Tiểu luận tốt nghiệp: Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle trên đàn gà thịt thương phẩm sau khi sử dụng vắc xin Nectiv Forte

63 32 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 09:33

Mục tiêu của đề tài là khảo sát đánh giá hiệu giá kháng thể sau khi tiêm vắcxin Nectiv Forte với liều tiêm là 0,15 ml phòng bệnh Newcastle trên đàn gà Lương Phượng từ lúc tiêm chủng đến 57 ngày tuổi. Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2019, tại trại chú Chung ở ấp Đuôi Chuột, xã Tân Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE TRÊN ĐÀN GÀ THỊT THƯƠNG PHẨM SAU KHI SỬ DỤNG VẮC-XIN NECTIV FORTE Sinh viên thực hiện: ĐINH NGUYỄN VIỆT THƯ Lớp: DH17TY Ngành: Bác sỹ thú y Niên khóa: 2017 - 2022 Tháng 09 năm 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** ĐINH NGUYỄN VIỆT THƯ KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE TRÊN ĐÀN GÀ THỊT THƯƠNG PHẨM SAU KHI SỬ DỤNG VẮC-XIN NECTIV FORTE Tiểu luận đệ trình để đáp ứng theo yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn T.S Quách Tuyết Anh Tháng 09 năm 2019 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Đinh Nguyễn Việt Thư Tên tiểu luận: “Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle đàn gà thịt thương phẩm sau sử dụng vắc-xin Nectiv Forte” Đã hoàn thành tiểu luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Ngày .tháng năm 2019 Giáo viên hướng dẫn T.S Quách Tuyết Anh ii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh q thầy cô khoa Chăn nuôi – Thú y tận tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi suốt thời gian học tập trường Kính dâng lòng biết ơn chân thành đến bố mẹ, anh chị động viên, ủng hộ vượt qua khó khăn để theo đuổi đam mê với nghề thú y Cảm ơn cô Quách Tuyết Anh thầy Chế Minh Tùng tận tình hướng dẫn, giải đáp nhiều thắc mắc em trình thực tiểu luận Cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Hổ tập thể anh chị công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất thuốc thú y Thịnh Á nhiệt tình bảo giúp em hồn thành tiểu luận Cảm ơn tất bạn bè lớp DH17TY niên khóa 2017 – 2022 tồn thể anh chị em trại nghiên cứu ứng dụng giúp đỡ tơi hồn thành tốt tiểu luận tốt nghiệp Đinh Nguyễn Việt Thư iii TÓM TẮT Mục tiêu đề tài khảo sát đánh giá hiệu giá kháng thể sau tiêm vắcxin Nectiv Forte với liều tiêm 0,15 ml phòng bệnh Newcastle đàn gà Lương Phượng từ lúc tiêm chủng đến 57 ngày tuổi Thí nghiệm tiến hành từ tháng đến tháng năm 2019, trại Chung ấp Đuôi Chuột, xã Tân Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Xét nghiệm mẫu máu bẳng phản ứng HA, HI phòng thí nghiệm Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Phú Tiên Thí nghiệm sử dụng dãy chuồng nuôi gà thịt thương phẩm giống Lương Phượng với mã 1, 2, Dãy dãy nuôi chuồng sàn với số lượng dãy 7.300 con, dãy 3: chuồng với số lượng 13.000 Lịch vắc-xin trại sau: ngày tuổi phun ND – IB, 15 ngày tuổi tiêm ND vô hoạt (Nectiv Forte), 22 – 23 ngày tuổi 40 ngày tuổi chủng nhắc lại ND - IB Gà lấy mẫu máu ngẫu nhiên chuồng thời điểm 1, 15 (trước chủng vắc-xin), 29, 36, 43, 57 ngày tuổi Các mẫu huyết xét nghiệm phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu (HI) Kết thể số hiệu giá kháng thể trung bình GMT với GMT >= đàn gà bảo hộ GMT trung bình lúc ngày tuổi 6,4 với GMT = 6,4 đàn Mẫu thời điểm 15 ngày tuổi trước chủng vắc-xin ND vô hoạt cho thấy hiệu giá kháng thể xuống 3,5 đàn 1; 3,0 đàn 2; 3,2 đàn Tuy lượng kháng thể mức bảo hộ đàn gà không mắc bệnh, gà bảo hộ miễn dịch trung gian tế bào cho chủng ngừa lúc ngày tuổi Sau sử dụng vắc-xin Nectiv Forte GMT trung bình tăng rõ rệt, ngày 29 7,3; ngày 36 8,5 (đạt đỉnh); ngày 43 7,9 đến ngày xuất chuồng (ngày 57) 6,1 Năng suất: trọng lượng bình quân xuất chuồng đàn 1,5 kg/con, đàn 1,55 kg/con Hệ số chuyển biến thức ăn đàn 2,17 kg thức ăn/kg tăng trọng, đàn 2,2 kg thức ăn/kg tăng trọng Tỷ lệ chết đàn 1, 3,3 % đàn 4,1 % iv Qua thí nghiệm thấy kháng thể ND sau tiêm vaccine Nectiv Forte có hiệu giá kháng thể tốt, ngưỡng bảo hộ gà kéo dài đến thời điểm xuất chuồng 57 ngày tuổi, đồng thời kết suất gà đạt yêu cầu (trọng lượng xuất chuồng trung bình 1,5 kg/con FCR trung bình 2,18 kg thức ăn/ kg thức ăn) v MỤC LỤC TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi Chương1 MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 Mục đích yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Bệnh Newcastle 2.1.1 Giới thiệu 2.1.2 Căn bệnh 2.1.3 Truyền nhiễm học 2.1.4 Triệu chứng 2.1.5 Bệnh tích 2.1.6 Chẩn đoán 2.1.7 Phòng bệnh .10 2.1.8 Trị bệnh 11 2.2 Đặc điểm hệ thống miễn dịch gia cầm 11 2.2.1 Miễn dịch chống bệnh Newcastle 12 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả miễn dịch .14 2.2.3 Giới thiệu vắc-xin Nectiv Forte 15 2.3 Điều kiện chuồng trại, vệ sinh, chăm sóc trại gà Chú Chung 15 vi 2.3.1 Chuồng trại trang thiết bị 15 2.3.2 Vệ sinh thú y 16 2.3.3 Chăm sóc ni dưỡng 17 2.3.4 Thức ăn 18 2.3.5 Nước uống 18 2.3.6 Ánh sáng 19 2.3.7 Nhiệt độ 19 2.4 Các nghiên cứu hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle 19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP .21 3.1 Thời gian địa điểm 21 3.2 Đối tượng khảo sát 21 3.3 Nội dung khảo sát .21 3.3.1 Nội dung 1: Khảo sát hiệu giá kháng thể phòng Newcastle 21 3.3.2 Nội dung 2: Tỷ lệ chết đàn khảo sát .28 3.4 Xử lý số liệu 28 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Hiệu giá kháng thể kháng vi-rút gây bệnh ND 29 4.2 Tỷ lệ chết bệnh tích 34 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận .38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 41 vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT APMV-1 Avian paramyxovirus type CEF chicken embryo fribroblast CRD Chronic Respiratoty Disease CV Coefficient of Variation EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid EID50 Embryo Infective dose ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay FCR Feed Conversion Rate GDP Gross domestic product GMT Geometic Mean Titer HA Haemagglutinination test HI Haemagglutinination inhibition test HN Haemagglutinin neuraminidase IB Infectious Bronchitis IBD Infectious bursal disease ICPI Intra cerebral pathogencity index IVPI Intravena pathogencity index MDA Matenally Derived Antibodies MDT Mean Deal time MG Media geometrica ND Newcastle Disease NDV Newcastle Disease virus NP Nucleoprotein OIE Office International des Epizooties RNA Ribonucleic acid VVND Viscerotropic Velogenic Newcastle Disease viii ix Hình 10: Manh tràng xuất huyết số gà chết đàn vào 35 ngày tuổi Hình 11: Manh tràng xuất huyết, bệnh cầu trùng đàn thời điểm 44 ngày tuổi 37 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian tiến hành đề tài, đưa số kết luận sau: Sau tiêm vắc-xin Nectiv Forte ngày thứ 15, thu kết đàn gà hoàn toàn bảo hộ khỏi bệnh Newcastle Sau tiêm chủng vắc-xin vô hoạt tuần, hiệu giá kháng thể trung bình đạt 7,6 tiếp tục tăng cao đến 8,5 tuần thứ sau tiêm Tỉ lệ chuyển dương đạt 70 % tất thời điểm lấy mẫu sau tiêm, đảm bảo đàn gà bảo hộ toàn diện Hiệu giá kháng thể cao kéo dài mức bảo hộ tới xuất chuồng, đạt kì vọng sau tiêm gà khơng có biểu ND Tỷ lệ chết tuần đầu đàn 1, chuồng sàn 4,1 % đàn chuồng 3,3 %, khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Các bệnh tích đại thể mổ khám gà chết giai đoạn không liên quan đến dịch tả Trọng lượng bình quân xuất chuồng đạt 1,55 kg/con 57 ngày tuổi, hệ số chuyển hóa thức ăn FCR đàn ghi nhận 2,18 kg thức ăn/ kg tăng trọng 5.2 Đề nghị Làm thêm thí nghiệm thay đổi ngày tuổi tiêm chủng, liều tiêm chủng, giống gà khác để thấy rõ hiệu vắc xin 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Huỳnh Ngọc Trang, 2015 Khảo sát kháng thể mẹ truyền tác dụng vitamin E lên đáp ứng miễn dịch phòng bệnh Newcastle Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản Công nghệ Sinh học: 40 (2015) (2), trg 52-56 Lâm Thị Thu Hương, 2007 Bài giảng miễn dịch học thú y Tủ sách trường ĐH Nông Lâm, TP HCM Nguyễn Thanh Đang, 2011 Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle suất gà thịt giống  trại gà Tư Thạch Luận văn tốt nghiệp BSTY, ĐH Nông Lâm TPHCM Nguyễn Thị Phước Ninh, 2010 Bài giảng bệnh truyền nhiễm chung, gia cầm Tủ sách trường ĐH Nông Lâm, TP HCM Roberto SOARES (2017) Passive Immunity: Part Tạp chí Ceva Santé Animale số 18 Trần Đình Từ, 1995 Bệnh Niu-cat-xơn Tài liệu công ty thuốc thú y TW2 Trần Ngọc Bích, Nguyễn Tấn Rõ, Nguyễn Phúc Khánh, Trần Thị Hồng Liễu (2014), Khảo sát khả đáp ứng miễn dịch vaccine Newcastle số giống gà thả vườn, Tạp Chí Khoa Học Trường đại học Cần Thơ, số chuyên đề Nông Nghiệp (2014) (2), tr 128-132 Viện chăn nuôi, 2007 Báo cáo số kết nghiên cứu giai đoạn 2006 - 2007 tiến kỹ thuật chuyển giao vào sản xuất cho tỉnh phía Nam Viện chăn ni Tài liệu tiếng nước ngồi Alexander D J (1997), “Newcastle disease and other paramyxovirus infections”, In: Calnek B W., Barnes H J., Beard C W., McDougal L R., Saif Y M (Eds) (1997), Diseases of poultry,10th ed, Iowa State University Press, Ames, Iowa: 541-569 10 Al ́ız Czegle ́di, Eniko ̈ Wehmann and B Lomniczi* (2003) On the origins and relationships of Newcastle disease virus vaccine strains Hertfordshire and Mukteswar, and virulent strain Herts’33 Avian Pathology, 32(3), 271-276 11 Orsi MAI, II; Doretto Júnior LIII; Reischak DI; da Silva LHAVI; Spilki FRIV; Buzinaro MGV; Arns CWVI (2009) Newcastle disease virus vaccine 39 strains: immunogenicity is not influenced by ICPI Brazilian journal of poultry science, vol.11, no.2 12 Hamal, K.R., Burgess, S.C., Pevzner, I.Y and Erf, G.F (2006) Maternal Antibody Transfer from Dams to Their Egg Yolks, Egg Whites, and Chicks in Meat Lines of Chickens Poultry Science, 85,1364–1372 13 Huang Z, Panda A, Elankumaran S, Govindarajan D, Rockemann DD, Samal SK (2004).The hemagglutinin-neuraminidase protein of Newcastle disease virus determines tropism and virulence Journal of Virology, 78(8):41764184 14 Ingrid Cornax (2013) Newcastle disease virus fusion and haemagglutininneuraminidase proteins contribute to its macrophage host range, 94 (pt 6), 1189-1194 15 J E Lancaster (1981).Newcastle Disease—Pathogenesis and Diagnosis World's Poultry Science Journal, vol.37, 26-33 16 Miller PJ1, Decanini EL, Afonso CL (2009) Newcastle disease: evolution of genotypes and the related diagnostic challenges, 10 (1), 26-35 40 PHỤ LỤC Phụ lục 1: So sánh trung bình GMT đàn theo ngày: Bảng 1: Bảng ANOVA hệ số GMT ngày thứ đàn One-way ANOVA: 1-2; 1-3; 1-1 Analysis of Variance Source Factor Error Total DF 57 59 Adj SS 0,0000 62,4000 62,4000 Adj MS 0,00000 1,09474 F-Value 0,00 P-Value 1,000 Model Summary S 1,04630 R-sq 0,00% R-sq(adj) 0,00% R-sq(pred) 0,00% Means StDe Factor 1-2 1-3 1-1 N 2 Mean 6,40 v 1,04 95% CI (5,932; 6,868) 1,04 (5,932; 6,868) 1,04 (5,932; 6,868) 6,40 6,40 Pooled StDev = 1,04630 Bảng 2: Bảng ANOVA hệ số GMT ngày thứ 14-15 đàn One-way ANOVA: 14-1; 14-2; 14-3 Analysis of Variance Source Factor Error Total DF 57 59 Adj SS 2,533 96,200 98,733 Adj MS 1,267 1,688 F-Value 0,75 P-Value 0,477 Model Summary S 1,29912 R-sq 2,57% R-sq(adj) 0,00% R-sq(pred) 0,00% Means Factor 14-1 14-2 14-3 N 20 20 20 Mean 3,500 3,000 3,200 StDev 1,000 1,376 1,473 95% CI (2,918; 4,082) (2,418; 3,582) (2,618; 3,782) Pooled StDev = 1,29912 Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence Factor N Mean 41 Grouping 14 -1 14-3 14-2 20 20 20 3.500 3.200 3.000 A A A Bảng 3: Bảng ANOVA hệ số GMT ngày thứ 29 đàn One-way ANOVA: 29-1; 29-2; 29-3 Analysis of Variance Source Factor Error Total DF 57 59 Adj SS 104,4 262,3 366,7 Adj MS 52,217 4,602 F-Value 11,35 P-Value 0,000 Model Summary S 2,14517 R-sq 28,48% R-sq(adj) 25,97% R-sq(pred) 20,75% Means Factor 29-1 29-2 29-3 N 20 20 20 Mean 8,450 7,850 5,400 StDev 2,350 1,631 2,371 95% CI (7,489; 9,411) (6,889; 8,811) (4,439; 6,361) Pooled StDev = 2,14517 Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence Factor 29 - 29-2 29-3 N 20 20 20 Mean 8.450 7.850 5.400 Grouping A A B Bảng 3: Bảng ANOVA hệ số GMT ngày thứ 36 đàn đàn One-way ANOVA: 36-2; 36-3 Analysis of Variance Source Factor Error Total DF 38 39 Adj SS 0,6250 65,3500 65,9750 Adj MS 0,6250 1,7197 F-Value 0,36 P-Value 0,550 Model Summary S 1,3113 R-sq 0,95% Rsq(adj) 0,00% R-sq(pred) 0,00% Means Factor 36-2 36-3 N 20 20 Mean 8,350 8,600 StDev 1,040 1,536 Pooled StDev = 1,31139 42 95% CI (7,756; 8,944) (8,006; 9,194) Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence Factor 36-3 36-2 N 20 20 Mean 8.600 8.350 Grouping A A Bảng 4: Bảng ANOVA hệ số GMT ngày thứ 43 đàn One-way ANOVA: 43-1; 43-2; 43-3 Analysis of Variance Source Factor Error Total DF 57 59 Adj SS 24,23 140,10 164,33 Adj MS 12,117 2,458 F-Value 4,93 P-Value 0,011 Model Summary S 1,56777 Rsq(adj) 11,76% R-sq 14,75% Rsq(pred) 5,54% Means Factor 43-1 43-2 43-3 N 20 20 20 Mean 7,100 8,650 7,750 StDev 1,774 1,226 1,650 95% CI (6,398; 7,802) (7,948; 9,352) (7,048; 8,452) Pooled StDev = 1,56777 Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence Factor 43-2 43-3 43- N 20 20 20 Mean 8.650 7.750 7.100 Grouping A A B B Bảng 5: Bảng ANOVA giá trị GMT ngày thứ 57 đàn đàn One-way ANOVA: 57-2; 57-3 Method Analysis of Variance Source Factor Error Total DF 38 39 Adj SS 0,2250 68,7500 68,9750 Adj MS 0,2250 1,8092 F-Value 0,12 Model Summary S 1,34507 R-sq 0,33% R-sq(adj) 0,00% Means 43 R-sq(pred) 0,00% P-Value 0,726 Factor 57-2 N Mean 6,100 StDev 0,968 95% CI (5,491; 6,709) 5,950 1,638 (5,341; 6,559) 57-3 Pooled StDev = 1,34507 Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence Factor 57-2 57-3 N 20 20 Mean 6.100 5.950 Grouping A A Phụ lục 2: So sánh thay đổi GMT đàn qua thời điểm Bảng 6: So sánh GMT đàn thời điểm ngày 14 Paired T-Test and CI: 1-1; 14-1 Descriptive Statistics Sample 1-1 N Mean 6,400 StDev 1,046 SE Mean 0,234 3,500 1,000 0,224 14-1 Estimation for Paired Difference Mean 2,900 StDev 0,447 SE Mean 0,100 95% CI μ_difference (2,691; 3,109) for µ_difference: mean of (1-1 - 14-1) T-Value 29,00 P-Value 0,000 Bảng 7: So sánh GMT đàn ngày 14 29 Paired T-Test and CI: 14-1; 29-1 Descriptive Statistics Sample 14-1 N Mean 3,500 StDev 1,000 SE Mean 0,224 8,450 2,350 0,526 29-1 Estimation for Paired Difference Mean -4,950 StDev 1,669 SE Mean 0,373 95% CI μ_difference (-5,731; -4,169) µ_difference: mean of (14-1 - 29-1) T-Value P-Value 44 for -13,26 0,000 Bảng 8: So sánh GMT đàn ngày 29 ngày 43 Paired T-Test and CI: 29-1; 43-1 Descriptive Statistics Sample 29-1 N Mean 8,450 StDev 2,350 SE Mean 0,526 7,100 1,774 0,397 43-1 Estimation for Paired Difference Mean 1,350 StDev 1,137 95% CI μ_difference (0,818; 1,882) SE Mean 0,254 for µ_difference: mean of (29-1 - 43-1) T-Value 5,31 P-Value 0,000 Bảng 9: So sánh GMT đàn ngày ngày 14 Paired T-Test and CI: 1-2; 14-2 Descriptive Statistics Sample 1-2 N Mean 6,400 StDev 1,046 SE Mean 0,234 3,000 1,376 0,308 14-2 Estimation for Paired Difference Mean 3,400 StDev 0,681 95% CI μ_difference (3,081; 3,719) SE Mean 0,152 for µ_difference: mean of (1-2 - 14-2) T-Value 22,34 P-Value 0,000 Bảng 10: So sánh GMT đàn ngày 14 ngày 29 Paired T-Test and CI: 14-2; 29-2 Descriptive Statistics Sample 14-2 N Mean 3,000 StDev 1,376 SE Mean 0,308 7,850 1,631 0,365 29-2 Estimation for Paired Difference Mean StDev SE Mean 45 95% CI for -4,850 0,745 μ_difference (-5,199; -4,501) 0,167 µ_difference: mean of (14-2 - 29-2) T-Value -29,11 P-Value 0,000 Bảng 11: So sánh GMT đàn ngày 36 ngày 43 Paired T-Test and CI: 36-2; 43-2 Descriptive Statistics Sample 36-2 N Mean 8,350 StDev 1,040 SE Mean 0,233 8,650 1,226 0,274 43-2 Estimation for Paired Difference Mean -0,300 StDev 0,470 95% CI μ_difference (-0,520; -0,080) SE Mean 0,105 for µ_difference: mean of (36-2 - 43-2) T-Value -2,85 P-Value 0,010 Bảng 12: So sánh GMT đàn ngày 43 ngày 57 Paired T-Test and CI: 43-2; 57-2 Descriptive Statistics Sample 43-2 N Mean 8,650 StDev 1,226 SE Mean 0,274 6,100 0,968 0,216 57-2 Estimation for Paired Difference Mean 2,550 StDev 0,510 95% CI μ_difference (2,311; 2,789) SE Mean 0,114 µ_difference: mean of (43-2 - 57-2) T-Value 22,34 P-Value 0,000 Bảng 13: So sánh GMT đàn ngảy ngày 14 Paired T-Test and CI: 1-3; 14-3 Descriptive Statistics Sample 1-3 N Mean 6,400 46 StDev 1,046 SE Mean 0,234 for 14-3 3,200 1,473 0,329 Estimation for Paired Difference Mean 3,200 StDev 0,616 SE Mean 0,138 95% CI μ_difference (2,912; 3,488) for µ_difference: mean of (1-3 - 14-3) T-Value 23,25 P-Value 0,000 Bảng 14: So sánh GMT đàn ngày 14 29 Paired T-Test and CI: 14-3; 29-3 Descriptive Statistics Sample 14-3 N Mean 3,200 StDev 1,473 SE Mean 0,329 5,400 2,371 0,530 29-3 Estimation for Paired Difference Mean -2,200 StDev 1,056 SE Mean 0,236 95% CI μ_difference (-2,694; -1,706) for µ_difference: mean of (14-3 - 29-3) T-Value -9,31 P-Value 0,000 Bảng 15: So sánh GMT đàn ngày 29 36 Paired T-Test and CI: 29-3; 36-3 Descriptive Statistics Sample 29-3 N Mean 5,400 StDev 2,371 SE Mean 0,530 8,600 1,536 0,343 36-3 Estimation for Paired Difference Mean -3,200 StDev 1,105 SE Mean 0,247 95% CI μ_difference (-3,717; -2,683) µ_difference: mean of (29-3 - 36-3) T-Value -12,95 P-Value 0,000 Bảng 16: So sánh GMT đàn ngày 36 43 47 for Paired T-Test and CI: 36-3; 43-3 Descriptive Statistics Sample 36-3 N Mean 8,600 StDev 1,536 SE Mean 0,343 7,750 1,650 0,369 43-3 Estimation for Paired Difference Mean 0,850 StDev 0,587 95% CI μ_difference (0,575; 1,125) SE Mean 0,131 for µ_difference: mean of (36-3 - 43-3) T-Value 6,47 P-Value 0,000 Bảng 17: So sánh GMT đàn ngày 43 ngày 50 Paired T-Test and CI: 43-3; 50-3 Descriptive Statistics Sample 43-3 N Mean 7,750 StDev 1,650 SE Mean 0,369 6,500 1,792 0,401 50-3 Estimation for Paired Difference Mean 1,250 StDev 0,967 95% CI μ_difference (0,798; 1,702) SE Mean 0,216 for µ_difference: mean of (43-3 - 50-3) T-Value 5,78 P-Value 0,000 Bảng 18: So sánh GMT đàn ngày 50 ngày 57 Paired T-Test and CI: 50-3; 57-3 Descriptive Statistics Sample 50-3 N Mean 6,500 StDev 1,792 SE Mean 0,401 5,950 1,638 0,366 57-3 Estimation for Paired Difference Mean 0,550 StDev 0,605 SE Mean 0,135 95% CI μ_difference (0,267; 0,833) µ_difference: mean of (50-3 - 57-3) T-Value 4,07 P-Value 0,001 48 for Phụ lục 3: So sánh tỷ lệ chết dãy 1+2 dãy Tổng chết 590 423 1013 sống 14010 12577 26587 Tổng 14600 13000 27600 Pc = (590*590/14600 + 423*423/13000)/(590+423) = 0,037 𝜎= ! ! 0,037 ∗ − 0,037 ∗ (!"# + !"#) = 0,012 Z= (590/14600 - 423/13000) / 0,012 = 0,66 Đây trường hợp kiểm định phía với tiêu kiểm định có phân phối chuẩn 𝛼 =0,05 nên giá trị tới hạn Z 0,025 =1,96 ( theo bảng phân phối Student, dòng cuối) Do ta có Z 0,66 > Z 0,025 nên tỷ lệ chết dãy tương đương Bảng Bảng phân vị phân phối Student 0,2 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,0025 1,3764 3,0777 6,3138 12,7062 31,8205 63,6567 127,3213 1,0607 1,8856 2,9200 4,3027 6,9646 9,9248 14,0890 0,9785 1,6377 2,3534 3,1824 4,5407 5,8409 7,4533 0,9410 1,5332 2,1318 2,7764 3,7469 4,6041 5,5976 0,9195 1,4759 2,0150 2,5706 3,3649 4,0321 4,7733 0,9057 1,4398 1,9432 2,4469 3,1427 3,7074 4,3168 0,8960 1,4149 1,8946 2,3646 2,9980 3,4995 4,0293 0,8889 1,3968 1,8595 2,3060 2,8965 3,3554 3,8325 0,8834 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 3,6897 10 0,8791 1,3722 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 3,5814 49 11 0,8755 1,3634 1,7959 2,2010 2,7181 3,1058 3,4966 12 0,8726 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0545 3,4284 13 0,8702 1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,0123 3,3725 14 0,8681 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9768 3,3257 15 0,8662 1,3406 1,7531 2,1314 2,6025 2,9467 3,2860 16 0,8647 1,3368 1,7459 2,1199 2,5835 2,9208 3,2520 17 0,8633 1,3334 1,7396 2,1098 2,5669 2,8982 3,2224 18 0,8620 1,3304 1,7341 2,1009 2,5524 2,8784 3,1966 19 0,8610 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 3,1737 20 0,8600 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 3,1534 21 0,8591 1,3232 1,7207 2,0796 2,5176 2,8314 3,1352 22 0,8583 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 3,1188 23 0,8575 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 3,1040 24 0,8569 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,0905 25 0,8562 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 3,0782 26 0,8557 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 3,0669 27 0,8551 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 3,0565 28 0,8546 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,0469 29 0,8542 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 3,0380 30 0,8538 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 3,0298 35 0,8520 1,3062 1,6896 2,0301 2,4377 2,7238 2,9960 40 0,8507 1,3031 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 2,9712 45 0,8497 1,3006 1,6794 2,0141 2,4121 2,6896 2,9521 50 0,8489 1,2987 1,6759 2,0086 2,4033 2,6778 2,9370 55 0,8482 1,2971 1,6730 2,0040 2,3961 2,6682 2,9247 60 0,8477 1,2958 1,6706 2,0003 2,3901 2,6603 2,9146 50 70 0,8468 1,2938 1,6669 1,9944 2,3808 2,6479 2,8987 80 0,8461 1,2922 1,6641 1,9901 2,3739 2,6387 2,8870 90 0,8456 1,2910 1,6620 1,9867 2,3685 2,6316 2,8779 100 0,8452 1,2901 1,6602 1,9840 2,3642 2,6259 2,8707 120 0,8446 1,2886 1,6577 1,9799 2,3578 2,6174 2,8599 1,9600 2,3264 2,5758 2,8070 ∞ 0,8416 1,2816 1,6449 Trên Bảng 1, dòng ghi giá trị a, cột ghi giá trị độ tự Như cột tương ứng với giá trị a, dòng tương ứng với giá trị độ tự Riêng dòng cuối dành cho phân phối chuẩn 51 ... Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle đàn gà thịt thương phẩm sau sử dụng vắc- xin Nectiv Forte 1.2 Mục đích yêu cầu Nhằm đánh giá khả đáp ứng miễn dịch đàn gà sau tiêm phòng vắc- xin. .. Nguyễn Việt Thư Tên tiểu luận: Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle đàn gà thịt thương phẩm sau sử dụng vắc- xin Nectiv Forte Đã hoàn thành tiểu luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn... chết Nectiv Forte loại chuồng sàn chuồng nền, đánh giá hiệu vắc- xin trại thương phẩm với mơ hình chăn ni cơng nghiệp Sử dụng phản ứng HA HI để xác định hiệu giá kháng thể chống Newcastle gà sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tốt nghiệp: Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle trên đàn gà thịt thương phẩm sau khi sử dụng vắc xin Nectiv Forte, Tiểu luận tốt nghiệp: Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle trên đàn gà thịt thương phẩm sau khi sử dụng vắc xin Nectiv Forte

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn