Quy định về điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong TTHS

12 49 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 15:53

Thủ tục rút gọn là một trong những thủ tục đặc biệt, được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015. Thủ tục rút gọn, được quy định tại chương XXXI bao gồm các quy định từ Điều 455 đến 465, quy định về phạm vi áp dụng, các điều kiện áp dụng, thời hạn tiến hành tố tụng và xét xử sơ thẩm, phúc thẩm hình sự theo trình tự rút gọn Việc quy định thủ tục rút gọn trong BLTTHS là hết sức cần thiết và tiến bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, tiết kiệm được thời gian, chi phí tiền của cho các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Và để tìm hiểu rõ hơn về điều kiện áp dụng thủ tục này, xem xin chọn đề tài số 9: “Quy định về điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong TTHS” làm nội dung cho bài tập học kỳ của mình. BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ MỞ ĐẦU Thủ tục rút gọn thủ tục đặc biệt, quy định Bộ luật tố tụng hình (BLTTHS) năm 2015 Thủ tục rút gọn, quy định chương XXXI bao gồm quy định từ Điều 455 đến 465, quy định phạm vi áp dụng, điều kiện áp dụng, thời hạn tiến hành tố tụng xét xử sơ thẩm, phúc thẩm hình theo trình tự rút gọn Việc quy định thủ tục rút gọn BLTTHS cần thiết tiến bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, tiết kiệm thời gian, chi phí tiền cho quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng Và để tìm hiểu rõ điều kiện áp dụng thủ tục này, xem xin chọn đề tài số 9: “Quy định điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn TTHS” làm nội dung cho tập học kỳ BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ NỘI DUNG Khái quát thủ tục rút gọn TTHS 1.1 Khái niệm Thủ tục rút gọn thủ tục đặc biệt tố tụng hình sự, rút ngắn thời gian tố tụng, giản lược số thủ tục định đảm bảo nguyên tắc chung tố tụng hình sự, nhằm giúp cho việc điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng vụ án định1 1.2 Đặc điểm + Rút ngắn thời gian tố tụng: Một đặc điểm đặc trưng thủ tục rút gọn thời hạn tiến hành tố tụng theo thủ tục có rút ngắn so với thủ tục thông thường + Giản lược thủ tục tố tụng: Thủ tục rút gọn chỉ áp dụng với số vụ án định, thể hiện: Khi kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra định đề nghị truy tố gửi hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát mà làm kết luận điều tra Việc truy tố bị can trước Toà án chỉ bằng định truy tố thay cho Bản cáo trạng + Nguyên tắc cần tuân thủ áp dụng thủ tục rút gọn: Theo quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam, việc áp dụng thủ tục rút gọn phải đảm bảo tôn trọng nguyên tắc tố tụng hình quy định chương II BLTTHS 2015 như: Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa; Nguyên tắc tôn trọng bảo vệ quyền công dân; Nguyên tắc không bị coi có tội chưa có án kết tội Tồ án có hiệu lực pháp luật; Nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; Nguyên tắc xét xử công khai; Nguyên tắc thực chế độ xét xử có Hội thẩm nhân dân tham gia; Nguyên tắc Thẩm phán Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật; Nguyên tắc xét xử tập thể định theo đa số; Nguyên tắc Trương Thị Huệ, Thủ tục rút gọn Luật TTHS Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Hà Nội, 2015, tr.5 BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ thực chế độ hai cấp xét xử; Nguyên tắc bảo đảm hiệu lực án định Tòa án + Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn: Thủ tục rút gọn chỉ áp dụng có đủ điều kiện sau: Người thực hành vi phạm tội bị bắt tang tự thú; Sự việc phạm tội đơn giản, chứng rõ ràng; Tội phạm thực tội phạm nghiêm trọng; Người phạm tội có cước, lai lịch rõ ràng + Mục đích thủ tục rút gọn: Trong tố tụng hình sự, thủ tục rút gọn áp dụng nhằm giải số loại vụ án hình định nhanh chóng, kịp thời để giảm bớt gánh nặng số lượng án cần giải lớn cho quan tiến hành tố tụng, hạn chế tình trạng án tồn đọng để hạn luật định; giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, cơng sức cho quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng 1.3 Ý nghĩa - Việc áp dụng thủ tục rút gọn nhằm mục đích giải nhanh chóng, kịp thời số vụ án hình định, góp phần nâng cao hiệu đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm đồng thời góp phần hồn thành mục tiêu quan trọng cải cách tư pháp hoạt động tố tụng hình - Chế định thủ tục rút gọn BLTTHS năm 2015 có tiếp thu có chọn lọc quy định tiến pháp luật nước phù hợp với lập pháp nước ta thủ tục này, đáp ứng yêu cầu xu quốc tế hoá mặt đất nước - Việc áp dụng thủ tục rút gọn để giải số vụ án định cách nhanh chóng, sớm đưa tội phạm xử lý trước pháp luật, góp phần giải kịp thời tất vụ án mà quan tiến hành tố tụng thụ lý, giảm lượng án tồn đọng, hạn ở quan này, đồng thời góp phần giúp quan tiến hành tố tụng có thời gian xử lý vụ án khác phức tạp hơn, cần nhiều thời gian cho việc giải Ngồi ra, góp phần nhanh chóng khơi phục quan hệ xã hội bị xâm phạm, tội phạm sớm xét xử, người bị hại sớm khôi phục quyền lợi, người phạm tội sớm phải chịu hình phạt nên BÀI TẬP HỌC KỲ MƠN THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ sớm trở hồ nhập sống, từ góp phần nhanh chóng ổn định trật tự xã hội - Thủ tục rút gọn biện pháp tiết kiệm thời gian, chi phí, cơng sức cho việc điều tra, truy tố, xét xử số tội phạm định; giảm tải gánh nặng công việc cho quan tư pháp; nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm quần chúng nhân dân, đáp ứng mong mỏi nhân dân việc trừng trị tội phạm; đồng thời tiết kiệm chi phí thời gian cho người tham gia tố tụng thời gian giải vụ án ngắn nên người tham gia tố tụng nhiều thời gian cho vụ án - Thủ tục rút gọn góp phần củng cố lòng tin nhân dân vào pháp luật, hệ thống quan tư pháp nói riêng máy nhà nước nói chung Quy định BLTTHS 2015 điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn 2.1 Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn giai đoạn điều tra, truy tố xét xử sơ thẩm - Căn vào khoản Điều 456 BLTTHS 2015 quy định: “1 Thủ tục rút gọn áp dụng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm có đủ điều kiện: a) Người thực hành vi phạm tội bị bắt tang người tự thú; b) Sự việc phạm tội đơn giản, chứng rõ ràng; c) Tội phạm thực tội phạm nghiêm trọng; d) Người phạm tội có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng.” - Như vậy, thủ tục rút gọn giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm có đủ 04 điều kiện sau: (i) Người thực hành vi phạm tội bị bắt tang người tự thú; (ii) Sự việc phạm tội đơn giản, chứng rõ ràng; (iii) Tội phạm thực tội phạm nghiêm trọng; (iv) Người phạm tội có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng Chỉ đảm bảo tất điều thủ tục rút gọn áp dụng Nếu thiếu 01 04 điều kiện vụ án phải giải theo thủ tục chung BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Điều kiện thứ nhất: Người thực hành vi phạm tội bị bắt tang người tự thú Theo quy định Điều 111 BLTTHS điểm h, khoản 1, Điều BLTTHS thì: + Phạm tội tang trường hợp người thực tội phạm sau thực tội phạm bị phát bị đuổi bắt + Tự thú việc người phạm tội tự nguyện khai báo với quan, tổ chức hành vi phạm tội trước tội phạm người phạm tội bị phát Đây điều kiện cần thiết để giải vụ án nhanh chóng, thuận lợi xác người bị bắt trường hợp phạm tội tang người phạm tội tự thú thường nhận tội ngay, chứng tương đối rõ ràng đầy đủ - Điều kiện thứ hai: Sự việc phạm tội đơn giản, chứng rõ ràng: vụ án khơng có tình tiết phải điều tra, xác minh, bị cáo nhận tội vụ án chỉ có hai bị cáo Có thể hiểu phạm tội đơn giản vấn đề cần chứng minh vụ án khơng phức tạp dễ xác định, vụ án bị cáo, chứng thu thập tương đối đầy đủ từ đầu - Điều kiện thứ ba: Tội phạm thực tội phạm nghiêm trọng: Đó loại tội phạm tính nguy hiểm cho xã hội không lớn mà theo quy định điểm a khoản Điều BLHS 2015 (sửa đổi, bố sung năm 2017) :“Tội phạm nghiêm trọng tội phạm có tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao khung hình phạt Bộ luật quy định tội phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ phạt tù đến 03 năm” - Điều kiện thứ tư: Người phạm tội có cước, lai lịch rõ ràng: Căn cước, lai lịch rõ ràng giúp cho quan tiến hành tố tụng làm rõ yếu tố nhân thân, gia đình, mối quan hệ xã hội… người phạm tội cách nhanh nhất, tạo điều kiện rút ngắn thời gian hoạt động tố tụng 2.2 Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn giai đoạn xét xử phúc thẩm Với việc mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn đến giai đoạn xét xử phúc thẩm, BLTTHS năm 2015 bổ sung điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn ở Xem thêm Thông tư số 10/TATC năm 1974 BÀI TẬP HỌC KỲ MƠN THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ giai đoạn xét xử phúc thẩm khoản Điều 456 Theo đó, thủ tục rút gọn áp dụng xét xử phúc thẩm có hai điều kiện: Một là, vụ án áp dụng thủ tục rút gọn xét xử sơ thẩm chỉ có kháng cáo, kháng nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hưởng án treo; Hai là, vụ án chưa áp dụng thủ tục rút gọn xét xử sơ thẩm có đủ điều kiện quy định khoản Điều 456 BLTTHS năm 2015 chỉ có kháng cáo, kháng nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hưởng án treo Như vậy, thủ tục rút gọn chỉ áp dụng ở giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án đảm bảo điều kiện áp dụng Thủ tục rút gọn ở giai đoạn xét xử sơ thẩm (có thể thủ tục rút gọn áp dụng ở giai đoạn xét xử sơ thẩm chưa áp dụng) nội dung kháng cáo, kháng nghị chỉ xoay quanh việc áp dụng pháp luật định hình phạt người phạm tội, không liên quan đến vấn đề khác cần phải giải vụ án (như: tội danh, vấn đề dân vụ án hình sự…) So sánh quy định BLTTHS 2015 điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn quy định khác thủ tục rút gọn với BLTTHS 2003 3.1 Về điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn - So với quy định tương ứng BLTTHS năm 2003, bản, quy định điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn ở giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm khoản Điều 456 BLTTHS năm 2015 kế thừa quy định Điều 319 BLTTHS năm 2003 có mở rộng, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính lơgic đảm bảo ý nghĩa thủ tục rút gọn Theo đó, dấu hiệu liên quan đến người phạm tội, bên cạnh dấu hiệu “người thực hành vi phạm tội bị bắt tang” bổ sung dấu hiệu “người phạm tội tự thú” áp dụng thủ tục rút gọn Việc bổ sung phản ánh yêu cầu đấu trang phòng chống tội phạm phát huy ý nghĩa việc áp dụng thủ tục rút gọn Bởi vì, việc quy định điều kiện liên quan đến người phạm tội khơng nhằm mục đích khác dễ dàng điều tra, truy tố, xét xử vụ án BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ đó, tài liệu, chứng để chứng minh vấn đề cần phải chứng minh vụ án hình xác định thời điểm xác định dấu hiệu này, rút ngắn thời gian điều tra vụ án Trên thực tế, có nhiều vụ án mà “người phạm tội tự thú” hành vi phạm tội nội dung việc đơn giản, chứng rõ ràng phù hợp với việc áp dụng thủ tục rút gọn để giải Tuy nhiên, BLTTHS năm 2003 không quy định dấu hiệu “người phạm tội tự thú” áp dụng thủ tục rút gọn nên phải áp dụng thủ tục chung giải dẫn đến tốn thời gian, chi phí khơng cần thiết Vì vậy, BLTTHS năm 2015 khắc phục hạn chế qua việc bổ sung dấu hiệu “người phạm tội tự thú” điều kiện xem xét, giải vụ án theo thủ tục rút gọn - Bên cạnh đó, dấu hiệu “người phạm tội có cước, lai lịch rõ ràng” khoản Điều 319 BLTTHS năm 2003 sửa đổi, bổ sung Bởi vì, qua thực tiễn, khó xác định “có cước, lai lịch rõ ràng” chúng thuộc yếu tố nhân thân người phạm tội có phạm vi rộng Nếu làm rõ cước, lai lịch người phạm tội tốn nhiều thời gian, không đảm bảo yêu cầu thủ tục rút gọn Cho nên, BLTTHS năm 2015 thay sửa đổi, bổ sung điều kiện “người phạm tội có cước, lai lịch rõ ràng” khoản Điều 319 BLTTHS năm 2003 thành “người phạm tội có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng” điểm d khoản Điều 456 cho dễ dàng áp dụng thực tiễn 3.2 Về quy định khác thủ tục rút gọn - Về phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn Trong BLTTHS năm 2003, phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn quy định Điều 318; theo thủ tục rút gọn áp dụng việc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, không áp dụng xét xử phúc thẩm Việc quy định khơng phù hợp với tính chất mục đích thủ tục rút gọn Bởi vì, thời hạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn 30 ngày, thời hạn xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân cấp quân khu 60 ngày Khắc phục vướng mắc, bất cập trên, tiếp thu nhân tố hợp lý tố tụng hình số nước giới việc thủ tục rút gọn BÀI TẬP HỌC KỲ MƠN THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ áp dụng xét xử phúc thẩm; BLTTHS năm 2015 quy định mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn xét xử phúc thẩm (Điều 455) - Về thẩm quyền áp dụng, hủy bỏ thủ tục rút gọn Theo quy định BLTTHS năm 2003 chỉ có Viện kiểm sát chủ thể có thẩm quyền áp dụng hủy bỏ thủ tục ba giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử Quy định dẫn đến không chủ động không đề cao trách nhiệm Cơ quan điều tra, Tòa án việc giải vụ án hình theo thủ tục rút gọn; bên cạnh tạo lòng vòng trình tự giải vụ án theo thủ tục rút gọn (Cơ quan điều tra phải đề nghị để Viện kiểm sát định Tòa án phải trả lại hồ sơ để Viện kiểm sát hủy bỏ định áp dụng thủ tục Nhằm khắc phục hạn chế, bất cập trên, BLTTHS năm 2015 quy định theo hướng mở rộng thẩm quyền áp dụng, hủy bỏ thủ tục rút gọn cho chủ thể (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) Điểm đáng ý là, BLTTHS năm 2015 quy định theo hướng bắt buộc chủ thể Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải định áp dụng thủ tục rút gọn vụ án có đủ điều kiện luật định, mà khơng quy định có tính chất tùy nghi quy định BLTTHS hành - Về thời hạn tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử BLTTHS năm 2003 quy định thời hạn tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử không 16 ngày (Điều 322); thời hạn điều tra 12 ngày kể từ ngày định khởi tố vụ án Việc BLTTHS hành quy định thời hạn tạm giam, điều tra ngắn trình tự, thủ tục để giải vụ án giống thủ tục chung, không giản lược, kể thủ tục hành tư pháp, điều gây tâm lý “sợ” làm án theo thủ tục rút gọn Điều tra viên Do vậy, BLTTHS năm 2015 sửa đổi theo hướng kéo dài thời hạn tạm giam tối đa để điều tra, truy tố, xét xử đến 64 ngày; thời hạn tạm giam giai TS Nguyễn Văn Quảng, Vấn đề sửa đổi quy định thủ tục rút gọn BLTTHS năm 2003, Tạp chí Kiểm sát số 08/2012, tr 46 TS Phạm Minh Tuyên, Những vướng mắc áp dụng thủ tục rút gọn tố tụng hình nghị”, http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet? p_page_id=1754190&p_cateid=1751909&item_id=13573437&article_details=1, 10/9/2018 truy cập ngày BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ đoạn điều tra tối đa 20 ngày, giai đoạn truy tố tối đa ngày, giai đoạn xét xử sơ thẩm tối đa 17 ngày, giai đoạn xét xử phúc thẩm 22 ngày - Về điều tra thời hạn điều tra Để khắc phục vướng mắc thời hạn điều tra theo thủ tục rút gọn quy định BLTTHS hành ngắn (12 ngày) kể từ ngày định khởi tố vụ án; BLTTHS năm 2015 quy định kéo dài thời hạn lên 20 ngày để đảm bảo thực đầy đủ thủ tục theo quy định Về việc cần làm sau kết thúc điều tra, BLTTHS hành chỉ quy định chung chung là, Cơ quan điều tra làm kết luận điều tra mà định đề nghị truy tố gửi hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát Đến BLTTHS năm 2015 quy định cụ thể nội dung cần có định đề nghị truy tố Theo đó, định đề nghị truy tố ghi tóm tắt hành vi phạm tội, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội, tính chất, mức độ thiệt hại hành vi phạm tội gây ra; việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật xử lý vật chứng; đặc điểm nhân thân bị can, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; lý đề nghị truy tố; tội danh, điểm, khoản, điều BLHS áp dụng; ghi rõ thời gian, địa điểm, họ tên chữ ký người định BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ KẾT LUẬN Có thể khẳng định, quy định thủ tục rút gọn xác lập sở pháp lý để quan tiến hành tố tụng giải nhanh chóng số lượng lớn vụ án tội phạm nghiêm trọng, phạm tội tang, chứng đơn giản, rõ ràng, việc điều tra, truy tố xét xử không nhiều thời gian mà từ trước tới giải theo thủ tục thông thường, góp phần hạn chế lượng án tồn đọng hàng năm quan tiến hành tố tụng ở địa phương Trên nội dung tập học kỳ em, thời gian tìm hiểu ngắn hiểu biết hạn chế nên khơng thể khơng mắc sai sót, em mong nhận góp ý từ phía thầy (cơ) Em xin cảm ơn! 10 BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tơ tụng Hình Việt Nam, Nxb Cơng an Nhân dân, Hà Nội, 2018; Bộ luật Tố tụng Hình 2003, 2015; Thơng tư số 10/TATC năm 1974; Trương Thị Huệ, Thủ tục rút gọn Luật TTHS Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Hà Nội, 2015; TS Nguyễn Văn Quảng, Vấn đề sửa đổi quy định thủ tục rút gọn BLTTHS năm 2003, Tạp chí Kiểm sát số 08/2012; TS Phạm Minh Tuyên, Những vướng mắc áp dụng thủ tục rút gọn tố tụng hình số kiến nghị, http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet? p_page_id=1754190&p_cateid=1751909&item_id=13573437&article_details=1 , truy cập ngày 10/9/2018 11 BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ MỤC LỤC 12 ... sự…) So sánh quy định BLTTHS 2015 điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn quy định khác thủ tục rút gọn với BLTTHS 2003 3.1 Về điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn - So với quy định tương ứng BLTTHS năm 2003,... d khoản Điều 456 cho dễ dàng áp dụng thực tiễn 3.2 Về quy định khác thủ tục rút gọn - Về phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn Trong BLTTHS năm 2003, phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn quy định Điều 318;... Thủ tục rút gọn góp phần củng cố lòng tin nhân dân vào pháp luật, hệ thống quan tư pháp nói riêng máy nhà nước nói chung Quy định BLTTHS 2015 điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn 2.1 Điều kiện áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định về điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong TTHS, Quy định về điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong TTHS, So sánh các quy định của BLTTHS 2015 về điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn và các quy định khác của thủ tục rút gọn với BLTTHS 2003.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn