KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 6

12 736 18 Gửi tin nhắn cho Hannes Alfvén
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 02:10

Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+7 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG A- PHẦN SỐ HỌC A- PHẦN SỐ HỌC I. Kiến thức:  Cung cấp cho các em những kiến thức mở đầu về số tự nhiên, số nguyên, nắm được thứ tự trong N và Z.  Nắm vững các kiến thức về số tự nhiên, số nguyên, các phép tính về luỹ thừa.  Nắm vững được các dấu hiệu chia hết, tính chất chia hết của một tổng.  Biết được số nguyên tố, hợp số, biết cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.  Biết được ước và bội của một số tự nhiên, một số nguyên. Biết được cách tìm UCLN và BCNN của số tự nhiên.  Nắm được quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế, biểu diễn được số nguyên trên trục số.  Nhận biết và hiểu được khái niệm phân số, điều kiện để hai phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, quy tắc rút gọn phân số, so sánh phân số, các phép tính về phân số. II. Kỹ năng:  Luyện kỹ năng tính toán, sử dụng máy tính bỏ túi, thực hiện các phép biến đổi biểu thức. Bước đầu hình thành khả năng vận dụng kiến thức toán học vào đời sống và các môn học khác.  Luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logíc, khả năng quan sát, dự đoán.  Luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ chính xác, bồi dưỡng những phẩm chất của tư duy linh hoạt, độc lập và sáng tạo. III. Giáo dục tư tưởng:  Hình thành thói quen tự học, diễn đạt chính xác và sáng sủa ý tưởng của mình và hiểu được ý tưởng của người khác. Góp phần hình thành các phẩm chất lao động khoa học cần thiết của người lao động mới.  Có ý thức quan sát đặc điểm trong từng bài toán để từ đó có cách tính toán hợp lý. IV. Phương pháp giảng dạy:  Dạy theo nhóm, đặt và giải quyết vấn đề.  Tránh áp đặt kiến thức mới, tạo tình huống làm nảy sinh vấn đề bằng các hoạt động trả lời câu hỏi, làm bài tập thực hành, qua đó học sinh dần đi đến kiến thức mới một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.  Đảm bảo giữa lý thuyết và thực hành: khoảng 40% thời lượng giành cho lý thuyết, 60% thời lượng giành cho luyện tập, thực hành. Hình thành cho học sinh tư duy tích cực, độc lập, sánh tạo, tác động đến tình cảm, đem lại lý thú học tập cho học sinh.  GV: Lê Thị Hòa Trang 1 Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+7 CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN 2. Kiến thức: ◊ Hiểu được kiến thức tập hợp thông qua những ví dụ cụ thể, đơn giản, gần gũi. ◊ Nắm bắt được các phép tính về cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên, khái niệm luỹ thừa, các phép tính về luỹ thừa. ◊ Nắm vững được các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Nhận biết được một số hoặc một tổng có chia hết cho 2, 3, 5, 9 hay không. ◊ Nắm biết được nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thưa số nguyên tố. ◊ Nắm được ước và bội, cách tìm UCLN và BCNN của hai hay nhiều số. 2. Kỹ năng: ◊ Sử dụng đúng các ký hiệu về tập hợp, chủ yếu là ∈ và ∉ . ◊ Thực hành các phép tính nhanh gọn, chính xác, tính nhẩm, tính nhanh hợp lý. ◊ Sử dụng được các dấu hiệu chia hết, phân biệt được số nguyên tố, hợp số. ◊ Biết vận dụng tìm ước, bội, UCLN, BCNN vào các bài toán đơn giản. ◊ Thực hiện đúng các phép tính đối với biểu thức không phức tạp, biết vận dụng tính chất của các phép tính để tính nhẩm, tính nhanh hợp lý, biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán. Biết dựa vào dấu hiệu chia hết để phân tích một số ra thừa số nguyên tố.  CHƯƠNG II: CHƯƠNG II: SỐ NGUYÊN SỐ NGUYÊN 2. Kiến thức:  Qua ví dụ thấy được sự cần thiết phải mở rộng N -> Z. Hiểu được sự cần thiết của các số nguyên âm trong thực tiễn và trong bài toán.  Biết phân biệt và so sánh các số nguyên, tìm được số đối và giá trị tuyệt đối của một số nguyên  Hiểu và vận dụng đúng các quy tắc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số nguyên, các tính chất của các phép tính khi tính toán không phức tạp, các quy tắc chuyển vế, dấu ngoặc trong cách biến đổi các biểu thức, đẳng thức.  Hiểu được khái niệm bội và ước của một số nguyên, biết timd các bội, ước của một số nguyên.  Các kiến thức mới được hình thành gắn chặt với các tình huống thực tiễn, tìm ẩn bên trong các khái niệm, quy tắc, công thức.  Chú trọng nhiều đến quá trình dẫn đến kiến thức mới, tạo điều kiện cho giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực. 2. Kỹ năng:  Biết vận dụng các số nguyên để giải quyết các vấn đề trong thực tế, luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.  Luyện thói quen tự nghiên cứu vấn đề, đàm thoại, tự giải quyết vấn đề. GV: Lê Thị Hòa Trang 2 Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+7  CHƯƠNG III: PHÂN SỐ PHÂN SỐ 1. Kiến thức:  Khái niệm về phân số, điều kiện để hai phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số, so sánh phân số, các quy tắc thực hiện các phép tính về phân số cùng các tính chất của các phép tính ấy, cách giải ba bài toán cơ bản về phân số và phần trăm. 2. Kỹ năng:  Luyện ký năng rút gọn phân số, so sánh phân số, các phép tính về phân số, giải các bài toán cơ bản về phân số và phần trăm, kỹ năng dựng các biểu đồ phần trăm.  Có ý thức vận dụng kiến thức về phân số vào việc giải quyết các bài toán thực tế và học tập các môn học khác. Bước đầu có ý thức tự học, ý thức cân nhắc lựa chọn các giải pháp hợp lý khi giải toán, ý thức rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.  B- PHẦN HÌNH HỌC CHƯƠNG I- CHƯƠNG I- ĐOẠN THẲNG ĐOẠN THẲNG 1. Kiến thức: • Khái niệm điểm, đường thẳng, quan hệ điểm thuộc ( không thuộc) đường thẳng hiểu 3 điểm như thế nào là thẳng hàng, điểm nằm giữa 2 điểm, qua hai điểm phân biệt luôn có một đường thẳng. • Khái niệm tia, biết thế nào là hai tia đối nhau, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng • HS hiểu nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB 2. Kỹ năng: • HS biết vẽ điểm, đường thẳng, biết đặt tên cho điểm, đường thẳng; biết kí hiệu điểm, đường thẳng, biết sử dụng kí hiệu ∉∈, . • Biết vẽ 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng; vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm; biết vẽ tia, biết viết tên và biết đọc tên một tia; biết vẽ đoạn thẳng; biết nhận dạng một đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt đường thẳng,cắt tia. • Biết đo độ dài đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng. • Nhận biết 1 điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm khác. Bước đầu tập suy luận dạng: “Nếu có a+b=c và biết hai trong ba số a; b;c thì suy ra được số thứ 3 3. Thái độ: • Rèn khả năng vẽ hình chính xác, cẩn thận; • Phát biểu chính xác các mệnh đề toán học, rèn luyện khả năng về vẽ hình, quan sát và nhận xét. • Giáo dục tính cẩn thận cho HS. GV: Lê Thị Hòa Trang 3 Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+7 CHƯƠNG II- GÓC 1. Kiến thức: 2. Kỹ năng: 3. Thái độ: KẾ HOẠCH CỤ THỂ KẾ HOẠCH CỤ THỂ A. SỐ HỌC: A. SỐ HỌC: Tuần Tiết TÊN BÀI DẠY Dự kiến, bổ sung, sáng tạo Đồ dùng dạy học Tài liệu tham khảo Ghi chú 1 1 Chương I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN §1. Tập hợp – Phần tử của tập hợp. - Các ví dụ. - Cách viết. Các ký hiệu Hình vẽ SGK SGK, SGV, SBT 2 §2. Tập hợp các số tự nhiên - Tập hợp N và tập hợp N ’ - Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên Thêm BT SGK, SBT 3 §3. Ghi số tự nhiên - Số và chữ số. - Hệ thập phân - Số La Mã Bảng phụ SBT 2 4 §4. Số phần tử của một tập hợp - Tập hợp con - Số phần tử của một tập hợp – tập hợp con. Bảng phụ 5 Luyện tập. Thêm BT 6 §5. phép cộng và Phép nhân - Tổng và tích hai số tự nhiên. - Tính chất của phép cộng & P.nhân số tự nhiên Bảng phụ SBT 3 7 Luyện tập. Máy tính 8 Luyện tập ( tt ) Thêm BT Máy tính 9 §6. Phép trừ và phép chia Bảng phụ GV: Lê Thị Hòa Trang 4 Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+7 - Phép trừ hai số tự nhiên. - Phép chia hết và phép chia có dư. 4 10 Luyện tập Thêm BT 11 Luyện tập ( tt ) Thêm BT Máy tính SGK, SBT 12 §7. luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. 5 13 Luyện tập về luỹ thừa, nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. Thêm BT 14 §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số. SGK 15 §9. Thứ tự thực hiện các phép tính - Nhắc lại về biểu thức. - Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. SGK 6 16 Luyện tập. Máy tính SGK, SBT 17 Luyện tập ( tt ) Thêm BT 18 Kiểm tra 1 tiết 7 19 §10. tính chất chia hết của một tổng. - Nhắc lại về quan hệ chia hết. - Tính chất 1. - Tính chất 2. 20 §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5. - Nhận xét mở đầu. - Dấu hiệu chia hết cho 2. - Dấu hiệu chia hết cho 5. SGK 21 Luyện tập. Thêm BT 22 §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, 9. Nhận xét. Dấu hiệu chia hết cho 3. Dấu hiệu chia hết cho 9. 8 23 Luyện tập. Thêm BT 24 §13. Ước và bội. - Ước và bội. - Cách tìm ước và bội. 25 §14. Số nguyên tố – Hợp số. Bảng số nguyên tố. - Số nguyên tố –hợp số. GV: Lê Thị Hòa Trang 5 Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+7 9 - Lập bảng số nguyên tố không vượt quá 100 26 Luyện tập về số nguyên tố Thêm BT Bảng phụ SBT 27 §15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố. - Phân tích một số ra thừa số nguyên tố. - Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Bảng phụ 10 28 Luyện tập. Thêm BT 29 §16. Ước chung và bội chung. - Ước chung. - Bội chung. 30 Luyện tập. Thêm BT 11 31 §17. Ước chung lớn nhất - Ước chung lớn nhất. - Tìm UCLN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. 32 Luyện tập Thêm BT SBT 33 Luyện tập ( tt ) Thêm BT SBT 12 34 §18. bội chung nhỏ nhất. BCNN. - Tìm BCNN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố - Cách tính bội chung thông qua BCNN. 35 Luyện tập về BC & BCNN Thêm BT 36 Luyện tập ( tt ) Thêm BT SBT 13 37 Ôn tập chương I 38 Ôn tập chương 1 ( tt ) 39 Kiểm tra chương 1 14 40 Chương II: SỐ NGUYÊN §1. Làm quen với số nguyên - Các ví dụ. - Trục số SGK, SBT 41 §2. Tập hợp các số nguyên. - Số nguyên. - Số đối. Thêm BT 42 §3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Thêm BT GV: Lê Thị Hòa Trang 6 Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+7 - So sánh hai số nguyên. - Giá trị tuyệt đối của một số nguyên. 15 43 Luyện tập về thứ tự trong Z Thêm BT SBT 44 §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu. - Cộng hai số nguyên dương. - Cộng hai số nguyên âm. SGV, SGK 45 §5. Cộng hai số nguyên khác dấu. - Ví dụ. - Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. SGV 46 Luyện tập về phép cộng số nguyên Thêm BT SBT 16 47 §6. Tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên. - Giao hoán, kết hợp, cộng với số 0, cộng với số đối. 48 Luyện tập. Thêm BT Máy tính SBT 49 §7. Phép trừ hai số nguyên. - Hiệu của hai số nguyên. - Ví dụ. 50 Luyện tập Thêm BT Máy tính SBT 17 51 §8. Quy tắc dấu ngoặc - Quy tắc dấu ngoặc. - Tổng đại số. 52 Luyện tập Thêm BT SBT 53 54 KIỂM TRA HỌC KÌ I ( cả số và hình ) 18 55 Ôn tập học kì I ( tt ) Thêm BT SBT 56 Ôn tập học kì I ( tt ) Thêm BT SBT 57 58 Trả bài kiểm tra học kì I 19 59 §9. Quy tắc chuyển vế – Luyện tập Tính chất của đẳng thức. Ví dụ. Quy tắc chuyển vế. 60 §10. Nhân hai số nguyên khác dấu. Nhận xét mở đầu Quy tắc nhân hai số nguyên khác GV: Lê Thị Hòa Trang 7 Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+7 dấu 61 §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu. Nhân hai số nguyên dương Nhân hai số nguyên âm 20 62 Luyện tập về nhân hai số nguyên Thêm BT SBT 63 §12. Tính chất của phép nhân Giao hoán – kết hợp Nhân với một Tính chất phân phối 64 Luyện tập về tính chất phép nhân Thêm BT SBT 21 65 §13. Bội và ước của một số nguyên - Bội và ước của một số nguyên - Tính chất 66 Ôn tập chương II Thêm BT 67 Ôn tập chương II ( tt ) Thêm BT 22 68 Kiểm tra chương II 69 Chương III: PHÂN SỐ §1. Mở rộng khái niệm phân số - Khái niệm phân số - Ví dụ 70 §2. Phân số bằng nhau - Định nghĩa - Các ví dụ 23 71 §3. Tính chất cơ bản của phân số - Nhận xét - Tính chất cơ bản của phân số 72 §4. Rút gọn phân số - Cách rút gọn phân số - Phân số tối giản 73 Luyện tập Thêm BT 74 Luyện tập ( tt ) Thêm BT 24 75 §5. Quy đồng mẫu nhiều phân số 76 Luyện tập Thêm BT 25 77 §6. So sánh phân số - So sánh hai phân số cùng mẫu - So sánh 2 phân số không cùng mẫu 78 §7. Phép cộng phân số GV: Lê Thị Hòa Trang 8 Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+7 - Cùng mẫu - Không cùng mẫu 79 Luyện tập về phép cộng phân số Thêm BT Bảng phụ 26 80 §8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Tính chất - Áp dụng Bảng phụ 81 Luyện tập Thêm BT Bảng phụ SBT 82 §9. Phép trừ phân số - Số đối - Phép trừ phân số 27 83 Luyện tập về phép trừ phân số Thêm BT SBT 84 §10. Phép nhân phân số - Quy tắc - Nhận xét 85 §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Tính chất - Áp dụng 28 86 Luyện tập Thêm BT SBT 87 §12. Phép chia phân số - Số nghịch đảo - Phép chia phân số 88 Luyện tập về phép chia phân số Thêm BT SBT 29 89 §13. Hỗn số - Số thập phân - Phần trăm 90 Luyện tập. Thêm BT SBT 91 Luyện tập với sự trợ giúp của máy tính Casio. Thêm BT SBT 30 92 Luyện tập ( tt ). Thêm BT SBT 93 Kiểm tra 1 tiết 94 §14. Tìm giá trị phân số của một số cho tước - Ví dụ - Quy tắc Máy tính 31 95 Luyện tập Thêm BT Máy tính SBT 96 Luyện tập Máy tính 97 §15.Tìm một số biết giá trị một GV: Lê Thị Hòa Trang 9 Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+7 phân số của nó - Ví dụ - Quy tắc 32 98 Luyện tập Thêm BT Máy tính SBT 99 Luyện tập ( tt ) Thêm BT Máy tính SBT 100 §16. Tìm tỷ số của hai số - Tỷ số của hai số - Tỷ số phần trăm - Tỷ xích số 33 101 Luyện tập Thêm BT Máy tính SBT 102 §17. Biểu đồ phần trăm - Dạng cột - Dạng ô vuông - Dạng hình quạt 103 Luyện tập Thêm BT SBT 34 104 Ôn tập chương III với sự trợ giúp của máy tính Casio Thêm BT Bảng tổng kết SBT 105 Ôn tập chương III với sự trợ giúp của máy tính Casio ( tt ) Thêm BT Bảng tổng kết SBT 106 KIỂM TRA CUỐI NĂM (Cả số và hình ) 107 KIỂM TRA CUỐI NĂM (Cả số và hình ) 35 108 Ôn tập cuối năm Thêm BT Bảng phụ SBT 109 Ôn tập cuối năm ( tt ) Thêm BT Bảng phụ SBT 110 Ôn tập cuối năm ( tt ) Thêm BT Bảng phụ SBT 111 Trả bài kiểm tra cuối năm phần số học B.HÌNH HỌC: B.HÌNH HỌC: Tuần Tiết TÊN BÀI DẠY Dự kiến, bổ sung, sáng tạo Đồ dùng dạy học Tài liệu tham khảo Ghi chú 1 1 Chương I: ĐOẠN THẲNG §1. Điểm và đường thẳng - Điểm, đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng - Điểm không thuộc đường thẳng Hình 6, 7 SGK SGK 2 2 §2. Ba điểm thẳng hàng. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng Bảng phụ GV: Lê Thị Hòa Trang 10 [...]... c v bi.- Cỏch tỡm c v bi.25 Đ14. S nguyờn tố – Hợp số.Bảng số nguyên tố.- Số nguyên tố –hợp số. GV: Lê Thị Hòa Trang 5 Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+ 7CHƯƠNG II- GÓC1. Kiến thức:2. Kỹ năng:3. Thái độ: KẾ HOẠCH CỤ THỂKẾ HOẠCH CỤ THỂA. SỐ HỌC:A. SỐ HỌC:Tuần Tiết TÊN BÀI DẠY Dự kiến,bổ sung,sáng tạoĐồ dùngdạy họcTài liệuthamkhảoGhichú11 Chương I: ÔN TẬP VÀ BỔ... một tập hợp –tập hợp con.Bảng phụ5 Luyện tp. ThờmBT 6 Đ5. phộp cng v Phộp nhõn- Tng và tích hai số tự nhiên.- Tính chất của phép cộng &P.nhân số tự nhiênBảng phụ SBT37 Luyện tập. Máy tớnh8 Luyn tp ( tt ) ThờmBT Mỏy tớnh9 6. Phép trừ và phép chia Bảng phụ GV: Lê Thị Hòa Trang 4 Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+ 7phân số của nó- Ví dụ- Quy tắc3298 Luyện tập Thêm...Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+ 7- Phép trừ hai số tự nhiên.- Phép chia hết và phép chia códư.410 Luyện tập Thêm BT 11 Luyện tp ( tt ) ThờmBT Mỏy tớnh SGK,SBT12 Đ7. lu thừa với số mũ tự nhiên.Nhân hai luỹ thừa... tớnh SBT100 Đ 16. Tỡm t s ca hai số- Tỷ số của hai số- Tỷ số phần trăm- Tỷ xích số33101 Luyện tập Thêm BT Máy tính SBT102 Đ17. Biu phn trm- Dng ct- Dng ụ vuông- Dạng hình quạt103 Luyện tập Thêm BT SBT34104 Ôn tập chương III với sự trợ giúpcủa máy tính CasioThêm BT Bảngtổng kếtSBT105 Ôn tập chương III với sự trợ giúpcủa máy tính Casio ( tt )Thêm BT Bảngtổng kếtSBT1 06 KIỂM TRA CUỐI... về luỹ thừa, nhân hailuỹ thừa cựng c s.ThờmBT 14 Đ8. Chia hai lu tha cựng c s. SGK15 Đ9. Th t thc hin cỏc phộptớnh- Nhắc lại về biểu thức.- Thứ tự thực hiện các phép tínhtrong biểu thức.SGK 6 16 Luyện tập. Máy tính SGK, SBT17 Luyện tập ( tt ) Thêm BT 18 Kiểm tra 1 tit719 Đ10. tớnh cht chia ht ca mttng.- Nhc lại về quan hệ chia hết.- Tính chất 1.- Tính cht 2.20 Đ11. Du hiu chia ht... HỌC:Tuần Tiết TÊN BÀI DẠY Dự kiến,bổ sung,sáng tạoĐồ dùngdạy họcTài liệuthamkhảoGhichú11 Chng I: ON THNGĐ1. im v ng thng- im, ng thẳng, điểm thuộcđường thẳng- Điểm không thuộc đường thẳngHình 6, 7SGKSGK2 2 Đ2. Ba im thng hng. Quan hgia ba điểm thẳng hàngBảng phụ GV: Lê Thị Hòa Trang 10 . Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+ 7 CHƯƠNG II- GÓC 1. Kiến thức: 2. Kỹ năng: 3. Thái độ: KẾ HOẠCH CỤ THỂ KẾ HOẠCH CỤ THỂ A. SỐ HỌC: A. SỐ HỌC:. ) Thêm BT Máy tính 9 6. Phép trừ và phép chia Bảng phụ GV: Lê Thị Hòa Trang 4 Trường THCS Võ Trường Toản Kế hoạch bộ môn Toán 6+ 7 - Phép trừ hai số tự
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 6, KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 6, KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 6

Bình luận về tài liệu ke-hoach-bo-mon-toan-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP