Tập đọc: Bài Cửa sông

14 911 7
Đỗ Thế Sử

Đỗ Thế Sử

Tải lên: 11,570 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 01:10

Ng­êi gi¶ng: NguyÔn ThÞ Anh Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008 Tập đọc Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 Tập đọc I KIM TRA BI C Hãy kể những điều em biết về đền Hùng. Nêu nội dung bài ? Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 Tập đọc Cửa sông 1. Luyện đọc : 2. Tìm hiểu bài : sóng nước , + Là cửa nhưng không then khoá + Mênh mông một vùng sóng nước Lưỡi sóng , Lấp loá ,Nước lợ nông sâu , Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 Tập đọc Cửa sông 1. Luyện đọc : 2. Tìm hiểu bài : * Hình ảnh cửa sông thật đặc biệt. - Là cửa sông nhưng không then khoá, - không khép lại * Địa điểm đặc biệt của cửa sông. - Nơi dòng sông gửi phù sa -Nơi nước ngọt chảy về biển rộng, nơi biển tìm về đất liền, - Nơi tiễn người ra khơi - Không quên cội nguồn. * Tình cảm Thuỷ chung đối với cội nguồn sóng nước , + Là cửa nhưng không then khoá + Mênh mông một vùng sóng nớc Lưỡi sóng , Lấp loá , Nước lợ nông sâu , Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 Tập đọc Cửa sông 1. Luyện đọc : 2. Tìm hiểu bài : * Hình ảnh cửa sông thật đặc biệt. * Địa điểm đặc biệt của cửa sông. * Tình cảm Thuỷ chung đối với cội nguồn sóng nước , + Là cửa nhưng không then khoá + Mênh mông một vùng sóng nớc Lưỡi sóng , Lấp loá , Nước lợ nông sâu , * Qua hình ảnh Cửa sông, tác giả Ca ngợi tình cảm Thuỷ chung, uống nước nhớ nguồn. Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 Tập đọc Cửa sông III. Luyện đọc diễn cảm Nơi cá đối vào đẻ trứng Nơi tôm rảo đến búng càng Cần câu uốn cong lưỡi sóng. Thuyền ai lấp loá đêm trăng. Nơi con tàu chào mặt đất Còi ngân lên khúc giã từ Cửa sông tiễn người ra biển. Mây trắng lành như phong thư. Thứ năm ngày 18 tháng 3năm 2009 Tập đọc Cửa sông 1. Luyện đọc : 2. Tìm hiểu bài : * Hình ảnh cửa sông thật đặc biệt. * Địa điểm đặc biệt của cửa sông. * Tình cảm Thuỷ chung đối với cội nguồn sóng nước , + Là cửa nhưng không then khoá + Mênh mông một vùng sóng nớc Lưỡi sóng , Lấp loá , Nước lợ nông sâu , * Qua hình ảnh Cửa sông, tác giả Ca ngợi tình cảm Thuỷ chung, uống nước nhớ nguồn. . tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 Tập đọc Cửa sông 1. Luyện đọc : 2. Tìm hiểu bài : * Hình ảnh cửa sông thật đặc biệt. - Là cửa sông nhưng không then khoá, -. Tìm hiểu bài : * Hình ảnh cửa sông thật đặc biệt. * Địa điểm đặc biệt của cửa sông. * Tình cảm Thuỷ chung đối với cội nguồn sóng nước , + Là cửa nhưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập đọc: Bài Cửa sông, Tập đọc: Bài Cửa sông, Tập đọc: Bài Cửa sông

Bình luận về tài liệu tap-doc-bai-cua-song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP