Bai 25 - Tiet 38 Khang chien lan rong ra toan quoc ( 1873 - 1884 ).

24 779 2 Gửi tin nhắn cho Hannes Alfvén
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 23:10

LỊCH SỬ 8 Kiểm tra bài cũ. Bài tập 1: Chọn phương án trả lời đúng Triều đình nhà Nguyễn đã kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất vào thời gian là A. 31 8 1864. C. 05 6 1862. B. 01 9 1862. D. 24 2 1862. Bài tập 2: Nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất ( 05 6 - 1862 ) là A. nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam kì cho Pháp. B. mở 3 cửa biển cho Pháp vào buôn bán. C. tự do truyền đạo Gia Tô, bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí. D. Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến. Bài tập 3: Suy nghĩ của em trước tấm gương hy sinh dũng cảm của Trương Định? 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì Sau khi chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kì, thực dân Pháp tiến hành ngay việc xây dựng bộ máy cai trị như thế nào? Pháp xây dựng bộ máy cai trị có tính chất quân sự từ trên xuống dưới, đặt chế độ thuế khóa, bắt đầu cho xây dựng thành phố Sài Gòn, vơ vét lúa gạo để xuất khẩu, mở trường đào tạo tay sai, xuất bản báo chí để tuyên truyền . hµ tiªn an giang vÜnh long ®Þnh t­êng biªn hoµ gia ®Þnh 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì Để tiến hành bóc lột về kinh tế, biến nơi đây thành bàn đạp để đánh chiếm Cam-pu- chia, rồi chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kì (1867). Mục đích của thực dân Pháp là gì? - Ở Nam Kì, thực dân Pháp tiến hành việc xây dựng bộ máy cai trị và bóc lột về kinh tế. hµ tiªn an giang vÜnh long ®Þnh t­êng biªn hoµ gia ®Þnh Thảo luận nhóm ( 4 phút ). 1. Nhóm 1: Các biện pháp cai trị của Pháp đối với Việt Nam sau Hiệp ước 1862? 2. Nhóm 2: Thái độ và hành động của triều đình Huế như thế nào? Các chính sách cai trị của Pháp Thái độ và hành động của triều đình Huế. - củng cố bộ máy cai trị . -đẩy mạnh chính sách bóc lột bằng tô thuế. - cướp đoạt ruộng đất của nông dân. - vơ vét lúa gạo để xuất khẩu. - mở trường đào tạo tay sai. - xuất bản báo chí, chữ quốc ngữ. - thi hành chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời. - ra sức vơ vét tiền của nhân dân - bồi thường chiến phí cho Pháp. - tiếp tục thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị. 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất - Cho gián điệp điều tra tình hình Bắc Kì. - Lợi dụng việc triều đình nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp “hải phỉ”, Pháp cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội. - Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy, Pháp cử đại uý Gác-ni-ê chỉ huy hơn 200 quân từ Sài Gòn tiến ra Bắc. Pháp đã xúc tiến kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào? Gi¨ng-Duy- Puy l­îc ®å khu vùc ho¹t ®éng cña §uy-puy th¸ng 11-1872 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất Chiến trường Hà Nội 1873, 1882 - Sáng ngày 20-11-1873, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội. - Quân triều đình dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương chống cự không nổi  Nguyễn Tri Phương bị bắt, nhịn ăn mà chết. Quân Pháp đánh thành Hà Nội Francis Garnier 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất Thơ điếu Nguyễn Tri Phương của Nguyễn Thiện Thuật “Vua cha nặng nghĩa nhẹ thân mình Thua được bàn chi việc dụng binh Trăm trận gian nan mà chẳng chết Một hòa tạm bợ lại quyên sinh Cửa trời đã đón người quân tử Bể ngọc khôn trông mặt lão thành Danh vọng thế mà lâm cảnh thế Quả trời không muốn để tròn danh”. Khương Hữu Dụng dịch (Thơ văn yêu nước thế kỷ XIX) - Sáng ngày 20-11-1873, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội. - Quân triều đình dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương chống cự không nổi  Nguyễn Tri Phương bị bắt, nhịn ăn mà chết. . nhất (2 1-1 2-1 87 3). Giết chết Gác-ni-ê. Cầu Giấy 1884 Chiến trường Hà Nội 1873, 1882 Cầu Giấy Lưu Vĩnh Phúc Garnier bị quân Cờ đen phục kích (2 1- 1 2-1 87 3). Trận chiến đấu ở cửa ô Thanh Hà (Hà Nội). + Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (2 1-1 2-1 87 3). Giết chết Gác-ni-ê. Cầu Giấy 1884 Sáu tỉnh Nam Kì thuộc Pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 25 - Tiet 38 Khang chien lan rong ra toan quoc ( 1873 - 1884 )., Bai 25 - Tiet 38 Khang chien lan rong ra toan quoc ( 1873 - 1884 )., Bai 25 - Tiet 38 Khang chien lan rong ra toan quoc ( 1873 - 1884 ).

Bình luận về tài liệu bai-25-tiet-38-khang-chien-lan-rong-ra-toan-quoc-1873-1884

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP