Bai thu hoach hoc tap tu tuong HO CHI MINH

4 642 3 Gửi tin nhắn cho Sergey Brin
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 15:10

ĐẢNG UỶ XÃ TU TRA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TH TU TRA  Tu Tra, ngày 02 tháng 08 năm 2009 BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC. Thực hiện đợt học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”. Họ và tên: HOÀNG TRƯỜNG SƠN Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó HT- trường TH Tu Tra. Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trường Tiểu học Tu Tra. Sau khi học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lề lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những vấn đề thu hoạch được về nhận thức, tự liên hệ bản thân và phương hướng phấn đấu rèn luyện của bản thân như sau: I./Về nhận thức: 1./Sự cần thiết phải học tập “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu “, tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc“, trong giai đoạn hiện nay. a./Sự cần thiết phải học tập “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” trong giai đoạn hiện nay. Quán triệt tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Thực tế, cho đến nay tình hình suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức vẫn là mặt trận nóng bỏng. Nhiệm vụ chống tham ô, lãng phí, quan liêu là công việc lâu dài, thường xuyên, liên tục, của các cấp, các ngành; là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và mỗi người chúng ta. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải thấy rằng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là hành động cách mạng. Phải làm cho mọi người hiểu rõ vì sao phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu? nó có hại cho nước, cho dân như thế nào? Đây là cuộc đấu tranh nội bộ lâu dài ngay trong từng tổ chức do đó mọi cấp, mọi ngành, từng cán bộ đảng viên phải tự giác, nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; phải dựa vào lực lượng quần chúng để chống tham ô, lãng phí, quan liêu. b./Sự cần thiết phải học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc“ trong g-đoạn hiện nay Trong giai đoạn hiện nay, có một số đơn vị, cán bộ và đảng viên thực sự bị suy thoái, do đó việc học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc“ làm yêu cầu khách quan vì: - Đây là một yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng. - Sửa đổi lối làm việc là bao gồm sửa đổi cả cách nhận thức vấn đề (nhận thức chưa đúng, nhận thức chưa đủ), cách tổ chức làm việc, phong cách, phương thức làm việc. - Sửa đổi lối làm việc sẽ giúp Đảng ta hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn dù trước đó Đảng đã hoạt động có hiệu quả. - Sửa đổi lối làm việc là một biện pháp giúp cho Đảng ta lớn mạnh không ngừng; là một trong những biện pháp giúp cán bộ, đảng viên khác phục những sai lầm khuyết điểm. - Sửa đổi lối làm việc giúp Đảng và mỗi đảng viên khắc phục khuyết điểm, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của một Đảng cách mạng chân chính. Đó là khuyết điểm về tư tưởng (bệnh chủ quan), khuyết điểm về quan hệ (bệnh hẹp hòi), khuyết điểm về cách nói, cách viết (bệnh ba hoa) 2./Những nội dung cơ bản cần quán triệt trong chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. a./Những nội dung cơ bản cần quán triệt trong chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” +Tiết kiệm. -Tiết kiệm “là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, mà những việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. Tiết kiệm là tích cực. “Tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại, tiết kiệm cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Nói một cách khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực” +Tham ô - Tham ô, theo cách nói của Hồ Chí Minh, “là trộm cướp, là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội”. Đối với cán bộ, tham ô là “Ăn cắp của công làm của tư. Đục khoét của nhân dân. Ăn bớt của bộ đội. Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình .” Đối với nhân dân, tham ô là ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế. +Lãng phí Theo Hồ Chủ tịch, lãng phí có các nội dung sau: - Lãng phí sức lao động: việc gì ít người làm cũng được mà vẫn dùng nhiều người. Do tính toán không cẩn thận, điều động hàng trăm người đến công trường nhưng chưa có việc làm hay là người nhiều việc ít. Bố trí nhân sự không đúng, “người quản lý quá nhiều, người trực tiếp sản xuất ít” . - Lãng phí thì giờ: Việc gì có thể làm trong một ngày một buổi cũng kéo dài đến mấy ngày. - Lãng phí tiền của của Nhà nước, cơ quan và bản thân mình. Cụ thể là: “Ăn tiêu xa xỉ, liên hoan, sắm sửa lu bù, xài tiền như nước”, “Làm một cái nhà không đúng kỹ thuật, làm xong rồi phải phá đi làm lại”. Lãng phí là tiêu xài không hợp lý. Bộ đội không biết quý trọng, giữ gìn quân trang, quân dụng. Nhân dân bỏ hoang ruộng đất, bán trâu, cầm ruộng để đám cưới, đám ma. Lãng phí là mắc phải bệnh “Phô trương hình thức” gây tốn kém không cần thiết. Lãng phí có khi còn hại nhiều hơn tham ô, vì “lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô”. +Quan liêu Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: Bệnh quan liêu hết sức nguy hiểm, những người và những cơ quan lãnh đạo nào mắc phải bệnh này thì có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Nguy hiểm hơn, bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí; có nạn tham ô, lãng phí vì có bệnh quan liêu; nơi nào bệnh quan liêu càng nặng thì nơi đó càng nhiều lãng phí, tham ô. Bệnh quan liêu trợ thủ đắc lực, tiếp tay cho những cán bộ phẩm chất kém, những kẻ xấu thoả sức đục khoét ngân sách và tài sản quốc gia. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; đồng thời làm tiêu hao của cải của nhà nước và nhân dân. Nó làm cho các tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước vốn là cơ quan lãnh đạo, đại diện quyền lực và đầy tớ của nhân dân trở thành những tổ chức xa dân, đứng trên nhân dân, thoát ly thực tế, từ đó dẫn đến đề ra các chủ trương, chính sách không sát với yêu cầu của thực tiễn, thậm chí sai lầm, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Quan liêu là mặt đối lập rất nghiêm trọng với dân chủ. b./Những nội dung chính trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Trong tác phẩm, Bác khẳng định “Sửa đổi lối làm việc” của Đảng là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng; là nhiệm vụ thường xuyên, vừa lâu dài, vừa cấp bách của một Đảng chân chính. Theo Bác: Sửa ở đây là sửa chữa, khắc phục. Đổi là đổi mới; Lối là phương pháp cách thức; Làm việc là hoạt động của Đảng, lãnh đạo của Đảng. Sửa đổi lối làm việc là để nâng cao sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giúp cho mọi tổ chức và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Nội dung tác phẩm đề cập đến các lĩnh vực về tư tưởng, tổ chức, phương thức, phương pháp lãnh đạo, công tác quần chúng của Đảng trong điều kiện đặc thù của đất nước vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Bác rất chú trọng đến vấn đề đạo đức cách mạng. Bác cho rằng, đạo đức cách mạng là cái căn bản, là cái gốc đối với toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, không có đạo đức thì dù giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Theo Bác, đạo đức cách mạng bao gồm 5 tính tốt: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm: Nhân là hết lòng thương yêu, giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm, không có việc gì giấu Đảng. Trí là đầu óc trong sạch, sáng suốt. Dũng là gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm phải có gan sửa chữa. Cực khổ có gan chịu đựng. Liêm có nghĩa là trong sạch, không tham lam. Bác chỉ rõ “đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. II./Tự liên hệ bản thân: 1./Ưu điểm: -Về ý thức thực hành tiết kiệm, không tham ô, lãng phí, quan liêu: Bản thân là một giáo viên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, tôi luôn gắn với việc làm cụ thể hàng ngày như thực hiện tốt nội quy nhà trường, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn luôn học hỏi đồng chí, đồng nghiệp để nâng cao tay nghề và thực hiện nhiệm vụ cao cả của người giáo viên nhân dân, thực hiện văn minh giao tiếp nơi công sở, có ý thức bảo vệ của công; tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt hàng ngày ở cơ quan cũng như trong gia đình. Trong cuộc sống bản thân tôi luôn sống tiết kiệm, không chi tiêu lãng phí, trong công việc tôi luôn cố gắng sắp xếp phù hợp, có tính khoa học để tránh lãng phí thời gian, có lối sống giãn dị, gần gũi với quần chúng nhân dân và đồng nghiệp. -Giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, công chức, gương mẫu chống tham ô, lãng phí, quan liêu: Tôi luôn rèn luyện bản thân mình theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, thường xuyên học tập và làm theo lời Bác dạy ; nói không với tham nhũng, quan liêu, lãng phí. -Về ý thức trách nhiệm trong công tác được giao: Bản thân luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, chấp hành nghiêm túc công việc mà tổ chức và đoàn thể giao phó. -Về quan hệ với quần chúng, phương pháp tuyên truyền vận động quần chúng: Cùng phối hợp với nhân dân sống lành mạnh, sống có trách nhiệm, không lãng phí tiền của, thời gian trong cuộc sống hằng ngày, khi thấy người nào có tư tưởng biểu hiện quan liêu, sống lãng phí, bản thân phải cùng với nhân dân đóng góp ý kiến, giúp nhau cùng sữa chữa với hướng tích cực. 2./Nhược điểm: -Về thực hành tiết kiệm: Do đặc thù công việc, nên bản thân tôi đôi lúc sắp xếp công chưa hợp lý làm lãng phí về thời gian và sức lao động đã bỏ ra trong công việc. -Về chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu: Công tác phê và tự phê chưa cao trong việc chống tham ô, lãng phí và quan liêu. -Về đấu tranh chống những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị và ngoài xã hội: Trong các cuộc họp cơ quan tôi còn thụ động, ít tham gia đóng góp ý kiến. III./Phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, xây dựng lề loói tác phông công tác của bản thân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. -Là một giáo viên làm việc trong môi trường giáo dục bản thân tôi luôn lấy tiêu chuẩn đạo đức làm thước đo, tiêu chí phấn đấu cho mình. sống và làm việc theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. -Tôi sẽ luôn giữ mình trong sạch, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. *Giải pháp thực hiện : -Thường xuyên trau dồi, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. -Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tập thể phấn đấu vì lợi ích chung, có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, không phô trương hình thức, nói đi đôi với làm, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí. -Sắp xếp công việc của mình ngày càng có tính khoa học hơn để tránh lãng phí thời gian. -Khắc phục, nâng cao tính phê bình và tự phê bình tốt hơn. -Vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu: -Sống đoàn kết với mọi người xung quanh, nếu mình có khuyết điểm thì thật thà nhận khuyết điểm trước mọi người, sẵn sàng học hỏi nhân dân những điều hay lẽ phải. Hưởng ứng các cuộc vận động học tập, tuyên truyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, góp ý xây dựng giúp nhau cùng phát triển, thân mật với quần chúng nhân dân. Người viết thu hoạch Hoàng Trường Sơn . ĐẢNG UỶ XÃ TU TRA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TH TU TRA  Tu Tra, ngày 02 tháng 08 năm 2009 BẢN THU HO CH, TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG. HT- trường TH Tu Tra. Sinh ho t Đảng tại Chi bộ Trường Tiểu học Tu Tra. Sau khi học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai thu hoach hoc tap tu tuong HO CHI MINH, Bai thu hoach hoc tap tu tuong HO CHI MINH, Bai thu hoach hoc tap tu tuong HO CHI MINH

Bình luận về tài liệu bai-thu-hoach-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP