Chuong trinh van nghe

4 9,391 30 Gửi tin nhắn cho Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 18:10

Chơng trình giao lu văn nghệ chào mừng 30/4 và 1/5 1. Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi Sáng tác Huy Du. (Hợp ca Nam nữ + phù hoạ) 2. (Xã Cao Minh) 3. Bức hoạ đồng quê Sáng tác Văn Phụng ( tam ca) 4. (Tổ dân phố 6) 5. Đất nớc lời du - Đơn ca nữ - múa phụ hoạ. 6. (Tổ dân phố 7) 7. (Xã Cao Minh) 8. Âm vang từ xởng máy. 9. (Tổ dân phố 6) 10. Dòng sông quê anh dòng sông quê em song ca sáng tác Đoàn Bổng Thơ Lai Vu. 11. (Tổ dân phố 7) 12. Tình ca tuổi trẻ Sáng tác 13. Mùa xuân trên thành phố HCM Tốp ca nữ Sáng tác Xuân Hồng. 14. Đêm Trờng sơn nhớ bác Tốp ca nam - Sáng tác 15. Hoa sim biên giới Đơn ca nam - Thơ: Đặng ái phổ nhạc: Minh Quang. 16. Đất nớc trọn niềm vui Đơn ca nam - Sáng tác Hoàng Hà. 17. Hành khúc quân giới Tốp ca nam nữ 18. Bến cảng quê hơng tôi (hoặc Trên dòng sông nhỏ Đơn ca nam - sáng tác 19. Khiêu vũ: Bebop hoặc Tango. Ch¬ng tr×nh TT Tªn bµi h¸t Nh¹c 1 ViÖt Nam ¬i mïa xu©n ®Õn råi + 2 2 §Êt níc lêi du - 2 3 Mïa xu©n trªn thµnh phè HCM - 2 Chơng trình giao lu văn nghệ chào mừng 30/4 và 1/5 1. Hành khúc quân giới Tốp ca nam nữ và tốp múa. 2. Năm anh em trên một chiếc xe tăng Nhạc Doãn Nho Thơ Hữu Thỉnh Tốp ca Nam (Tổ dân phố 7). 3. Ngày mùa Sác tác Văn Cao Song ca (Hiên và Thanh). 4. Đêm Trờng sơn nhớ bác Tốp ca nam 5. Đất nớc lời du - Đơn ca nữ (Thanh Minh) - múa phụ hoạ. 6. Tình ta biển bạc đồng xanh sáng tác Hoàng Sông Hơng Song ca (Tổ dân phố 7) 7. Đất nớc trọn niềm vui Đơn ca nam - Sáng tác Hoàng Hà (Hiệp) 8. Khiêu vũ Bebop. 9. Mùa xuân trên thành phố HCM Sáng tác Xuân Hồng Tốp ca nữ. 10. Bến cảng quê hơng tôi đơn ca nam (Tô Anh Phợng) 11. Nhạc rừng Tốp ca nữ - (Tổ dân phố 7) 12. Âm vang từ xởng máy Tốp ca nam nữ. 13. Cây đa quán dốc Sáng tác Quang Vinh Tam ca Nữ (Thanh Minh, Hải Yến, Quỳnh Anh). 14. Bài ca hy vọng Sáng tác Văn Tý - Đơn ca (Thanh Minh). 15. Chúng con canh giấc ngủ cho ngời - Đơn ca (Công Du). 16. Trờng sơn đông trờng sơn tây Sáng tác Phạm Tiến Duật Song ca (Hà và Minh). 17. Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi Sáng tác Huy Du Hợp ca nam nữ và tốp múa. . lời du - Đơn ca nữ - múa phụ hoạ. 6. (Tổ dân phố 7) 7. (Xã Cao Minh) 8. Âm vang từ xởng máy. 9. (Tổ dân phố 6) 10. Dòng sông quê anh dòng sông quê em. đơn ca nam (Tô Anh Phợng) 11. Nhạc rừng Tốp ca nữ - (Tổ dân phố 7) 12. Âm vang từ xởng máy Tốp ca nam nữ. 13. Cây đa quán dốc Sáng tác Quang Vinh Tam
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong trinh van nghe, Chuong trinh van nghe, Chuong trinh van nghe

Bình luận về tài liệu chuong-trinh-van-nghe

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP