HINH THOI LOP 8

13 140 1
Đặng Thị Hoàng Phượng

Đặng Thị Hoàng Phượng

Tải lên: 11,601 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 17:10

KiÓm tra bµi cò Em h·y nªu tÝnh chÊt cña h×nh b×nh hµnh ? DÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh b×nh hµnh? Kiến thức về hình bình hành Tứ giác là hình bình hành 1) Cạnh :- các cạnh đối bằng nhau - các cạnh đối song song 2) Góc : - các góc đối bằng nhau 3) Đường chéo : - Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường Bt :cho tứ giác như hình vẽ Em hãy quan sát ABCD có đăc điểm gi? A B C D ABCD như hình vẽ có AB=BC=CD=DA Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau như vậy được gọi là Hình thoi Tiết:20 Hình thoi 1) Định nghĩa Hình thoi là tứ giác có bốn cạmh bằng nhau A B D C * Bài toán :CMR ABCD như trên là hình bình hành AB=BC=CD=DA ABCD là hình thoi Lời giải ABCD có :AB=DC và AD=BC Suy ra ABCD là hình bình hành Tiết:20 Hình thoi Hình thoi là tứ giác có bốn cạmh bằng nhau A B D C * Bài toán :CMR ABCD như trên là hình bình hành AB=BC=CD=DA ABCD là hình thoi Lời giải ABCD có :AB=DC và AD=BC Suy ra ABCD là hình bình hành 1) Định nghĩa Tiết: 20 Hình thoi 1) Định nghĩa 2) Tính chất Hình thoi có các tính chất hình bình hành * Cạnh -các cạnh đối // &= nhau * Góc -Các góc đối bằng nhau * Đường chéo -Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường A B D C O Ngoài ra hình thoi còn có tính chất gì khác CMR : ABO = OBC AC BD T Lời giảI Vì ABCD là hình thoi nên : AB=BC ABC cân tại B Mà AO=OC Do vậy BO là đường trung tuyến và cũng là đường phân giác , đường cao . Suy ra ABO = OBC và AC BD (ĐPCM) T Bài thảo luận Tiết: 20 Hình thoi 1) Định nghĩa 2) Tính chất Hình thoi có các tính chất hình bình hành * Cạnh -các cạnh đối // &= nhau * Góc -Các góc đối bằng nhau * Đường chéo -Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường A B D C O Vậy Qua bài toán trên đương chéohình thoi còn có tính chất gì nữa ? Định lý Trong hình thoi : a) Hai đường chéo vuông góc với nhau b) Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi Tiết: 20 Hình thoi 1) Định nghĩa 2) Tính chất Hình thoi có các tính chất hình bình hành * Cạnh -các cạnh đối // &= nhau * Góc -Các góc đối bằng nhau * Đường chéo -Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường A B D C O Định lý Trong hình thoi : a) Hai đường chéo vuông góc với nhau b) Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi * Góc Vậy hình bình hành có đặc điểm gì thì trở thành hình thoi Như vậy ta thấy Hình thoi chính là Hình bình hành đặc biệt Tiết: 20 Hình thoi 1) Định nghĩa 2) Tính chất A B D C O Vậy hình bình hành có đặc điểm gì thì trở thành hình thoi Như vậy ta thấy Hình thoi chính là Hình bình hành đặc biệt 3) Dấu hiệu nhận biết 1. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi 2. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi 3. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi 4. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi . Tiết: 20 Hình thoi 1) Định nghĩa 2) Tính chất A B D C O 3) Dấu hiệu nhận biết 1. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi 2. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi 3. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi 4. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi . Chứng minh dấu hiệu nhận biết 3 4) Bài tập 4) Bài tập BT 73 Tìm các hình thoi trên hình A B CD H G F E c c K I M N . AB=BC=CD=DA Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau như vậy được gọi là Hình thoi Tiết:20 Hình thoi 1) Định nghĩa Hình thoi là tứ giác có bốn cạmh bằng nhau A B D C * Bài toán. hành AB=BC=CD=DA ABCD là hình thoi Lời giải ABCD có :AB=DC và AD=BC Suy ra ABCD là hình bình hành Tiết:20 Hình thoi Hình thoi là tứ giác có bốn cạmh bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: HINH THOI LOP 8, HINH THOI LOP 8, HINH THOI LOP 8

Bình luận về tài liệu hinh-thoi-lop-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP