DE CUONG HOC KI 1 TOAN 10 FULL 1920

218 28 0
  • Loading ...
1/218 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2019, 22:39

TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 ĐỀ CƯƠNG ƠN THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019-2020 TỐN 10 PHẦN TRẮC NGHIỆM MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP HÀM SỐ PHƯƠNG TRÌNH- HỆ PHƯƠNG TRÌNH 16 BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH (HKI) 25 VÉCTƠ 36 TÍCH VƠ HƯỚNG 45 TỌA ĐỘ ĐIỂM – TỌA ĐỘ VÉCTƠ 48 PHẦN TỰ LUẬN MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP 55 HÀM SỐ 56 PHƯƠNG TRÌNH- HỆ PHƯƠNG TRÌNH 59 BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH (HKI) 61 VÉCTƠ 67 TÍCH VƠ HƯỚNG 68 TỌA ĐỘ ĐIỂM – TỌA ĐỘ VÉCTƠ 70 PHẦN TUYỂN TẬP ĐỀ HỌC KÌ I ĐỀ SỐ - THPT DĨ AN, BÌNH DƯƠNG - HKI - 1617 72 ĐỀ SỐ - THPT DĨ AN, BÌNH DƯƠNG - HKI - 1718 74 ĐỀ SỐ - THPT DĨ AN, BÌNH DƯƠNG - HKI - 1819 76 ĐỀ SỐ - THPT NGUYỄN TRÃI, ĐÀ NẴNG - HKI - 1617 78 ĐỀ SỐ - THPT LƯƠNG THẾ VINH, HÀ NỘI - HKI - 1718 81 ĐỀ SỐ - THPT CH TRẦN PHÚ, HẢI PHÒNG - HKI - 1718 83 ĐỀ SỐ - THPT CH ĐH SPHN, HÀ NỘI - HKI - 1718 87 ĐỀ SỐ - THPT CH HN AMSTERDAM, HÀ NỘI - HKI - 1718 89 ĐỀ SỐ - THPT TRẦN PHÚ, ĐÀ NẴNG - HKI - 1718 91 ĐỀ SỐ 10 - SGD BẮC GIANG - HKI - 1718 94 ĐỀ SỐ 11 - CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ - HKI - 1718 97 ĐỀ SỐ 12 - SGD BÌNH PHƯỚC - HKI-1718 101 ĐỀ SỐ 13 - THPT PHAN BỘI CHÂU, ĐẮKLẮK - HKI - 1718 103 ĐỀ SỐ 14 - THPT NINH GIANG, HẢI DƯƠNG - HKI - 1718 108 ĐỀ SỐ 15 - THPT THỦ ĐỨC, TPHCM - HKI - 1718 113 GV Trần Quốc Nghĩa i NĂM HỌC 2019-2020 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 ĐỀ SỐ 16 - THPT KIM LIÊN, HÀ NỘI - HKI - 1718 114 ĐỀ SỐ 17 - THPT NHÂN CHÍNH, HÀ NỘI - HKI - 1819 117 ĐỀ SỐ 18 - THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG, HÀ NỘI - HKI - 1819 118 ĐỀ SỐ 19 - THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ, HÀ NỘI - HKI - 1819 121 ĐỀ SỐ 20 - CH THOẠI NGỌC HẦU, AN GIANG - HKI - 1819 126 ĐỀ SỐ 21 - THPT YÊN MÔ B, NINH BÌNH - HKI - 1819 131 ĐỀ SỐ 22 - SGD BÀ RỊA VŨNG TÀU - HKI - 1819 133 ĐỀ SỐ 23 - THPT YÊN LẠC, VĨNH PHÚC - KSCL-L2- 1819 135 ĐỀ SỐ 24 - CHUYÊN BẮC GIANG, BẮC GIANG- HKI-1819 139 ĐỀ SỐ 25 - CH TRẦN HƯNG ĐẠO, BÌNH THUẬN- HKI-1819 142 ĐỀ SỐ 26 - CH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ĐỒNG THÁP- HKI-1819 147 ĐỀ SỐ 27 - CH LÊ HỒNG PHONG, NAM ĐỊNH- HKI-1819 150 ĐỀ SỐ 28 - CH LÊ Q ĐƠN, KHÁNH HỊA- HKI-1819 153 ĐỀ SỐ 29 - SGD BẮC GIANG- HKI-1819 156 ĐỀ SỐ 30 - CH LƯƠNG VĂN TỤY, NINH BÌNH- HKI-1819 159 ĐỀ SỐ 31 - THPT HOA LƯ A, NINH BÌNH- HKI-1819 162 ĐỀ SỐ 32 - SGD BẠC LIÊU - HKI-1819 164 ĐỀ SỐ 33 - SGD VĨNH PHÚC - HKI-1819 166 ĐỀ SỐ 34 - CHUYÊN LÊ Q ĐƠN, BÌNH ĐỊNH - HKI-1819 168 ĐỀ SỐ 35 - CHUYÊN LONG AN, LONG AN- HKI-1819 171 ĐỀ SỐ 36 - THPT NAM TIỀN HẢI, THÁI BÌNH-HKI-1819 174 ĐỀ SỐ 37 - THPT PHÚC THỌ, HÀ NỘI-HKI-1819 179 ĐỀ SỐ 38 - CH HỒNG VĂN THỤ, BỊA BÌNH -HKI-1819 184 ĐỀ SỐ 39 - CH HÙNG VƯƠNG, BÌNH DƯƠNG-HKI-1819 187 ĐỀ SỐ 40 - SGD BÌNH PHƯỚC-HKI-1819 190 ĐỀ SỐ 41 - THPT CHU VĂN AN, HÀ NỘI -HKI-1819- ĐỀ 01 192 ĐỀ SỐ 42 - THPT CHU VĂN AN, HÀ NỘI -HKI-1819- ĐỀ 02 192 ĐỀ SỐ 43 - THPT CH HN AMSTERDAM, HÀ NỘI - HKI - 1819 193 ĐỀ SỐ 44 - THPT HÀM RỒNG, THNAH HÓA-HKI-1819 195 ĐỀ SỐ 45 - THPT CHU VĂN AN, AN GIANG-HKI-1819 199 ĐỀ SỐ 46 - THPT NGỌC TẢO, HÀ NỘI-HKI-1819 203 ĐỀ SỐ 47 - THPT KINH MÔN, HẢI DƯƠNG-HKI-1819 204 ĐỀ SỐ 49 - SGD QUẢNG NAM-HKI-1819 205 ĐỀ SỐ 50 - CHUYÊN LONG AN-HKI-1819-HỆ KC 209 PHẦN ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM 212 PHẦN TUYỂN TẬP ĐỀ HỌC KÌ I 213 ii GV Trần Quốc Nghĩa TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 PHẦN TRẮC NGHIỆM MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP Câu [0D1.1-1] Cho phát biểu sau đây: (I): “17 số nguyên tố” (II): “Tam giác vng có đường trung tuyến nửa cạnh huyền” (III): “Các em C14 cố gắng học tập thật tốt !” (IV): “Mọi hình chữ nhật nội tiếp đường tròn” Hỏi có phát biểu mệnh đề? A B C D Câu [0D1.1-1] Cho định lí “Nếu hai tam giác diện tích chúng nhau” Mệnh đề sau đúng? A Hai tam giác điều kiện cần để diện tích chúng B Hai tam giác điều kiện cần đủ để chúng có diện tích C Hai tam giác có diện tích điều kiện đủ để chúng D Hai tam giác điều kiện đủ để diện tích chúng Câu [0D1.1-1] Cho mệnh đề “Có học sinh lớp C4 khơng chấp hình luật giao thơng” Mệnh đề phủ định mệnh đề A Khơng có học sinh lớp C4 chấp hành luật giao thông B Mọi học sinh lớp C4 chấp hành luật giao thơng C Có học sinh lớp C4 chấp hành luật giao thông D Mọi học sinh lớp C4 không chấp hành luật giao thông Câu [0D1.1-1] Cho x số tự nhiên Phủ định mệnh đề “ x chẵn, x  x số chẵn” mệnh đề: A x lẻ, x  x số lẻ B x lẻ, x  x số chẵn C x lẻ, x  x số lẻ D x chẵn, x  x số lẻ Câu [0D1.1-1] Cho mệnh đề P :" x   : x   0" phủ định P A P : " x  , x   0" B P : " x  , x   0" C P :" x  , x   0" D P : " x  , x   0" Câu [0D1.1-2] Xác định mệnh đề sai: A x   : x   C n   : n  không chia hết cho B x   : x  x D n   : n  n Câu [0D1.1-2] Cho mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề đảo đúng: A Nếu tứ giác ABCD hình thoi AC  BD B Nếu hai tam giác vng hai cạnh huyền C Nếu hai dây cung đường tròn hai cung chắn D Nếu số nguyên chia hết cho chia hết cho Câu [0D1.2-2] Cho A  x   |  x  x   3x  10 x  3  , A viết theo kiểu liệt kê  A A  1; 4;3  B A  1; 2;3 GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 1  C A  1; 1; 2; 2;  D A  1;1; 2;3 3  TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 Câu [0D1.4-1] Cho tập hợp C   5; 2  Chọn mệnh đề mệnh đề sau: A C   x   | 5  x  2 B C   x   | 5  x  2 C C   x   | 5  x  2 D C   x   | 5  x  2 Câu 10 [0D1.2-2] Cho A  a; b; c; d ; e Số tập A có phần tử A 10 B 12 C 32 D Câu 11 [0D1.3-2] Cho tập E   ;6 F   2; 7 Tìm E  F A E  F   2; 6 B E  F   ;7  C E  F   6;  D E  F   ; 2  Câu 12 [0D1.3-2] Cho tập hợp số sau A   1;5 ; B   2;7  Tập hợp A \ B A  1; 2 B  2;5 C  1;7  D  1;  Câu 13 [0D1.2-1] Tập hợp sau có tập hợp con? A  B 1 C  D 1; Câu 14 [0D1.2-1] Cho tập hợp P Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau? A P  P B   P C P  P D P  P Câu 15 [0D1.4-1] Phần bù  2;1  A  ;1 B  ; 2   1;   C  ; 2  Câu 16 [0D1.3-2] Cho hai tập hợp A    A  ;    B   D  2;    5 2;  B   ;  Khi  A  B    B \ A      2;   5 C  ;     5 D  ;    Câu 17 [0D1.5-1] Độ cao núi ghi lại sau h  1372,5 m  0, m Độ xác d phép đo A d  0,1m B d  1m C d  0, m D d  m Câu 18 [0D1.5-1] Đo chiều dài thước, ta kết a  45  0, 3(cm) Khi sai số tuyệt đối phép đo ước lượng A  45  0, B  45  0,3 C  45  0,3 D  45  0, Câu 19 [0D1.5-1] Cho số a  4,1356  0, 001 Số quy tròn số gần 4,1356 A 4,135 B 4,13 C 4,136 D 4,14 Câu 20 [0D1.5-2] Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2002 79715675 người Giả sử sai số tuyệt đối số liệu thống kê nhỏ 10000 người Hãy viết số quy tròn số A 79710000 người B 79716000 người C 79720000 người D 79700000 người Câu 21 [0D1.2-1] Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A A  A B   A C A  A D A   A GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 Câu 22 [0D1.2-1] Cách viết sau đúng: A a   a; b  B a   a; b  NĂM HỌC 2019-2020 C a   a; b  D a   a; b  Câu 23 [0D1.2-2] Số phần tử tập hợp A  k  1| k  , k  2 A B C D Câu 24 [0D1.2-2] Trong tập hợp sau, tập hợp tập hợp rỗng: A  x   | x  1 B  x   | x  x   0 C  x   | x  x   0 D  x   | x  x   0 Câu 25 [0D1.2-1] Trong tập hợp sau, tập có tập hợp con: A  B 1 C  D ;1 Câu 26 [0D1.3-2] Chọn kết sai kết sau: A A  B  A  A  B B A  B  A  B  A C A \ B  A  A  B   D B \ A  A  B   Câu 27 [0D1.3-3] Lớp 10B1 có học sinh giỏi Tốn, học sinh giỏi Lý, học sinh giỏi Hóa, học sinh giỏi Toán Lý, học sinh giỏi Tốn Hóa, học sinh giỏi Lý Hóa, học sinh giỏi mơn Tốn, Lý Hóa Số học sinh giỏi mơn (Tốn, Lý, Hóa) lớp 10B1 A B 10 C 18 D 28 Câu 28 [0D1.3-3] Hãy điền dấu "  ","  ","  ","  " vào ô vuông cho đúng: Cho khoảng A   ; m  B   3;   Ta có: A A  B   3; m  m C A  B   m 3 B A  B   m D A  B   m  Câu 29 [0D1.3-3] Cho tập hợp C A   3; ; C B   5;     A 3; B     3; 11 Tập C  A  B   C 5; 11 D  3;     3; Câu 30 [0D1.3-3] Sử dụng kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp A   4; 4   7;9  1;  : A  4;9 B  4;  C  D  4;9 \ 7 Câu 31 [0D1.4-2] Cho tập hợp A  1; 4 , B   2;6  , C  1;  Tìm A  B  C A  0; 4 B  5;    C  ;1 D  4  Câu 32 [0D1.4-3] Cho số thực a  Điều kiện cần đủ để  ;9a    ;      a  2 3 A   a  B   a  C   a  D   a  3 4 Câu 33 [0D1.4-2] Cho tập hợp A   4;  B   ;     3;    Khi A  B tập sau đây: A  4;  2   3;  B  4;     3;  GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 C  ; 2   3;    D  ;    3;    TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 Câu 34 [0D1.4-2] Cho tập hợp A   ;3 B   2;    Khi A  B A  2;    B  3; 2 C  D  3;    Câu 35 [0D1.4-2] Cho tập hợp A   2;3 B  1;5 Khi A  B A  2;5 B 1;3 C  2;1 D  3;5 Câu 36 [0D1.4-2] Cho tập hợp A   ;3 B   3;    Khi B  A A  B 3 D  3;    C  Câu 37 [0D1.4-2] Cho tập hợp A   2;3 B  1;5 Khi A \ B A  2;1 B  2;  1 C  2;1 D  2;1 Câu 38 [0D1.4-2] Cho tập hợp A   2;    Khi đó, tập C A A  2;    B  2;    C  ; 2 D  ;  2 Câu 39 [0D1.4-3] Cho tập hợp A   m; m  2 B   1; 2 Điều kiện m để A  B A m  1 m  B 1  m  C  m  D m  1 m  Câu 40 [0D1.4-3] Cho tập hợp A   ; m  1 B  1;    Điều kiện m để A  B   A m  B m  C m  D m  Câu 41 [0D1.4-3] Tìm m để 1; m    2;     A m  B m  C m  D m  4  Câu 42 [0D1.4-3] Cho số thực a  hai tập hợp A   ; a  , B   ;   Tìm a để A  B   a  A a  2 B 2  a  C 2  a  D a  2 Câu 43 [0D1.4-3] Cho tập hợp A   ; m  B  3m  1;3m  3 Tìm m để A  B   A m  B m  C m  D m  Câu 44 [0D1.4-3] Cho hai tập hợp A   m  3;7  B   4;   Tìm m để A \ B   A m  B m  C  m  10 D m  10 Câu 45 [0D1.4-3] Cho tập hợp A   ; m  B  3m  1;3m  3 Tìm m để C A  B   A m   B m   C m   D m   Câu 46 [0D1.4-3] Cho A   m; m   B   n; n  1 Tìm điều kiện số m n để A B    2m  n  2  m  n  2  m  n  2  m  2n  2 A  B  C  D   2m  n   m  2n  m  n  m  n  m  1  Câu 47 [0D1.4-3] Cho tập hợp A   m  1; khác tập rỗng B   ; 2    2;   Tìm m   để A  B   A 1  m  B 1  m  C 1  m  D 1  m  GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 Câu 48 [0D1.4-3] Cho tập hợp A   ; m  B  3m  1;3m  3 Tìm m để B  A A m   B m   C m   D m   Câu 49 [0D1.4-3] Cho tập hợp A   ; m  B  3m  1;3m  3 Tìm m để A  C B A m  B m  C m  D m  D m  3 Câu 50 [0D1.4-3] Cho A   , 2  , B  [2m  1, ) Tìm m để A  B   A m  3 B m  3 C m  3 2 HÀM SỐ Câu Câu [0D2.1-2] Tìm tập xác định hàm số y  x   A D   \ 3 B D   3;   C D   3;   \ 3 D D   3;   \ 3 [0D2.1-2] Hàm số sau có tập xác định  ? A y  Câu 3 x3 x x 1 B y  x3  x  C y  x3  x  D y  x x 1 [0D2.1-2] Xét tính chẵn lẻ hai hàm số f  x   x   x  , g  x    x A f  x  hàm số chẵn, g  x  hàm số chẵn B f  x  hàm số lẻ, g  x  hàm số chẵn C f  x  hàm số lẻ, g  x  hàm số lẻ D f  x  hàm số chẵn, g  x  hàm số lẻ Câu [0D2.1-2] Cho hàm số y  f  x   x   x  Mệnh đề sau sai? A Hàm số y  f  x  có tập xác định  C Đồ thị hàm số y  f  x  nhận trục Oy trục đối xứng B Hàm số y  f  x  hàm số chẵn D Đồ thị hàm số y  f  x  nhận gốc tọa độ O tâm đối xứng Câu [0D2-1] Tìm m để hàm số y    m  x  nghịch biến  A m  Câu C m  D m  [0D2-2] Đường thẳng y  ax  b có hệ số góc qua điểm A  3;1 A y  2 x  Câu B m  B y  x  C y  x  D y  2 x  [0D2.1-1] Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y  x   x  ? A A  2;  B B 1; 1 GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 C C  2; 10  D Cả ba điểm TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 Câu Câu  x   ;   x 1  [0D2.1-1] Cho hàm số y  f  x    x  x   0; 2 Tính f   , ta kết quả:  x  x   2;5   A B 15 C D Kết khác [0D2.3-2] Hàm số sau nghịch biến khoảng  ;  ? A y  x  C y   x  1 B y   x  D y    x  1 Câu 10 [0D2.2-2] Hình vẽ sau đồ thị hàm số nào? y 1 1 x O A y  x B y  x  C y   x D y  x  Câu 11 [0D2.2-3] Cho hàm số y  x  x , đồ thị hàm số lấy hai điểm A B có hồnh độ 2 Đường thẳng AB 3x 4x A y   B y   4 3 C y   3x  4 D y   Câu 12 [0D2.3-2] Bảng biến thiên hàm số y  2 x  x  bảng sau đây? x  x    f x y     A B 4x  3   x  x     f  x y C    D Câu 13 [0D2.3-2] Nếu hàm số y  ax  bx  c có a  , b  c  đồ thị có dạng: y y y y x O x O x O x A B O C D Câu 14 [0D2.3-2] Parabol y  ax  bx  c qua điểm A  8;0  có tọa độ đỉnh I  6; 12  có phương trình A y  x  12 x  96 B y  x  24 x  96 C y  x  36 x  96 D y  x  36 x  96 GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 Câu [0D1.3-2] Tìm tập hợp A  B biết tập hợp A   ;3 , B   4;   A A  B   4;3 Câu C A  B   4;3 D A  B   4;3   [0H1.2-2] Cho tam giác vuông cân ABC A có AB  a Tính AB  AC   A AB  AC  2a Câu B A  B     a   B AB  AC  C AB  AC  a   D AB  AC  a [0D2.1-1] Tập xác định hàm số y  x  A D   \ 2 B D   2;    C D   2;    D D   Câu [0D3.1-1] Tìm điều kiện xác định phương trình x   x   A x  B x  C x  D  x  Câu [0D2.3-1] Tìm parabol  P  : y  ax  x  , biết parabol cắt trục Ox điểm có hồnh độ A y   x  x  Câu Câu B y   x  x  C y  x  x  [0D1.5-1] Sử dụng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần nghìn A 1, 733 B 1, 731 C 1, 7320 D y   x  x  xác đến hàng phần D 1, 731 [0D1.3-1] Cho hai tập hợp A  1; 2;5 B  2;3;5 Tìm tập hợp A  B A A  B  1; 2;3;5 B A  B  1 C A  B  2;5 D A  B  3 Câu 10 [0D1.3-1] Cho A , B hai tập hợp hình vẽ Phần tơ đen A hình vẽ tập hợp sau đây? A A  B B A  B C A \ B B D B \ A Câu 11 [0H1.1-2] Gọi O hai giao điểm đường chéo hình bình hành ABCD Đẳng thức sau sai?         A OB  DO B CB  DA C AB  DC D OA  OC Câu 12 [0D2.2-1] Mệnh đề sau mệnh đề hàm số y  ax  b A Hàm số đồng biến a  B Hàm số đồng biến a  C Hàm số đồng biến a  D Hàm số đồng biến a  Câu 13 [0H1.1-1] Cho hình thoi ABCD Đẳng thức sau       A BC  AD B AB  CD C DA  BC   D AC  BD  3x  y  z 1   Câu 14 [0D3.3-1] Gọi  x; y; z  nghiệm hệ phương trình 2 x  y  z   Hãy tính x  y  z  x  y  3z   A x  y  z  200 B x  y  z  2 C x  y  z  D x  y  z  1 GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 Câu 15 [0D3.2-1] Phương trình ax  b  (với a , b hệ số) có nghiệm A a  b  B b  C a  b  D a  Câu 16 [0D3.1-2] Tập nghiệm phương trình A S  1 B S  1; 4 x2  5x  x2 x 2 C S  4 D S   Câu 17 [0H1.4-2] Trong hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh A  3;5  , B 1;  , C  5;  Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC ? A G  3;3 B G  3;  C G   2;3 D G  4;  Câu 18 [0D1.2-2] Cho tập hợp A   x   | x  x   0 Tập hợp A có phần tử: A B C Vô số D Câu 19 [0D1.1-1] Câu không mệnh đề? A    15 B Các em phải chăm học! C 12   11 D Số số tự nhiên lẻ Câu 20 [0D1.2-1] Cho tập hợp A  a; b; c Số tập tập hợp A A B C D ? x 1 C M  2;0 D M  2;1 Câu 21 [0D2.1-1] Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y  A M  0; 1 B M 1;1 Câu 22 [0D2.3-1] Bảng biến thiên bảng biến thiên hàm số hàm số cho bốn phương án A, B, C, D sau đây? x     y 5 A y   x  x B y  x  x  C y   x  x  D y  x  x  Câu 23 [0D2.3-1] Cho hàm số y  ax  bx  c  a   có đồ thị  P  Tọa độ đỉnh  P   b   A I   ;   2a 4a     b B I   ;    2a 4a   b   C I  ;   2a 4a  Câu 24 [0H2.1-1] Chọn khẳng định khẳng định sau 3 A cos150   B cot150   C sin150    b   D I   ;   a 4a  D tan150  Câu 25 [0D2.2-2] Biết đồ thị hàm số y  ax  b qua điểm A  3;1 có hệ số góc 2 Tính tích P  ab A P  7 B P  10 C P  5 D P  10 Câu 26 [0D3.1-2] Phương trình khơng phải phương trình hệ phương trình 2x  x  ? x 0 A x3  x  x  B x  1 x 2 C  x  x    x  1  GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 D x3  x  201 TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 Câu 27 [0D3.1-1] Hai phương trình gọi tương đương A chúng có dạng phương trình B chúng có tập xác định C chúng có số nghiệm D chúng có tập hợp nghiệm Câu 28 [0D1.1-1] Cho mệnh đề “ 12 số vô tỷ” Hãy chọn mệnh đề phủ định mệnh đề mệnh đề A 12 số dương B 12 hợp số C 12 số hữu tỷ D 12 số nguyên Câu 29 [0D2.3-2] Biết parabol  P  : y  ax  bx  c qua ba điểm A  0; 1 , B 1; 1 C  1;1 Tính a  b  c A B C 3 D 1 Câu 30 [0D3.2-3] Cho phương trình mx   m   x  m   Hỏi có giá trị nguyên thuộc đoạn  5;5 tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt? A B D 10 C Câu 31 [0D3.3-3] Có ba lớp học sinh 10C1; 10C ; 10C3 , gồm 128 em tham gia lao động trồng Mỗi em lớp 10C1 trồng xoan bàng; em lớp 10C trồng xoan bàng; em lớp 10C3 trồng xoan Cả ba lớp trồng 476 xoan 375 bàng Gọi a; b; c số học sinh lớp 10C1; 10C ; 10C3 Khi đó: A a  41; b  42; c  45 B a  39; b  44; c  45 C a  38; b  44; c  46 D a  40; b  43; c  45 Câu 32 [0D2.3-3] Có giá trị nguyên bé tham số m để phương trình x   x  m có nghiệm nhất? A 26 B Vô số C D Câu 33 [0D1.2-2] Có tập hợp A thỏa mãn a; b  A  a; b; c; d  ? A B C D Câu 34 [0D3.2-2] Một người xuất phát từ vị trí A đến vị trí B Sau 20 phút; người xe đạp xuất phát từ A bắt đầu đuổi theo 20 km gặp người Tính vận tốc người biết vận tốc xe đạp lớn người 12 km / h A km / h B km / h C km / h D km / h Câu 35 [0D2.3-2] Tính giá trị lớn M giá trị nhỏ m hàm số y  f  x   x  3x đoạn  0; 2 A M  2; m   B M  2; m   C M  ; m  D M  0; m   B PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Câu 36 [0D3.2-2] Giải phương trình x   x     Câu 37 [0H1.4-2] Cho ba vec tơ a  1; 3 , b   2; 4  , c   3; 2  Hãy tìm m, n   cho    c  m.a  nb Câu 38 [0D2.3-2] Xác định hàm số  P  : y  ax  bx  c biết đồ thị hàm số có đỉnh I  2; 3 qua điểm A  0;1 HẾT -202 GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 ĐỀ SỐ 46 – THPT NGỌC TẢO, HÀ NỘI-HKI-1819 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu  A  2;  Câu Câu Câu Câu 4  x  x 1 C  1;   D  2; 1   1;  B 0, 25 C 31 D 19 B C 2 D mx  y  m [0D3-3-2] Cho hệ phương trình  Để hệ có nghiệm phải có điều kiện  x  my  m  A m  B m  C m  2 D m  2   [0H1-1-1] Cho vectơ a   3;2  Vectơ sau phương với a ?     A b1   3; 2  B b2   4;6  C b1   6; 3 D b4   6; 4  [0H2-1-2] Cho cos    A Câu 2 D 2 [0H3-1.0-1] Đường thẳng y  x  cắt trục tung trục hoành A B Độ dài AB A Câu B  2;   C 2;1; 2;3 [0D3-2.5-1] Phương trình x  x   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 Giá trị x12  x22 A 21 Câu B 2; 2 [0D2-1.2-1] Tập xác định hàm số y  A  1;    2;   Câu  [0D1-2.1-1] Tập hợp A  x   |  x  x  3  x   với tập hợp đây? với  góc tù, giá trị sin  B  21 C 21 D  [0D1-2-2] Số tập hợp A thỏa mãn 1;4  A  1;3;4;5 A B C D      [0H2-2-1] Cho a  3; b  a.b  6 Khi góc hai vectơ a b A 30 B 60 C 120 D 150 Câu 10 [0D2-3-2] Phương trình 2 x  5x   có nghiệm số nguyên? A B C D Câu 11 [0H1.3-3] Cho hình chữ nhật ABCD tâm O Tập hợp điểm M     MA  MD  MB  MC A điểm, điểm O B đường trung trực AD C đường trung trực AB D đường tròn tâm O bán kính thỏa mãn CD Câu 12 [0D2.3-3] Tập hợp giá trị m để phương trình x   x    m  có nghiệm phân biệt … GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 203 TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 II PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 13 Giải phương trình sau a x   x  b x2   x  Câu 14 (1,5 điểm) Có ba lớp 10 A , 10B , 10C gồm 130 học sinh tham gia lao động trồng Mỗi em lớp 10 A trồng bạch đàn bàng Mỗi em lớp 10B trồng bạch đàn bàng Mỗi em lớp 10C trồng bạch đàn Cả ba lớp trồng 520 bạch đàn 345 bàng Hỏi lớp có học sinh? Câu 15 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có A 1;1 , B  3;  , C  0;  a) Tính chu vi tam giác ABC b) Tìm tọa độ chân đường cao tam giác ABC kẻ từ A   60 Tính tích vơ hướng Câu 16 Cho hình thoi ABCD tâm O , AB  a , góc BAD   a AB AD   b BM AO (với M trung điểm CO ) Câu 17 Cho hai số thực a , b thỏa mãn  a  ,  a  Chứng minh rằng: 1  a  b  1  b  a  HẾT ĐỀ SỐ 47 – THPT KINH MƠN, HẢI DƯƠNG-HKI-1819 Câu I (1 điểm) Tìm tập xác định hàm số: y   2x  x  x2  Câu II (3 điểm) Giải phương trình sau: 1) 4x 1  x 1 2) x  x   x  x  3) x   x  Câu III (3 điểm) Tìm parabol  P  : y  f  x   ax  bx  c  a   biết (P) qua điểm A 1; 2  có đỉnh I  2; 3 Tìm m để phương trình : f  x   m có nghiệm thuộc đoạn  2;5 Tìm m để đường thẳng y   x  3m  cắt (P) hai điểm phân biệt có hồnh độ x1 ; x2 thỏa mãn:  x1  m  x2   x2  m  x1  2m  3m  Câu IV (4 điểm)     Cho bốn điểm A , B , C , D Chứng minh rằng: AB  CB + CD = AD Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A 1; 2  , B  3;  , C  5;8  a) Tìm tọa độ trực tâm tam giác ACB    b) Tìm điểm I cho IA  AB  IC Cho góc    90;180  thỏa mãn tan    2 cos x sin x Tính giá trị biểu thức: A    sin x cos x  tan x  cot x =======Hết ======= 204 GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 ĐỀ SỐ 48 – SGD PHÚ YÊN-HKI-1819 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Câu Gọi G trọng tâm tam giác ABC M điểm Chọn khẳng định sai khẳng định sau:         A AG  BG  CG  B MA  MB  MC  3MG         C GA  GB  GC  D MA  MB  MC  MG Câu Cho hai tập hợp A   3;10 B   5;12  Tập hợp A \ B A  3;5  Câu Câu Câu C B X   B A   4;9 3 x  y  Nghiệm hệ phương trình  4 x  y     1 A   ;  B   ;      2 D C X  0 D X  C A   4;9 D A   4;9  1 3 C  ;  2 2 3 1 D  ;  2 2 C S  0 D S  1 Tập nghiệm phương trình x  x  x  A S   Câu B Sử dụng kí hiệu “khoảng”, “ nửa khoảng” “ đoạn” để viết lại tập hợp A   x   /  x  9 A A   4;9  Câu D  3;12  Hãy liệt kê phần tử tập hợp X   x   | x  x   0 A X   Câu C  5;10 Cho M 1; 2  N  3;  Khoảng cách hai điểm M N A 13 Câu B  3;5 B S   Nghiệm phương trình x   x  A 15 B C 15 D     60 AB  a Khi AC.CB Cho tam giác ABC có  A  90 , B A 2a B 2a C 3a   Câu 10 Cho tam giác ABC cạnh 2a Khi AB  AC A a B 3a Câu 11 Tập nghiệm phương trình A S  2;3 C 3a D 3a D 2a x   x  x  3  B S  2 C S  1;3 D S  1; 2;3    Câu 12 Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho a   2;5  b   3;1 Khi đó, giá trị a.b A 5 B GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 C 13 D 1 205 TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 Câu 13 Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho ba điểm A  4;1 , B  2;  , C  2;   Tọa độ trọng tâm G tam giác ABC  3 A  0;   2 3  B  1;  2  C  0;1 D  2;1 Câu 14 Trong mặt phẳng Oxy , cho A  2;  , B  5;   , C  5;1 Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD hình bình hành A D  8;5  B D  8;   C D  8;   D D  8;5  Câu 15 Cho mệnh đề A : " x  R, x  x   0" Mệnh đề phủ định A A x   : x  x   B x   : x  x   C x   : x  x   D x   : x  x   Câu 16 Tập nghiệm phương trình A S   3 x  x  1  B S  2;  2  1  C S    2  1 D S     2 Câu 17 Cho hình bình hành ABCD Khi đẳng thức sau đúng?          A BA  BD  BC B AB  AD  BD C BA  BC  BD    D AB  AC  AD  Câu 18 Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm M 1;1 , N  4; 1 Tính độ dài véctơ MN     A MN  13 B MN  C MN  29 D MN  Câu 19 Hoành độ đỉnh parabol  P  : y  x  x  A 2 C 1 B D  Câu 20 Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm A  2;  1 , B  4;3 Tọa độ véctơ AB     A AB   8;  3 B AB   2;   C AB   2;4  D AB   6;     Câu 21 Trong hệ trục toạ độ Oxy , toạ độ vectơ a  j  3i    A a   3;8  B a   3;   C a   8;3  D a   8;  3 Câu 22 Trong mệnh đề đây, mệnh đề mệnh đề đúng? A x   : x   B x   : x  C x   : x   D x  N : x   Câu 23 Phương trình x  3x  m   ( ẩn x ) có nghiệm 5 5 A m  B m  C m  4 2x 5  x 1 x 1 B D   \ 1 C D   \ 1 Câu 24 Điều kiện xác định phương trình A D   \ 1 D m  D D   Câu 25 Trong hàm số đây, hàm số hàm số chẵn? A y  x3  x 206 B y  x  x  C y  x  D y  x  x GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 Câu 26 Cho hàm số y  f  x   5 x Khẳng định sau sai? A f  1  B f  2   10 1 C f    1 5 D f    10     Câu 27 Cho hai vectơ a   4;3 b  1;7  Số đo góc  hai vectơ a b A 45 B 90 C 60 D 30 Câu 28 Cho Parabol  P  : y  3x  x  Chọn khẳng định sai? A  P  có đỉnh I 1;  B  P  cắt trục hoành điểm A  0; 1 C  P  hướng bề lõm lên D  P  có trục đối xứng x  3x  2x  B D  1;   Câu 29 Tập xác định D hàm số y  A D   D D   \ 1 C D  1;   Câu 30 Tìm a b biết đường thẳng y  ax  b qua M 1; 1 song song với đường thẳng y  x   a  1 a  a  a  A  B  C  D  b  b  3 b  b  Câu 31 Mệnh đề sau mệnh đề sai? A x   : x  B n   : n  n C n   : n  2n D x   : x  x Câu 32 Cho A  1;5 ; B  1;3;5 Chọn kết kết sau A A  B  1;3 B A  B  1 C A  B  1;5 D A  B  3;5         Câu 33 Cho hai vectơ a b khác Xác định góc  hai vectơ a b biết a.b   a b A   90 B   0 C   45 D   180   Câu 34 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai vectơ u   3;4  v   8;6  Khẳng định đúng?     A u  v B u vng góc với v     C u  v D u v phương Câu 35 Cho hàm số y  ax  b,  a   Mệnh đề sau đúng? b  A Hàm số đồng biến khoảng  ;   B Hàm số đồng biến  a  a   b  C Hàm số đồng biến khoảng   ;    D Hàm số đồng biến  a   a  II – PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Câu 36 Cho Parabol  P  : y  x  mx  n ( m, n tham số) Xác định m , n để  P  nhận đỉnh I  2;  1 Câu 37 (1,00 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm B  1;3 C  3;1  a) Tính độ dài vectơ BC b) Tìm tọa độ điểm A cho tam giác ABC vuông cân A  x  y  x y  xy  x  y  Câu 38 Giải hệ phương trình  2  x  y   y  x   x  HẾT -GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 (1) (2) 207 TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 ĐỀ SỐ 49 – SGD QUẢNG NAM-HKI-1819 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A 15 số nguyên tố B số chẵn D 15 chia hết cho   Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB  4a AD  3a Tính T  AD  AB A T  a Câu B T  25a C T  a Câu C G 1;3 D G  9;3 7 x  y  5 Tìm nghiệm hệ phương trình  5 x  y   x  2  x  20 x  A  B  C   y  3  y  11 y   x  1 D   y  4 Tìm tập nghiệm S phương trình A S  6;1 Câu D T  5a Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có A  2;1 , B  4; 3 C  3;5  Tìm tọa độ trọng tâm G ABC 9 3 A G  ;  B G  3;1 2 2 Câu C số vô tỉ 3x   x  B S  1 C S  6 Một cổng hình parabol dạng y   x có chiều rộng d  4m Tính chiều cao h cổng A h  8m B h  2m C h  3m y O D h  2m D S  0 x h 4m Câu Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là: a  19, 485m  0, 01m Tìm số quy tròn gần 19, 485 A 19,5 B 19, 49 C 19, D 20 Câu Cho hai tập hợp A  1;2;3; 4;5 B  4;5;6 Tìm tập hợp A  B Câu A A  B  4;5; 6 B A  B  1;2;3 C A  B  1;2;3;6 D A  B  1;2;3;4;5;6 Cho hình thang ABCD vng A D có AB  6a; CD  3a AD  3a Gọi M điểm    thuộc cạnh AD cho MA  a Tính T  MB  MC CB  A T  45a B T  27a  C T  27a D T  45a Câu 10 Cho tam giác ABC , gọi M , N trung điểm hai cạnh AB AC Mệnh đề đúng?     A MN AB phương B MN AC phương     C MN BC phương D MN BN phương 208 GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 Câu 11 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số f  x    m   x  đồng biến  A m  B m  C m  D m  Câu 12 Tìm a b để đồ thị hàm số y  ax  bx  qua điểm A  3;5  có trục đối xứng đường thẳng x  A a  1 , b  B a  , b  2 C a  , b  5 D a   , b   5 Câu 13 Cho hai tập hợp A   m  1; m  4 B   ;5  Tìm tất giá trị m để A  B   A m  C m  B m  D m  Câu 14 Cho hình bình hành ABCD Mệnh đề sau đúng?          A AB  AD  AC B AB  AD  CD C AB  AD  BC    D AB  AD  BD   Câu 15 Cho tam giác ABC vng A có  ABC  40 Tính góc hai vectơ CA CB         A CA, CB  40 B CA, CB  130 C CA, CB  140 D CA, CB  50          II.PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 16 (2.0 điểm) a Tìm tập xác định hàm số y  x   x  b Lập bảng biển thiên vẽ đồ thị hàm số y  x  x  Câu 17 a) Cho tam giác ABC có I trung điểm BC , N trung điểm AI , M điểm     cạnh AB cho AB  3AM Chứng minh rằng: MB  AN  AB  AC   b) Trong hệ trục toạ độ Oxy , cho A  2;  1 , B 1;3 , C  5;  Tìm toạ độ vectơ AB , BC chứng minh tam giác ABC vuông B Câu 18 Giải phương trình  x  5 x   x  x  -HẾT - ĐỀ SỐ 50 – CHUYÊN LONG AN-HKI-1819-HỆ KC I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu [0D3.2-3] Tìm tất giá trị m để phương trình mx   m  1 x   có hai nghiệm trái dấu A m  B m  C m  D 1  m  Câu [0D2.2-2] Đường thẳng qua hai điểm M  2; 2  N  1;  song song với đường thẳng đây? A y  x  B y   x  C y  2 x  D y  x  Câu [0H1.2-2] Cho điểm A , B , C , O Đẳng thức sau đúng?             A OA  CA  CO B AB  OB  OA C OA  OB  BA D AB  AC  BC Câu [0D3.2-2] Cho phương trình ax  b  Mệnh đề sau đúng? A Nếu a  phương trình có nghiệm B Nếu a  b  phương trình có nghiệm C Nếu a  b  phương trình vơ nghiệm D Nếu a  phương trình có nghiệm GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 209 TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 Câu [0H1.3-3] Cho hai điểm phân biệt cố định A , B Gọi I trung điểm AB Tìm tập hợp     điểm M thoả mãn MA  MB  MA  MB A Đường tròn đường kính AB C Đường tròn tâm I , bán kính AB Câu Câu B Nửa đường tròn đường kính AB D Trung trực AB [0H1.2-2] Cho hình chữ nhật ABCD , gọi O giao điểm AC BD , phát biểu sau đây là đúng?       A OA  OB  OC  OD B AC  DA  AB        C OA  OB  OC  OD  D AC  BD   [0H1.3-1] Trong hệ tọa độ Oxy cho a   a1 ; a2  ; b   b1; b2  Mệnh đề sau sai?     a1b1  a2b2 A a  b  a1b1  a2b2  B cos a, b  a12  a22  b12  b22         C a  a12  a22 , b  b12  b22 D a  a2 j  a1 i , b  b1 i  b2 j   Câu  A X  1; 3 Câu  [0D1.2-1] Hãy liệt kê tất phần tử tập hợp X  x   x  x   B X   C X  0 D X  1 [0D3.2-2] Tìm m để phương trình  m2 – 5m   x  m – 2m vô nghiệm A m  B m  C m  D m  x 3 C D   \ 3 D D  3;   Câu 10 [0D2.1-2] Tìm tập xác định hàm số y  x   A D   ;3 B D   3;   0,3 x  0, y  0,33  Câu 11 [0D3.3-1] Tìm nghiệm  x; y  hệ:  1, x  0, y  0,  A Vô nghiệm B  0,7; –0,6  C  –0,7;0,6  D  0,6; –0,7  Câu 12 [0D3.2-2] Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình x – 3x –1  Tính tổng x12  x22 A 11 B C D 10 x  y  Câu 13 [0D3.3-2] Hệ phương trình  có nghiệm? x  y  A B C x2  y2  6x  y  Câu 14 [0D3.3-2] Cho hệ phương trình  với x  y   2 A  x0  y0 298 982 228 A A  B A  C A  25 25 25 D  x0 ; y0  nghiệm Tính D A  928 25 Câu 15 [0D2.3-2] Cho hàm số y  x  x  Chọn khẳng định 5  A Hàm số nghịch biến khoảng  ;   B Hàm số đồng biến khoảng 2  5  C Hàm số đồng biến khoảng  ;   D Hàm số đồng biến khoảng 2  210 5   ;  2   0;3 GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020  Câu 16 [0H1.4-1] Trong mặt phẳng Oxy , cho A  3;1 , B  1;1 Tìm tọa độ vectơ BA A  2;  B  4;  C  4; 2  D  4;0  Câu 17 [0D1.3-2] Cho A   ; 2 , B   3;   , C   0;4  Tìm tập  A  B   C A  3;  B  3; 4 C  ; 2   3;   D  ; 2    3;   Câu 18 [0H2.2-2] Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có A  3;1 , B  1; 1 , C  6;  Tính góc A tam giác ABC A Góc A 60 B Góc A 45 C Góc A 135 D Góc A 90 Câu 19 [0H1.4-2] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho K 1; 3 Điểm A  Ox , B  Oy cho A trung điểm KB Tìm tọa độ điểm B A  4;  B  0;    Câu 20 [0H1.4-1] Tìm độ dài a biết a  1;2    A a  B a  C  0;3 1  D  ;  3   C a   D a  II – PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 21 (0,5 điểm) Tìm tọa độ giao điểm parabol y   x  x  đường thẳng y  2 x  Câu 22 (0,5 điểm) Tìm hàm số y   x  bx  c biết hàm số có giá trị lớn x  Câu 23 (1,5 điểm) Giải phương trình sau: x a)  x  3x   x   b)   x 3 x 9 x 3 c) 3x  x    x  x Câu 24 (1.0 điểm) Giải hệ phương trình sau: 2  x y  xy  30 a)  3  x  y  35  x  y  xy  x  y  6 b)  2 2  x  y   xy  Câu 25 (0,5 điểm) Cho a , b hai số dương thỏa mãn a  b   a3  a b  Chứng minh:   ba      4a a  b  b Câu 26 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có A 1; – 1 , B  5; – 3 , C  2;  a) Tính chu vi tam giác ABC b) Tìm tọa độ chân đường cao kẻ từ A tam giác ABC HẾT GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 211 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 PHẦN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP B 21 A 41 B D 22 B 42 C B 23 C 43 C A 24 C 44 C B 25 A 45 C D 26 D 46 C C 27 B 47 B C 28 48 D B 29 C 49 B 10 A 30 A 50 B 11 A 31 D 12 A 32 A 13 A 33 B 14 D 34 C 15 B 35 A 16 C 36 C 17 C 37 D 18 B 38 C 19 D 39 B 20 C 40 D 13 D 33 A 53 B 73 A 93 B 14 D 34 B 54 D 74 C 94 B 15 A 35 C 55 A 75 D 95 B 16 B 36 B 56 C 76 C 96 C 17 A 37 A 57 B 77 C 97 D 18 A 38 B 58 C 78 C 98 A 19 20 D A 39 40 C C 59 60 C C 79 80 A B 99 100 D A 18 D 38 B 58 B 78 B 98 D 19 20 D C 39 40 D B 59 60 C A 79 80 B C 99 100 C A HÀM SỐ B 21 B 41 A 61 A 81 C B 22 B 42 A 62 B 82 B B 23 B 43 A 63 D 83 D D 24 D 44 C 64 D 84 D C 25 B 45 A 65 A 85 B B 26 C 46 D 66 D 86 A A 27 D 47 C 67 A 87 A B 28 C 48 B 68 C 88 B A 29 C 49 C 69 A 89 D 10 C 30 C 50 C 70 A 90 D 11 B 31 B 51 B 71 D 91 D 12 C 32 C 52 D 72 B 92 C PHƯƠNG TRÌNH- HỆ PHƯƠNG TRÌNH B 21 D 41 A 61 A 81 D B 22 B 42 D 62 B 82 B A 23 B 43 D 63 C 83 D D 24 D 44 B 64 A 84 B C 25 A 45 C 65 C 85 C C 26 B 46 D 66 C 86 D B 27 C 47 A 67 C 87 A A 28 C 48 B 68 B 88 D D 29 D 49 A 69 D 89 B 10 C 30 C 50 A 70 B 90 A 11 D 31 D 51 B 71 C 91 A 12 C 32 C 52 D 72 B 92 C 13 D 33 B 53 C 73 B 93 A 14 B 34 C 54 D 74 94 A 15 A 35 C 55 C 75 A 95 A 16 D 36 B 56 A 76 C 96 A 17 B 37 B 57 A 77 C 97 C BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH (HKI) C 21 B 41 C 61 212 D 22 A 42 C 62 C 23 B 43 A 63 D 24 B 44 B 64 D 25 C 45 C 65 C 26 D 46 B 66 A 27 D 47 D 67 A 28 C 48 C 68 C 29 D 49 A 69 10 B 30 B 50 C 70 11 B 31 D 51 C 71 12 D 32 D 52 B 72 13 C 33 C 53 B 73 14 B 34 D 54 B 74 15 35 A 55 D 75 16 B 36 A 56 D 76 17 C 37 D 57 B 77 18 D 38 C 58 B 78 19 A 39 B 59 A 79 20 C 40 B 60 C 80 GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2019-2020 C B B D B D A A D B B D D A A D B C B C 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 C C B B A D B B C C A C A D D A C A C A 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 A B B A C D C A B C A C D B B C A A B 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 D B A B B VÉCTƠ B 21 C 41 C 61 C C 22 D 42 D 62 B C 23 C 43 D 63 B D 24 B 44 A 64 A B 25 D 45 A 65 A B 26 A 46 D 66 A B 27 B 47 A 67 C A 28 B 48 B 68 C C 29 D 49 B 69 B 10 B 30 C 50 D 70 A 11 B 31 A 51 C 71 B 12 A 32 D 52 D 72 C 13 C 33 C 53 B 73 A 14 A 34 B 54 B 74 A 15 A 35 B 55 A 75 A 16 B 36 D 56 B 76 B 17 A 37 B 57 A 77 C 18 B 38 D 58 D 78 C 19 D 39 C 59 B 79 B 20 A 40 A 60 A 80 A 14 C 34 D 15 A 35 A 16 D 36 B 17 B 37 B 18 C 38 A 19 C 39 A 20 C 40 B TÍCH VƠ HƯỚNG C 21 C A 22 B D 23 C 24 B B 25 C D 26 A D 27 B 28 C A 29 A 10 B 30 D 11 D 31 D 12 C 32 C 13 A 33 C TỌA ĐỘ ĐIỂM – TỌA ĐỘ VÉCTƠ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B B C A A A B A C B C A B D D B C C B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D C D C A C B B A C A B C D B C A C B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D C B D D D C D C A C B B C B B A A B B 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A D D A B A A B D D GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 213 NĂM HỌC 2019-2020 TÀI LIỆU ƠN THI HỌC KÌ I - MƠN TỐN 10 214 GV Trần Quốc Nghĩa-098 373 4349 ... - HKI - 17 18 91 ĐỀ SỐ 10 - SGD BẮC GIANG - HKI - 17 18 94 ĐỀ SỐ 11 - CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ - HKI - 17 18 97 ĐỀ SỐ 12 - SGD BÌNH PHƯỚC - HKI -17 18 10 1 ĐỀ SỐ 13 ... TỐN 10 ĐỀ SỐ 16 - THPT KIM LIÊN, HÀ NỘI - HKI - 17 18 11 4 ĐỀ SỐ 17 - THPT NHÂN CHÍNH, HÀ NỘI - HKI - 18 19 11 7 ĐỀ SỐ 18 - THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG, HÀ NỘI - HKI - 18 19 11 8 ĐỀ SỐ 19 ... CHÂU, ĐẮKLẮK - HKI - 17 18 10 3 ĐỀ SỐ 14 - THPT NINH GIANG, HẢI DƯƠNG - HKI - 17 18 10 8 ĐỀ SỐ 15 - THPT THỦ ĐỨC, TPHCM - HKI - 17 18 11 3 GV Trần Quốc Nghĩa i NĂM HỌC 2 019 -2020 TÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG HOC KI 1 TOAN 10 FULL 1920 , DE CUONG HOC KI 1 TOAN 10 FULL 1920

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn