Giải địa lí 8 Bài 12

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 09:54

Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á Bài (trang 43 sgk Địa Lí 8): Em nêu đặc điểm khác địa hình phần đất liền phần hải đảo khu vực Đông Á? Trả lời: - Phần đất liền: + Nửa phía tây có nhiều hệ thống núi, sơn ngun cao, hiểm trở bồn địa rộng + Nửa phía đông vùng đồi, núi thấp xen đồng rộng phẳng - Phần hải đảo vùng núi trẻ Bài (trang 43 sgk Địa Lí 8): Hãy nêu điểm giống khác hai sơng Hồng Hà Trường Giang? Lời giải: - Giống: bắt nguồn sơn nguyên Tây Tạng, chảy phía đơng, đổ biển Ở hạ lưu, hai sông bồi đắp thành đồng rộng, màu mỡ Nguồn cung cấp nước băng tuyết tan mưa gió vào mùa hạ Hai sơng có lũ lớn vào cuối hạ cạn vào đông xuân - Khác nhau: Hồng Hà có chế độ nước thất thường, trước vào mùa hạ hay có lũ lụt lớn Bài (trang 43 sgk Địa Lí 8): Hãy phân biệt khác khí hậu phần khu vực Đơng Á Điều kiện khí hậu có ảnh hưởng đến cảnh quan nào? Lời giải: - Nửa phía đơng phần đất liền phần hải đảo + Khí hậu: năm có hai mùa gió khác Mùa đơng có gió mùa tây bắc, thời tiết khô lạnh; riêng Nhật Bản, gió tây bắc qua biển nên có mưa Vào mùa hạ có gió mùa đơng nam từ biển vào, thời tiết mát, ẩm mưa nhiều + Cảnh quan: rừng chủ yếu khí hậu gió mùa ẩm - Nửa phía tây phần đất liền (tức Tây Trung Quốc) + Khí hậu: vị trị nằm sâu nội địa, gió mùa từ biển khơng xâm nhập vào được, khí hậu quanh năm khơ hạn + Cảnh quan chủ yếu thảo nguyên khô, bán hoang mạc hoang mạc ... hậu gió mùa ẩm - Nửa phía tây phần đất liền (tức Tây Trung Quốc) + Khí hậu: vị trị nằm sâu nội địa, gió mùa từ biển khơng xâm nhập vào được, khí hậu quanh năm khơ hạn + Cảnh quan chủ yếu thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải địa lí 8 Bài 12, Giải địa lí 8 Bài 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn