CT LOP 4 : NGUOI CHIEN SI GIAU NGHI LUC

Felix Bloch
Felix Bloch(11535 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 224
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 02:10

Mô tả: CHUYÊN ĐỀ CẤP THÀNH PHỐ CHUYÊN ĐỀ CẤP THÀNH PHỐ Mơn: Mơn: Chính tả lớp 4 Chính tả lớp 4 Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Chính tả Chính tả Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ Nhớ - viết: Nếu chúng mình có phép lạ Trò chơi: “Ai tinh mắt thế!” Trò chơi: “Ai tinh mắt thế!” Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Chính tả Chính tả Chọn các từ đúng trong số các từ sau: Hạt giống – hạt dống – trái bom – sức sống nảy mầm – lái máy bay – đáy biển – xức sống – nẩy mầm – đái biển. Hạt giống lái máy bay Hạt giống lái máy bay nảy mầm nảy mầm đáy biển đáy biển trái bom trái bom sức sống sức sống Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Chính tả Chính tả Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Chính tả ( Chính tả ( nghe- nghe- viết) viết) Người chiến sĩ giàu nghị lực S/116 Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Chính tả ( Chính tả ( nghe- nghe- viết) viết) Người chiến sĩ giàu nghị lực Trong trận chiến đấu giải phóng Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1975, Lê Duy Ứng bị thương nặng. Anh đã quệt máu chảy từ đôi mắt bị thương vẽ một bức chân dung Bác Hồ. Tác phẩm của người thương binh hỏng mắt đã gây xúc động cho đồng bào cả nước. Từ đó đến nay, họa sĩ Lê Duy Ứng đã có hơn 30 triển lãm tranh, tượng, đoạt 5 giải thưởng mĩ thuật quốc gia và quốc tế. Nhiều tác phẩm của anh được đặt trân trọng trong các bảo tàng lớn của đất nước. Theo báo LAO ĐỘNG Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Chính tả ( Chính tả ( nghe- nghe- viết) viết) Người chiến sĩ giàu nghị lực Điền vào chỗ trống: tr hay ch ? Ngu Công dời núi Ngày xưa, ở Trung Quốc có một cụ già chín mươi tuổi tên là Ngu Công. Bực mình vì hai trái núi Thái Hàng và Vương Ốc chắn ngang đường vào nhà,Ngu Công hàng ngày mang cuốc ra đào núi đổ đi. Có người chê cười cụ làm vậy uổng công. Cụ nói:” Ngày nào tôi cũng đào. Tôi chết thì con tôi đào. Con tôi chết thì cháu tôi đào, cháu tôi chết, còn có chắt của tôi đào. Họ hàng nhà tôi truyền nhau đời này đến đời khác đào. Núi chẳng thể mọc cao hơn được nên nhất định sẽ có ngày bị san bằng”. Trời nghe cụ già nói vậy, liền đẩy hai trái núi ra xa để cụ có chỗ đi lại. Theo NGỤ NGÔN TRUNG QUỐC Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Chính tả ( Chính tả ( nghe- nghe- viết) viết) Người chiến sĩ giàu nghị lực Điền vào chỗ trống: tr hay ch ? Ngu Công dời núi Ngày xưa, ở Trung Quốc có một cụ già chín mươi tuổi tên là Ngu Công. Bực mình vì hai trái núi Thái Hàng và Vương Ốc chắn ngang đường vào nhà,Ngu Công hàng ngày mang cuốc ra đào núi đổ đi. Có người chê cười cụ làm vậy uổng công. Cụ nói:” Ngày nào tôi cũng đào. Tôi chết thì con tôi đào. Con tôi chết thì cháu tôi đào, cháu tôi chết, còn có chắt của tôi đào. Họ hàng nhà tôi truyền nhau đời này đến đời khác đào. Núi chẳng thể mọc cao hơn được nên nhất định sẽ có ngày bị san bằng”. Trời nghe cụ già nói vậy, liền đẩy hai trái núi ra xa để cụ có chỗ đi lại. Theo NGỤ NGÔN TRUNG QUỐC Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Chính tả ( Chính tả ( nghe- nghe- viết) viết) Người chiến sĩ giàu nghị lực . PHỐ Mơn: Mơn: Chính tả lớp 4 Chính tả lớp 4 Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2007 Chính tả Chính tả Hoạt động 1: Kiểm. Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ Nhớ - viết: Nếu chúng mình có phép lạ Trò chơi: “Ai tinh mắt thế!” Trò chơi: “Ai tinh mắt thế!” Thứ bảy, ngày 20 tháng

— Xem thêm —

Xem thêm: CT LOP 4 : NGUOI CHIEN SI GIAU NGHI LUC, CT LOP 4 : NGUOI CHIEN SI GIAU NGHI LUC, CT LOP 4 : NGUOI CHIEN SI GIAU NGHI LUC

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ct-lop-4-nguoi-chien-si-giau-nghi-luc

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.141839981079 s. Memory usage = 18.47 MB