GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI LOP 5

36 556 7
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/36 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 17:10

Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) Năm học 2008 2009. ******************* Tuần1. Ngày soạn: 16 / 8 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 23 tháng 8 năm 2008. Bồi d ỡng HSG : Toán. Giải các bài toán có liên quan đến phân số. 1. Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán có liên quan đến phân số. -Củng cố kỹ năng cộng ,trừ hai phân số. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 59,61( toán bồi dỡng HSG lớp 5). -Bài 59: HD: nhận xét 1/2,1/3, 1/4 đều lớn hơn 1/5 nên 1/2+1/3 +1/4+ 1/5 >4/5. Phần b,c,d làm tơng tự phần a. -Bài 61: HD:a, Ta có 1/2 x 1/3 = 1/6 và 1/2 -1/3 =1/6 nên ta thay 1/2 x 1/3 thành 1/2 - 1/3 .Các tích còn lại làm tơng tự rồi rút gọn cho nhau cuối cùng ta còn phép tính 1/2 - 1/10 . Thực hiện phép trừ để tìm kết quả của phép tính. Các phần b,c,d làm tơng tự phần a. Qua bài tập củng cố cho HS cách cộng trừ phân số. c.GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS làm bài vào vở sau đó gọi một số em lên bảng chữa bài. HS làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra kết quả . GV quan sát. HS nêu cách cộng ,trừ hai phân số. HS nghe. ________________________________________ Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) Năm học 2008 2009. ******************* Tuần2. Ngày soạn: 23 / 8 /2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 30 tháng 8 năm 2008. Bồi d ỡng HSG : Tiếng Việt. Luyện từ và câu:Từ đơn, từ ghép, từ láy. 2. Mục tiêu: -Củng cố cách tìm từ đơn, từ ghép, từ láy. -Rèn kỹ năng chia nhóm, đặt tên. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập1,2,3,4(Tr.2,3 tài liệu bồi dỡng HSG lớp 5).Bài1,2,3,4(Tr. 3,4- tài liệu BDHSG lớp5.) -Bài 1,2,3,4(Tr. 2,3). HD:HS đọc các đoạn văn, đoạn thơ để tìm từ đơn, từ ghép, từ láy. Cách tìm:dựa vào đặc điểm của các loại từ để tìm. -Bài1,2,3,4(Tr.3,4): HD: Bài1:HS dựa vào nghĩa để chia nhóm. Bài2:HDHS dựa vào tiếng đứng sau để chia thành nhóm nếu tiếng đứng trớc giống nhau. Bài3:HS phảI hiểu nghĩa của tiếng nonrồi mới chia nhóm. Bài4:HDHS hiểu nghĩa của từng từ sau đó mới chọn từ đúng để khoanh. Qua bài tập củng cố cho HS cách xác định từ đơn, từ ghép, từ láy. c.GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS làm bài vào vở sau đó gọi một số em lên bảng chữa bài. HS làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra kết quả . GV quan sát. HS nêu cách làm của mình. HS giải nghĩa các từ (theo cặp rồi làm. HS làm, gọi 3 em đọc bài làm, cả lớp cùng nhận xét. HS nghe. HS nghe. __________________________________________ Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) Năm học 2008 2009. ******************* Tuần3. Ngày soạn: 6 /9 /2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 13 tháng 9 năm 2008. Bồi d ỡng HSG : Toán. Giải các bài toán về tìm số trung bình cộng. 1.Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán về tìm số trung bình cộng. -Củng cố kỹ năng tìm số trung bình cộng. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 1,2,3,4,5 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 ) -Bài1: HD:tìm ra tổng cả 10 số lẻ. 10 x 130. Tìm hiệu của 10 số lẻ. Vẽ sơ đồ tổng hiệu rồi làm. -Bài2: HD:Tìm tổng của 6 số phải tìm. Tìm số phần của từng số. Vẽ sơ đồ tổng tỷ rồi giải. -Bài3: HD:Tìm tổng của5 số. Tổng của4 số chính bằng 4 lần số thứ năm.tìm đợc số thứ năm. -Bài4: Tơng tự bài 3. -Bài5:Tìm số lít dầu thùng thứ ba,tổng số dầu thùng 1,2,3; tìm TBC số dầu 4 thùng,tìm số dầu thùng4. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS làm bài vào vở sau đó gọi một số em lên bảng chữa bài. HS làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra kết quả . GV quan sát. HS làm ,gọi 1HS lên chữa bài. HS làm bài rồi chữa. HS nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) Năm học 2008 2009. ******************* _________________________________________ Tuần 4. Ngày soạn: 13 / 9 /2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 20 tháng 9 năm 2008. Bồi d ỡng HSG : Toán. Giải các bài toán về tìm số trung bình cộng(tiếp). 1.Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán về tìm số trung bình cộng. -Củng cố kỹ năng tìm số trung bình cộng. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 6,7,8,9,10,11 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 ) -Bài6: HD:vẽ sơ đồ, biểu thị 7 đoạn bằng nhau(mỗi đoạn là 1 lần TBC số tiền của 7 ngời), biểu thị số tiền của ngời đội trởnglà 1 đoạn và 9000 đồng. -Bài7: HD: Tìm tổng số tuổi của cô giáo và HS. Tìm tổng số tuổi của 30 HS. Tìm tuổi của cô giáo( lấy hai tổng trừ cho nhau.) -Bài8: HD: tơng tự bài 7. -Bài9: Tơng tự bài 8. -Bài10:Tơng tự bài 6 -Bài11: HD: tìm tổng của 3 số. Tìm số phần của từng số. Vẽ sơ đồ tổng tỷ rồi giải. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS làm bài vào vở sau đó gọi một số em lên bảng chữa bài. HS làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra kết quả . GV quan sát. HS làm ,gọi 1HS lên chữa bài,cả lớp cùng nhận xét. HS làm bài rồi chữa,nêu cách làm. HS nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) Năm học 2008 2009. ******************* ------------------------------------------------------------- Tuần 5. Ngày soạn:20/ 9 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008. Bồi d ỡng HSG : Toán. Giải các bài toán về chuyên đề tổng- tỷ. 3. Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán dạng tổng tỷ. -Củng cố kỹ năng vẽ sơ đồ để giải. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 1,2,3,4,5,6 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 ) -Bài1: HD:xác định tổng, tỷ số, vẽ sơ đò rồi giải. -Bài2: HD: Tìm tổng số viên bi khi Nam cho Hoàng vẫn là 48 viên. Tìm tỷ số khi Nam cho Hoàng. Vẽ sơ đồ rồi giải. -Bài3:HD: Xác định tổng số bạn khối5( 75 bạn) Xác định tỷ số ( Bạn nam 2 phần, bạn nữ 3 phần.) Vẽ sơ đồ rồi giải. -Bài4: HD: tơng tự bài 3. -Bài5: Tơng tự bài 4. -Bài6: Xác định tỷ số của số cây từng lớp ( khối3 là 1phần, khối 4 là 2 phần, khối 5 là 3 phần.) * Củng cố :HS nêu cách giải bài toán dạng tổng tỷ: xác định tổng của các số. Tìm số phần của từng số. Vẽ sơ đồ tổng tỷ rồi giải. HS nghe. HS làm bài vào vở sau đó gọi một số em lên bảng chữa bài, cả lớp cùng nhận xét. HS làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra kết quả . HS làm ,gọi 1HS lên chữa bài,cả lớp cùng nhận xét. HS làm bài, chữa bài trên bảng. HS làm bài rồi chữa,nêu cách làm. HS nêu cách bớc giải bài toán dạng tổng Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) Năm học 2008 2009. ******************* (*L u ý :các đoạn thẳng phải đều nhau.) c. GV nhận xét tiết học: tỷ. HS nghe. Tuần 6. Ngày soạn : 27 / 9 / 2008. Ngày dạy : Thứ bảy ngày 4 tháng 10 năm 2008. Bồi d ỡng HSG : Tiếng Việt. Tập làm văn: Tả cảnh. 1.Mục tiêu:-Rèn kỹ năng lập dàn ý một bài văn tả cảnh. -Luyện nói theo cặp, nói trớc lớp theo từng phần của bài văn. -Viết hoàn chỉnh bài văn. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài: * Đề bài:Hãy tả lại cảnh đẹp của cánh đồng lúa quê em. + Gọi 2 HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của bài văn. +1 HS nêu dàn bài chung của thể loại văn tả cảnh. +2 HS một cặp cùng nhau lập dàn ý sau đó trình bày trớc lớp. + Y/c một số HS nêu dàn ý, GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh. * Yêu cầu HS viết bài hoàn vào vớ sau đó đọc bài làm trớc lớp. ( Mở bài giới thiệu đợc đặc điểm của cánh đồng lúa quê em. Thân bài:tả cảnh đẹp của đồng lúa theo thời gian trong ngày. Kết bài: nêu tình cảm của mình đối với cảnh đẹp của đồng lúa đó.) * Củng cố : 2 HS nêu dàn ý chung của thể loại văn tả cảnh. 2 HS đọc bài làm trớc lớp, GV nhận xét HS nghe. HS đọc và nêu y/c của bài. HS nêu dàn bài chung của văn tả cảnh. HS làm bài theo cặp, trình bày trớc lớp. HS làm bài vào vở, 3 HS đọc bài trớc lớp, nhận xét bài bạn. 2HS nêu dàn ý chung của thể loại văn tả cảnh. 2 HS đọc bài. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) Năm học 2008 2009. ******************* bài làm của HS. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. . Tuần 7. Ngày soạn: 4 / 10 /2008. Thứ bảy ngày 11 tháng 10 năm 2008. Bồi d ỡng HSG : Tiếng Việt. Tập làm văn: Tả cảnh. 1.Mục tiêu:-Rèn kỹ năng lập dàn ý một bài văn tả cảnh. -Luyện nói theo cặp, nói trớc lớp theo từng phần của bài văn. -Viết hoàn chỉnh bài văn. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) Năm học 2008 2009. ******************* a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài: * Đề bài:Hãy tả lại cảnh đờng làng em lúc trời sắp ma. + Gọi 2 HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của bài văn. +1 HS nêu dàn bài chung của thể loại văn tả cảnh. +2 HS một cặp cùng nhau lập dàn ý sau đó trình bày trớc lớp. + Y/c một số HS nêu dàn ý, GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh. * Yêu cầu HS viết bài hoàn vào vớ sau đó đọc bài làm trớc lớp. ( Mở bài giới thiệu đợc đặc điểm của đ- ờng làng em lúc trời sắp ma. Thân bài:tả cảnh bầu trời, gió, ngời đi trên đờng, cảnh vật xung quanh ( lu ý đến âm thanh, hình ảnh của cảnh vật lúc trời sắp ma.) Kết bài: nêu tình cảm xúc của mình khi đợc chứng kiến cảnh đó.) * Củng cố : 2 HS nêu dàn ý chung của thể loại văn tả cảnh. 2 HS đọc bài làm trớc lớp, GV nhận xét bài làm của HS. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS đọc và nêu y/c của bài. HS nêu dàn bài chung của văn tả cảnh. HS làm bài theo cặp, trình bày trớc lớp. HS làm bài vào vở, 3 HS đọc bài trớc lớp, nhận xét bài bạn. 2HS nêu dàn ý chung của thể loại văn tả cảnh. 2 HS đọc bài. HS nghe. Tuần 8. Ngày soạn:11/ 10 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 18 tháng 10 năm 2008. Bồi d ỡng HSG : Toán. Giải các bài toán về chuyên đề tổng- tỷ ( tiếp). 4. Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán dạng tổng tỷ. -Củng cố kỹ năng vẽ sơ đồ để giải. 2.Các hoạt động dạy và học: Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) Năm học 2008 2009. ******************* Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 7,8,9,10,11,12,13,14(Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 , Tr. 13 ). -Bài7: * HD:xác định tổng(108m). Tìm phân số chỉ só vải còn lại ở mỗi tấm. Sau đó căn cứ vào mẫu số để tìm số phần của từng loại vải -Bài8: * HD: + Xác định tổng số tuổi của hai anh em. +Lập luận để suy ra tuổi em hiện nay là 2 phần , tuổi anh là 3 phần. +Vẽ sơ đồ rồi giải. -Bài9: *HD: + Xác định tổng của số chia và số bị chia 969 ( 6+ 51) = 812. + Vẽ sơ đồ rồi giải để tìm số bị chia và số chia. -Bài10: * HD: Cách1: vẽ sơ đồ biểu thị 4 số rồi giải. Cách2:Gọi số thứ ba là A, số thứ nhất là t là A x 4, số thứ nhất là A x 2 2, số thứ hai là A x 2 + 2. Lập biểu thức rồi tìm từng số. -Bài11: * HD: + Lập luận suy ra tuổi của ngời thứ ba là 1 phần, tuổi của ngời thứ hai là 7 phần , tuổi của ngời thứ nhất là 12 phần. + Vẽ sơ đồ rồi giải. -Bài12 : * HD:+ Xác định tổng số tuổi của ba ngời. +Lập luận tìm số phần của từng ngời rồi vẽ sơ đồ để giải. - Bài13:Cách giải tơng tự bài 12. - Bài 14: HD: + Tìm số trứng cả ba con đẻ trong 1 ngày. + Tìm giá tiền 1 quả trứng. + Tìm số tiền bán trứng mỗi HS nghe. HS làm bài vào vở sau đó gọi một số em lên bảng chữa bài, cả lớp cùng nhận xét. HS làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra kết quả . HS làm ,gọi 1HS lên chữa bài,cả lớp cùng nhận xét. HS làm bài, chữa bài trên bảng.( 2cách) HS làm bài rồi chữa,nêu cách làm. HS làm rồi chữa bài. HS làm rồi chữa bài, nêu cách làm, nhận xét. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) Năm học 2008 2009. ******************* ngày. + Tìm số ngày ngời đó sẽ hoà vốn. Giải: Mỗi ngày cả ba con đẻ đợc: 3/4 + 2/3 +1/2 = 23/12(quả trứng) Giá một quả trứng là 6000 : 5 = 1200 (đ) Số tiền bán trứng mỗi ngày là 23/12 x 1200 = 2300 (đ) Ngời đó sẽ hoà vốn sau: 82800 : 2300 = 36 (ngày) * Củng cố :HS nêu cách giải bài toán dạng tổng tỷ: xác định tổng của các số. Tìm số phần của từng số. Vẽ sơ đồ tổng tỷ rồi giải. (*L u ý :các đoạn thẳng phải đều nhau.) c. GV nhận xét tiết học: HS nêu cách bớc giải bài toán dạng tổng tỷ. HS nghe. Tuần 9. Ngày soạn: 18 / 10 /2008. Thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm 2008. Bồi d ỡng HSG : Tiếng Việt. Tập làm văn: Tả cảnh. Cảm thụ: Chủ đề về cảnh đẹp thiên nhiên. 1.Mục tiêu:-Rèn kỹ năng lập dàn ý một bài văn tả cảnh. -Luyện nói theo cặp, nói trớc lớp theo từng phần của bài văn. -Viết hoàn chỉnh bài văn. - Rèn kỹ năng xác định nội dung, nghệ thuật của đoạn văn, đoạn thơ. 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò. . học sinh giỏi ( Lớp 5) Năm học 2008 2009. ******************* 15 ) + Số phần bằng nhau ứng với 15 năm đó là (7 2 = 5 ( phần) ). + Một phần là ( 15 : 5. Cho HS làm bài tập 59 ,61( toán bồi dỡng HSG lớp 5) . -Bài 59 : HD: nhận xét 1/2,1/3, 1/4 đều lớn hơn 1 /5 nên 1/2+1/3 +1/4+ 1 /5 >4 /5. Phần b,c,d làm tơng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI LOP 5, GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI LOP 5, GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI LOP 5

Bình luận về tài liệu giao-an-boi-duong-hoc-sinh-gioi-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP