Huong dan su dung may tinh bo tui FX500 cua BGD-DT

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(11407 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 587
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 14:10

Mô tả: Họ và tên: THỰC HÀNH Bài 1 (3đ) Điểm trung bình môn của học sinh (Lý Toán Hoá Sinh :hệ số 2 ) như sau: Ten Văn Sử Địa GDCN Anh Toán Lý Hoá Sinh TD QP Tin CN AN 7,3 9,0 5,6 7,9 4,9 5,8 9,5 7,1 7,9 9,9 10,0 7 8,5 DUY 5,4 4,8 8,6 7 6,9 7,4 8 8,5 8,1 10,0 9 6,1 7,3 CAO 6,7 8,7 7,2 6,6 8,9 6,2 5,3 8,3 7,6 9,7 8,6 4,27777 7 Tìm điểm trung bình ;phương sai và độ lệch chuẩn của từng học sinh Bài 2 (3đ) Chiều cao của học sinh như sau: Lớp chiều cao Tần số [ ) 150;145 75 [ ) 155;150 78 [ ) 160;155 234 [ ) 165;160 203 [ ) 170;165 35 [ ) 175;170 27 Tìm chiều cao trung bình ; phương sai và độ lêch chuẩn Bài 3 (2đ) a/ Đổi sang độ , phút , giây : 17 4 π b Đổi sang radian : ''21'42238 0 Bài 4 (2đ) Tìm số đo của các góc tương ứng với các giá trị lượng giác : a 5 2 Asin −= b 2 3 Bcot = Các kết quả làm tròn lấy 3 chữ số thập phân Họ và tên: THỰC HÀNH Bài 1 (3đ) Điểm trung bình môn của học sinh (Sinh Lý Hoá Toán :hệ số 2 ) như sau: Ten Văn Sử Địa GDCN Anh Toán Lý Hoá Sinh TD QP Tin CN AN 7,3 9,0 5,9 7,9 6,9 5,8 9,0 7,1 7,9 9,9 8,0 7 8,5 DUY 5,4 4,8 8 7 6,9 4,4 8 8,5 8,1 10,0 9 6,1 7,3 CAO 6,7 8,7 7,7 6,6 8,1 6,7 5,5 8,3 7,6 9,1 8,6 4,28,87 7 Tìm điểm trung bình ;phương sai và độ lệch chuẩn của từng học sinh Bài 2 (3đ) Chiều cao của học sinh như sau: Lớp chiều cao Tần số [ ) 150;145 35 [ ) 155;150 72 [ ) 160;155 134 [ ) 165;160 20 [ ) 170;165 35 [ ) 175;170 26 Tìm chiều cao trung bình ; phương sai và độ lêch chuẩn Bài 3 (2đ) a/ Đổi sang độ , phút , giây : 17 π b Đổi sang radian : ''21'4278 0 Bài 4 (2đ) Tìm số đo của các góc tương ứng với các giá trị lượng giác : a 15 2 Asin −= b 7 3 Bcot = Các kết quả làm tròn lấy 3 chữ số thập phân Họ và tên: THỰC HÀNH Bài 1 (3đ) Điểm trung bình môn của học sinh (Lý Hoá Sinh Toán :hệ số 2 ) như sau: Ten Văn Sử Địa GDCN Anh Toán Lý Hoá Sinh TD QP Tin CN AN 7,3 9,0 5,6 7,9 4,9 5 9,5 7,1 7,9 7,9 10,0 7 8,5 DUY 5,4 4,8 8,6 7 6,9 4,2 8 4,5 8,1 10,0 9 6,1 7,3 CAO 6,7 8,7 7,2 6,6 8,9 6,2 8,3 8,3 7,6 8,7 8,6 4,28,8 7 Tìm điểm trung bình ;phương sai và độ lệch chuẩn của từng học sinh Bài 2 (3đ) Chiều cao của học sinh như sau: Lớp chiều cao Tần số [ ) 150;145 15 [ ) 155;150 48 [ ) 160;155 94 [ ) 165;160 20 [ ) 170;165 35 [ ) 175;170 27 Tìm chiều cao trung bình ; phương sai và độ lêch chuẩn Bài 3 (2đ) a/ Đổi sang độ , phút , giây : 17 7 π b Đổi sang radian : ''21'422138 0 Bài 4 (2đ) Tìm số đo của các góc tương ứng với các giá trị lượng giác : a 5 7 Asin = b 14 3 Bcot = Các kết quả làm tròn lấy 3 chữ số thập phân Họ và tên: THỰC HÀNH Bài 1 (3đ) Điểm trung bình môn của học sinh (Hoá Sinh Lý Toán :hệ số 2 ) như sau: Ten Văn Sử Địa GDCN Anh Toán Lý Hoá Sinh TD QP Tin CN AN 7,3 7,0 5,6 7,9 4,1 7,8 9,5 7,1 7,9 9,9 10,0 7 8,5 DUY 7,4 4,8 8,6 7 6,2 4,4 8 8,5 8,1 10,0 9 6,1 7,3 CAO 6,7 8,7 7,2 7,6 8,0 8,2 5,3 8,3 7,6 9,7 8,6 4,28,8 7 Tìm điểm trung bình ;phương sai và độ lệch chuẩn của từng học sinh Bài 2 (3đ) Chiều cao của học sinh như sau: Lớp chiều cao Tần số [ ) 150;145 15 [ ) 155;150 78 [ ) 160;155 204 [ ) 165;160 103 [ ) 170;165 35 [ ) 175;170 17 Tìm chiều cao trung bình ; phương sai và độ lêch chuẩn Bài 3 (2đ) a/ Đổi sang độ , phút , giây : 17 13 π b Đổi sang radian : ''21'42338 0 Bài 4 (2đ) Tìm số đo của các góc tương ứng với các giá trị lượng giác : a 15 22 Asin −= b 3 17 Bcot = Các kết quả làm tròn lấy 3 chữ số thập phân

— Xem thêm —

Xem thêm: Huong dan su dung may tinh bo tui FX500 cua BGD-DT, Huong dan su dung may tinh bo tui FX500 cua BGD-DT, Huong dan su dung may tinh bo tui FX500 cua BGD-DT

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu huong-dan-su-dung-may-tinh-bo-tui-fx500-cua-bgd-dt

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.135750055313 s. Memory usage = 18.45 MB