GDQP 11 ( Bai 6 - Bai 7)

12 1,211 6 Gửi tin nhắn cho Henry Cavendish
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 13:10

Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo án 11 Ngày soạn : 06/03/2009 Ngày dạy : 09/03/2009 Bài 6 kĩ thuật sử dụng lựu đạn (Tổng 03 tiết) I- MụC TIÊU. 1. Về kiến thức - Nắm chắc tính năng, cấu tao, chuyển động gây nổ của lựu đạn ; quy tắc dùng lựu đạn và t thế động tác ném trúng đích. 2. Về kĩ năng - Thực hành đợc động tác ném lựu đạn trúng đích, đảm bảo an toàn. 3. Về thái độ - Xây dựng thái độ chấp hành nghiêm quy tắc an toàn trong luyện tập và quyết tâm sử dụng có hiệu quả lựu đạn trong chiến đấu. II- CHUẩN Bị. 1. Giáo viên a) Chuẩn bị nội dung - Phổ biến cho học sinh những nội dung cần chuẩn bị trớc buổi học. - Kiểm tra số lợng các laọi lựu đạn, mô hình, tranh vẽ phóng to các hình từ 6.1 đến 6.4 SGK cần thiết cho bài học b) chuẩn bị phơng tiện dạy học - Giáo án, tài liệu. - Lựu đạn à1 và lựu đạn chày - Tranh mô hình câu tạo và tranh chuyển động gây nổ của lựu đạn. - Cờ đuôi nheo. - Cờ chỉ huy, dây căng 2. Học sinh - Đọc trớc bài 6 sách giáo khoa. - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút . Hoàng Văn T Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo án 11 iii. tổ chức dạy học Hoàng Văn T Hoạt động 1 : Giới thiệu một số laọi lựu đạn Việt Nam Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh Gv sử dụng phơng pháp thuyết trình kết hợp với tranh vẽ, mô hình để làm rõ nội dung. 1.Lựu đạn 1 a) Tác dụng, tính năng - Lựu đạn 1 dùng đẻ sát thơng sinh lực địch chủ yếu bằng mảnh gang vụn. Bk sát thơng 5m. thời gian cháy chậm từ khi phát lử đến khi nổ khoang 3,2 4,2s. khối lợng toàn bộ 450g. b) Cờu tạo - Gồm 2 bộ phận chính : + Thân lựu đạn : Vỏ lựu đạn bằng gang, cổ có chúa ren để lắp bộ phận gay nổ + Bộ phận gây nổ lắp vào thân lựu đạn : ống kim hỏa, lò xo, kim hỏa , thuốc cháy chậm, kip c) chuyển động gây nổ - Khi rút chôt an toàn,đuôi cần bẩy bật lên, đầu cần bẩy rời khỏi đuôi kim hỏa 2. lựu đạn chày a) Tính năng chiến đấu - Dùng để sát thơng sinh lực địch bằng mảnh gang vụn, bán kính sát thơng 5m. thời gian cháy chậm khoảng 4 5s. khối long toàn bộ 530g. b) Cấu tạo - Lựu đạn gồm 2 bộ phận : + Thân lựu đạn : + Bộ phận gây nổ : - Sau khi giới thiệu xong, nhận xét tổng kết nội dung trả lời câu hỏi của học sinh nếu có và kêt luận để chuyển nội dung - HS nghe ghi chép bài đầy đủ - Học sinh chú ý quan sát, ghi chép ý chính. Có thể đặt câu hỏi cho GV trả lời, trả lời bổ sung caau hỏi của các bạn trong lớp. - Học sinh chú ý quan sát, ghi chép ý chính và kết luận của giáo viên. Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo án 11 Hoàng Văn T Hoạt động 2 : Giới thiệu quy tắc sử dụng, giữ gìn, bảo quản lựu đạn Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh GV giới thiệu nội dung trong SGK gồm các nội dung sau : 1. Sử dụng, giữ gìn lựu đạn a) Sử dụng lựu đạn - Chỉ những ngời nắm vững cấu tạo, tính năng, thành thạo động tác mới đợc sử dụng - Chỉ sử dụng khi có lệnh của chỉ huy hoặc hiệp đồng chiến đấu - Tùy theo địa hình, địa vật và tình hình địch để vận dụng tu thế động tác cho phù hợp - Khi ném xong phải quan sát kết quả ném và tình hình địch dể có biện pháp xử lý kịp thời. b) Giữ gìn lựu đạn - Phải để nơi quy định, khô ráo, thoáng gió tránh để lẫn với các laọi đạn, thuốc nổ, vật dễ cháy. - Không để rơi, không va chạm mạnh - không mở phòng ẩm, rút chốt an toàn - Khi mang, đeo không đợc móc mỏ vịt vào thắt l- ng. 2. Quy định sử dụng lựu đạn - Cấm sử dụng lựu đạn thật trong luyện tập. - Không dùng lựu đạn tập để đùa nghịch hoặc luyện tập không có tổ chức. - Khi luyện tập cấm ném trực tiếp vào ngời. Ngời nhặt phải đem về vị trí không ném trả trở lại Gv tổng kết nội dung trả lời câu hỏi của học sinh sau đó nhận xét kết luận - Học sinh chú ý nghe, ghi chép ý chính. - Hs tham khảo sách phát biểu trả lời câu hỏi GV đặt ra - Học sinh chú ý, ghi chép ý chính. Có thể đặt câu hỏi cho GV trả lời, trả lời bổ sung câu hỏi của các bạn trong lớp. - Học sinh chú ý quan sát , ghi chép Nhận xét kết luận của giáo viên Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo án 11 Hoạt động 3 : Giới thiệu t thế đọng tác đứng ném lựu đạn Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh - GV giới thiệu nội dung đứng ném lựu đạn : 1. Trờng hợp vận dụng : 2. Động tác : - Làm mẫu động tác theo 3 bớc : Bớc 1 : Làm nhanh động tác (hô khẩu lệnh). Bớc 2 : Làm chậm, vừa làm vừa phân tích động tác ( Chia động tác thành các cử động để thuận tiện cho luyện tập) Bớc 3 : Làm tổng hợp toàn bộ động tác. - Khi làm mẫu GV hớng sang một bên lớp học để toàn bộ động tác quay về phía học sinh - GV nêu và thực hiện một số điểm chú ý khi ném lựu đạn. Sau đó cho một số hs thực hiện lại động tác. Nhận xét kết luận và chuyển nội dung. - Học sinh chú ý nghe, quan sát , ghi chép ý chính. - Học sinh theo dõi GV hớng dẫn thực hiện động tác - Học sinh luyện tập theo 3 bớc Bớc 1 : Từng cá nhân trong nhóm tự nghiên cứu cách bắn. Bớc 2 : Tập chậm theo từng cử động từ chậm đén nhanh dần Bớc 3 : Luyện tập tổng hợp. Hoạt động 4 : Ném lựu đạn trúng đích Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh - GV giới thiệu lần lợt cá nội dung : a) Đặc điểm b) Yêu cầu c) Điều kiện kiểm tra d) Đành giá thành tích - Hớng dẫn động tác ném lựu đạn theo 3 bớc : Bớc 1 : Làm nhanh động tác (hô khẩu lệnh). Bớc 2 : Làm chậm, vừa làm vừa phân tích động tác ( Động tác ngời ném, và ngời phục vụ). Bớc 3 : Làm tổng hợp toàn bộ động tác. - Khi làm mẫu GV hớng sang một bên lớp học để toàn bộ động tác quay về phía học sinh - GV nêu và thực hiện một số điểm chú ý khi ném lựu đạn. Sau đó cho một số hs thực hiện lại động tác. Nhận xét kết luận và chuyển nội dung. - Học sinh chú ý nghe, quan sát , ghi chép ý chính. - Học sinh theo dõi GV hớng dẫn thực hiện động tác - Học sinh luyện tập theo 3 bớc Bớc 1 : Từng cá nhân trong nhóm tự nghiên cứu cách bắn. Bớc 2 : Tập chậm theo từng cử động từ chậm đén nhanh dần Bớc 3 : Luyện tập tổng hợp. Hoàng Văn T Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo án 11 Hoạt động 5 : Tổ chức tập luyện và tổng kết đánh giá Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh 1. Tổ chức tập luyện - tổ chức luyện tập thành một bộ phận. Giáo viên trực tiếp duy trì luyện tập - Trớc khi luyện tập cho học sinh khởi động a) Luyện tập động tác đứng ném lựu đạn : + Gv hô từng cử động cho HS luyện tập, quan sát sửa sai cho học sinh b) Luyện tập động tác ném lựu đạn trúng đích : + Chia nhóm tập luyện, mỗi lợt 2 học sinh( 1 tập ném, 1 phục vụ) + Tập luyện xoay vòng c) kết thúc luyện tập : - Hết thời gian luyện tập , giáo viên tập hợp lớp nhận xét về ý thức và kết quả tập luyện. Con thời gian thì kiểm tra một số học sinh thực hiện đông tác 2. Tổng kết đánh giá - GV giải đáp thắc mắc, củng cố nội dung bài học, kết luận toàn bài - Kiểm tra vật chất mọi mặt của lớp. - Hớng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK. - Nhận xét tiết học, kiểm tra trang phục - Yêu cầu HS ôn luyện các nội dung ở nhà thông qua các câu hỏi SGK. - Dặn dò học sinh đọc trớc bài 7 (SGK). - Học sinh chú ý nghe, ghi chép ý chính hiểu đợc ý định của giáo viên. - HS thực hiên đông tác theo khẩu lệnh của giáo viên - Thực hành động tác ném lựu đạn trúng đích theo yêu cầu của giáo viên - Học sinh nghiêm túc nghe giáo viên nhận xét kết quả và thực hiện động tác nếu giáo viên yêu cầu - HS nghe và ghi chép kết luận giải đáp và hớng dẫn ôn tập của giáo viên - Đọc trớc bài 7 sách giáo khoa Hoàng Văn T Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo án 11 Ngày soạn : 05/04/2009 Ngày dạy : 06/04/2009 Bài 7 kĩ thuật cấp cứu và chuyển thơng (Tổng 05 tiết) I- MụC TIÊU. 1. V nhn thc - Nm c mc ớch, cỏc nguyờn tc c bn cm mỏu tm thi, c nh tm thi xng góy v hụ hp nhõn to. 2. V k nng - Lm c cỏc k thut cm mỏu tm thi, c nh tm thi xng góy, hụ hp nhõn to v vn chuyn ngi b thng, b nn. 3. V thỏi - Cú tinh thn, thỏi tớch cc luyn tp, vn dng linh hot vo trong thc t cuc sng. II- CHUẩN Bị. 1. i vi giỏo viờn a, Chun b ni dung: - Phi nm vng ni dung cn truyn t, bo m sỏt thc tin - Cn chun b cỏc vớ d, tranh nh minh ha. - Cn thnh tho cỏc k thut cp cu v chuyn thng. - Cn hun luyn k cho tr ging, i mu. b, Chun b phng tin dy hc - Giỏo ỏn, mụ hỡnh, tranh v. - Cỏc loi bng, dõy garụ, np v cỏng. - Nhng ni dung cn tr ging cn c bi dng trc. 2. i vi hc sinh - Sỏch giỏo khoa Giỏo dc quc phũng - an ninh lp 11, v ghi chộp, bỳt vit, cỏc loi bng (mi loi 1 cun). - Mi t hc tp: mi loi np 1 b cựng bụng, bng; 1 b cỏng thng. Hoàng Văn T Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo án 11 iii. tổ chức dạy học Hoàng Văn T Hoạt động 1 : Cầm máu tạm thời Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh GV S dng phng phỏp thuyt trỡnh, ging gii kt hp vi phng phỏp trc quan v phng phỏp m thoi hc viờn nm c: - Mc ớch ca cm mỏu tm thi: + Nhanh chúng lm ngng chy mỏu bng cỏc bin phỏp n gin. + Hn ch n mc thp nht s mt mỏu. + Gúp phn cu sng nn nhõn, trỏnh cỏc tai bin nguy him. - Nguyờn tc cm mỏu tm thi: + Phi khn trng, nhanh chúng lm ngng chy mỏu. + Phi x trớ ỳng ch nh theo tớnh cht ca vt thng. + Phi ỳng quy trỡnh k thut. - Phõn bit cỏc loi chy mỏu: + Chy mỏu mao mch: Mỏu thm, thm ti vt thng, lng mỏu ớt, cú th t cm. + Chy mỏu tnh mch va v nh: Mỏu thm, chy ri r ti vt thng, lng mỏu va phi, cú th t cm. + Chy mỏu ng mch: Mỏu ti, chy thnh tia, lng mỏu nhiu, khụng t cm. - Cỏc bin phỏp cm mỏu tm thi: n ng mch; gp chi ti a; bng ộp cht; bng nỳt; bng chốn; ga rụ. (Kt hp ch trờn tranh v) - HS nghe ghi chép bài đầy đủ - Học sinh chú ý quan sát, ghi chép ý chính. Có thể đặt câu hỏi cho GV trả lời, trả lời - Học sinh chú ý quan sát, ghi chép ý chính và kết luận của giáo viên. Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo án 11 Hoàng Văn T Hoạt động 2 : Cố định tạm thời xơng gãy Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh GV S dng phng phỏp thuyt trỡnh, ging gii kt hp vi phng phỏp trc quan v phng phỏp m thoi hc viờn nm c: - Tn thng góy xng thng phc tp: + Xng b góy rn, góy ri thnh nhiu mnh . + Da, c b gip nỏt nhiu, cú th tn thng mch mỏu, thn kinh. + R choỏng do au n, mt mỏu. - Mc ớch c nh tm thi xng góy: + Lm gim au n, cm mỏu ti vt thng. + Gi cho cỏc u xng tng i yờn tnh. + Phũng nga cỏc tai bin. - Nguyờn tc c nh tm thi xng góy: + Phi c nh c c khp trờn v khp di góy. + Khụng t np cng sỏt vo chi th. + Khụng co kộo nn chnh góy. + C nh np vo chi tng i chc. - K thut c nh tm thi xng góy: + Cỏc loi np thng dựng c nh tm thi xng góy. (kt hp gii thiu trờn hin vt l cỏc loi np g, np tre, np Crame) + K thut c nh tm thi mt s trng hp xng góy. (kt hp gii thiu trờn tranh v) - Học sinh chú ý nghe, ghi chép ý chính. - Hs tham khảo sách phát biểu trả lời câu hỏi GV đặt ra - Học sinh chú ý, ghi chép ý chính. Có thể đặt câu hỏi cho GV trả lời - Học sinh chú ý quan sát , ghi chép Nhận xét kết luận của giáo viên Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo án 11 Hoạt động 3 : Hô hấp nhân tạo Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh GV S dng phng phỏp thuyt trỡnh, ging gii kt hp vi phng phỏp trc quan v phng phỏp m thoi hc viờn nm c: - Nguyờn nhõn gõy ngt th: + Do ngt nc. + Do b vựi lp. + Do hớt phi khớ c. + Do tc nghn ng hụ hp trờn. - Cp cu ban u ngi b ngt th: + Nhng bin phỏp cn lm ngay. + Cỏc phng phỏp hụ hp nhõn to. (Kt hp gii thiu trờn tranh v) + Nhng im chỳ ý khi lm hụ hp nhõn to. - Tin trin ca vic cp cu ngt th: Cú th tin trin tt hoc xu - Học sinh chú ý nghe, quan sát , ghi chép ý chính. - Học sinh theo dõi GV hớng dẫn thực hiện động tác - Học sinh luyện tập theo 3 bớc Bớc 1 : Từng cá nhân trong nhóm tự nghiên cứu cách thực hành. Bớc 2 : Tập chậm động tác từ chậm đén nhanh dần Bớc 3 : Thực hành nhanh. Hoạt động 4 : Kĩ thuật chuyển thơng Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh Gv hng dn hc sinh c ni dung mc IV trong SGK, vn dng hiu bit v kin thc ó hc nm c : - Mc ớch chuyn thng. - K thut chuyn thng : + Mang vỏc bng tay. + Chuyn thng bng cỏng. - c ni dung sỏch giỏo khoa vn dng hiu bit v kin thc nm uc phn lý thuyt v thc hnh ng tỏc, k thut chuyn thng Hoàng Văn T Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo án 11 Hoạt động 5 : Quan sát thực hiện động tác mẫu Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh - Ni dung: Giỏo viờn nờu khỏi quỏt cỏc k thut cp cu v chuyn thng. Thc hin ng tỏc k thut theo 3 bc: Bc 1: (Lm nhanh) hc sinh khỏi quỏt c ng tỏc t khi bt u n khi kt thỳc ng tỏc. Khi lm ng tỏc cn chỳ ý ng tỏc phi chun, khi thc hin xong k thut phi t tiờu chun chc, p. Bc 2: (Lm chm tng c ng, va núi va lm va phõn tớch) Lm rừ ý ngha, tỏc dng v cỏch thc hin tng ng tỏc, c bit nhng ng tỏc khú phi núi rừ c im nhng ng tỏc ú v cỏch thc hin t c tiờu chun k thut. Bc 3: (Lm tng hp) L lm li ton b cỏc ng tỏc vi nhp chm hn bỡnh thng (ch lm m khụng núi) giỳp cho ngi hc nm c tớnh liờn hon ca ng tỏc t khi bt u n khi kt thỳc. - T chc: theo i hỡnh lp, tp trung thnh 4 hng ngang, hng v phớa giỏo viờn v i mu. - Chỳ ý quan sỏt giỏo viờn lm mu ng tỏc, cú th ghi chộp cỏc ý chớnh v cỏc bc giỏo viờn thc hnh - Hc sinh tp luyờn theo cỏc bc nh : Bc 1 : Tng cỏ nhõn trong nhúm t nghiờn cu cỏch thc hnh. Bc 2 : Tp chm ng tỏc t chm n nhanh dn Hoạt động 6 : Luyện tập các kĩ thuật cấp cứu và chuyển thơng Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh - Ni dung luyn tp: - Cỏc bin phỏp cm mỏu tm thi: n ng mch, gp chi ti a, bng ộp cht, bng chốn, bng nỳt, ga rụ. - K thut c nh tm thi mt s trng hp xng góy: góy xng bn tay, khp c tay; góy xng cng tay; góy xng cỏnh tay; góy xng cng chõn; góy xng ựi. - Cp cu ban u ngi b ngt th: + Nhng bin phỏp cn lm ngay: loi b nguyờn nhõn gõy ngt, khai thụng ng th, lm - Chia lp thnh cỏc nhúm nh luyn tp mi nhúm 3 em . tp luyn theo vũng - Chia lp thnh 4 t lun tp theo s chi huy ca t trng - Duy trỡ tp luyn theo yờu cu ca gioỏ viờn Hoàng Văn T . Quỳ Châu Giáo án 11 Ngày soạn : 06/ 03/2009 Ngày dạy : 09/03/2009 Bài 6 kĩ thuật sử dụng lựu đạn (Tổng 03 tiết) I- MụC TIÊU. 1. Về kiến thức - Nắm chắc tính. phóng to các hình từ 6. 1 đến 6. 4 SGK cần thiết cho bài học b) chuẩn bị phơng tiện dạy học - Giáo án, tài liệu. - Lựu đạn à1 và lựu đạn chày - Tranh mô hình
- Xem thêm -

Xem thêm: GDQP 11 ( Bai 6 - Bai 7), GDQP 11 ( Bai 6 - Bai 7), GDQP 11 ( Bai 6 - Bai 7)

Bình luận về tài liệu gdqp-11-bai-6-bai-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP