Huong dan su dung may tinh bo tui FX500 cua BGD-DT

2 641 6
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 14:10

Họ và tên: THỰC HÀNH Bài 1 (3đ) Điểm trung bình môn của học sinh (Lý Toán Hoá Sinh :hệ số 2 ) như sau: Ten Văn Sử Địa GDCN Anh Toán Lý Hoá Sinh TD QP Tin CN AN 7,3 9,0 5,6 7,9 4,9 5,8 9,5 7,1 7,9 9,9 10,0 7 8,5 DUY 5,4 4,8 8,6 7 6,9 7,4 8 8,5 8,1 10,0 9 6,1 7,3 CAO 6,7 8,7 7,2 6,6 8,9 6,2 5,3 8,3 7,6 9,7 8,6 4,27777 7 Tìm điểm trung bình ;phương sai và độ lệch chuẩn của từng học sinh Bài 2 (3đ) Chiều cao của học sinh như sau: Lớp chiều cao Tần số [ ) 150;145 75 [ ) 155;150 78 [ ) 160;155 234 [ ) 165;160 203 [ ) 170;165 35 [ ) 175;170 27 Tìm chiều cao trung bình ; phương sai và độ lêch chuẩn Bài 3 (2đ) a/ Đổi sang độ , phút , giây : 17 4 π b Đổi sang radian : ''21'42238 0 Bài 4 (2đ) Tìm số đo của các góc tương ứng với các giá trị lượng giác : a 5 2 Asin −= b 2 3 Bcot = Các kết quả làm tròn lấy 3 chữ số thập phân Họ và tên: THỰC HÀNH Bài 1 (3đ) Điểm trung bình môn của học sinh (Sinh Lý Hoá Toán :hệ số 2 ) như sau: Ten Văn Sử Địa GDCN Anh Toán Lý Hoá Sinh TD QP Tin CN AN 7,3 9,0 5,9 7,9 6,9 5,8 9,0 7,1 7,9 9,9 8,0 7 8,5 DUY 5,4 4,8 8 7 6,9 4,4 8 8,5 8,1 10,0 9 6,1 7,3 CAO 6,7 8,7 7,7 6,6 8,1 6,7 5,5 8,3 7,6 9,1 8,6 4,28,87 7 Tìm điểm trung bình ;phương sai và độ lệch chuẩn của từng học sinh Bài 2 (3đ) Chiều cao của học sinh như sau: Lớp chiều cao Tần số [ ) 150;145 35 [ ) 155;150 72 [ ) 160;155 134 [ ) 165;160 20 [ ) 170;165 35 [ ) 175;170 26 Tìm chiều cao trung bình ; phương sai và độ lêch chuẩn Bài 3 (2đ) a/ Đổi sang độ , phút , giây : 17 π b Đổi sang radian : ''21'4278 0 Bài 4 (2đ) Tìm số đo của các góc tương ứng với các giá trị lượng giác : a 15 2 Asin −= b 7 3 Bcot = Các kết quả làm tròn lấy 3 chữ số thập phân Họ và tên: THỰC HÀNH Bài 1 (3đ) Điểm trung bình môn của học sinh (Lý Hoá Sinh Toán :hệ số 2 ) như sau: Ten Văn Sử Địa GDCN Anh Toán Lý Hoá Sinh TD QP Tin CN AN 7,3 9,0 5,6 7,9 4,9 5 9,5 7,1 7,9 7,9 10,0 7 8,5 DUY 5,4 4,8 8,6 7 6,9 4,2 8 4,5 8,1 10,0 9 6,1 7,3 CAO 6,7 8,7 7,2 6,6 8,9 6,2 8,3 8,3 7,6 8,7 8,6 4,28,8 7 Tìm điểm trung bình ;phương sai và độ lệch chuẩn của từng học sinh Bài 2 (3đ) Chiều cao của học sinh như sau: Lớp chiều cao Tần số [ ) 150;145 15 [ ) 155;150 48 [ ) 160;155 94 [ ) 165;160 20 [ ) 170;165 35 [ ) 175;170 27 Tìm chiều cao trung bình ; phương sai và độ lêch chuẩn Bài 3 (2đ) a/ Đổi sang độ , phút , giây : 17 7 π b Đổi sang radian : ''21'422138 0 Bài 4 (2đ) Tìm số đo của các góc tương ứng với các giá trị lượng giác : a 5 7 Asin = b 14 3 Bcot = Các kết quả làm tròn lấy 3 chữ số thập phân Họ và tên: THỰC HÀNH Bài 1 (3đ) Điểm trung bình môn của học sinh (Hoá Sinh Lý Toán :hệ số 2 ) như sau: Ten Văn Sử Địa GDCN Anh Toán Lý Hoá Sinh TD QP Tin CN AN 7,3 7,0 5,6 7,9 4,1 7,8 9,5 7,1 7,9 9,9 10,0 7 8,5 DUY 7,4 4,8 8,6 7 6,2 4,4 8 8,5 8,1 10,0 9 6,1 7,3 CAO 6,7 8,7 7,2 7,6 8,0 8,2 5,3 8,3 7,6 9,7 8,6 4,28,8 7 Tìm điểm trung bình ;phương sai và độ lệch chuẩn của từng học sinh Bài 2 (3đ) Chiều cao của học sinh như sau: Lớp chiều cao Tần số [ ) 150;145 15 [ ) 155;150 78 [ ) 160;155 204 [ ) 165;160 103 [ ) 170;165 35 [ ) 175;170 17 Tìm chiều cao trung bình ; phương sai và độ lêch chuẩn Bài 3 (2đ) a/ Đổi sang độ , phút , giây : 17 13 π b Đổi sang radian : ''21'42338 0 Bài 4 (2đ) Tìm số đo của các góc tương ứng với các giá trị lượng giác : a 15 22 Asin −= b 3 17 Bcot = Các kết quả làm tròn lấy 3 chữ số thập phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan su dung may tinh bo tui FX500 cua BGD-DT, Huong dan su dung may tinh bo tui FX500 cua BGD-DT, Huong dan su dung may tinh bo tui FX500 cua BGD-DT

Bình luận về tài liệu huong-dan-su-dung-may-tinh-bo-tui-fx500-cua-bgd-dt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP