Tieng viet lop 5 (Tuan on)

35 228 0 Gửi tin nhắn cho Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

  • Loading...
1/35 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 10:10

Trường TH Tân Phú A GV:PHẠM THỊ THANH VÂN. Tuần :10. Ndạy : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 1 I.Mục tiêu: Giúp HS: 1-Kiểm tra lấy điểm Tập đọc và Học thuộc lòng từ tuần 1-9 2-Rèn kỹ năng đọc thành tiếng :đọc trôi chảy ,phát âm rõ,tốc độ tối thiêu120 chữ trên phút.Biết ngắt nghỉ hơi sau dấu câu,giữa các cum từ,đọc diễn cảm thể hiện được nội dungbàivà cảm xúc của nhân vật. 3-Rèn kỹ năng đọc hiểu:trả lời 1-2 câu hỏi,hiểu ý nghóa bài đọc.Lập được bảng thống kê các bài thơ trong 3 chủ điểm đã học. II.Đồ dùng dạy học: -Phiếu viết tên các bài tập đọc và HTL trong 9 tuần . -Giấy khổ to để viết bài tập 1. III.Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS T G 1.Giới thiệu bài: 2.Kiểm tra tập đọc và HTL (1/4)hs. Hoạt động 1:kiểm tra đọc. -Cho hs lên bảng bốc thăm:y/c hs đọc bài bốc thăm được và trả lời 1-2 câu hỏi. -Gọi hs lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi. -Gvnhận xét , chấm điểm từng hs.(hs chuẩn bò chưa tốt để lần sau KT lại) Hoạt động 2:làm bài tập. -Gọihs đọc nội dung và y/c của bài tập 2. Gvhỏi têncác chủ điểm đã học.Y/c hs đọc tên các bài thơ và tác giả các bài thơ ấy. -Y/c hs làm việc nhóm 4: gv phát giấy các nhóm ,y/c các nhóm tự làm bài ,gv theo dõi. -Tổ chức cho hs trình bày:y/c hs NX bài ở bảng.GV nhận xét+chốt ý đúng. 3.Củng cố –dặn dò -Gọi hs nhắc lại tên các chủ điểm và các bài tập đọc, bài thơ đã học. -Lắng nge -5hs bốc thăm 1 lượt ,về chỗ chuẩn bò. -Hs lần lượt lên bảng. -1 hs đọc to y/c bài tập. -Nối tiếp phát biểu. -Các nhóm làm việc , ghi kết quả vào giấy khổ to. -1 nhóm đại diện dán kết quả lên bảng, các nhóm khác NX ,bổ sung. -2 hs trả lời , lớp theo dõi. Tiếng Việt (tuần ôn) trang 1 Trường TH Tân Phú A GV:PHẠM THỊ THANH VÂN. -Dặn:chuân bò tiết sau viết CT và KT đọc . -Ghi nhớ. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần :10 Ndạy : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I Tiết 2 I.Mục tiêu: Giúp HS -Tiếp tục kiểm tra đọc lấy điểm tập đọc và HTL. -Nge viết đúng chính tả đoạn văn Nỗi niềm giữ nước giữ rừng.Hiểu nội dung bài CT :nỗi niềm trăn trở, băn khoăn vềtrách nhiệm con ngườiđối với việc bảo vệ rừng. II.Đồ dùng dạy- học: -GV: phiếu viết tên các bài tập đọc và HTL (như tiết 1). -HS:SGK , VBT TV 5. III.Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS TG 1.Giới thiệu bài: 2.HD ôn tập: 1.Hoạt động 1:kiểm tra đọc. - Cho hs tiếp tục bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi. -GV nhận xét và ghi điểm từng em. 2.Hoạt động 2: nghe – viết bài chính tả. a.Đọc –hiểu bài văn. -GV gọi hs đọc bàivà trả lời câu hỏi. -Hỏi:Tại sao người giữ rừng nói:”đốt rừng là đốt cơ man nào là sách”.? -Vì sao người giữ rừng canh cánh nỗi niềm? -Lắng nghe. -5 hs/1 lượt lên bảng bốc thăm , chuẩn bò đọc bài và trả lời câu hỏi -1 hs đọc bài,2-3 hs trả lời : +Vì sách làm bằng bột nứa ,bột gỗ của rừng. +Vì rừng cầm tròch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Tiếng Việt (tuần ôn) trang 2 Trường TH Tân Phú A GV:PHẠM THỊ THANH VÂN. -Bài văn cho em biết điều gì ? b.Viết chính tả. -Y/c hs tìm từ khó và luyện viết .VD ;bột nứa, bột gỗ,ngược, nỗi niềm,cầm tròch,……. -GV đọc mẫu. -GV đọc bài cho hs viết. -Y/c hs soát bài.GV chấm bài và nhận xét. 3.Củng cố- dặn dò. .-GV hỏi lại nội dung bài CT .Liên hệ GD hs về lợi ích của rừng. -Dặn:tiết sau tiếp tục KT đọc,c.bò bài văn miêu tả. +hs nêu nội dung bài. -Lớp lần lượt viết bảng con từ khó -Chú ý lắng nghe -HS viết bài -Đổi vở ,tìm lỗivà tổng kết lỗi. -1 hs nêu. -Theo dõi. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần :10 Ndạy : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I Tiết 3 I.Mục tiêu: Giúp HS 1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL 2. Ôn lại các bài tập đọc là văn miêu tảtrong 3 chủ điểm đã học nhằm trau dồi kỹ năng cảm thụ văn học. II.Đồ dùng dạy- học: -GV :phiếu viết tên các bài tập đọc và HTL như tiết 1.Trah ảnh minh họa cho các bài văn miêu tả đã học. -HS:st thêm tranh , SGK , VBT TV 5/1. III.Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS TG 1.Giới thiệu bài: 2.H.dẫn ôn tập: Hoạt động 1 :Kiểm tra đọc. -Lắng nghe. Tiếng Việt (tuần ôn) trang 3 Trường TH Tân Phú A GV:PHẠM THỊ THANH VÂN. -Tiếp tục y/c hs bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi. -GV nhận xét ,ghi điểm từng em. -Chốt phần KT đọc. Hoạt động 2:Làm bài tập. 1.Nêu tên các bài tập đọc:y/c hs nêu tên bài tập đọc là văn miêu tả. -GV nhận xét và chốt ý đúng. 2.Chọn chi tiết em thích. -Gọi hs đọc y/c của bài tập . Cho hs làm việc cá nhân:chọn 1 bài văn, ghi lại chi tiết em thíchvà nêu lí dovì sao em thích chi tiết đó? *Gợi Ý: + Đọc kỹ bài văn đó,chọn ra chi tiết mà em thích nhất. +Giải thích lý do vì sao em thích? -Tổ chức hs trình bày:gọi 1 hs dán kết quả lên bảng.Vài hs khác đọc kết quả. -Gọi hs NX bài trên bảng: chú ý nx về diễn đạt , dùng từ, đặt câu. -GV nhận xét +khen hs trình bày được chi tiết hay và giải thích lý do chính xác. 3.Củng cố –dặn dò. -Nhận xét tiết học và nêu để hs nắm :đọc bài văn và nêu được chi tiết em thích nhằm trau dồi khả năng cảm thụ văn học cho các em. -Dặn:ôn lại các từ ngữ đã học,chuẩn bò trang phục diễn vở kòch lòng dân. -4hs/1 lượt lên bốc thăm -Theo dõi. -HS nêu lần lượt tên 4 bài tập đọc. -1 hs đọc to. -Cả lớp tự làm bài vào vở bài tập.(1 hs làm vào giấy) -HS thực hiện theo y/c của GV. -Theo dõi.,nhận xét. -Lắng nghe. -Ghi nhớ. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiếng Việt (tuần ôn) trang 4 Trường TH Tân Phú A GV:PHẠM THỊ THANH VÂN. Tuần :10 Ndạy : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I Tiết 4 I.Mục tiêu: Giúp HS -Hệ thống hóa vốn từ ngữ( danh từ ,động từ, tính từ,thành ngữ, tục ngữ)gắn với các chủ điểm đã học từ tuần 1- 9. -Củng cố kiến thức về từ đồng nghóa,từ trái nghóa gắn với các chủ điểm đã học. II.Đồ dùng dạy- học: -GV:giấy khổ to và bút lông. -HS:bảng nhóm +SGK, VBT TV 5/1 III.Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS TG 1Giới thiệu bài: 2.HD luyện tập: Hoạt động 1:danh từ,động từ,tính từ. Bài tập 1 Gọi hs đọc nội dung và y/c BT1. -Cho hs làm việc nhóm 4:tìm từ theo các chủ điểm đã học. -GV phát giấy khổ tovà bút lông-y/c lớp làm bài:y/c hs tìm từ thích hợp điền vào ô trống. -Tổ chức cho hs trình bày:gọi 3 nhóm dán kết quả, cho hs NX bài ở bảng. -GV nhận xét và chốt từ đúng. ٭Lưu ý:1 từ có thể diễn tả nội dungtheo chủ điểm này hoặc chủ điểm kia,hoặc có thể thuộc 1số từ loạikhác nhau. Hoạt động 2:từ đồng nghóa,trái nghóa. Bài 2 -Gọi hs đọc nội dung và y/c bài tập. -Cho hs làm việc nhóm 4:y/c 2 nhóm đại diện ghi vào giấy khổ to. -Gọi hs nhận xét bài ở bảng. -Lắng nghe. -1 hs đọc to. -Nắm y/c BT -Nhận phiếu -Nhóm 4 trao đổivà làm bài. (1 nhóm 1 chù điểm) -3 nhóm đại diện dán kết quả,các nhóm khác nhận xét bổ sung. -Theo dõi ,ghi vào vở BT. -1 hs đọc . -Trao đổi nhóm và ghi kết quả vào giấy khổ to. -Nhận xét , bổ sung. Tiếng Việt (tuần ôn) trang 5 Trường TH Tân Phú A GV:PHẠM THỊ THANH VÂN. -GV nhận xét và chốt từ đúng. 3.Củng cố-dăn dò. -Hỏi:thế nào là từ đồng nghóa, từ trái nghóa? -Dặn:luyện đọc tiếp, chuẩn bò diễn kòch lòng dân. -Ghi kết quả vào vở. -2 hs phát biểu. -Ghi nhớ. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần :10 Ndạy : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I Tiết 5 I.Mục tiêu: Giúp HS -Tiếp tục kiểm tra đọc lấy điểm tập đọc và HTL . -Xác đònh được tính cách nhân vật trong vở kòch Lòng dân ; [phân vai , diễn lại sinh động 1 trong 2 đoạn kòch. II.Đồ dùng dạy- học: -GV:phiếu ghi tên các bài tập đọc và HTL ( như tiết 1) -HS:SGK, VBT TV 5/1, trang phục để diễn kòch. III.Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS TG 1.Giới thiệu bài: 2.HD ôn tập: Hoạt động 1:kiểm tra đọc. -Tiếp tục cho những hs còn lại bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi. -Nhận xét +ghi điểm từng em. Hoạt động 2:làm bài tập. -Gọi hs đọc nội dung và y/c bài tập. a.Y/c hs đọc lại 2 đoạn kòch.Chú ý: +Xác đònh lại tính cách các nhân vật. + Phân vai diễn 1 trong 2 đoạn kòch.Y/c hs làm việc theo nhóm (tổ ). -Lắng nghe. -Lần lượt lên bảng theo y/c của gv. -Theo dõi. -1 hs đọc to ,lớp theo dõi. -2 hs nối tiếp đọc 2 đoạn . -Phát biểu ý kiến tính cách. -Mỗi nhóm chọn diễn 1 đoạn. Tiếng Việt (tuần ôn) trang 6 Trường TH Tân Phú A GV:PHẠM THỊ THANH VÂN. b.HS diễn kòch : ٭Lưu ý :hs có thể sáng tạo lời thoại. -Cho hs thi diễn.GV theo dõi. -GV cùng hs bình chọn: +Diễn giỏi,diễn viên hay. +Diễn tự nhiên,nhập vai. -GV nhận xét , tuyên dương nhóm về nhất. 3.Củng cố- dặn dò -Hỏi lại nội dung vở kòch Lòng dân. -Dặn:ôn lại nghóa của từ, từ đồng âm , từ nhiều nghóa, . - 4 nhóm lên thi diễn. -Lớp bình chọn theo tiêu chí -1 hs phát biểu -Lắng nghe Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần :10 Ndạy : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I Tiết 6 I.Mục tiêu: Giúp HS -Tiếp tục ôn luyện về nghóa của:từ đồng nghóa, từ trái nghóa,đồng âm,từ nhiều nghóa. -Biết vận dụng kiến thức đã họcvề nghóa của từ để làm đúng các bài tập và rèn luyện kỹ năng dùng từ ,đặt câu, mở rộng vốn từ. II.Đồ dùng dạy- học: -GV:bảng lớn viết bài tập 1, bảng phụ viết bài tập 2 -HS:SGK VBT TV 5/1 III.Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS TG 1.Giới thiệu bài: 2.HD làm bài tập: Hoạt động 1:từ đồng nghóa. -Gọi hs đọc nội dung và y/c bài tập 1. -Lắng nghe. -1 hs đọc to. Tiếng Việt (tuần ôn) trang 7 Trường TH Tân Phú A GV:PHẠM THỊ THANH VÂN. -Cho hs làm việc cá nhân :đọc từ in đậm và nêu vì sao cần thay từ in đậm bằng từ đồng nghóa? -Gọi hs đọc kết quả, gv theo dõi và nhận xét+chốt từ đúng. Hoạt động 2:từ trái nghóa. -GV gọi hs đọc nội dung và y/c bài tập 2. -Treo bảng phụ cho hs lên thi làm bàivà thi đọc thuộc các câu tục ngữ sau khi đã điền đúng các từ trái nghóa. Hoạt động 3:từ đồng âm. -Gọi hs đọc nội dung và y/c của bài tâp 3. -Cho hs làm việc cá nhân.(lưu ý:đặt 2 câu ,mỗi câu chứa 1 từ hoặc 1 câu chứa 2 từ ;đặt đúng nghóa từ giá: giá tiền,giá để đồ vật) -Gọi hs đọc câu văn.GV nhận xét+ chốt. Hoạt động 4:từ nhiều nghóa. Gọi hs đọc nội dung và y/c của bài tập 4. -Y/c hs làm việc cá nhân : đặt câu đúng với những nghóa đã cho của từ đánh. -GV chấm 1 số vở và gọi vài hs đọc câu . -GV nhận xét và chốt câu đúng. 3.Củng cố –dặn dò. -GV nhận xét tiết học và cho hs nêu thế nào là từ đồng âm , từ nhiều nghóa? -Dặn :2 tiết sau kiểm tra GKI: LTVC, TLV -HS tự làm bài. -Vài hs đọc bài, hs khác nhận xét + bổ sung. -1 hs đọc to,lớp nghe. -2 hs lên bảng thi điền từ, 2 hs khác thi đọc các câu tục ngữ. -1 hs đọc to BT. -Cả lớp tự làm bài vào VBT. -Vài hs đọc các câu văn. - 1 hs đọc. -Cả lớp tự làm bài vào VBT. -Vài hs nộp vở, 2 hs đọc câu. -Lắng nghe và phát biểu. -Ghi nhớ. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiếng Việt (tuần ôn) trang 8 Trường TH Tân Phú A GV:PHẠM THỊ THANH VÂN. Tuần :10 Ndạy : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I Tiết 7 -Kiểm tra đọc hiểu; luyện từ và câu… -Thực hiện theo hướng dẫn kiểm tra của nhà trường Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .Tuần :10 Ndạy : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I Tiết 8 -Kiểm tra tập làm văn. -GV thực hiện theo hướng dẫn kiểm tra của nhà trường. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần :18 Ndạy : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I Tiết 1 I.Mục tiêu: Giúp HS -Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL ,kết hợp kiểm tra đọc hiểu(1hs trả lời từ 1- 2 câu hỏi) -Biết lập bảng thống ke âcác bài tập đọc thuộc chủ điểm màu xanh. -Biết nhận xét về nhân vật trong bàivà nêudẫn chứng minh họa chonhận xét đó. II.Đồ dùng dạy- học: Tiếng Việt (tuần ôn) trang 9 Trường TH Tân Phú A GV:PHẠM THỊ THANH VÂN. -GV: phiếu ghi tên các bài tập đọc và HTL.Giấy khổ to kẻ sẵn bảng thống kê. -HS:SGK, VBT TV 5/1 III.Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS TG 1.Giới thiệu bài: 2.HD ôntập: Hoạt động 1: kiểm tra đọc. -Nêu y/c của phần kiểm tra đọc. -Gọi hs bốc thăm bài đọc (chuẩn bò 1-2 phút):+Y/c hs đọc hoặc HTL 1 đoạn trong bàivà trả lời câu hỏi. -GV nhận xét ghi điểm từng em. -Nhận xét chung phần KT đọc. Hoạt động 2:làm bài tập. -Bài1:gọi hs đọc nội dung và y/c bài tập. Hỏi:Cần thống kê các bài tập đọc theo nội dung như thế nào? -Y/c thống kê theo chủ điểm màu xanh. -Cho hs làm việc nhóm 4,gv theo dõi. -Gọi hs nhận xét bài ở bảng. -Gvnhận xét , kết luận ý đúng. -Bài 2: -Gọi hs đọc y/c và nội dung bài tập. Gợi ý:đọc lại” Người gác rừng tí hon”:Nói về bạn nhỏ như 1 người bạn chứ không phải nhân vật trong chuyện. -Y/c hs làm việc cá nhân. -Tổ chức trình bày:gọi hs nhận xét bài ở bảng và vài hs đọc kết quả bài làm của mình. -GV nhận xét + chốt ý đúng. 3.Củng cố –dặn dò. -Gọi hs nhắc lại nội dung bài tập đọc.ơ bài tập 2. -Dặn : tiếp tục luyện đọc và chuận bò chủ điểm vì Hạnh phúc con người. -Lắng nghe -Theo dõi -4 hs lên bốc thăm. + hs đọc bài và trả lời câu hỏi. -Theo dõi. -1 hs đọc bt. -1 hs phát biểu. -Các nhóm làm vào VBT, 1 nhóm làm vào giấy khổ to. -Nhận xét. -Ghi kết quả vào VBT. - 1hs đọc bài tập. -Chú ý theo dõi. -Cả lớp tự làm bài vào VBT. -1 hs lên bảng, lớp NX , bổ sung. 2hs đọc bài. - 1hs nêu. -Ghi nhớ. Tiếng Việt (tuần ôn) trang 10 . hs nhắc lại tên các chủ điểm và các bài tập đọc, bài thơ đã học. -Lắng nge -5hs bốc thăm 1 lượt ,về chỗ chuẩn bò. -Hs lần lượt lên bảng. -1 hs đọc to y/c. học: -GV: phiếu viết tên các bài tập đọc và HTL (như tiết 1). -HS:SGK , VBT TV 5. III.Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS TG 1.Giới thiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieng viet lop 5 (Tuan on), Tieng viet lop 5 (Tuan on), Tieng viet lop 5 (Tuan on)

Bình luận về tài liệu tieng-viet-lop-5-tuan-on

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP