trả lời câu chương trình chủ đề hỏi, làm tập, thí nghiệm, giải nhiệm vụ) Năng lực thành phần lực chuyên biệt vật lí hình thành tương ứng HS hoạt động Trình K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định 35 bày Đặc điểm Hoạt động1: công lực điện tác Nhắc lại kiến thức 35 Mục tiêu phát biểu theo quan điểm phát triển lực Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh thức tính công lực điệntrong di chuyển điện tích điện trường dụng lên q Học sinh nêu rõ đặc điểm luật, nguyên lí vật lí bản, đặt điện lực điện tác dụng lên q phép đo, số vật lí trường (xét q>0) K3: Sử dụng kiến thức để thực + Đặt nhiệm vụ học tập + Phương, chiều Công lực điện điện trường + Độ dài Hoạt động 2: Tính cơng lực điện điện trường 1.Học sinh làm việc theo hai trạm học tập + Trạm Tính cơng lực điện điện tích q di chuyển từ M đến N theo đường thẳng + Trạm 2: Tính cơng lực điện điện tích q di chuyển từ M đến N theo đường gấp khúc MPN Nêu đặc điểm công lực điện 36 Học sinh hai trạm nhận xét báo cáo, trao đổi kết 2.Nhận xét cơng lực điện 36 C1:Xác định trình độ có kiến thức, kĩ , thái độ cá nhân học tập vật lí HS tham gia vào hoạt động nhóm, tăng X8: Tham gia hoạt động nhóm cường khả học tập vật lí hợp tác, X7: Thảo luận kết công hình thành việc vấn đề lực liên quan góc nhìn vật lí X8,X7,X6,X5, X6: Trình bày kết từ X1, từ phát hoạt động học tập vật lí triển lực mình(nghe giảng, tìm kiếm thơng C1, C2 tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) HS thu thập, cách phù hợp X5: Ghi lại kết từ đánh giá xử lí hoạt động học tập vật lí thơng tin, phát (nghe giảng, tìm kiếm thơng triển lực tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) P3,P5 P5: Lựa chọn sử dụng công Vận dụng vào cụ toán học phù hợptrong học tập giải nhiệm vụ học vật lí tập : K3 P6: Chỉ điều kiện lí tưởng Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh 3.Kết hợp với thông tin So sánh công cung cấp thêm, kết hợp với trọng lực với minh họa công lực điện điện trường Nêu ý nghĩa, biểu thức, đơn vị, đặc điểm năng, liên hệ công lực điện X1: Trao đổi kiến thức ứng dụng vật lí ngơn ngữ vật lí cách diễn tả đặc thù vật lí Đưa kết luận công lực điện kết luận lực điện lực Hoạt động3 Tìm hiểu khái niệm Đặt vấn đề Một vật trọng trường năng, từ khái niệm trọng trường, cho biết tĩnh điện đặc trưng cho gì? Cơng lực Tìm thơng tin SGK điện - Thảo luận, trả lời + Biểu thức định nghĩa ? + Biểu thức WM q đặt điện trường E + Biểu thức WM q đặt điện trường + Thế phụ thuộc 37 tượng vật lí 37 K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo số vật lí P4: Vận dụng tương tự mơ hình để xây dựng kiến thức vật lí X8: Tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí X7: Thảo luận kết cơng việc vấn đề liên quan góc nhìn vật lí X6: Trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí mình(nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) cách phù hợp Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh gì? X5: Ghi lại kết từ + Liên hệ hoạt động học tập vật lí cơng lực điện q di (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) chuyển từ M đến N Vận dụng tính tốn cơng lực điện Hoạt động : Tổng hợp, dịch chuyển Bài tập vận vận dụng kiến thức điện tích dụng - Làm tập vận dụng điện trường K3: Sử dụng kiến thức vật lí để giải nhiệm vụ học tập C1:Xác định trình độ có kiến thức kĩ năng, thái độ cá nhân học tập vật lí 2.Xây dựng hệ thống câu hỏi, tập, nhiệm vụ yêu cầu học sinh phải làm qua đánh giá trình độ phát triển lực sau học tập chủ đề Câu Nêu tương tự công lực điện công trọng lực (K1,C1,K3) Câu Electron chuyển động quanh hạt nhân nguyên tử theo quỹ đạo tròn Khi e di chuyển điện trường hạt nhân có sinh cơng khơng? Vì sao? K1,C1,K3) Câu Điện trường có đường sức hình vẽ Các điểm A, B, C lập thành tam giác vuông C, BC vuông góc với đường sức điện a) Tính cơng lực điện có điện tích q di chuyển 38 38 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh + từ A đến B + từ B đến C + từ C đến A + từ A đến B đến C b) So sánh điện tích q A, B, C chọn mốc C (WC = 0) r E B A C (K1,K2,K3,C1) Câu Một e chuyển động với vận tốc ban đầu 10 m/s dọc theo đường sức điện trường quảng đường 10 cm dừng lại a Xác định cường độ điện trường b Tính gia tốc e (K1,K2,K3,C1) Câu a Khi điện tích q = -2C di chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường lực điện sinh cơng -6J Hỏi khoảng cách từ điểm M đến điểm N bao nhiêu? Biết điện trường 39 39 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh hai có giá trị E = 200 V/m b Một electron di chuyển đoạn đường 1cm, dọc theo đường sức tác dụng lực điện, điện trường đềucos cường độ điện trường 1000 V/m Hỏi công lực điện trường bao nhiêu? (K1,K2,K3,C1, P5) Câu Một điện tích q = 4.10 -8 C di chuyển điện trường có cường độ E = 100 V/m theo đường gấp khúcABC, đoạn AB dài 20 cm vectơ độ dời uuur làm với đường sức góc 30 Đoạn BC dài 40 cm vectơ AB độ dời uuur làm với đường sức điện góc 1200 Hãy tính cơng lực điện di chuyển điện tích BC a Khi điện tích di chuyển từ A đến B b Khi điện tích di chuyển từ B đến C c Khi điện tích di chuyển đoạn ABC (K1,K2,K3,C1) Câu Một điện tích dương, có khối lượng m = 5.10 -30 kg di chuyển không vận tốc đầu từ dương sang âm, khoảng cách hai 5cm Điện trường hai điện trường có độ lớn E = 1000V/m Vận tốc điện tích đến âm 2.105 m/s 40 40 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh a Tính động hai điện tích trên? b Tính độ lớn điện tích ? c Vận tốc hạt điện tích điện tích nửa quãng đường bao nhiêu? (K1,K2,K3,C1) Câu electron chuyển động quanh hạt nhân nguyên tử theo quỹ đạo tròn Khi electron dịch chuyển điện trường hạt nhân có sinh cơng khơng? Vì sao? (K1,K2,K3,C1) Chủ đề ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ 1.Tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực STT nội dung dạy học Các hoạt động HS cần Chuẩn KT, Các nội thực nội KN qui định dung dạy dung để phát triển học lực thành phần chun biệt vật lí ( trả lời câu chương trình chủ đề hỏi, làm tập, thí nghiệm, giải nhiệm vụ) Trình bày Điện thế: Hoạt động1 Điều kiện K1: Trình bày kiến thức định + Ý nghĩa, xuất phát tượng, đại lượng, định nghĩa, đơn vị, công thức + Nhắc lại khái niệm luật, nguyên lí vật lí bản, 41 41 Năng lực thành phần lực chuyên biệt vật lí hình thành tương ứng HS hoạt động Mục tiêu phát biểu theo quan điểm phát triển lực Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh đặc điểm + Đơn vị điện + Đặc điểm Hiệu điện + Ý nghĩa + Công thức + Đơn vị + Đặc điểm Trình bày định nghĩa, đơn vị, đặc điểm, ý nghĩa hiệu điện 42 năng, biểu thức phép đo, số vật lí Nhận xét quan hệ độ lớn P1: Đặt câu hỏi độ lớn điện kiện vật lí HS tham gia tích điểm q hoạt động + Có đại lượng đặc nhóm, phát trưng cho khả sinh triển lực công điện trường mà thu thập xử lí khơng phụ thuộc vào q thơng tin khơng ? Hoạt động2 Tìm hiểu X5: Ghi lại kết từ điện hoạt động học tập vật lí Tìm thơng tin SGK thảo (nghe giảng, tìm kiếm thơng luận trả lời tin, thí nghiệm, làm việc + VM = ? nhóm… ) X6: trình bày kết từ + Ý nghĩa VM hoạt động học tập vật lí + Định nghĩa VM (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, +Đơn vị ? thí nghiệm, làm việc nhóm… ) cách phù hợp + Đặc điểm X7: thảo luận kết công + Giá trị điện phụ việc vấn đề thuộc ? liên quan góc nhìn vật lí Mô tả cấu tạo hoạt động thiết bị kĩ thuật Vận dụng vào X8: tham gia hoạt động nhóm số tập thực tế học tập vật lí 42 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh Đo hiệu điện Hoạt động3 Hiệu điện K3: Sử dụng kiến thức vật lí giải tĩnh hai điểm M, N nhiệm vụ học tập điện kế ? X5: Ghi lại kết từ + Biểu thức hiệu điện hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng + Đơn vị tin, thí nghiệm, làm việc + Giá trị điện phụ nhóm… ) thuộc mốc khơng ? Vì X6: trình bày kết từ ? hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, + Vơn ? Liên hệ thí nghiệm, làm việc nhóm… ) hiệu điện cách phù hợp cường độ X7: thảo luận kết công điện trường việc vấn đề Nêu liên quan góc nhìn vật lí mối quan hệ cường X8: tham gia hoạt động nhóm độ điện học tập vật lí trường P5:Lựa chọn sử dụng cơng hiệu điện cụ tốn học phù hợp học tập hai vật lí điểm Nhận biết đơn vị đo X5: Ghi lại kết từ cường độ Hoạt động4 Tìm hiểu hoạt động học tập vật lí điện trường tĩnh điện kế (nghe giảng, tìm kiếm thơng - Thu thập thơng tin từ tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) SGK X6: trình bày kết từ 43 43 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh - Quan sát hình ảnh trình hoạt động học tập vật lí chiếu cho biết (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) + Cấu tạo tĩnh điện kế cách phù hợp + Sử dụng tịnh điện kế để X7: thảo luận kết công đo hiệu điện thế việc vấn đề ? liên quan góc nhìn vật lí X8: tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí X4: Mô tả cấu tạo nguyên tắc hoạt động thiết bị kĩ thuật công nghệ Hoạt động5 Tìm hiểu liên hệ hiệu điện cường độ điện trường + Điện tích q di chuyển từ M đến N điện trường Tìm mối liên hệ UMN E Đơn vị E ? 44 44 K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập C1:Xác định trình độ , kiến thức , kĩ thái độ cá nhân học tập vật lí P5: Lựa chọn sử dụng cơng cụ tốn học phù hợp học tập vật lí Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh 2.Xây dựng hệ thống câu hỏi, tập, nhiệm vụ yêu cầu học sinh phải làm qua đánh giá trình độ phát triển lực sau học tập chủ đề Câu Điện điểm điện trường ? Điện xác định ? (K1,C1) Câu Hiệu điện hai điểm điện trường ? (K1,C1) Câu Thả hạt e điện trường đều, e chuyển động nào? (K1,C1,P2) Câu Ở gần bề mặt Trái đất, cường độ điện trường vào khoảng 130V/m Hỏi dùng hiệu điện hai điểm M, N theo phương thẳng đứng để thắp sáng bóng đèn khơng? Tại sao? (K1,K2,K3,K4,P3) Câu 5.Sử dụng điện nghiệm ta kiểm tra vật bị nhiễm điện hay không Hãy cho biết điện nghiệm có nhược điểm gì? Tĩnh điện kế có khắc phục nhược điểm điện nghiệm hay không ? Biện pháp để khắc phục nhược điểm gì? (K1,K3,K4,P3,X4) r E Câu Một điện trường có đường sức biểu diễn hình vẽ Các điểm A,B,C hợp thành tam giác vng C; BC vng góc với đường sức điện trường Hãy so sánh B a Điện VA, VB , VC b Hiệu điện UAB , VAC (K1,K2,K3,C1) C A Câu Trong giông,thỉnh thoảng có tượng sét, phóng tia lửa điện từ đám mây tích điện xuống đất Hỏi tượng sét, e lectron phóng nào: từ đám mây xuống đất hay từ đất lên mây ? 45 45 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh (K1, K3, K4, P3) Câu Muốn đo điện vật A, ta nối A với cần tĩnh điện kế, vỏ tĩnh điện kế nối với đất Vậy nối vỏ tĩnh điện kế với đất có ý nghĩa ? (K1, K3, K4, X4) Câu Hai cầu kim loại A B có bán kính khác tích điện q 1, q2 Khi hai cầu tiếp xúc với điện tích truyền nào? Từ cầu sang cầu ? (K1, K3, C1) Câu 10 Một electron bay với vận tốc v=1,2.10 m/s từ điểm có điện V = 600V, theo hướng đường sức Hãy xác định điện V2 điểm mà electron dừng lại (K1,K2,K3,C1) 46 46 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh C KẾT LUẬN Đề tài áp dụng vào giảng dạy vật lí 11- chương trình năm học 2015-2016 thu thành công bước đầu sau : Học sinh rèn luyện kĩ tự học Do thời lượng lớp nên giáo viên cần cho học sinh nghiên cứu học độc lập nhà đánh giá thông qua hoạt động lớp học sinh Điều bắt buộc học sinh tự nghiên cứu tài liệu rèn luyện khả tự học học sinh Học sinh tích cực, chủ động học tập Đây điều quan trọng mà đề tài đạt bên cạnh việc phát triển lực chun biệt mơn vật lí Những kiến thức chủ đề thiết phải học sinh tìm ra, trình bày thơng qua hoạt động tập thể cá nhân Giáo viên hỗ trợ hoạt động cuối chốt lại kiến thức mà học sinh đạt Vì học sinh hiểu hứng thú tiết học Học sinh liên hệ thực tế với học Để thực đề tài , giáo viên cần trang bị thêm video, thí nghiệm ảo, mơ hình sơ đồ cấu tạo ngun lí hoạt động máy móc có ứng dụng kiến thức học Điều khiến học sinh hứng thú em biết kiến thức mà vừa học khơng xa rời thực tế Những câu hỏi mà em hỏi giáo viên sau học chủ yếu ứng dụng thực tế mà em thắc mắc Phát triển lực chung lực chuyên biệt mơn vật lí Sau học sinh quen với cách xây dựng kiến thức đề tài thấy việc tiếp cận kiến thức vật lí khác tương tự dễ dàng 47 47 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh Để đổi thật có hiệu cần có đồng bộ: từ chương trình sách giáo khoa, thời lượng dạy học đến sở vật chất, thiết bị dạy học, kiểm tra đánh giá Nhưng ta thấy , với điều kiện nay, để thực mục tiêu đổi ngành giáo dục nhiều việc phải làm Là giáo viên tơi nhận thức việc đổi phương pháp dạy học có tầm quan trọng lớn góp phần vào đổi chung ngành giáo dục.Chính thực đề tài Tuy nhiên với khuôn khổ đề tài, kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp ý kiến anh chị đồng nghiệp để tiếp tục bổ sung soạn chủ đề khác phục vụ tốt cho việc dạy học Diễn Châu, tháng năm 2016 Người thực Lê Thị Ngọc 48 48 Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường” , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh D Tài liệu tham khảo: 1.Bộ giáo dục đào tạo – Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh 2.Lương Duyên Bình (Tổng chủ biên) – Sách giáo khoa vật lí 11 Lương Duyên Bình (Tổng chủ biên) – Sách giáo viên vật lí 11 Trần Thị Hạnh (Đại học Vinh) - Tổ chức dạy học số đơn vị kiến thức chương" Điện tích - Điện trường" vật lý 11 nâng cao theo định hướng dạy học giải vấn đề (Luận văn thạc sĩ) Lê Thị Oanh (2002) - Hướng dẫn học sinh thu thập, xử lý thông tin dạy học tượng, định luật vật lý - Tạp chí giáo dục số 23,tr.36-38 6.Phạm Hữu Tòng (2003) - Dạy học vật lý trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động học tích cực, tự chủ, sáng tạo tư khoa học - NXB ĐHSP 49 49 ... theo định hướng phát triển lực học sinh PHẦN II: NỘI DUNG A.CƠ SỞ LÍ LUẬN 1 .Chương trình giáo dục định hướng phát triển lực Chương trình giáo dục định hướng phát triển lực( gọi dạy học định hướng. .. chương “ Điện tích – Điện trường , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh Chủ đề : ĐIỆN TÍCH-ĐỊNH LUẬT CU-LƠNG 1.Tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực STT Các... q điện trường Thiết kế hoạt động học tập cho số chủ đề chương “ Điện tích – Điện trường , chương trình chuẩn, theo định hướng phát triển lực học sinh Bài toán đặt Phát biểu vấn đề định Điện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CHƯƠNG ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG, SKKN DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CHƯƠNG ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn