Kế hoạch lịch báo giảng lớp 4 tuổi CC

22 494 1 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 06:10

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu học xã Hữu Vĩnh 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 01 năm học 2009-2010 Từ ngày 17-> 21/8/2009 Hoạt động chung Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Cho trẻ làm quen với cô và các bạn trong lớp Toán: Cho trẻ nhận biết 1 số đồ dùng, đồ chơi trong lớp có màu sắc , hình dạng rõ nét Cho trẻ làm quen với cô và các bạn trong lớp. Trẻ tự giới thiệu về bản thân Văn học: Ôn lại 1 số bài thơ, câu chuyên mà trẻ đã đợc học Âm nhạc: Ôn lại 1 số bài hát, bài múa mà trẻ đã đợc học 2 Tập đội hình đội ngũ Âm nhạc: Ôn lại các bài hát trẻ đã đợc học Tạo hình: Vẽ theo ý thích Thể dục: Cho trẻ ôn tập đội hình, đội ngũ Hoạt động ngoài trời 3 - QSCMĐ: Quan sát môi trờng trong lớp học QSCMĐ: Quan sát môi trờng trong lớp học QSCMĐ: Quan sát sân trờng QSCMĐ: Quan sát sân trờng QSCMĐ: Quan sát sân trờng, lớp học - TCVĐ: Mèo bắt chuột - Chơi tự do: - TCVĐ: Mèo bắt chuột - Chơi tự do: - TCVĐ: Mèo bắt chuột - Chơi tự do: - TCVĐ: Mèo bắt chuột - Chơi tự do: - TCVĐ: Mèo bắt chuột - Chơi tự do: Hoạt động góc Góc xây dựng : Xây dựng các kiểu nhà cho búp bê ( GĐ 1) Góc chơi phân vai : Lớp học, cô giáo ( GĐ 1) Góc nghệ thuật : Tập hát, múa các bài hát đã đợc học Góc học tập sách : Trẻ làm quen với vở và bút Góc thiên nhiên : Xem tranh trang trí tại góc thiên nhiên Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu học xã Hữu Vĩnh 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 02 năm học 2009-2010 Từ ngày 24-> 28/8/2009 Hoạt động chung Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Tạo hình: Nặn quả bàng(Mẫu) Toán: Dạy trẻ so sánh, nhận biết sự bằng nhau về số lợng của 2 nhóm đồ vật(T1) MTXQ: Lao động của ngời lớn trong trờng MG (T1) Văn học: Trăng sánh (T1) Âm nhạc: Mẹ yêu không nào (T1) TCHT: Trốn tìm TCHT: Trốn tìm TCHT: Trốn tìm TCHT: Trốn tìm TCHT: Trốn tìm 2 Thể dục: - Bật tại chỗ - Bật về phía trớc - TCVĐ: Tung cao hơn nữa Âm nhạc: Mẹ yêu không nào (T2) Tạo hình: Nặn quả(ĐT) Thể dục: Tung bắt bóng(T1) - TCVĐ: Bắt trớc tạo dáng TCDG: Lộn cầu vồng TCDG: Lộn cầu vồng TCDG: Lộn cầu vồng TCDG: Lộn cầu vồng TCDG: Lộn cầu vồng Hoạt động ngoài trời 3 - HĐCMĐ: Tập hát bài"Mẹ yêu không nào" - HĐCMĐ: Trò chuyện về công việc của ngời lớn trong trờng MG - HĐCMĐ: Đọc cho trẻ nghe bài thơ "TRăng sáng". QS tranh vẽ về bài thơ - QSCMĐ: Cho trẻ quan sát tranh vẽ về chủ điểm trờng MN QSCMĐ: Quan sát bầu trời - TCVĐ: Bắt vịt con - Chơi tự do - TCVĐ: Bắt vịt con - Chơi tự do - TCVĐ: Bắt vịt con - Chơi tự do - TCVĐ: Bắt vịt con - Chơi tự do - T- TCVĐ: Bắt vịt con - Chơi tự do Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu học xã Hữu Vĩnh Hoạt động góc Góc xây dựng : Xây dựng các kiểu nhà cho búp bê ( GĐ 1) Góc chơi phân vai : Lớp học, cô giáo ( GĐ 1) Góc nghệ thuật : Tập hát, múa các bài hát đã đợc học Góc học tập sách : Trẻ làm quen với vở và bút Góc thiên nhiên : Xem tranh trang trí tại góc thiên nhiên 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 03 năm học 2009-2010 Từ ngày 02-> 05/9/2009 Hoạt động chung Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Tạo hình: Vẽ bánh cho búp bê(ĐT) Toán: Dạy trẻ so sánh, nhận biết sự bằng nhau về số lợng của 2 nhóm đồ vật(T2) MTXQ: Lao động của ngời lớn trong trờng MG (T2) Văn học: Trăng sánh (T2) Âm nhạc: Mẹ yêu không nào (T4) TCHT: ỏ đâu có màu này TCHT: ỏ đâu có màu này TCHT: ỏ đâu có màu này TCHT: ỏ đâu có màu này TCHT: ỏ đâu có màu này 2 Thể dục: Tung bắt bóng(T1) - TCVĐ: Bắt trớc tạo dáng Âm nhạc: Mẹ yêu không nào (T3) Tạo hình: Xé dán lá nhỏ(ĐT)(T1) Thể dục: Bò thấp chui qua cổng (T1) - TCVĐ: Tung cao hơn nữa TCDG: Chốn tìm TCDG: Chốn tìm TCDG: Chốn tìm TCDG: Chốn tìm TCDG: Chốn tìm Hoạt động ngoài trời 3 - HĐCMĐ: Tập hát, vỗ tay theo phách bài"Mẹ yêu không nào" - QSCMĐ: QS xung quanh lớp tìm và tạo các nhóm có số lợng bằng và khác nhau - HĐCMĐ: Cho trẻ ôn lại một số bài thơ đã học - HĐCMTập vỗ tay theo phách bài" Mẹ yêu không nào" - HĐCM: Hát cho trẻ nghe bài hoà bình cho bé - TCVĐ: Mèo bắt chuột - Chơi tự do - TCVĐ: Mèo bắt chuột - Chơi tự do - TCVĐ: Mèo bắt chuột - Chơi tự do - TCVĐ: Mèo bắt chuột - Chơi tự do - T- TCVĐ: Mèo bắt chuột Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu học xã Hữu Vĩnh - Chơi tự do Hoạt động góc Góc xây dựng : Xây dựng các kiểu hàng rào ( GĐ 1) Góc chơi phân vai : Mẹ con, gia đình ( GĐ 1) Góc nghệ thuật : Tập hát, múa các bài hát đã đợc học Góc học tập sách : Cho trẻ chơi với sách, tranh chuyện Góc thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 04 năm học 2009-2010 Từ ngày 07-> 11/9/2009 Hoạt động chung Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Tạo hình: Xé dán lá nhỏ (ĐT)(T2) Toán: Dạy trẻ so sánh, nhận biết sự khác nhau về số lợng của 2 nhóm đồ vật (T1) MTXQ: Một số đồ dùng trong gia đình(T1) Văn học: Ông gióng (T1) Âm nhạc: Hoà bình cho bé(T2) TCHT: Chuông reo ở đâu TCDG: Bịt mắt bắt dê TCDG: Bịt mắt bắt dê TCDG: Bịt mắt bắt dê TCDG: Bịt mắt bắt dê 2 Thể dục: : Bò thấp chui qua cổng (T1) - TCVĐ: Tung cao hơn nữa Âm nhạc: : Hoà bình cho bé(T1) Tạo hình: Vẽ các loại quả(ĐT) Thể dục: Đập bắt bóng - TCVĐ: Bắt chớc tạo dáng(T1) TCDG: Bịt mắt bắt dê TCHT: Chuông reo ở đâu TCHT: Chuông reo ở đâu TCHT: Chuông reo ở đâu TCHT: Chuông reo ở đâu Hoạt động ngoài 3 - HĐCMĐ: Hát cho trẻ nghe bài hoà bình cho bé - QSCMĐ: Quan sát một số đồ dùng trong gia đình - HĐCMĐ: Đọc cho trẻ nghe chuyện ông Gióng - QSCMĐ: Cho trẻ quan sát tranh vẽ về bàu trời cí trăngvà sao - QSCMĐ: Quan sát chùm nho, chùm nhãn Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu học xã Hữu Vĩnh trời - TCVĐ: Mèo và chim sẻ - Chơi tự do - TCVĐ: Mèo và chim sẻ - Chơi tự do - TCVĐ: Mèo và chim sẻ - Chơi tự do - TCVĐ: Mèo và chim sẻ - Chơi tự do - T- TCVĐ: Mèo và chim sẻ - Chơi tự do Hoạt động góc Góc xây dựng : Xây dựng các kiểu hàng rào ( GĐ 1) Góc chơi phân vai : Mẹ con, gia đình ( GĐ 1) Góc nghệ thuật : Tập hát, múa các bài hát đã đợc học Góc học tập sách : Cho trẻ chơi với sách, tranh chuyện Góc thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 05 năm học 2009-2010 Từ ngày 14-> 16/9/2009 Hoạt động chung Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Tạo hình: Nặn chùm quả (Mẫu) Toán: Dạy trẻ so sánh, nhận biết sự khác nhau về số lợng của 2 nhóm đồ vật (T2) MTXQ: Một số đồ dùng trong gia đình(T2) Văn học: Ông gióng (T2) Âm nhạc: Hoà bình cho bé(T4) TCDG: Thả đỉa ba ba TCDG: Thả đỉa ba ba TCDG: Thả đỉa ba ba TCDG: Thả đỉa ba ba TCDG: Thả đỉa ba ba 2 Thể dục: Đập bắt bóng - TCVĐ: Bắt chớc tạo dáng(T2) Âm nhạc: Hoà bình cho bé(T4) Tạo hình: Vẽ trăng đêm (ĐT) Thể dục: Trờn sấp kết hợp chui qua cổng(T1) TCHT: Că hàng quần áo TCHT: Că hàng quần áo TCHT: Că hàng quần áo TCHT: Că hàng quần áo TCHT: Că hàng quần áo Hoạt động 3 - HĐCMĐ: Tập vỗ tay theo phách bài"Hoà - QSCMĐ: Quan sát tranh vẽ về trăng - HĐCMĐ: Tập kể chuyện ông Gióng - HĐCMĐ: Hát ôn lại các bài hát đã học - QSCMĐ: Quan sáẩttnh về các loại củ Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu học xã Hữu Vĩnh ngoài trời bình cho bé" - TCVĐ: Ai ném xa nhất - Chơi tự do - TCVĐ: Ai ném xa nhất - Chơi tự do - TCVĐ: Ai ném xa nhất - Chơi tự do - TCVĐ: Ai ném xa nhất - Chơi tự do - T- TCVĐ: Ai ném xa nhất - Chơi tự do Hoạt động góc Góc xây dựng : Xây dựng ttờng Mầm non( GĐ 1) Góc chơi phân vai : Cô giáo, mẹ con ( GĐ 1) Góc nghệ thuật : Tập tô màu cho tranh, biểu diễn văn nghệ Góc học tập sách : Xem tranh vẽ về phong cảnh thiên nhiên Góc thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 06 năm học 2009-2010 Từ ngày 21-> 25/9/2009 Hoạt động chung Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Tạo hình: Nặn củ cà rốt (Mẫu) Toán: Dạy trẻ so sánh chiều dài của 2 đối tợng (T1) MTXQ: Phân biệt 2- 3 loại cây Văn học: Ông mặt trời (T1) Âm nhạc: Thật là hay (T2) TCDG: Dệt vải TCDG: Dệt vải TCDG: Dệt vải TCDG: Dệt vải TCDG: Dệt vải 2 Thể dục: Trờn sấp kết hợp chui qua cổng(T2) Âm nhạc: Thật là hay (T1) Tạo hình: Vẽ ma (ĐT) Thể dục: Đi theo đờng hẹp, trèo lên xuống ghế(T1) TCHT: Cửa hàng bách hoá TCHT: Cửa hàng bách hoá TCHT: Cửa hàng bách hoá TCHT: Cửa hàng bách hoá TCHT: Cửa hàng bách hoá Hoạt động 3 - QSCMĐ: Trẻ tìm các đồ vật có chiều dài bằng - QSCMĐ: Quan sát một số cây xanh trong - HĐCMĐ: Trẻ tập vẽ về ông mặt trời - QSCMĐ: Cho trẻ nghe 1 số các bài hát qua băng cát - QSCMĐ: Quan sát tranh về 1 số con vật Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu học xã Hữu Vĩnh ngoài trời nhau sân trờng sét - TCVĐ: Ô tô vào bến - Chơi tự do - TCVĐ: Ô tô vào bến - Chơi tự do - TCVĐ: Ô tô vào bến - Chơi tự do - TCVĐ: Ô tô vào bến - Chơi tự do - T- TCVĐ: Ô tô vào bến - Chơi tự do Hoạt động góc Góc xây dựng : Xây dựng ttờng Mầm non (GĐ1) Góc chơi phân vai : Cô giáo, mẹ con ( GĐ 1) Góc nghệ thuật : Tập tô màu cho tranh, biểu diễn văn nghệ Góc học tập sách : Xem tranh vẽ về phong cảnh về mùa thu Góc thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 07 năm học 2009-2010 Từ ngày 28/9-> 02/10/2009 Hoạt động chung Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Tạo hình: Dán bóng và hộp (Mẫu) Toán: Dạy trẻ so sánh sắp xếp thứ tự về chiều dài của 3 đối tợng (T1) MTXQ: Phân biệt 2- 3 loại cá Văn học: Ông mặt trời (T2) Âm nhạc: Vui đến tr- ờng (T1) TCDG: Ném vòng TCDG: Ném vòng TCDG: Ném vòng TCDG: Ném vòng TCDG: Ném vòng 2 Thể dục: Đi theo đờng hẹp, trèo lên xuống ghế (T2) Âm nhạc: Thật là hay (T3) Tạo hình: Vẽ vòng màu (ĐT) Thể dục: Ném xa bằng 1 tay. Chạy nhanh 10 m (T1) TCHT: Gà mái đẻ trứng TCHT: Gà mái đẻ trứng TCHT: Gà mái đẻ trứng TCHT: Gà mái đẻ trứng TCHT: Gà mái đẻ trứng Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu học xã Hữu Vĩnh Hoạt động ngoài trời 3 - QSCMĐ: Làm quen với cách so sánh chiều dài của 3 đối tợng - QSCMĐ: Trẻ quan sát về 1 số loại cá - HĐCMĐ: Trẻ ôn lại bài hát "Cháu vẽ ông mặt trời" - HĐCMĐ: Trò chuyện về trờng Mầm non - QSCMĐ: Quan sát các loại quả - TCVĐ: Cáo và Thỏ - Chơi tự do - TCVĐ: Cáo và Thỏ - Chơi tự do - TCVĐ: Cáo và Thỏ - Chơi tự do - TCVĐ: Cáo và Thỏ - Chơi tự do - TCVĐ: Cáo và Thỏ - Chơi tự do Hoạt động góc Góc xây dựng : Xây công viên ( GĐ 1) Góc chơi phân vai : Khám bệnh, phòng khám ( GĐ 1) Góc nghệ thuật : Chơi với đất nặn,nặn theo ý thích Góc học tập sách : Xem tranh vẽ về phong cảnh thiên nhiên Góc thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 08 năm học 2009-2010 Từ ngày 05/10 ->09/10/2009 Hoạt động chung Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Tạo hình: Nặn theo ý thích (T1) Toán: Dạy trẻ so sánh sắp xếp thứ tự về chiều dài của 3 đối tợng (T2) MTXQ: Một số con vật nuôi trong gia đình có 2 chân, có cánh, có mỏ (T1) Văn học: Tích chu (T1) Âm nhạc: Vui đến tr- ờng (T3) TCDG: Ném còn TCDG: Ném còn TCDG: Ném còn TCDG: Ném còn TCDG: Ném còn 2 Thể dục: Ném xa bằng 1 tay. Chạy nhanh 10 m (T2) Âm nhạc: Vui đến tr- ờng (T2 ) Tạo hình: Nặn theo ý thích (T2) Thể dục: Bò thấp chui qua cổng (T1) - TCVĐ: Mèo và chim sẻ Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu học xã Hữu Vĩnh TCHT: Bạn có gì khác TCHT: Bạn có gì khác TCHT: Bạn có gì khác TCHT: Bạn có gì khác TCHT: Bạn có gì khác Hoạt động ngoài trời 3 - QSCMĐ: Xem tranh và trò chuyện về răm trung thu - QSCMĐ: Trẻ quan sát tranh về các con vật trong gia đình - HĐCMĐ: Trò chuyện về gia đình. Kể chuyện tích chu - HĐCMĐ: Tập cho trẻ vận động bài"Vui đến tr- ờng" - QSCMĐ: Quan sát tranh chùm bóng bay - TCVĐ: Truyền bóng - Chơi tự do - TCVĐ: Truyền bóng - Chơi tự do - TCVĐ: Truyền bóng - Chơi tự do - TCVĐ: Truyền bóng - Chơi tự do - TCVĐ: Truyền bóng - Chơi tự do Hoạt động góc Góc xây dựng : Xây công viên ( GĐ 1) Góc chơi phân vai : Khám bệnh, phòng khám ( GĐ 1) Góc nghệ thuật : Chơi với đất nặn,nặn theo ý thích Góc học tập sách : Xem tranh vẽ về phong cảnh thiên nhiên Góc thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 09 năm học 2009-2010 Từ ngày 12/10 ->16/10/2009 Hoạt động chung Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Tạo hình: Vẽ chùm bóng (ĐT) Toán: Dạy trẻ xác định phía phải - phía trái của bản thân MTXQ: Một số con vật nuôi trong gia đình có 2 chân, có cánh, có mỏ (T2) Văn học: Tích chu (T2) Âm nhạc: Cá vàng bơi (T1) TCDG: Lộn cầu vồng TCDG: Lộn cầu vồng TCDG: Lộn cầu vồng TCDG: Lộn cầu vồng TCDG: Lộn cầu vồng 2 Thể dục: Bò thấp chui qua cổng (T2) Âm nhạc: Vui đến tr- ờng (T4) Tạo hình: Nặn cây nấm (Mẫu ) Thể dục: Ném xa bằng 1 tay. Chạy nhanh 10 m (T1) Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu học xã Hữu Vĩnh TCHT: Mẹ và con TCHT: Mẹ và con TCHT: Mẹ và con TCHT: Mẹ và con TCHT: Mẹ và con Hoạt động ngoài trời 3 - QSCMĐ: Ôn lại kiến thức cũ - QSCMĐ: Trẻ quan sát tranh cây nấm - HĐCMĐ: Dạy trẻ tập kể chuyện "Tích chu" - QSCMĐ: Quan sát tranh cá vàng - QSCMĐ: Quan sát các loại lá - TCVĐ: Bắt trớc tạo dáng - Chơi tự do - TCVĐ: Bắt trớc tạo dáng - Chơi tự do - TCVĐ: Bắt trớc tạo dáng - Chơi tự do - TCVĐ: Bắt trớc tạo dáng - Chơi tự do - TCVĐ: Bắt trớc tạo dáng - Chơi tự do Hoạt động góc Góc xây dựng : Xây nhà cao tầng khu tập thể(Khách sạn, nhà trọ) ( GĐ II) Góc chơi phân vai : Mẹ con, Gia đình ( GĐ II) Góc nghệ thuật : Đọc thơ, kể chuyện, vẽ hoa, nặn theo ý thích Góc học tập sách : Xem sách tranh chuyện Góc thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 10 năm học 2009-2010 Từ ngày 19/10 ->23/10/2009 Hoạt động chung Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Tạo hình: Vẽ những chiếc lá vàng (ĐT) Toán: Dạy trẻ phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật (T1) MTXQ: Một số con vật nuôi trong gia đình có 4 chân, để con (T1) Văn học: Em vẽ (T1) Âm nhạc: Cá vàng bơi (T3) TCDG: Trốn tìm TCDG: Trốn tìm TCDG: Trốn tìm TCDG: Trốn tìm TCDG: Trốn tìm 2 Thể dục: Ném xa bằng 1 tay. Chạy nhanh 10 m Âm nhạc: Cá vàng bơi (T2 ) Tạo hình: Dán cây tháp chóp (T1) (Mẫu ) Thể dục: Trờn sấp kết hợp trèo qua ghế ( T1 ) Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng [...]... thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 19 năm học 2009-2010Từ ngày 21/12->25/12/2009HoạtđộngTiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 61Tạo hình: Vẽ ngôi nhà Toán: Dạy trẻ so sánh MTXQ: Một số cây cảnh Văn học: Tết đang vào Âm nhạc: Yêu Hà nội Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu họcxà Hữu Vĩnh2Thể dục: Trờn sấp kết hợp trèo qua... nặn theo ý thíchGóc học tập sách : Xem sách tranh chuyện Góc thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 18 năm học 2009-2010Từ ngày 14/ 12->18/12/2009HoạtđộngTiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 61Tạo hình: Vẽ hoa quả Toán: Dạy trẻ so sánh MTXQ: Một số cây Văn học: Cáo, Thỏ và Âm nhạc: Cháu thơng Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng ... thơ, kể chuyện diễn cảm, vẽ hoa tăng các chú bộ đội, nặn theo ý thíchGóc học tập sách : Xem sách tranh chuyện Góc thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 20 năm học 2009-2010Từ ngày 28/12/2009->01/01/2010HoạtTiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu họcxà Hữu VĩnhTCDG: Ném vòng TCDG: Ném vòng TCDG:... sách tranh chuyện Góc thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 15 năm học 2009-2010Từ ngày 23/11 ->27/11/2009HoạtđộngchungTiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 61Tạo hình: Vẽ con cá(Mẫu)Toán: Dạy trẻ nhận biết, đếm đúng các nhóm có 3 đối tợng MTXQ: Phân nhóm đồ vật Văn học: Cây khế (T1 ) Âm nhạc: Cháu vẽ ông mặt trời (T1) Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hêng Phòng Giáo dục... vật Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu họcxà Hữu VĩnhHoạtđộnggócGóc xây dựng : Xây dựng các kiểu nhà cho búp bê ( GĐ 1)Góc chơi phân vai : Lớp học, cô giáo ( GĐ 1)Góc nghệ thuật : Tập hát, múa các bài hát đà đợc họcGóc học tập sách : Trẻ làm quen với vở và bútGóc thiên nhiên : Xem tranh trang trí tại góc thiên nhiên 4 TuổI cC Kế hoạch. .. cầu vồng TCDG: Lộn cầu vồng2Thể dục: Bò thấp chui qua cổng (T2) Âm nhạc: Vui đến tr-ờng (T4)Tạo hình: Nặn cây nấm(Mẫu )Thể dục: Ném xa bằng 1 tay. Chạy nhanh 10 m (T1) Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu họcxà Hữu Vĩnh Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu họcxà Hữu Vĩnhchung... củ Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu họcxà Hữu Vĩnh- Chơi tự doHoạtđộnggócGóc xây dựng : Xây dựng các kiểu hàng rào ( GĐ 1)Góc chơi phân vai : Mẹ con, gia đình ( GĐ 1)Góc nghệ thuật : Tập hát, múa các bài hát đà đợc họcGóc học tập sách : Cho trẻ chơi với sách, tranh chuyệnGóc thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 04 năm học... tranh chuyệnGóc thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 05 năm học 2009-2010Từ ngày 14- > 16/9/2009HoạtđộngchungTiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 61Tạo hình: Nặn chùm quả (Mẫu)Toán: Dạy trẻ so sánh, nhận biết sự khác nhau về số lợng của 2 nhóm đồ vật (T2)MTXQ: Một số đồ dùng trong gia đình(T2)Văn học: Ông gióng (T2) Âm nhạc: Hoà bình cho bé(T4)TCDG: Thả đỉa ba ba TCDG: Thả... Bác, nhà sàn, vờn cây, ao cá) ( GĐ II)Góc chơi phân vai : Cô giáo, lớp học ( GĐ II)Góc nghệ thuật : Đọc thơ, kể chuyện diễn cảm, vẽ hoa, nặn theo ý thíchGóc học tập sách : Xem sách tranh chuyện Góc thiên nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 12 năm học 2009-2010Từ ngày 02/11 ->06/11/2009HoạtđộngchungTiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 61Tạo hình: Xé dán hoa tua (Mẫu )Toán: Dạy trẻ so... nhiên : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 06 năm học 2009-2010Từ ngày 21-> 25/9/2009HoạtđộngchungTiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 61Tạo hình: Nặn củ cà rốt(Mẫu)Toán: Dạy trẻ so sánh chiều dài của 2 đối tợng(T1)MTXQ: Phân biệt 2- 3 loại câyVăn học: Ông mặt trời (T1)Âm nhạc: Thật là hay (T2)TCDG: Dệt vải TCDG: Dệt vải TCDG: Dệt vải TCDG: Dệt vải TCDG: Dệt vải2Thể dục: Trờn sấp kết . : 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy Tuần 20 năm học 2009-2010 Từ ngày 28/12/2009->01/01/2010 Hoạt Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Kế hoạch lịch báo giảng. thiên nhiên Kế hoạch lịch báo giảng Nguyễn Thị Hờng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn Tr ờng Tiểu học xã Hữu Vĩnh 4 TuổI cC Kế hoạch giảng dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch lịch báo giảng lớp 4 tuổi CC, Kế hoạch lịch báo giảng lớp 4 tuổi CC, Kế hoạch lịch báo giảng lớp 4 tuổi CC

Bình luận về tài liệu ke-hoach-lich-bao-giang-lop-4-tuoi-cc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP