giáo án nộp thi cụm

8 39 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 08:22

giáo dạy dạy giỏi cụmTiết 16Chủ đề: Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm nổi bậtI. Cơ sở xây dựng chủ đề Tên chủ đề: “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm nổi bật”. Cơ sở xây dựng chủ đề: + Theo phân phối chương trình hiện hành, Chủ đề Địa lí dân cư được phân bố thành 4 tiết, nội dung các bài thiếu các mối quan hệ với nhau. Việc xây dựng chủ đề thành “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm nổi bật”, giúp học sinh khái quát được các nội dung thành một vấn đề mang tính tổng hợp, chiều sâu và giải quyết được những thách đố hiện tại về đặc điểm dân số của Việt Nam hiện nay. + Giảm thời lượng lý thuyết, tăng thời lượng dành cho hoạt động hình thành và phát triển năng lực thực tiễn về giải quyết các vấn đề dân cư của thế giới cho HS, gắn việc học lí thuyết với thực tiễn cuộc sống, rèn luyện các kĩ năng thực hành, làm bài tập TNKQ…II. NỘI DUNG CƠ BẢN1. Dàn ý về “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm nổi bật” 2. Một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về chủ đề: “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm nổi bật”a. Kiến thức cơ bản Phân tích một số đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta. Phân tích nguyên nhân, hậu quả của dân đông, gia tăng nhanh và phân bố không hợp lí. Nêu một số chính sách dân số ở nước ta. Hiểu và trình bày một số đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta. Phân tích vì sao việc làm đang là vấn đề gay gắt của nước ta và hướng giải quyết. Trình bày một số đặc điểm đô thị hoá ở Việt Nam, nguyên nhân và những tác động đến kinh tế xã hội. Nêu sự phân bố mạng lưới đô thị ở nước ta.b. Kĩ năng Phân tích bảng số liệu thống kê, biểu đồ dân số Việt Nam để hiểu và trình bày về tình hình tăng dân số, cơ cấu dân số và phân bố dân cư ở nước ta. Sử dụng bản đồ phân bố dân cư, dân tộc và Atlát Địa lí Việt Nam để nhận biết và trình bày đặc điểm phân bố dân cư. Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ về nguồn lao động, sử dụng lao động, việc làm. Sử dụng bản đồ Phân bố dân cư và Atlát Địa lí Việt Nam để nhận xét sự phân bố mạng lưới các đô thị lớn. Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về số dân và tỉ lệ dân đô thị ở Việt Nam. Phân tích bảng số liệu về sự phân bố đô thị và số dân đô thị giữa các vùng trong cả nước.3. Hoạt động trải nghiệm Trên địa bàn xã em sinh sống, theo em vấn đề dân cư nào là nổi bật nhất? Tại sao? Ảnh hưởng của vấn đề đó đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.III. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ1. Kiến thức+ Biết được dàn ý về chủ đề: Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm nổi bật.+ Hiểu và vận dụng được một số nội dung kiến thức, kỹ năng cơ bản về chủ đề: Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm nổi bật.a. Kiến thức Phân tích được một số đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta. Phân tích được nguyên nhân, hậu quả của dân đông, gia tăng nhanh và phân bố không hợp lí. Nêu được một số chính sách dân số ở nước ta. Hiểu và trình bày được một số đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta. Phân tích được vì sao việc làm đang là vấn đề gay gắt của nước ta và hướng giải quyết. Trình bày được một số đặc điểm đô thị hoá ở Việt Nam, nguyên nhân và những tác động đến kinh tế xã hội. Nêu được sự phân bố mạng lưới đô thị ở nước ta.b. Kĩ năng Phân tích được bảng số liệu thống kê, biểu đồ dân số Việt Nam để hiểu và trình bày về tình hình tăng dân số, cơ cấu dân số và phân bố dân cư ở nước ta. Sử dụng bản đồ phân bố dân cư, dân tộc và Atlát Địa lí Việt Nam để nhận biết và trình bày được đặc điểm phân bố dân cư. Phân tích được số liệu thống kê, biểu đồ về nguồn lao động, sử dụng lao động, việc làm. Sử dụng bản đồ Phân bố dân cư và Atlát Địa lí Việt Nam để nhận xét được sự phân bố mạng lưới các đô thị lớn. Vẽ và phân tích được biểu đồ, số liệu thống kê về số dân và tỉ lệ dân đô thị ở Việt Nam. Phân tích được bảng số liệu về sự phân bố đô thị và số dân đô thị giữa các vùng trong cả nước.3. Thái độ phẩm chấtCó ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội: Thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ. Nhận thức đúng đắn về các vấn đề lao động và việc làm, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng trong lương lai và vạch ra kế hoạch cụ thể để thực hiện. Nhận thức đúng đắn về những vấn đề nảy sinh từ quá trình đô thị hóa như vấn đề môi trường, tệ nạn xã hội, …4. Định hướng hình thành phát triển năng lực Góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung: Năng lực tự học, Năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng CNTT, Năng lực tìm hiểu thực tiễn. Năng lực chuyên biệt: Phân tích và xử lý các vấn đề về địa lí dân cư: Các bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ.IV. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨCNội dungBiếtHiểuVận dụngVận dụng cao1. Dàn ýX2. Câu hỏi và bài tậpX(Lý thuyết 04câu)X(Bài tập 8 câu)3. Trải nghiệmXV. KẾ HOẠCH DẠY HỌC Tiết 1,2+ Xây dựng dàn ý về chủ đề “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm nổi bật”.+ Hiểu và hoàn thành một số câu hỏi và bài tập về chủ đề “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm nổi bật”.Dạng lý thuyết:Câu 1 : Phân tích đặc điểm quy mô dân số và gia tăng dân số của nước ta.Câu 2 : Phân tích đặc điểm cơ cấu dân số (theo tuổi, dân tộc, lao động, tình trạng việc làm) của nước ta.Câu 3 : Phân tích đặc điểm phân bố dân cư và đô thị hóa ở nước ta.Câu 4 : Nêu một số chính sách dân số ở nước ta.Dạng bài tập:Câu 1: Cho biểu đồ sauTỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm qua các giai đoạn Dựa vào biểu đồ, anh (chị) hãy phân tích tình hình gia tăng dân số ở nước ta qua các giai đoạn.Câu 2: Cho bảng số liệu CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA QUA MỘT SỐ NĂMNămNhóm tuổi (%)0 1415 59Từ 60 trở lên197941,751,37,0198938,754,17,2199933,558,48,1200925,066,09,0201423,566,310,2( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015)Dựa vào bảng số liệu, anh (chị) hãy:a. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số của nước ta trong giai đoạn trên.b. Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu dân số theo tuổi đối với phát triển KT XH nước ta.Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta?Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, nhận xét đặc điểm thành phần, sự phân bố các dân tộc ở nước ta?Câu 5: Dựa vào bảng 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, nhận xét đặc điểm sử dụng lao động ở nước ta.Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995 – 2007.Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét sự phân bố mạng lưới các đô thị lớn.Câu 8: Cho bảng số liệu:Phân bố đô thị và số dân đô thị giữa các vùng, năm 2014VùngSố lượngđô thịTrong đóThành phốThị xãThị trấnSố dân(nghìn người)Cả nước726594362426 515,9Trung du và miền núi Bắc Bộ17512101532 442,3Đồng bằng sông Hồng1251051105 422,2Bắc Trung Bộ9967861 711,2Duyên hải Nam Trung Bộ76103633 054,6Tây Nguyên5654471 487,4Đông Nam Bộ5037408 331,2Đồng bằng sông Cửu Long1451371254 067,0 ( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015)Dựa vào bảng số liệu, anh (chị) hãy nhận xét sự phân bố đô thị và số dân đô thị giữa các vùng trong cả nước. Tiết 3: Tổ chức báo cáo hoạt động trải nghiệm (Tìm hiểu thực tiễn)Nội dung tìm hiểu: Trên địa bàn xã em sinh sống, theo em vấn đề dân cư nào là nổi bật nhất? Tại sao? Ảnh hưởng của vấn đề đó đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tiết 4: Luyện tập và xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.VI. CHUẨN BỊ Thầy: Máy tính xách tay có kết nối Internet , Atlat địa lí VN. Trò: máy ghi âm, ghi hình, bài báo cáo, bút dạ, bảng phụ, giấy Ao.VII. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNGBước 1: GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi tung bóng trên nền nhạc bóng đá, lần lượt 4 học sinh và trả lời 4 câu hỏi được gắn trên quả bóng khi nhạc dừng. GV ghi lên bảng lần lượt các tiêu chí khi học sinh trả lời đúng.Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân: Thực hiện nhiệm vụ tung bóng, khi nhạc dừng người đang cầm bóng lấy 1 câu hỏi gắn trên bóng, huy động vốn hiểu biết của bản thân đề trả lời. GV quan sát và trợ giúp HS.Bước 3: Trao đổi thảo luận GV gọi một số HS có ý kiến, HS khác bổ sung, trên cơ sở thảo luận và bổ sung đó GV dẫn dắt vào nội dung của bài học mới. Khi học sinh trả lời hết các câu hỏi và phần chơi kết thúc. GV yêu cầu Học sinh trả lời câu hỏi: Những tiêu chí trên đề cập đến nội dung chủ đề nào các em đã được học từ lớp 10. HS trả lời là chủ đề : Dân cư. GV dẫn dắt vào bài mới.Bước 4: Đánh giá: GV đánh giá quá trình HS thực hiện và đánh giá kết quả cuối cùng của HS. GV trao thưởng cho những học sinh trả lời đúng.2. HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU KIẾN THỨC MỚIBƯỚC 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tậpGV nêu các nhiệm vụ học tập và kế hoạch học tập: Nhiệm vụ 1: Xây dựng SĐTD về chủ đề “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm nổi bật” – + Phương pháp: Thảo luận+ Hình thức: Nhóm (4 nhóm).+ Không gian tổ chức học: Trong lớp học, học sinh ngồi thành 4 nhóm.+ Tài liệu học tập: SGK, Atlat ĐLVN, tư liệu do GV cung cấp...+ Phương tiện, đồ dùng: Học sinh tự lựa chọn sao cho phù hợp nhất. + Sản phẩm dự kiến: Học sinh lựa chọn hình thức trưng bày sản phẩm: Thuyết trình, bảng phụ, Powerpoit... Nhiệm vụ 2: Hoàn thành một số câu hỏi và bài tập về “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm nổi bật”+ Phương pháp: Thảo luận+ Hình thức: Nhóm (4 nhóm thảo luận 4 câu hỏi và bài tập kĩ năng tương ứng).+ Không gian tổ chức học: tại nhà 1 học sinh trong nhóm.+ Tài liệu học tập: SGK, Atlat ĐLVN, internet...+ Phương tiện, đồ dùng: Học sinh tự lựa chọn sao cho phù hợp nhất. + Sản phẩm dự kiến: Học sinh lựa chọn hình thức trưng bày sản phẩm: Thuyết trình, bảng phụ, Powerpoit...CÂU HỎI KIẾN THỨCCâu 1 : Phân tích đặc điểm quy mô dân số và gia tăng dân số của nước ta.Câu 2 : Phân tích đặc điểm cơ cấu dân số (theo tuổi, dân tộc, lao động) của nước ta.Câu 3 : Phân tích đặc điểm phân bố dân cư và đô thị hóa ở nước ta..Câu 4: Nêu một số chính sách dân số ở nước ta.CÂU HỎI BÀI TẬP KỸ NĂNGCâu 1: Cho biểu đồ sauTỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm qua các giai đoạn Dựa vào biểu đồ, anh (chị) hãy phân tích tình hình gia tăng dân số ở nước ta qua các giai đoạn.Câu 2: Cho bảng số liệu CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA QUA MỘT SỐ NĂMNămNhóm tuổi (%)0 1415 – 59Từ 60 trở lên197941,751,37,0198938,754,17,2199933,558,48,1200925,066,09,0201423,566,310,2( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015)Dựa vào bảng số liệu, anh (chị) hãy:a. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số của nước ta trong giai đoạn trên.b. Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu dân số theo tuổi đối với phát triển KT XH nước ta.Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta?Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, nhận xét đặc điểm thành phần, sự phân bố các dân tộc ở nước ta?Câu 5: Dựa vào bảng 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, nhận xét đặc điểm sử dụng lao động ở nước ta.Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995 – 2007.Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét sự phân bố mạng lưới các đô thị lớn.Câu 8: Cho bảng số liệu:Phân bố đô thị và số dân đô thị giữa các vùng, năm 2014VùngSố lượngđô thịTrong đóThành phốThị xãThị trấnSố dân(nghìn người)Cả nước726594362426 515,9Trung du và miền núi Bắc Bộ17512101532 442,3Đồng bằng sông Hồng1251051105 422,2Bắc Trung Bộ9967861 711,2Duyên hải Nam Trung Bộ76103633 054,6Tây Nguyên5654471 487,4Đông Nam Bộ5037408 331,2Đồng bằng sông Cửu Long1451371254 067,0 ( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015)Dựa vào bảng số liệu, anh (chị) hãy nhận xét sự phân bố đô thị và số dân đô thị giữa các vùng trong cả nước. Nhiệm vụ 3: Hoạt động trải nghiệm: + Phương pháp: Thảo luận+ Hình thức: Nhóm (HS làm việc theo xã, phường đang sinh sống)+ Không gian tổ chức học: ngoài địa phương.+ Tài liệu học tập: SGK, Atlat ĐLVN, internet, nguồn thông tin do cán bộ dân số xã cấp...+ Phương tiện, đồ dùng: Học sinh tự lựa chọn sao cho phù hợp nhất. + Sản phẩm dự kiến: Học sinh lựa chọn hình thức trưng bày sản phẩm: Thuyết trình, bảng phụ, Powerpoit...Nội dung trải nghiệm: “Trên địa bàn xã em sinh sống, theo em vấn đề dân cư nào là nổi bật nhất? Tại sao? Ảnh hưởng của vấn đề đó đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”. 2,3 học sinh nhắc lại nhiệm vụ.BƯỚC 2: HS hoàn thành các nhiệm vụ, báo cáo, bàn luận, lưu sản phẩm học tập Hoạt động 1: Xây dựng sơ đồ tư duy Học sinh làm việc theo 4 nhóm xây dựng SĐTD cho toàn chủ đề. HS làm việc theo 4 nhóm: + HS làm việc cá nhân theo nhiệm vụ của nhóm.+ HS tập hợp sản phẩm của các cá nhân, thảo luận, tập hợp các ý kiến thành sản phẩm của nhóm.+ Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm: chọn cả 4 sản phẩm để trưng bày.+ GV đưa thông tin phản hồi trên máy chiếu.+ Các nhóm bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm chéo. Từng cá nhân tự tổng hợp từ các sản phẩm của mình, của nhóm, của nhóm khác, thông tin phản hồi của giáo viên, lưu sản phẩm vào vở. Bàn luận+ Mỗi nhóm nhận xét, đặt các câu hỏi và nhóm liên quan phản biện.+ HS nêu đề xuất với giáo viên (nếu có). Đánh giá+ Nội dung đánh giá: ý thức học tập, kiến thức, kỹ năng, hình thức học tập, hình thức sản phẩm, chất lượng câu hỏi, chẩt lượng phản biện…+ Hình thức: Các nhóm đánh giá chéo, GV đánh giá, tìm ra được nhóm, cá nhân tiêu biểu, các năng lực nổi bật trong giờ học của lớp, nhóm, cá nhân HS…và tìm hiểu kiến thức mới.Hoạt động 2: Thảo luận phân công nhiệm vụ cho các thành viên. HS làm việc theo 4 nhóm: + Cử nhóm trưởng, thư ký, quan sát viên, ủy viên các nhóm.+ Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân theo nhiệm vụ của nhóm.+ Các cá nhân nêu ý kiến, thống nhất.+ Báo cáo: GV gọi 1, 2 học sinh của mỗi nhóm hỏi về nhiệm vụ được đảm nhận. Nhóm trưởng thông báo kết quả phân công nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm.VIII. PHỤ LỤCPHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÓM HỌC SINHHọ tên người đánh giá: ………………………………………………..Nhóm:........................................................................................... Lớp: …………………Tên dự án: …………………………………………………………………………………………Mục đánh giáTiêu chíKết quảChi tiếtĐiểm tối đa1. Quá trình hoạt động của nhóm (Điểm tối đa 18)1. Sự tham gia của các thành viên3 2. Sự lắng nghe của các thành viên3 3. Sự phản hồi của các thành viên3 4. Sự hợp tác của các thành viên3 5. Sự sắp xếp thời gian3 6. Giải quyết xung đột trong nhóm3 2. Quá trình thực hiện dự án nhóm (Điểm tối đa 18)7. Chiến thuật thu thập thông tin3 8. Tập trung vào nguồn thông tin chính3 9. Lựa chọn, tổ chức thông tin3 10. Liên kết thông tin3 11. Cơ sở dữ liệu3 12. Kết luận3 3. Đánh giá bài tự giới thiệu về nhóm (Điểm tối đa 9)13. Ý tưởng3 14. Nội dung3 15. Thể hiện3 4. Đánh giá về sản phẩm (Điểm tối đa 48)16. Nội dung10 17. Hình thức8 18. Thuyết trình10 19. Kỹ thuật10 20. Tính sáng tạo của sản phẩm10 TỔNG ĐIỂM100 PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨMSTTTIÊU CHÍĐIỂM ĐÁNH GIÁ123451Ý thức học tập, có tên nhóm, tên các thành viên đầy đủ.2Chữ viết rõ ràng, dễ đọc, dễ theo dõi.3Bố cục cân đối, không có khoảng trống gây loãng, có hình vẽ, thu hút, phù hợp.4Thể hiện được đầy đủ các thông tin, thông tin được trình bày ngắn gọn, có trọng tâm.5Hoàn thành đúng thời gian.6Chất lượng câu hỏi, chất lượng phản biện.7Thuyết trình rõ ràng, mạch lạc, thu hút người nghe, phản hồi chính xác, đúng thời gian Tiết 16 Chủ đề: Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm bật I Cơ sở xây dựng chủ đề - Tên chủ đề: “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm bật” - Cơ sở xây dựng chủ đề: + Theo phân phối chương trình hành, Chủ đề Địa lí dân cư phân bố thành tiết, nội dung thiếu mối quan hệ với Việc xây dựng chủ đề thành “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm bật”, giúp học sinh khái quát nội dung thành vấn đề mang tính tổng hợp, chiều sâu giải thách đố đặc điểm dân số Việt Nam + Giảm thời lượng lý thuyết, tăng thời lượng dành cho hoạt động hình thành phát triển lực thực tiễn giải vấn đề dân cư giới cho HS, gắn việc học lí thuyết với thực tiễn sống, rèn luyện kĩ thực hành, làm tập TNKQ… II NỘI DUNG CƠ BẢN Dàn ý “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm bật” Một số kiến thức kỹ chủ đề: “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm bật” a Kiến thức - Phân tích số đặc điểm dân số phân bố dân cư nước ta - Phân tích nguyên nhân, hậu dân đông, gia tăng nhanh phân bố khơng hợp lí - Nêu số sách dân số nước ta - Hiểu trình bày số đặc điểm nguồn lao động việc sử dụng lao động nước ta - Phân tích việc làm vấn đề gay gắt nước ta hướng giải - Trình bày số đặc điểm thị hố Việt Nam, nguyên nhân tác động đến kinh tế - xã hội - Nêu phân bố mạng lưới đô thị nước ta b Kĩ - Phân tích bảng số liệu thống kê, biểu đồ dân số Việt Nam để hiểu trình bày tình hình tăng dân số, cấu dân số phân bố dân cư nước ta - Sử dụng đồ phân bố dân cư, dân tộc Atlát Địa lí Việt Nam để nhận biết trình bày đặc điểm phân bố dân cư - Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ nguồn lao động, sử dụng lao động, việc làm - Sử dụng đồ Phân bố dân cư Atlát Địa lí Việt Nam để nhận xét phân bố mạng lưới đô thị lớn - Vẽ phân tích biểu đồ, số liệu thống kê số dân tỉ lệ dân đô thị Việt Nam - Phân tích bảng số liệu phân bố đô thị số dân đô thị vùng nước Hoạt động trải nghiệm - Trên địa bàn xã em sinh sống, theo em vấn đề dân cư bật nhất? Tại sao? Ảnh hưởng vấn đề phát triển kinh tế, xã hội địa phương III MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ Kiến thức + Biết dàn ý chủ đề: Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm bật + Hiểu vận dụng số nội dung kiến thức, kỹ chủ đề: Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm bật a Kiến thức - Phân tích số đặc điểm dân số phân bố dân cư nước ta - Phân tích nguyên nhân, hậu dân đông, gia tăng nhanh phân bố khơng hợp lí - Nêu số sách dân số nước ta - Hiểu trình bày số đặc điểm nguồn lao động việc sử dụng lao động nước ta - Phân tích việc làm vấn đề gay gắt nước ta hướng giải - Trình bày số đặc điểm thị hố Việt Nam, ngun nhân tác động đến kinh tế - xã hội - Nêu phân bố mạng lưới đô thị nước ta b Kĩ - Phân tích bảng số liệu thống kê, biểu đồ dân số Việt Nam để hiểu trình bày tình hình tăng dân số, cấu dân số phân bố dân cư nước ta - Sử dụng đồ phân bố dân cư, dân tộc Atlát Địa lí Việt Nam để nhận biết trình bày đặc điểm phân bố dân cư - Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ nguồn lao động, sử dụng lao động, việc làm - Sử dụng đồ Phân bố dân cư Atlát Địa lí Việt Nam để nhận xét phân bố mạng lưới đô thị lớn - Vẽ phân tích biểu đồ, số liệu thống kê số dân tỉ lệ dân đô thị Việt Nam - Phân tích bảng số liệu phân bố đô thị số dân đô thị vùng nước Thái độ/ phẩm chất Có ý thức trách nhiệm với thân, gia đình xã hội: - Thực tốt sách dân số KHHGĐ - Nhận thức đắn vấn đề lao động việc làm, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng lương lai vạch kế hoạch cụ thể để thực - Nhận thức đắn vấn đề nảy sinh từ q trình thị hóa vấn đề mơi trường, tệ nạn xã hội, … Định hướng hình thành phát triển lực - Góp phần hình thành phát triển lực chung: Năng lực tự học, Năng lực giải vấn đề, Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng CNTT, Năng lực tìm hiểu thực tiễn - Năng lực chuyên biệt: Phân tích xử lý vấn đề địa lí dân cư: Các bảng số liệu, biểu đồ, đồ IV BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Nội dung Biết Hiểu Vận dụng Vận dụng cao Dàn ý X Câu hỏi tập X X (Lý thuyết 05câu) (Bài tập câu) Trải nghiệm X V KẾ HOẠCH DẠY HỌC - Tiết 1,2 + Xây dựng dàn ý chủ đề “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm bật” + Hiểu hoàn thành số câu hỏi tập chủ đề “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm bật” Dạng lý thuyết: Câu : Phân tích đặc điểm quy mơ dân số gia tăng dân số nước ta Câu : Phân tích đặc điểm cấu dân số (theo tuổi, dân tộc, lao động) nước ta Câu : Phân tích đặc điểm phân bố dân cư nước ta Câu 4: Nêu số sách dân số nước ta Câu : Phân tích đặc điểm thị hóa nước ta Dạng tập: Câu 1: Cho biểu đồ sau Tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm qua giai đoạn Dựa vào biểu đồ, anh (chị) phân tích tình hình gia tăng dân số nước ta qua giai đoạn Câu 2: Cho bảng số liệu CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA QUA MỘT SỐ NĂM Nhóm tuổi (%) Năm -14 15 - 59 Từ 60 trở lên 1979 41,7 51,3 7,0 1989 1999 2009 2014 38,7 33,5 25,0 23,5 54,1 7,2 58,4 8,1 66,0 9,0 66,3 10,2 ( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015) Dựa vào bảng số liệu, anh (chị) hãy: a Nhận xét giải thích thay đổi cấu dân số nước ta giai đoạn b Phân tích ảnh hưởng cấu dân số theo tuổi phát triển KT - XH nước ta Câu 3: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét đặc điểm phân bố dân cư nước ta? Câu 4: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, nhận xét đặc điểm thành phần, phân bố dân tộc nước ta? Câu 5: Dựa vào bảng 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, nhận xét đặc điểm sử dụng lao động nước ta Câu 6: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét cấu lao động làm việc phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 1995 – 2007 Câu 7: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét phân bố mạng lưới đô thị lớn Câu 8: Cho bảng số liệu: Phân bố đô thị số dân đô thị vùng, năm 2014 Vùng Cả nước Trung du miền núi Bắc Bộ Đồng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng sơng Cửu Long Trong Số lượng thị Thành phố Thị xã Thị trấn Số dân (nghìn người) 726 175 125 99 76 56 50 145 59 43 624 26 515,9 12 10 153 442,3 10 110 422,2 86 711,2 10 63 054,6 47 487,4 40 331,2 13 125 067,0 ( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015) Dựa vào bảng số liệu, anh (chị) nhận xét phân bố đô thị số dân đô thị vùng nước - Tiết 3: Tổ chức báo cáo hoạt động trải nghiệm (Tìm hiểu thực tiễn) Nội dung tìm hiểu: Trên địa bàn xã em sinh sống, theo em vấn đề dân cư bật nhất? Tại sao? Ảnh hưởng vấn đề phát triển kinh tế, xã hội địa phương - Tiết 4: Luyện tập xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm VI CHUẨN BỊ - Thầy: Máy tính xách tay có kết nối Internet , Atlat địa lí VN - Trò: máy ghi âm, ghi hình, báo cáo, bút dạ, bảng phụ, giấy Ao VII TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Bước 1: GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi tung bóng nhạc bóng đá, học sinh trả lời câu hỏi gắn bóng nhạc dừng GV ghi lên bảng tiêu chí học sinh trả lời Bước 2: HS thực nhiệm vụ cá nhân: Thực nhiệm vụ tung bóng, nhạc dừng người cầm bóng lấy câu hỏi gắn bóng, huy động vốn hiểu biết thân đề trả lời - GV quan sát trợ giúp HS Bước 3: Trao đổi thảo luận GV gọi số HS có ý kiến, HS khác bổ sung, sở thảo luận bổ sung GV dẫn dắt vào nội dung học - Khi học sinh trả lời hết câu hỏi phần chơi kết thúc GV yêu cầu Học sinh trả lời câu hỏi: Những tiêu chí đề cập đến nội dung chủ đề em học từ lớp 10 - HS trả lời chủ đề : Dân cư - GV dẫn dắt vào Bước 4: Đánh giá: GV đánh giá trình HS thực đánh giá kết cuối HS - GV trao thưởng cho học sinh trả lời HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU KIẾN THỨC MỚI BƯỚC 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập *GV nêu nhiệm vụ học tập kế hoạch học tập: - Nhiệm vụ 1: Xây dựng SĐTD chủ đề “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm bật” – + Phương pháp: Thảo luận + Hình thức: Nhóm (4 nhóm) + Khơng gian tổ chức học: Trong lớp học, học sinh ngồi thành nhóm + Tài liệu học tập: SGK, Atlat ĐLVN, tư liệu GV cung cấp + Phương tiện, đồ dùng: Học sinh tự lựa chọn cho phù hợp + Sản phẩm dự kiến: Học sinh lựa chọn hình thức trưng bày sản phẩm: Thuyết trình, bảng phụ, Powerpoit - Nhiệm vụ 2: Hoàn thành số câu hỏi tập “Dân cư Việt Nam – Những đặc điểm bật” + Phương pháp: Thảo luận + Hình thức: Nhóm (4 nhóm thảo luận câu hỏi tập kĩ tương ứng) + Không gian tổ chức học: nhà học sinh nhóm + Tài liệu học tập: SGK, Atlat ĐLVN, internet + Phương tiện, đồ dùng: Học sinh tự lựa chọn cho phù hợp + Sản phẩm dự kiến: Học sinh lựa chọn hình thức trưng bày sản phẩm: Thuyết trình, bảng phụ, Powerpoit CÂU HỎI KIẾN THỨC Câu : Phân tích đặc điểm quy mơ dân số gia tăng dân số nước ta Câu : Phân tích đặc điểm cấu dân số (theo tuổi, dân tộc, lao động) nước ta Câu : Phân tích đặc điểm phân bố dân cư nước ta Câu : Phân tích đặc điểm thị hóa nước ta Câu 5: Nêu số sách dân số nước ta CÂU HỎI BÀI TẬP KỸ NĂNG Câu 1: Cho biểu đồ sau Tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm qua giai đoạn Dựa vào biểu đồ, anh (chị) phân tích tình hình gia tăng dân số nước ta qua giai đoạn Câu 2: Cho bảng số liệu CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA QUA MỘT SỐ NĂM Nhóm tuổi (%) Năm -14 15 - 59 Từ 60 trở lên 1979 41,7 51,3 7,0 1989 38,7 54,1 7,2 1999 33,5 58,4 8,1 2009 25,0 66,0 9,0 2014 23,5 66,3 10,2 ( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015) Dựa vào bảng số liệu, anh (chị) hãy: a Nhận xét giải thích thay đổi cấu dân số nước ta giai đoạn b Phân tích ảnh hưởng cấu dân số theo tuổi phát triển KT - XH nước ta Câu 3: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét đặc điểm phân bố dân cư nước ta? Câu 4: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, nhận xét đặc điểm thành phần, phân bố dân tộc nước ta? Câu 5: Dựa vào bảng 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, nhận xét đặc điểm sử dụng lao động nước ta Câu 6: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét cấu lao động làm việc phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 1995 – 2007 Câu 7: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét phân bố mạng lưới đô thị lớn Câu 8: Cho bảng số liệu: Phân bố đô thị số dân đô thị vùng, năm 2014 Vùng Số lượng đô thị Thành phố Trong Thị xã Thị trấn Số dân (nghìn người) Cả nước Trung du miền núi Bắc Bộ Đồng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long 726 175 125 99 76 56 50 145 59 43 624 26 515,9 12 10 153 442,3 10 110 422,2 86 711,2 10 63 054,6 47 487,4 40 331,2 13 125 067,0 ( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015) Dựa vào bảng số liệu, anh (chị) nhận xét phân bố đô thị số dân đô thị vùng nước - Nhiệm vụ 3: Hoạt động trải nghiệm: + Phương pháp: Thảo luận + Hình thức: Nhóm (HS làm việc theo xã, phường sinh sống) + Khơng gian tổ chức học: ngồi địa phương + Tài liệu học tập: SGK, Atlat ĐLVN, internet, nguồn thông tin cán dân số xã cấp + Phương tiện, đồ dùng: Học sinh tự lựa chọn cho phù hợp + Sản phẩm dự kiến: Học sinh lựa chọn hình thức trưng bày sản phẩm: Thuyết trình, bảng phụ, Powerpoit Nội dung trải nghiệm: “Trên địa bàn xã em sinh sống, theo em vấn đề dân cư bật nhất? Tại sao? Ảnh hưởng vấn đề phát triển kinh tế, xã hội địa phương” - 2,3 học sinh nhắc lại nhiệm vụ BƯỚC 2: HS hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo, bàn luận, lưu sản phẩm học tập Hoạt động 1: Xây dựng sơ đồ tư - Học sinh làm việc theo nhóm xây dựng SĐTD cho toàn chủ đề - HS làm việc theo nhóm: + HS làm việc cá nhân theo nhiệm vụ nhóm + HS tập hợp sản phẩm cá nhân, thảo luận, tập hợp ý kiến thành sản phẩm nhóm + Đại diện nhóm trình bày sản phẩm: chọn sản phẩm để trưng bày + GV đưa thông tin phản hồi máy chiếu + Các nhóm bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm chéo - Từng cá nhân tự tổng hợp từ sản phẩm mình, nhóm, nhóm khác, thơng tin phản hồi giáo viên, lưu sản phẩm vào - Bàn luận + Mỗi nhóm nhận xét, đặt câu hỏi nhóm liên quan phản biện + HS nêu đề xuất với giáo viên (nếu có) - Đánh giá + Nội dung đánh giá: ý thức học tập, kiến thức, kỹ năng, hình thức học tập, hình thức sản phẩm, chất lượng câu hỏi, chẩt lượng phản biện… + Hình thức: Các nhóm đánh giá chéo, GV đánh giá, tìm nhóm, cá nhân tiêu biểu, lực bật học lớp, nhóm, cá nhân HS… tìm hiểu kiến thức ... thơng tin phản hồi giáo viên, lưu sản phẩm vào - Bàn luận + Mỗi nhóm nhận xét, đặt câu hỏi nhóm liên quan phản biện + HS nêu đề xuất với giáo viên (nếu có) - Đánh giá + Nội dung đánh giá: ý thức... chủ đề em học từ lớp 10 - HS trả lời chủ đề : Dân cư - GV dẫn dắt vào Bước 4: Đánh giá: GV đánh giá trình HS thực đánh giá kết cuối HS - GV trao thưởng cho học sinh trả lời HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU KIẾN... tập, hình thức sản phẩm, chất lượng câu hỏi, chẩt lượng phản biện… + Hình thức: Các nhóm đánh giá chéo, GV đánh giá, tìm nhóm, cá nhân tiêu biểu, lực bật học lớp, nhóm, cá nhân HS… tìm hiểu kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án nộp thi cụm, giáo án nộp thi cụm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn