Tờ trình nâng lương

Trương Gia Bình
Trương Gia Bình(9673 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 1311
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 13:10

Mô tả: Trung tâm y tế huyện Thuận Thành Trạm y tế xã Nguyệt Đức Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Nguyệt đức, ngày 14 tháng 01 năm 2011 Kính gửi : Trung tâm y tế huyện Thuận Thành Thực hiện thông t số 03/2005/TT-BVN ngày 05/01/2005 của Bộ Nội Vụ về việc h- ớng dẫn chế độ nâng bậc lơng thờng xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ vào biên bản họp xét nâng lơng của trạm y tế xã Nguyệt Đức huyện Thuận Thành ngày 14/ 01/2011. Trạm y tế xã Nguyệt Đức- huyện Thuận Thành báo cáo và gửi hồ sơ đề nghị Trung tâm y tế huyện Thuận Thành nâng bậc lơng thờng xuyên cho cán bộ Trạm y tế xã Nguyệt Đức tháng 01 năm 2011 gồm: 1. Ông Dơng Văn Thắng: Y sỹ 2. Bà Trần Thị Bích Ngọc: Y sỹ 3. Danh sách và kết quả nâng bậc lơng cho 02 cán bộ của Trạm ( Có bản chi tiết kèm theo) Các quyết định lơng hiện hởng của 02 cán bộ trạm trong diện đợc xét nâng lơng kèm theo. Kính mong Trung tâm y tế huyện Thuận Thành quan tâm xem xét và quyết định. Xin trân trọng cảm ơn Nơi nhận: - Nh kính gửi. - Lu TYT. trởng trạm . Vụ về việc h- ớng dẫn chế độ nâng bậc lơng thờng xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ vào biên bản họp xét nâng lơng của trạm y tế xã Nguyệt. và kết quả nâng bậc lơng cho 02 cán bộ của Trạm ( Có bản chi tiết kèm theo) Các quyết định lơng hiện hởng của 02 cán bộ trạm trong diện đợc xét nâng lơng

— Xem thêm —

Xem thêm: Tờ trình nâng lương, Tờ trình nâng lương, Tờ trình nâng lương

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.17714500427246 s. Memory usage = 17.67 MB